Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1957
 2. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. 1960
 4. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Research output: Book/ReportBook

 5. 1961
 6. Simris II : Bronze age problems in the light of the Simris excavation

  Stjernquist, B., 1961, [Publisher information missing]. 173 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 1963
 8. De septem sacramentis : en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400

  Andrén, C-G., 1963, [Publisher information missing]. 249 p. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 15)

  Research output: Book/ReportBook

 9. 1966
 10. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Research output: Book/ReportBook

 11. 1967
 12. Ciste a cordoni (Rippenzisten) : Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol

  Stjernquist, B., 1967, [Publisher information missing]. 267 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 6)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. 1968
 15. Centrala gränsvärdessatsens historia

  Jan-Olof Svantesson, 1968, Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lindgren, G. (ed.). Department of Mathematical Statistics, Lund University, p. 10-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning: med en exkurs om komandoord m.m. hos Bellman

  Jan Einarsson, 1968, Lund: Studentlitteratur AB. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 17. 1969
 18. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 22. 1970
 23. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

  Olsson, B. (ed.), 1970, [Publisher information missing]. 220 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 62)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

  Olsson, B., 1970, [Publisher information missing]. 236 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 63)

  Research output: Book/ReportBook

 25. 1971
 26. A spectrographic study of allophonic variation and vowel reduction in West Greenlandic Eskimo.

  Wood, S. A. J., 1971, (Working papers / Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 27. Bokkunden – basdata, kundaktivitet i bokhandeln, allmänna bok- och bokhandelsvanor

  Stjärne-Nilsson, K. & Svensson, B. S., 1971, Svensk Bokhandel, 41, p. 1240-1245.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Die Megalithgräber von Hagestad : zur Problematik von Grabbauten und Grabriten

  Strömberg, M., 1971, [Publisher information missing]. 396 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 29. Sammanträdet som talsituation

  Jan Einarsson, 1971, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 30. 1972
 31. Analys av Bibliotekstjänsts sambindningslistor och deras roll för bibliotekens bokinköp

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande. Litteraturutredningens biblioteksstudier, SOU 1972:61.. Litteraturutredningen, SOU 1972:61, Utbildningsdepartementet. Allmänna förlaget., p. 157-183

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst : analys av Bibliotekstjänsts beställningsstatistik och sambindningshäften

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Litteraturutredningen. Göran, L. (ed.). Fritzes

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal

  Jan Einarsson, 1972, Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6. Umeå [2-3 oktober] 1970 = The description of Swedish, 6 : proceedings of the Sixth meeting for discussion of problems of the description of Swedish : [2-3 Oktober] 1970. Umeå: Umeå University, (Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; vol. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Research output: Book/ReportBook

 35. Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie

  Oscarsson, I. & Per Rydén, 1972, Lund University. 97 p. (Press & litteratur, 0347-4313 ; 1)

  Research output: Book/ReportBook

 36. 1973
 37. Slavica Lundensia 1

  Durovic, L. (ed.), 1973, [Publisher information missing]. 140 p. (Slavica Lundensia; vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Speech tempo

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 39. The Reality of the Imaginary: The Surrealist View

  Sjölin, J-G., 1973, In : Aris. 1973, p. 50-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. What happens to vowels and consonants when we speak faster?

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 41. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 42. 1974
 43. Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

  Olsson, B., 1974, [Publisher information missing]. 285 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 69)

  Research output: Book/ReportBook

 44. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (eds.). Skånes Konstförening, Malmö

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Research output: Book/ReportBook

 46. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Research output: Book/ReportBook

 47. Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola

  Lindborg, R. (ed.), 1974, [Publisher information missing]. 138 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 71)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 48. 1975
 49. Explanations - of what?

  Bengt Hansson, 1975, (Unpublished) Department of Philosophy, Stanford University.

  Research output: Working paper

 50. Kring den svenska slavistikens äldsta historia

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 108 p. (Slavica Lundensia; vol. 3)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 51. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 p. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Research output: Book/ReportBook

 52. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 p.

  Research output: Book/ReportBook

 53. Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 113 p. (Slavica Lundensia; vol. 3(p))

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Stenåldersbosättning i Vallby

  Kristina Jennbert, 1975, Från bergslag till bondebygd, p. 205-215.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 55. Tense and lax vowels - degree of constriction or pharyngeal volume?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 56. The Establishment of Trans-Jordan in 1921

  Diab, H., 1975, In : Shu'un Filastiniyya. 50-51, Oct. - Nov., p. 269-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. The weaknesses of the tongue arching model of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 58. What is the difference between English and Swedish dental stops?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 59. 1976
 60. Anteckningar till en bild av Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, p. 13-25.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 61. Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam : (1908-1976)

  Durovic, L. (ed.), 1976, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 49 p. (Slavica Lundensia; vol. 4)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 62. Frederick Sommer

  Sjölin, J-G. (Translator), 1976, Kalejdoskop förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 63. Helmtrud Nyströms flyktfåglar

  Weimarck, T., 1976, In : Kalejdoskop. 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (ed.) & Spång, L. G. (ed.), 1976, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 91 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 65. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullberg diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Research output: Book/ReportBook

 67. Män, kvinnor och språk

  Jan Einarsson, 1976, Nordiska studier i filiologi och lingvistik : festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Svensson, L. (ed.). Studentlitteratur AB, (Nordiska studier i filiologi och lingvistik).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 68. Sommers livslinje

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, p. 43-49.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 69. Talbankens skriftspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 70. Talbankens talspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 71. Texterna till Fridas andra bok

  Eva Haettner Aurelius, 1976, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1976.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 72. The Introduction of the Neolithic Stone Age into the Baltic Area

  Kristina Jennbert, Welinder, S. & Wyszomirska, B., 1976, Acculturation and continuity in Atlantic Europe mainly during the neolithic period and the Bronze age : papers presented at the IV Atlantic colloquium, Ghent 1975. Laet, S. J. D. (ed.). De tempel, Vol. Dissertationes archaeologicae Gandenses 16. p. 235-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 73. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Suedschweden. Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. 1977
 77. A Kammu story-listener’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1977, Curzon Press. 112 p.

  Research output: Book/ReportBook

 78. A New Dating of Berkeley's Draft Introduction

  Belfrage, B., 1977, In : Berkeley Newsletter. 1, p. 10-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 79. En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S., 1977, Svenska i verkligheten. Thavenius, J. (ed.). Författarförlaget, Stockholm, p. 195-229

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 80. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, p. 28-43.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 81. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 p.

  Research output: Book/ReportBook

 82. Kritisk litteraturhermeneutik som förklaringsmodell

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 83. Litteraria

  Durovic, L. (ed.), 1977, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 215 p. (Slavica Lundensia; vol. 5)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 84. Några försök att ställa skolans litteraturundervisning på benen

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 85. Nominalfras, socialgrupp och kön

  Jan Einarsson, 1977, Språk och samhälle: 3, Social variation i talspråkets syntax . Lund: Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 86. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 87. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. The Scandinavian word accents

  Gårding, E., 1977, Liber. 116 p. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 11)

  Research output: Book/ReportBook

 89. 1978
 90. Aspekter på jordbrukets införande

  Kristina Jennbert, 1978, In : Kontaktstencil: organ för nordiske arkeologistudenter. 14, p. 117-124

  Research output: Contribution to journalArticle

 91. Balzac und der Realismus

  Bauer, G. (Translator), Kreipe, W. (Translator) & Svensson, B. S. (Translator), 1978, [Host publication title missing]. Oberbaum Verlag, Berlin West

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 92. Den arkeologiska tidsskalan

  Welinder, S. & Kristina Jennbert, 1978, Lund University: Department of Quaternary Geology. 47 p. (Department of Quaternary Geology. Läromedel 1)

  Research output: Book/ReportBook

 93. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, In : Scandia. 44, 1, p. 145-193

  Research output: Contribution to journalArticle

 94. Det medeltida Falsterbo : aktuella problem och undersökningar

  Lars Ersgård, 1978, In : ALE. 4, p. 1-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 95. Författarporträtt: Ernst Bloch

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, Bokcaféets månadsbulletin, 27.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 96. Industriell formgivning : Sociala utopier och ideologier

  Peter, E. (Translator) & Weimarck, T. (Translator), 1978, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 97. Inledning

  Weimarck, T., 1978, Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier.. Selle, G. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 5-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 98. Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion.

  Weimarck, T. (Translator), 1978, Stockholm : Pan/Norstedts.

  Research output: Book/ReportBook

 99. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (ed.) & Spång, L. G. (ed.), 1978, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 161 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 100. Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

  Durovic, L. (ed.), 1978, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 131 p. (Slavica Lundensia; vol. 6)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 101. Morgonrodnadens stridsmän : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821

  Louise Vinge, 1978, [Publisher information missing]. 232 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 73)

  Research output: Book/ReportBook

 102. Nordic prosody : papers from a symposium

  Gårding, E. (ed.), Bruce, G. (ed.) & Bannert, R. (ed.), 1978, Department of Linguistics, Lund University. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 13)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 103. Notes by Berkeley on Moral Philosophy

  Belfrage, B., 1978, In : Berkeley Newsletter. 2, p. 4-7

  Research output: Contribution to journalArticle

 104. Om "Det vita djuret"

  Weimarck, T., 1978, In : Kalejdoskop. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 105. Parodins dimensioner -komik, kritik eller ironi

  Eva Haettner Aurelius, 1978, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1978, 3, p. 142-165

  Research output: Contribution to journalArticle

 106. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 p.

  Research output: Book/ReportBook

 107. Recension

  Birgitta Hårdh, 1978, In : Fornvännen. 73, p. 49-51

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 108. Some comments on ‘Polysyllabicity in the modern Chinese verb’

  Jan-Olof Svantesson, 1978, In : Journal of Chinese Linguistics. 6, p. 104-105

  Research output: Contribution to journalLetter

 109. Statistisk grundkurs

  Jan-Olof Svantesson, 1978, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge. (Rapport från Köttforskningsinstitutet)

  Research output: Book/ReportReport

 110. Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier

  Jan Einarsson, 1978, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 111. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...272 Next