Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1978
 2. The Waste Land: A Fragmentary Wholeness

  Marianne Thormählen, 1978, CWK Gleerup. 248 p. (Lund Studies in English; vol. 52)

  Research output: Book/ReportBook

 3. Till ett fotografi av Cartier-Bresson

  Sjölin, J-G., 1978, In : Kalejdoskop. 1978, 6, p. 26-39

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Tongue retraction is not so useful after all

  Wood, S. A. J., 1978, (Studies in General Linguistics Presented to Bertil Malmberg by Students and Colleagues on the Occasion of his 65th Birthday (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University)).

  Research output: Working paper

 5. Trade and Money in Scandinavian Viking Age

  Birgitta Hårdh, 1978, In : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1977-1978, p. 157-171

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, In : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, p. 5-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Utopins samtid – samtidens utopi: Ernst Blochs kritik av det utopiska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, In : Radix. 3-4, p. 112-141

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. 1979
 9. A radiographic analysis of constriction locations for vowels

  Wood, S. A. J., 1979, In : Journal of Phonetics. 7, p. 25-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. A Summary of Berkeley's Metaphysics in a Hitherto Unpiblished Berkeleian Manuscript

  Belfrage, B., 1979, In : Berkeley Newsletter. 4, p. 1-4

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Chinese Periodicals and Newspapers in the Stockholm University Library

  Michael Schoenhals, 1979, Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 63 p. (Häften utgivna av Stockholms universitetsbibliotek; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 12. Exemplet Glocksee

  Svensson, B. S., 1979, In : KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift. 11

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Lund University, Department of Archaeology. 21 p. (Report series / University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 14. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum. 24 p. (Report series Institute of Archaeology; vol. 8)

  Research output: Book/ReportReport

 15. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Krapperup : en medeltida borg i Skåne

  Lars Ersgård, 1979, In : ALE. 3, p. 19-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Litteratur, praxis och läsarfrihet

  Björn Larsson, 1979, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 8, 2, p. 68-85

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, no. 17)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Språk och existens i Paul Ricoeurs tolkningsteori

  Rikard Schönström, 1979, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, p. 228-235

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Språkrätt : om skolans språknormer och samhällets

  Ulf Teleman, 1979, [Publisher information missing]. 180 p.

  Research output: Book/ReportBook

 21. Sueco-Polonica : materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979

  Durovic, L. (ed.), 1979, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 182 p. (Slavica Lundensia; vol. 7)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 23. 1980
 24. Är barn medvetna om språkliga könsskillnader?

  Jan Einarsson, 1980, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 2)

  Research output: Book/ReportBook

 25. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 p.

  Research output: Book/ReportBook

 26. Bohemica et Slovaca

  Durovic, L. (ed.), 1980, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 137 p. (Slavica Lundensia; vol. 8)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. Den andra verkligheten: Anteckningar till Björn Dawidssons fotografi (förord)

  Sjölin, J-G., 1980, Camera Obscura. (20 fotografier av Dawid (Björn Dawidsson))

  Research output: Book/ReportBook

 28. Falsterbohalvön : en undersökning av medeltida agrar bebyggelse i sydvästra Skåne

  Lars Ersgård, 1980, In : ALE. 3, p. 14-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Folk tales from Kammu II: A story-teller’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1980, Curzon Press. 185 p.

  Research output: Book/ReportBook

 30. "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850

  Oscarsson, I., 1980, Liber. 281 p.

  Research output: Book/ReportBook

 31. Fotografins historia under 1900-talet

  Sjölin, J-G. (Translator), Marianne Thormählen (Translator) & Lars-Håkan Svensson (Translator), 1980, Liber.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 p.

  Research output: Book/ReportBook

 33. Modernism eller dysmorphism? Om ett bortglömt kapitel i nordisk modernism

  Anders Palm, 1980, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 2/3, p. 67-86

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Natur, människor och levnadsförhållanden utifrån undersökningar av stenåldersboplatser i Vallby och Hjulberga

  Kristina Jennbert, 1980, Från bergslag till bondebygd, p. 149-161.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. "Nordisk anarkism" : Asger Jorn och projektet 10 000 års nordisk folkkonst

  Weimarck, A-C., 1980, Kalejdoskop förlag. 103 p. (Kalejdoskop)

  Research output: Book/ReportBook

 36. Notes on a Photograph by Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1980, Frederick Sommer at Seventy-five. A Retrospective. Glenn, C. W. & Bledsoe, J. K. (eds.). California State University, Long Beach, p. 26-35

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Om fotografi

  Sjölin, J-G., 1980, Kalejdoskop, 1980, 6, p. 3-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Rapport från den kinesiska FoU-delegationens resa i Sverige

  Michael Schoenhals, 1980, Styrelsen för teknisk utveckling: Internationella enheten. 58 p.

  Research output: Book/ReportReport

 40. Receptionsestetikens reception

  Björn Larsson, 1980, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 4, p. 204-205

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Silent art : Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia

  Lars-Håkan Svensson, 1980, [Publisher information missing]. 389 p. (Lund Studies in English; vol. 57)

  Research output: Book/ReportBook

 42. Skapande falskhet. Till metaforens teori

  Rikard Schönström, 1980, In : Radix. Tidskrift för humanism. 3-4, p. 18-59

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Splitter

  Björn Larsson, 1980, Wahlström & Widstrand. 254 p.

  Research output: Book/ReportBook

 44. Starting from Scratch: The History of Edge-Wear Research from 1838 to 1978

  Deborah Olausson, 1980, In : Lithic Technology. 9, 2, p. 48-60

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. 1981
 49. Är småhusområdet en kvinnofälla?

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 810306.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...535 Next