Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1957
 2. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. 1960
 4. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Research output: Book/ReportBook

 5. 1961
 6. Simris II : Bronze age problems in the light of the Simris excavation

  Stjernquist, B., 1961, [Publisher information missing]. 173 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 1963
 8. De septem sacramentis : en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400

  Andrén, C-G., 1963, [Publisher information missing]. 249 p. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 15)

  Research output: Book/ReportBook

 9. 1966
 10. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Research output: Book/ReportBook

 11. 1967
 12. Ciste a cordoni (Rippenzisten) : Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol

  Stjernquist, B., 1967, [Publisher information missing]. 267 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 6)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. 1968
 15. Centrala gränsvärdessatsens historia

  Jan-Olof Svantesson, 1968, Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lindgren, G. (ed.). Department of Mathematical Statistics, Lund University, p. 10-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning: med en exkurs om komandoord m.m. hos Bellman

  Jan Einarsson, 1968, Lund: Studentlitteratur AB. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 17. 1969
 18. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 22. 1970
 23. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

  Olsson, B. (ed.), 1970, [Publisher information missing]. 220 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 62)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

  Olsson, B., 1970, [Publisher information missing]. 236 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 63)

  Research output: Book/ReportBook

 25. 1971
 26. A spectrographic study of allophonic variation and vowel reduction in West Greenlandic Eskimo.

  Wood, S. A. J., 1971, (Working papers / Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 27. Bokkunden – basdata, kundaktivitet i bokhandeln, allmänna bok- och bokhandelsvanor

  Stjärne-Nilsson, K. & Svensson, B. S., 1971, Svensk Bokhandel, 41, p. 1240-1245.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Die Megalithgräber von Hagestad : zur Problematik von Grabbauten und Grabriten

  Strömberg, M., 1971, [Publisher information missing]. 396 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 29. Sammanträdet som talsituation

  Jan Einarsson, 1971, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 30. 1972
 31. Analys av Bibliotekstjänsts sambindningslistor och deras roll för bibliotekens bokinköp

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande. Litteraturutredningens biblioteksstudier, SOU 1972:61.. Litteraturutredningen, SOU 1972:61, Utbildningsdepartementet. Allmänna förlaget., p. 157-183

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst : analys av Bibliotekstjänsts beställningsstatistik och sambindningshäften

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Litteraturutredningen. Göran, L. (ed.). Fritzes

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal

  Jan Einarsson, 1972, Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6. Umeå [2-3 oktober] 1970 = The description of Swedish, 6 : proceedings of the Sixth meeting for discussion of problems of the description of Swedish : [2-3 Oktober] 1970. Umeå: Umeå University, (Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; vol. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...1088 Next