Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1985
 2. Kvinnobilder - helgonnamn

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1985, Iconographisk post. Trotzig, G. (ed.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 1985:2. p. 17-28 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 3. Lyx eller nödvändighet? - om jordbrukets introduktion i Sydskandinavien

  Kristina Jennbert, 1985, Limhamniana, p. 65-93.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Makt och biologi

  Anders Persson, 1985, Helsingborgs Dagblad, 1985-11-19.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. Manuel Alvarez Bravo

  Sjölin, J-G., 1985, Kalejdoskop, 1985, 6, p. 3-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Marxistisk öppenhet

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1985, In : Res Publica. nr 2 1985, p. 261-266

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island

  Harald Gustafsson, 1985, [Publisher information missing]. 315 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Möten mellan konstarter. Studier av dikt, dans, musik, bild, drama och film

  Anders Palm, 1985, Norstedts. 243 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Några drag i Wolfgang Abendroths politiska biografi

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. nr 4. p. 189-211

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Natursyner och natursynder : en kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund

  Haikola, L., 1985, [Publisher information missing]. 58 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 18)

  Research output: Book/ReportBook

 11. Neolithisation – a Scanian Perspective. Debate

  Kristina Jennbert, 1985, In : Journal of Danish Archaeology. 4, p. 196-198

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Om skala i litteraturvetenskap och litteratur

  Anders Palm, 1985, Skala i natur, teknik, samhälle, kultur och människoliv. Asplund, H. (ed.). Kollegiet Människa och miljö Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Problem i början av en skandinavisk Blochreception

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. 1/1. p. 114-134

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Rapport från TAG 83 : The Fifth Annual Conference of the Theoretical Archaeology Group

  Kristina Jennbert, 1985, In : Fornvännen. 80, p. 52-54

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Rapport. Undersökningar av stenåldersboplatsen Löddesborg, Löddeköpinge 92:2, Löddeköpinge sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1985, (Unpublished) Lund University: Department of Archaeology. 15 p.

  Research output: Book/ReportReport

 16. Review. Jutta Meurers Balke: Siggeneben-Süd, ein Fundplatz der frühen Trichterbecherkultur an der holsteinischen Ostseeküste

  Kristina Jennbert, 1985, In : Fornvännen. 80, 1, p. 57-59

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Review. K. Kristiansen (ed.): Journal of Danish Archaeology

  Kristina Jennbert, 1985, In : Fornvännen. 80, p. 230-232

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Sången och tystnaden

  Anders Palm, 1985, Hjalmar Gullberg Dikter. Norstedts

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Si Bellman dansar! Om musik, dikt och bild I Bournonvilles Bellmanbalett'

  Anders Palm, 1985, Bellmanstudier.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Stenåldersboplatser vid Lafssjön, Ramsele socken, Ångermanland

  Kristina Jennbert, 1985, Riksantikvarieämbetet. 92 p. (RAÄ Rapport UV; vol. 1984: 39)

  Research output: Book/ReportBook

 21. Sveriges historia 1521-1809 : stormaktsdröm och småstatsrealiteter

  Eva Österberg, Behre, G. & Larsson, L-O., 1985, Scandinavian university books.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Text och tolkning : uppsatser om bibeltolkningens problem

  Bo Johnson (ed.) & Kieffer, R. (ed.), 1985, [Publisher information missing]. 196 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 20)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. The Order and Dating of Berkeley's Notebooks

  Belfrage, B., 1985, In : Revue Internationale de Philosophie. 154, 3, p. 196-214

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. The Soviet Union and Central Europe in the Postwar Era. A Study in Precarious Security.

  Kristian Gerner, 1985, Gower Publishing House. 228 p.

  Research output: Book/ReportBook

 25. Three decision rules for generalized probability representations

  Nils-Eric Sahlin, 1985, In : Behavioral and Brain Sciences. 8, 4, p. 751-753

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Tittande makt

  Anders Persson, 1985, Helsingborgs Dagblad, 851107.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Vowel harmony shift in Mongolian

  Jan-Olof Svantesson, 1985, In : Lingua. 67, 4, p. 283-327

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. VPK mellan kapitalistisk restauration och radikal arbetaropposition

  Kjell Nilsson & Anders Persson, 1985, In : Zenit. 3/1985, p. 42-89

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Wittgenstein som folkskollärare

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica, nr 4, p. 243-247.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Här börjar ett författarskap

  Anders Palm, 1985 Mar 7, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 31. 1986
 32. Ab

  Bo Holmberg, 1986, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Band 5. Lieferung 7/8. Botterweck, G. J., Ringgren, H. & Fabry, H-J. (eds.). Stuttgart: Kohlhammer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Acoustic analysis of Chinese fricatives and affricates

  Jan-Olof Svantesson, 1986, In : Journal of Chinese Linguistics. 14, 1, p. 53-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. "Ängsliga Sjöberg" - om parodi som poetens mask

  Eva Haettner Aurelius, 1986, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1986, Karikatyr och parodi.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. A note on Kammu perception verbs

  Jan-Olof Svantesson, 1986, In : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 29, p. 219-223

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Att stoppa taxameterns tickande: Några funderingar kring berättandet i roman och film

  Erik Hedling, 1986, In : Filmhäftet. 54, p. 57-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Berkeley's Theory of Emotive Meaning (1708)

  Belfrage, B., 1986, In : History of European Ideas. 7, 6, p. 643-649

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Bornholms kirker i den ældre middelalder

  Jes Wienberg, 1986, In : Hikuin. 12, p. 45-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Byråkratiska reflektioner över forskarutbildningen

  Anders Persson, 1986, In : KRUT. 2/1986

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Ceramic Decoration and Social Organization. Regional variations seen in material from South Swedish passage graves

  Birgitta Hårdh, 1986, Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 95 p. (Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis; vol. 1985-86:1)

  Research output: Book/ReportBook

 41. Dåligt pålästa kunskapsivrare

  Anders Persson, 1986, Helsingborgs Dagblad, 860318.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. Demokratisering eller självexploatering?

  Anders Persson, 1986, In : Häften för kritiska studier. 19, 4, p. 74-77

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Den befriade människan. Pär Lagerkvists besvärjelse av kastrationen

  Rikard Schönström, 1986, Litteratur och psykoanalys. Nylander, L. (ed.). Norstedts, p. 277-297

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Development of Berkeley's Early Theory of Meaning

  Belfrage, B., 1986, In : Revue Philosophique de la France et de l'Étranger. 111, 3, p. 319-330

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Electronic databases in Japan

  Roger Greatrex & Sigurdson, J., 1986, Research Policy Institute, Lund University. 143 p.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Endimensionellt om organisationer

  Anders Persson, 1986, Helsingborgs Dagblad, 860708.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 47. En styrkefilosof fylld av oro

  Anders Persson, 1986, Helsingborgs Dagblad, 1986-11-13.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 48. Erik Cinthio: en bibliografi 1946-1985

  Jes Wienberg, 1986, Medeltiden och arkeologin: Festskrift till Erik Cinthio. Andrén, A., Wienberg, J., Anglert, M., Anglert, M., Ekstrand, U-B., Ersgård, L., Klackenberg, H. & Sundnér, B. (eds.). Lund: Institute of Archaeology, Lund University, p. 377-383

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Expansion och förändring i Uppsalas medeltida bebyggelse

  Lars Ersgård, 1986, Uppsala stads historia. 7, Från Östra Aros till Uppsala : en samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. Cnattingius, N. & Nevéus, T. (eds.). Riksantikvarieämbetet, p. 78-100

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Focal prominence and the ‘‘phonological phrase’’ within some recent theories

  Merle Horne, 1986, In : Studia Linguistica. 40, p. 101-121

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...535 Next