Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1982
 2. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 p. (Rapport; vol. 1982:22)

  Research output: Book/ReportReport

 3. Reply to Levi

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, In : Synthese. 53, 3, p. 433-438

  Research output: Contribution to journalLetter

 4. Sanning och lögn. Ett tema i Birger Sjöbergs dikt

  Eva Haettner Aurelius, 1982, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1982.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 5. Some quantitative aspects of Teacher Talk

  Gisela Håkansson, 1982, Stockholm University, Centre for Research on Bilingualism, 20 p. (Scandinavian Working Papers on Bilingualism; vol. 1, no. 1).

  Research output: Working paper

 6. The Kammu year: its lore and music

  Lindell, K., Håkan Lundström, Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1982, Curzon Press. 191 p. (Studies on Asian topics)

  Research output: Book/ReportBook

 7. The painful passage to virtue : A study of George Chapman’s The tragedy of Bussy D’Ambois and The revenge of Bussy D’Ambois

  Florby, G., 1982, [Publisher information missing]. 265 p. (Lund Studies in English; vol. 61)

  Research output: Book/ReportBook

 8. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Über die Macht der Sprache als Form der Ohnmacht

  Svensson, B. S., 1982, Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Unreliable probabilities, risk taking, and decision making

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, In : Synthese. 53, 3, p. 361-386

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Fotografi kan inte tudelas

  Sjölin, J-G., 1982 Jun 24, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 13. 1983
 14. Acceptabel risk?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, In : Filosofisk tidskrift. 3, p. 41-43

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. A generative model for tone and intonation in Standard Chinese

  Gårding, E., Zhang, J. & Jan-Olof Svantesson, 1983, In : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 25, p. 53-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. An Obscure Supplement to Volume One of Berkeley's Works

  Belfrage, B., 1983, In : Berkeley Newsletter. 6, p. 17-21

  Research output: Contribution to journalReview article

 17. Camera Lucida. Anteckningar från ett upplyst rum

  Rikard Schönström, 1983, Bonniers Litterära Magasin, 1, p. 17-22.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Combining evidence

  Freeling, A. & Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (eds.). CWK Gleerup, Vol. 15. p. 58-74

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Dawid

  Sjölin, J-G., 1983, Kalejdoskop, 1983, 5, p. 11-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Sjölin, J-G., 1983, In : Artes. 1983 (nionde årgången), 2, p. 37-74

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Det gränslösa medlemskapet : tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter : en kritisk analys

  Lars Eckerdal, 1983, [Publisher information missing]. 62 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 23. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, In : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, p. 22-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Do people combine evidence according to an evidentiary value model?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (eds.). CWK Gleerup, Vol. 15. p. 98-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 26. En svensk presshistoria

  Oscarsson, I., Claes-Göran Holmberg & Per Rydén, 1983, Esselte Studium. 199 p.

  Research output: Book/ReportBook

 27. Estetikens andra natur

  Weimarck, T., 1983, In : TeKla. 15, p. 57-81

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Etermediernas nyhetsspråk: 3. Lyssnaren och språket

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie C, Studier i tillämpad nordisk språkvetenskap; vol. 12)

  Research output: Book/ReportBook

 29. Ett odelat hjärta : en studie i ökenfädernas vishet

  Samuel Rubenson, 1983, [Publisher information missing]. 54 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 10)

  Research output: Book/ReportBook

 30. Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday

  Peter Gärdenfors (ed.), Bengt Hansson (ed.) & Nils-Eric Sahlin (ed.), 1983, CWK Gleerup. 120 p. (Library of Theoria; vol. 15)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  Kieffer, R. (ed.) & Birger Olsson (ed.), 1983, [Publisher information missing]. 143 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An evaluation of raw materials based on experiment

  Deborah Olausson, 1983, CWK Gleerup. (Scripa minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis)

  Research output: Book/ReportBook

 33. Fonte, fade, lys, klokker mm

  Jes Wienberg, 1983, Frederiksborg amts kirker i middelalderen: systematisk oversigt, skrevet på grundlag af "Danmarks kirker", Fredriksborg amt. Bind I-IV, København 1964-75. Dahlerup Koch, H. & Andersen, M. (eds.). Moesgård, p. 157-161

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Research output: Book/ReportBook

 35. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Research output: Book/ReportBook

 37. Herren och molnet i Gamla testamentet

  Bo Holmberg, 1983, Svensk exegetisk årsbok, 48 (1983), p. 31-47.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 38. Kammufolkets musikinstrument

  Håkan Lundström & Lundström, K., 1983, In : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, p. 58-63

  Research output: Contribution to journalLetter

 39. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (ed.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 102-128 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Lingua in diaspora : studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden

  Durovic, L. (ed.), 1983, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 233 p. (Slavica Lundensia; vol. 9)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 42. Lithic Technological Analysis of the Thin-butted Flint Axe

  Deborah Olausson, 1983, In : Acta Archaeologica. 53, 1982, p. 121-88

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Livet på lågstadiet

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 44. Makt och maktlöshet i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1983, Om kommunikation. 2, Ett urval föredrag från Tema-K:s symposium den 26-27 maj 1983/SIC (Linköping). Granström, K. (ed.). Linköping University, Vol. 6. p. 19-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 45. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Sandberg, K., 1983, Lunds universitet. 36 p. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Research output: Book/ReportReport

 46. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Research output: Book/ReportBook

 47. Motsvarande musikinstrument hos Yuan-kammuerna

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, In : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, p. 64-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. Musik för rissjälen

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, In : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, p. 19-25

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Några huvudriktningar inom modern riskteori

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Projektgruppen för nämnden för hantering av använt kärnbränsle. (NAK rapport; vol. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 50. Omöjligt att dra någon skarp gräns - en arkeologs kommentarer

  Kristina Jennbert, 1983, Populär Arkeologi, 1, 3, p. 8-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 51. On second order probabilities and the notion of epistemic risk

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Foundations of Utility and Risk Theory with Applications. Stigum, B. P., Wenstøp, F. & Reidel, D. (eds.). Springer, Vol. 37. p. 95-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Öppen dörr till klassrummet

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-09-04.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 53. Religion and schoolbooks in Europe: report from a conference in Malmö

  Schultze, H. & Sven-Åke Selander, 1983, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 65 p. (Didakometry ; vol. 68)

  Research output: Book/ReportBook

 54. Review. Göran Burenhult: Arkeologi i Sverige. del 1

  Kristina Jennbert, 1983, Populär Arkeologi, 1, 1, p. 25-25.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 55. Review of "Generative phonology: a case study from French"

  Merle Horne, 1983, In : Studia Linguistica. 37, p. 204-209

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 56. Riter och ritualer i företagen

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-10-30.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 57. Skivyxor eller tvärpilar? Mikroskadeanalys per korrespondens

  Kristina Jennbert, Knutsson, K. & Knutsson, H., 1983, In : Fjölnir. 2, 2, p. 3-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. The Digital Theatre. Den blå serie

  Weimarck, T., 1983, Eks-skolens Forlag, Copenhagen.

  Research output: Book/ReportBook

 59. The Geography of Education in Syria in 1882: With a Translation of "Education in Syria" by Shahin Makarius, 1883

  Diab, H. & Wåhlin, L., 1983, In : Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. Vol 65 B, No. 2, 1983, p. 105-128

  Research output: Contribution to journalArticle

 60. The phonology of language disordered children : production, perception, and awareness

  Magnusson, E., 1983, Liber. 159 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. The role of second-order probabilities in decision making

  Nils-Eric Sahlin & Goldsmith, R., 1983, Analysing and Aiding Decision Processes. Humphreys, P. C., Svensson, O. & Vari, A. (eds.). North-Holland, Vol. 14. p. 455-467

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Tools and technology: Lithic technological analysis of Neolithic axe morphology

  Deborah Olausson, 1983, Lund: Lunds universitet. 13 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 63. Utopin måste hållas levande. Christa Wolf presenteras och intervjuas

  Svensson, B. S., 1983, Bonniers Litterära Magasin, 6, p. 411-416.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 64. Val och antagning till gymnasieskolan - en översiktlig beskrivning

  Anders Persson, 1983, De gemensamma åren - en studie av segregation och särbehandling i grundskolan. Andersson, B., Arnman, G. & Jönsson, I. (eds.). Sociologiska institutionen, Lunds universitet, p. 56-71

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Yves den monokrome berättar om tomheten

  Sjölin, J-G. (Translator), 1983, Moderna Museet, Stockholm.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 66. Ska studietakten höjas med hot om elchocker och lobotomi?

  Anders Persson, 1983 Jul 1, Helsingborgs Dagblad.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 67. Symbolspråk och dold läroplan

  Anders Persson, 1983 Sep 29, Helsingborgs Dagblad.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 68. Arbetslösheten: ett individuellt problem?

  Eriksson, S. & Anders Persson, 1983 Nov 15, Handelsnytt, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 69. 1984
 70. Beiträge zur Musikgeschichte Nordeuropas

  Andersson, G., 1984, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 66, p. 91-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 71. Children's syntax - grammar and experimental evidence

  Goodluck, H. & Gisela Håkansson, 1984, Proceedings from the Child Language Symposium 1984. Ragnhild, S. (ed.). Lund University, p. 30-49 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 72. Consonant harmony in child and adult phonology

  Jan-Olof Svantesson, 1984, Proceedings from Child Language Symposium, Lund, May 17-18, 1984. Söderbergh, R. (ed.). Child Language Research Institute, Lund University, p. 92-102

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 73. Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5 300 år sedan

  Kristina Jennbert, 1984, Liber. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. De verbala resterna aven bildprakt som förgår

  Anders Palm, 1984, In : Lyrikvännen.

  Research output: Contribution to journalArticle

 75. Die hamburgische Musikorganisation im XVII. Jahrhundert

  Andersson, G., 1984, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 66, p. 91-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 76. Efterord: Perspektiv på fascismen

  Svensson, B. S., 1984, Terror och förhoppningar. Vardag under nazismen och i dagens Västtyskland.. Svensson, B. S. & Östling, B. (eds.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. 2. p. 805-885

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 77. Eliot's Animals

  Marianne Thormählen, 1984, Liber. 197 p. (Lund Studies in English; vol. 70)

  Research output: Book/ReportBook

 78. Ett socialpsykologiskt angrepp på arbetslivet

  Anders Persson, 1984, Helsingborgs Dagblad, 840716.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 79. Facklig organisering och samarbetspolitik

  Anders Persson, 1984, In : Zenit. 2/1984, p. 79-82

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Facts concerning Berkeley's Notebooks

  Belfrage, B., 1984, In : Berkeley Newsletter. 7, p. 17-22

  Research output: Contribution to journalLetter

 81. Feuerstahle

  Birgitta Hårdh, 1984, Birka: Untersuchungen und Studien. 2, Systematische Analysen der Gräberfunde, Vol. 1. Arwidsson, G. (ed.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 82. Folk tales from Kammu III: Pearls of Kammu literature

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1984, Curzon Press. 325 p.

  Research output: Book/ReportBook

 83. Four Types of Altruism

  Björn Petersson, 1984, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Research output: Book/ReportReport

 84. Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan

  Jan Einarsson & Hultman, T. G., 1984, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 85. Hjalmar Gullbergs återkomster

  Anders Palm, 1984, Lunds universitetsbibliotek.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 86. Hjalmar Söderbergs dockhem. Drama -novell-film

  Anders Palm, 1984, In : Nordica.

  Research output: Contribution to journalArticle

 87. Internationell kinesisk propaganda: Inte kasta pärlor för svin

  Michael Schoenhals, 1984, In : Internationella Studier. 4, p. 34-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 88. Inventering av järnåldersmaterial i Skytts och Oxie härader

  Birgitta Hårdh, 1984, Pugna Forensis. Arkeologiska undersökningar kring Foteviken, Skåne 1981-83. Malmöhus län, L. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 89. Kandinsky: Semiotiken i en icke figurativ plastisk diskurs

  Sjölin, J-G. (Translator), 1984, In : Paletten. 1984, 4, p. 8-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 90. Kleeblattfibeln

  Birgitta Hårdh, 1984, Birka : Untersuchungen und Studien. 2, Systematische Analysen der Gräberfunde, Vol. 1. Arwidsson, G. (ed.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 91. Krise und Auflösung des Stadtmusikantentums

  Andersson, G., 1984, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 66, p. 91-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 92. Lärares lexikonanvändning - hur lärare talar till elever på olika nivåer

  Gisela Håkansson, 1984, Nordens språk som målspråk : forskning och undervisning : [symposium anordnat av ASLA i Stockholm, 3-4 december 1983]. Hyltenstam, K. & Maandi, K. (eds.). Stockholm : Univ., Inst. för lingvistik

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 93. Lär av det brittiska exemplet!

  Anders Persson, 1984, Sjömannen, 10/1984.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 94. Levels of aspiration and risk (II)

  Nils-Eric Sahlin, 1984, In : Filosofiska studier. 24

  Research output: Contribution to journalArticle

 95. Lika eller olika: spelar det någon roll?

  Jan Einarsson, 1984, Älvsjö: Skeab.

  Research output: Book/ReportBook

 96. Likgiltigheten är farligast. Om nynazism i dag.

  Svensson, B. S., 1984, Terror och förhoppningar. Vardag under nazismen och i dagens Västtyskland. Svensson, B. S. & Östling, B. (eds.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. 2. p. 781-801

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...268 Next