Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1972
 2. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Research output: Book/ReportBook

 3. Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie

  Oscarsson, I. & Per Rydén, 1972, Lund University. 97 p. (Press & litteratur, 0347-4313 ; 1)

  Research output: Book/ReportBook

 4. 1973
 5. Slavica Lundensia 1

  Durovic, L. (ed.), 1973, [Publisher information missing]. 140 p. (Slavica Lundensia; vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. Speech tempo

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 7. The Reality of the Imaginary: The Surrealist View

  Sjölin, J-G., 1973, In : Aris. 1973, p. 50-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. What happens to vowels and consonants when we speak faster?

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 9. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 10. 1974
 11. Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

  Olsson, B., 1974, [Publisher information missing]. 285 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 69)

  Research output: Book/ReportBook

 12. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (eds.). Skånes Konstförening, Malmö

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Research output: Book/ReportBook

 14. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Research output: Book/ReportBook

 15. Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola

  Lindborg, R. (ed.), 1974, [Publisher information missing]. 138 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 71)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 16. 1975
 17. Explanations - of what?

  Bengt Hansson, 1975, (Unpublished) Department of Philosophy, Stanford University.

  Research output: Working paper

 18. Kring den svenska slavistikens äldsta historia

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 108 p. (Slavica Lundensia; vol. 3)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 19. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 p. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Research output: Book/ReportBook

 20. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 p.

  Research output: Book/ReportBook

 21. Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 113 p. (Slavica Lundensia; vol. 3(p))

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Stenåldersbosättning i Vallby

  Kristina Jennbert, 1975, Från bergslag till bondebygd, p. 205-215.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Tense and lax vowels - degree of constriction or pharyngeal volume?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 24. The Establishment of Trans-Jordan in 1921

  Diab, H., 1975, In : Shu'un Filastiniyya. 50-51, Oct. - Nov., p. 269-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. The weaknesses of the tongue arching model of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 26. What is the difference between English and Swedish dental stops?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 27. 1976
 28. Anteckningar till en bild av Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, p. 13-25.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article