Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1957
 2. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. 1960
 4. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Research output: Book/ReportBook

 5. 1961
 6. Simris II : Bronze age problems in the light of the Simris excavation

  Stjernquist, B., 1961, [Publisher information missing]. 173 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 1963
 8. De septem sacramentis : en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400

  Andrén, C-G., 1963, [Publisher information missing]. 249 p. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 15)

  Research output: Book/ReportBook

 9. 1966
 10. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Research output: Book/ReportBook

 11. 1967
 12. Ciste a cordoni (Rippenzisten) : Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol

  Stjernquist, B., 1967, [Publisher information missing]. 267 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 6)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. 1968
 15. Centrala gränsvärdessatsens historia

  Jan-Olof Svantesson, 1968, Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lindgren, G. (ed.). Department of Mathematical Statistics, Lund University, p. 10-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning: med en exkurs om komandoord m.m. hos Bellman

  Jan Einarsson, 1968, Lund: Studentlitteratur AB. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 17. 1969
 18. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 22. 1970
 23. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

  Olsson, B. (ed.), 1970, [Publisher information missing]. 220 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 62)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

  Olsson, B., 1970, [Publisher information missing]. 236 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 63)

  Research output: Book/ReportBook

 25. 1971
 26. A spectrographic study of allophonic variation and vowel reduction in West Greenlandic Eskimo.

  Wood, S. A. J., 1971, (Working papers / Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 27. Bokkunden – basdata, kundaktivitet i bokhandeln, allmänna bok- och bokhandelsvanor

  Stjärne-Nilsson, K. & Svensson, B. S., 1971, Svensk Bokhandel, 41, p. 1240-1245.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Die Megalithgräber von Hagestad : zur Problematik von Grabbauten und Grabriten

  Strömberg, M., 1971, [Publisher information missing]. 396 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 29. Sammanträdet som talsituation

  Jan Einarsson, 1971, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 30. 1972
 31. Analys av Bibliotekstjänsts sambindningslistor och deras roll för bibliotekens bokinköp

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande. Litteraturutredningens biblioteksstudier, SOU 1972:61.. Litteraturutredningen, SOU 1972:61, Utbildningsdepartementet. Allmänna förlaget., p. 157-183

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst : analys av Bibliotekstjänsts beställningsstatistik och sambindningshäften

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Litteraturutredningen. Göran, L. (ed.). Fritzes

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal

  Jan Einarsson, 1972, Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6. Umeå [2-3 oktober] 1970 = The description of Swedish, 6 : proceedings of the Sixth meeting for discussion of problems of the description of Swedish : [2-3 Oktober] 1970. Umeå: Umeå University, (Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; vol. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Research output: Book/ReportBook

 35. Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie

  Oscarsson, I. & Per Rydén, 1972, Lund University. 97 p. (Press & litteratur, 0347-4313 ; 1)

  Research output: Book/ReportBook

 36. 1973
 37. Slavica Lundensia 1

  Durovic, L. (ed.), 1973, [Publisher information missing]. 140 p. (Slavica Lundensia; vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Speech tempo

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 39. The Reality of the Imaginary: The Surrealist View

  Sjölin, J-G., 1973, In : Aris. 1973, p. 50-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. What happens to vowels and consonants when we speak faster?

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 41. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 42. 1974
 43. Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

  Olsson, B., 1974, [Publisher information missing]. 285 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 69)

  Research output: Book/ReportBook

 44. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (eds.). Skånes Konstförening, Malmö

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Research output: Book/ReportBook

 46. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Research output: Book/ReportBook

 47. Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola

  Lindborg, R. (ed.), 1974, [Publisher information missing]. 138 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 71)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 48. 1975
 49. Explanations - of what?

  Bengt Hansson, 1975, (Unpublished) Department of Philosophy, Stanford University.

  Research output: Working paper

 50. Kring den svenska slavistikens äldsta historia

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 108 p. (Slavica Lundensia; vol. 3)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 51. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 p. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Research output: Book/ReportBook

 52. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 p.

  Research output: Book/ReportBook

 53. Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 113 p. (Slavica Lundensia; vol. 3(p))

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Stenåldersbosättning i Vallby

  Kristina Jennbert, 1975, Från bergslag till bondebygd, p. 205-215.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 55. Tense and lax vowels - degree of constriction or pharyngeal volume?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 56. The Establishment of Trans-Jordan in 1921

  Diab, H., 1975, In : Shu'un Filastiniyya. 50-51, Oct. - Nov., p. 269-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. The weaknesses of the tongue arching model of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 58. What is the difference between English and Swedish dental stops?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 59. 1976
 60. Anteckningar till en bild av Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, p. 13-25.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 61. Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam : (1908-1976)

  Durovic, L. (ed.), 1976, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 49 p. (Slavica Lundensia; vol. 4)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 62. Frederick Sommer

  Sjölin, J-G. (Translator), 1976, Kalejdoskop förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 63. Helmtrud Nyströms flyktfåglar

  Weimarck, T., 1976, In : Kalejdoskop. 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (ed.) & Spång, L. G. (ed.), 1976, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 91 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 65. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullberg diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Research output: Book/ReportBook

 67. Män, kvinnor och språk

  Jan Einarsson, 1976, Nordiska studier i filiologi och lingvistik : festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Svensson, L. (ed.). Studentlitteratur AB, (Nordiska studier i filiologi och lingvistik).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 68. Sommers livslinje

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, p. 43-49.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 69. Talbankens skriftspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 70. Talbankens talspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 71. Texterna till Fridas andra bok

  Eva Haettner Aurelius, 1976, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1976.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 72. The Introduction of the Neolithic Stone Age into the Baltic Area

  Kristina Jennbert, Welinder, S. & Wyszomirska, B., 1976, Acculturation and continuity in Atlantic Europe mainly during the neolithic period and the Bronze age : papers presented at the IV Atlantic colloquium, Ghent 1975. Laet, S. J. D. (ed.). De tempel, Vol. Dissertationes archaeologicae Gandenses 16. p. 235-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 73. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Suedschweden. Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. 1977
 77. A Kammu story-listener’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1977, Curzon Press. 112 p.

  Research output: Book/ReportBook

 78. A New Dating of Berkeley's Draft Introduction

  Belfrage, B., 1977, In : Berkeley Newsletter. 1, p. 10-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 79. En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S., 1977, Svenska i verkligheten. Thavenius, J. (ed.). Författarförlaget, Stockholm, p. 195-229

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 80. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, p. 28-43.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 81. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 p.

  Research output: Book/ReportBook

 82. Kritisk litteraturhermeneutik som förklaringsmodell

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 83. Litteraria

  Durovic, L. (ed.), 1977, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 215 p. (Slavica Lundensia; vol. 5)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 84. Några försök att ställa skolans litteraturundervisning på benen

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 85. Nominalfras, socialgrupp och kön

  Jan Einarsson, 1977, Språk och samhälle: 3, Social variation i talspråkets syntax . Lund: Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 86. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 87. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. The Scandinavian word accents

  Gårding, E., 1977, Liber. 116 p. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 11)

  Research output: Book/ReportBook

 89. 1978
 90. Aspekter på jordbrukets införande

  Kristina Jennbert, 1978, In : Kontaktstencil: organ för nordiske arkeologistudenter. 14, p. 117-124

  Research output: Contribution to journalArticle

 91. Balzac und der Realismus

  Bauer, G. (Translator), Kreipe, W. (Translator) & Svensson, B. S. (Translator), 1978, [Host publication title missing]. Oberbaum Verlag, Berlin West

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 92. Den arkeologiska tidsskalan

  Welinder, S. & Kristina Jennbert, 1978, Lund University: Department of Quaternary Geology. 47 p. (Department of Quaternary Geology. Läromedel 1)

  Research output: Book/ReportBook

 93. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, In : Scandia. 44, 1, p. 145-193

  Research output: Contribution to journalArticle

 94. Det medeltida Falsterbo : aktuella problem och undersökningar

  Lars Ersgård, 1978, In : ALE. 4, p. 1-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 95. Författarporträtt: Ernst Bloch

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, Bokcaféets månadsbulletin, 27.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 96. Industriell formgivning : Sociala utopier och ideologier

  Peter, E. (Translator) & Weimarck, T. (Translator), 1978, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 97. Inledning

  Weimarck, T., 1978, Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier.. Selle, G. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 5-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 98. Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion.

  Weimarck, T. (Translator), 1978, Stockholm : Pan/Norstedts.

  Research output: Book/ReportBook

 99. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (ed.) & Spång, L. G. (ed.), 1978, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 161 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 100. Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

  Durovic, L. (ed.), 1978, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 131 p. (Slavica Lundensia; vol. 6)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 101. Morgonrodnadens stridsmän : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821

  Louise Vinge, 1978, [Publisher information missing]. 232 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 73)

  Research output: Book/ReportBook

 102. Nordic prosody : papers from a symposium

  Gårding, E. (ed.), Bruce, G. (ed.) & Bannert, R. (ed.), 1978, Department of Linguistics, Lund University. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 13)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 103. Notes by Berkeley on Moral Philosophy

  Belfrage, B., 1978, In : Berkeley Newsletter. 2, p. 4-7

  Research output: Contribution to journalArticle

 104. Om "Det vita djuret"

  Weimarck, T., 1978, In : Kalejdoskop. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 105. Parodins dimensioner -komik, kritik eller ironi

  Eva Haettner Aurelius, 1978, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1978, 3, p. 142-165

  Research output: Contribution to journalArticle

 106. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 p.

  Research output: Book/ReportBook

 107. Recension

  Birgitta Hårdh, 1978, In : Fornvännen. 73, p. 49-51

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 108. Some comments on ‘Polysyllabicity in the modern Chinese verb’

  Jan-Olof Svantesson, 1978, In : Journal of Chinese Linguistics. 6, p. 104-105

  Research output: Contribution to journalLetter

 109. Statistisk grundkurs

  Jan-Olof Svantesson, 1978, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge. (Rapport från Köttforskningsinstitutet)

  Research output: Book/ReportReport

 110. Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier

  Jan Einarsson, 1978, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 111. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 112. The Waste Land: A Fragmentary Wholeness

  Marianne Thormählen, 1978, CWK Gleerup. 248 p. (Lund Studies in English; vol. 52)

  Research output: Book/ReportBook

 113. Till ett fotografi av Cartier-Bresson

  Sjölin, J-G., 1978, In : Kalejdoskop. 1978, 6, p. 26-39

  Research output: Contribution to journalArticle

 114. Tongue retraction is not so useful after all

  Wood, S. A. J., 1978, (Studies in General Linguistics Presented to Bertil Malmberg by Students and Colleagues on the Occasion of his 65th Birthday (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University)).

  Research output: Working paper

 115. Trade and Money in Scandinavian Viking Age

  Birgitta Hårdh, 1978, In : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1977-1978, p. 157-171

  Research output: Contribution to journalArticle

 116. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, In : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, p. 5-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 117. Utopins samtid – samtidens utopi: Ernst Blochs kritik av det utopiska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, In : Radix. 3-4, p. 112-141

  Research output: Contribution to journalArticle

 118. 1979
 119. A radiographic analysis of constriction locations for vowels

  Wood, S. A. J., 1979, In : Journal of Phonetics. 7, p. 25-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 120. A Summary of Berkeley's Metaphysics in a Hitherto Unpiblished Berkeleian Manuscript

  Belfrage, B., 1979, In : Berkeley Newsletter. 4, p. 1-4

  Research output: Contribution to journalArticle

 121. Chinese Periodicals and Newspapers in the Stockholm University Library

  Michael Schoenhals, 1979, Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 63 p. (Häften utgivna av Stockholms universitetsbibliotek; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 122. Exemplet Glocksee

  Svensson, B. S., 1979, In : KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift. 11

  Research output: Contribution to journalArticle

 123. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Lund University, Department of Archaeology. 21 p. (Report series / University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 124. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum. 24 p. (Report series Institute of Archaeology; vol. 8)

  Research output: Book/ReportReport

 125. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 126. Krapperup : en medeltida borg i Skåne

  Lars Ersgård, 1979, In : ALE. 3, p. 19-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 127. Litteratur, praxis och läsarfrihet

  Björn Larsson, 1979, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 8, 2, p. 68-85

  Research output: Contribution to journalArticle

 128. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, no. 17)

  Research output: Book/ReportBook

 129. Språk och existens i Paul Ricoeurs tolkningsteori

  Rikard Schönström, 1979, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, p. 228-235

  Research output: Contribution to journalArticle

 130. Språkrätt : om skolans språknormer och samhällets

  Ulf Teleman, 1979, [Publisher information missing]. 180 p.

  Research output: Book/ReportBook

 131. Sueco-Polonica : materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979

  Durovic, L. (ed.), 1979, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 182 p. (Slavica Lundensia; vol. 7)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 132. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 133. 1980
 134. Är barn medvetna om språkliga könsskillnader?

  Jan Einarsson, 1980, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 2)

  Research output: Book/ReportBook

 135. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 p.

  Research output: Book/ReportBook

 136. Bohemica et Slovaca

  Durovic, L. (ed.), 1980, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 137 p. (Slavica Lundensia; vol. 8)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 137. Den andra verkligheten: Anteckningar till Björn Dawidssons fotografi (förord)

  Sjölin, J-G., 1980, Camera Obscura. (20 fotografier av Dawid (Björn Dawidsson))

  Research output: Book/ReportBook

 138. Falsterbohalvön : en undersökning av medeltida agrar bebyggelse i sydvästra Skåne

  Lars Ersgård, 1980, In : ALE. 3, p. 14-31

  Research output: Contribution to journalArticle

 139. Folk tales from Kammu II: A story-teller’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1980, Curzon Press. 185 p.

  Research output: Book/ReportBook

 140. "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850

  Oscarsson, I., 1980, Liber. 281 p.

  Research output: Book/ReportBook

 141. Fotografins historia under 1900-talet

  Sjölin, J-G. (Translator), Marianne Thormählen (Translator) & Lars-Håkan Svensson (Translator), 1980, Liber.

  Research output: Book/ReportBook

 142. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 p.

  Research output: Book/ReportBook

 143. Modernism eller dysmorphism? Om ett bortglömt kapitel i nordisk modernism

  Anders Palm, 1980, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 2/3, p. 67-86

  Research output: Contribution to journalArticle

 144. Natur, människor och levnadsförhållanden utifrån undersökningar av stenåldersboplatser i Vallby och Hjulberga

  Kristina Jennbert, 1980, Från bergslag till bondebygd, p. 149-161.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 145. "Nordisk anarkism" : Asger Jorn och projektet 10 000 års nordisk folkkonst

  Weimarck, A-C., 1980, Kalejdoskop förlag. 103 p. (Kalejdoskop)

  Research output: Book/ReportBook

 146. Notes on a Photograph by Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1980, Frederick Sommer at Seventy-five. A Retrospective. Glenn, C. W. & Bledsoe, J. K. (eds.). California State University, Long Beach, p. 26-35

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 147. Om fotografi

  Sjölin, J-G., 1980, Kalejdoskop, 1980, 6, p. 3-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 148. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 149. Rapport från den kinesiska FoU-delegationens resa i Sverige

  Michael Schoenhals, 1980, Styrelsen för teknisk utveckling: Internationella enheten. 58 p.

  Research output: Book/ReportReport

 150. Receptionsestetikens reception

  Björn Larsson, 1980, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 4, p. 204-205

  Research output: Contribution to journalArticle

 151. Silent art : Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia

  Lars-Håkan Svensson, 1980, [Publisher information missing]. 389 p. (Lund Studies in English; vol. 57)

  Research output: Book/ReportBook

 152. Skapande falskhet. Till metaforens teori

  Rikard Schönström, 1980, In : Radix. Tidskrift för humanism. 3-4, p. 18-59

  Research output: Contribution to journalArticle

 153. Splitter

  Björn Larsson, 1980, Wahlström & Widstrand. 254 p.

  Research output: Book/ReportBook

 154. Starting from Scratch: The History of Edge-Wear Research from 1838 to 1978

  Deborah Olausson, 1980, In : Lithic Technology. 9, 2, p. 48-60

  Research output: Contribution to journalArticle

 155. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 156. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 157. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 158. 1981
 159. Är småhusområdet en kvinnofälla?

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 810306.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 160. Bekönade ord i förskolan

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 7)

  Research output: Book/ReportBook

 161. Blandskolans femma: iakttagelser under en skoldag

  Jan Einarsson, 1981, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBook

 162. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Sjölin, J-G., 1981, Kalejdoskop förlag. 453 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 163. Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages

  Eva Österberg, Gissel, S., Juttikkala, E., Sandnes, J. & Teisson, B., 1981, Almqvist & Wiksell International.

  Research output: Book/ReportBook

 164. Die südschwedischen Feuersteingruben - Ergebnisse und Probleme

  Deborah Olausson, Rudebeck, E. & Säfvestad, U., 1981, 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Weisgerber, G. (ed.). Deutschen Bergbau-Museum Bochum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 165. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1981, In : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1981, 1981, p. 10-19

  Research output: Contribution to journalArticle

 166. Eleven finns gömd i texten

  Svensson, B. S., 1981, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 167. En läsares födelse

  Svensson, B. S., 1981, In : Tidskrift för Litteraturvetenskap. 10, 1, p. 3-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 168. Ett samtal med Giorgio Vasari i den andra naturens trädgård

  Weimarck, T., 1981, In : Radix. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 169. Fondutredning med förhinder

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-18.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 170. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 171. Fult och fint: anteckningar om språk och kön

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 172. Gruppmedvetande och historia. Den kvinnliga litteraturhistorien omkring sekelskiftet

  Eva Haettner Aurelius, 1981, Tidskrift för litteraturvetenskap, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 173. Kammu gongs and drums 2: The long wooden drum and other drums

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1981, In : Asian Folklore Studies. 40, 2, p. 173-189

  Research output: Contribution to journalArticle

 174. Konrad Wünsche, En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S. (ed.), 1981, Prisma bokförlag, Stockholm.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 175. Litteratur, struktur och historia

  Rikard Schönström, 1981, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3, p. 156-163

  Research output: Contribution to journalArticle

 176. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Research output: Book/ReportReport

 177. Mässingsmusik - folkets bildning och nöje

  Andersson, G., 1981, Från forna tiders mässingssextett till våra dagars Symphonic Band. Andersson, L. E. (ed.). ABF Musikkår Karlshamn, p. 4-6

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 178. Mon-Khmer languages in Yunnan

  Jan-Olof Svantesson, Wang, J. & Chen, X., 1981, In : Asie du sud-est et monde insulindien (ASEMI). 12, 1-2, p. 91-99

  Research output: Contribution to journalArticle

 179. Närheten som den egentliga orten för utopin: om grundtanken i Ernst Blochs filosofi

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1981, In : Radix. 3-4, p. 214-266

  Research output: Contribution to journalArticle

 180. Phonology of Kammu dialects

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1981, In : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 9, p. 45-71

  Research output: Contribution to journalArticle

 181. Research and creative thinking: en konferensrapport, Université de Laval Quebéc, Canada 1-14 maj 1981

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 46 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; vol. 396)

  Research output: Book/ReportBook

 182. Sakord, sakbilder: Franco Leidi

  Weimarck, T., 1981, In : Kalejdoskop. 6

  Research output: Contribution to journalArticle

 183. Schulsprache und Schüleralltag

  Svensson, B. S., 1981, betrifft:erziehung, 6, p. 28-35.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 184. Senkapitalism i Vattumannens tecken

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-22.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 185. The Newport Extract of Berkeley's Passive Obedience

  Belfrage, B., 1981, In : Berkeley Newsletter. 5, p. 6-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 186. The publication of mathematical research in China

  Jan-Olof Svantesson, 1981, Research Policy Institute, Lund University.

  Research output: Book/ReportReport

 187. Three Notes on the Eclogues of Nemesianus

  Arne Jönsson, 1981, In : Eranos. 79, p. 47-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 188. 1982
 189. Bloch på svenska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1982, In : TeKla. 12-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 190. Den gäckande skyggen. Mångtydighetens strategi i H.C. Andersen eventyr

  Anders Palm, 1982, Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 191. Från jägare till bonde? - Om Ertebøllekultur och tidigneolitisk Trattbägarkultur i sydligaste Sverige

  Kristina Jennbert, 1982, Introduksjonen av jordbruk i Norden : foredrag holdt ved fellesnordisk symposium i Oslo april 1980. Sjøvold, T. (ed.). Universitetsforlaget, p. 91-97

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 192. From function to structure. Some pragmatic determinants in impromptu speech

  Tottie, G. & Carita Paradis, 1982, Impromptu speech. Enkvist, N. E. (ed.). Åbo : The Research Institute of Åbo Akademi, Vol. 78. p. 307-317

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 193. Gymnasieval och sortering - valet till gymnasieskolan i stockholmsregionen

  Anders Persson, 1982, Stockholms läns landsting. 123 p. (Regionplanekontoret; vol. 1982:4)

  Research output: Book/ReportReport

 194. Hymnologi - en forskning med framtid?

  Hellström, J-A. & Sven-Åke Selander, 1982, Lund: Teologiska institutionen, Lund. 70 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 195. Människa, tro och moral : föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap

  Göran Bexell, 1982, [Publisher information missing]. 60 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 1)

  Research output: Book/ReportBook

 196. Några värdepåståenden om musik

  Björn Petersson, 1982, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Research output: Book/ReportReport

 197. När mässingsmusiken kom till bruket

  Andersson, G., 1982, Värmland förr och nu. Musik i Värmland. Årsbok från Värmlands museum 1982. Kruse, H. (ed.). Värmlands museum, Vol. 80. p. 29-57

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 198. On counterfactual probabilities and causation : A note

  Nils-Eric Sahlin, 1982, In : Logique et Analyse. 25, 99, p. 327-332

  Research output: Contribution to journalArticle

 199. Radiographic and model studies of the palatal vowels

  Wood, S. A. J., 1982, (Working papers, Lund University, Department of Linguistics, General Linguistics, Phonetics).

  Research output: Working paper

 200. Ramseys sannolikhetsfilosofi

  Nils-Eric Sahlin, 1982, In : Studies In Philosophy. 16

  Research output: Contribution to journalArticle

 201. Relationship between plant weight and density in mixed populations of Medicago sativa and Trifolium pratense.

  Malmberg, C. & H. Smith, 1982, In : Oikos. 38, 3, p. 365-368 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 202. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 p. (Rapport; vol. 1982:22)

  Research output: Book/ReportReport

 203. Reply to Levi

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, In : Synthese. 53, 3, p. 433-438

  Research output: Contribution to journalLetter

 204. Sanning och lögn. Ett tema i Birger Sjöbergs dikt

  Eva Haettner Aurelius, 1982, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1982.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 205. Some quantitative aspects of Teacher Talk

  Gisela Håkansson, 1982, Stockholm University, Centre for Research on Bilingualism, 20 p. (Scandinavian Working Papers on Bilingualism; vol. 1, no. 1).

  Research output: Working paper

 206. The Kammu year: its lore and music

  Lindell, K., Håkan Lundström, Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1982, Curzon Press. 191 p. (Studies on Asian topics)

  Research output: Book/ReportBook

 207. The painful passage to virtue : A study of George Chapman’s The tragedy of Bussy D’Ambois and The revenge of Bussy D’Ambois

  Florby, G., 1982, [Publisher information missing]. 265 p. (Lund Studies in English; vol. 61)

  Research output: Book/ReportBook

 208. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Research output: Book/ReportBook

 209. Über die Macht der Sprache als Form der Ohnmacht

  Svensson, B. S., 1982, Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 210. Unreliable probabilities, risk taking, and decision making

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, In : Synthese. 53, 3, p. 361-386

  Research output: Contribution to journalArticle

 211. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 212. Fotografi kan inte tudelas

  Sjölin, J-G., 1982 Jun 24, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 213. 1983
 214. Acceptabel risk?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, In : Filosofisk tidskrift. 3, p. 41-43

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 215. A generative model for tone and intonation in Standard Chinese

  Gårding, E., Zhang, J. & Jan-Olof Svantesson, 1983, In : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 25, p. 53-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 216. An Obscure Supplement to Volume One of Berkeley's Works

  Belfrage, B., 1983, In : Berkeley Newsletter. 6, p. 17-21

  Research output: Contribution to journalReview article

 217. Camera Lucida. Anteckningar från ett upplyst rum

  Rikard Schönström, 1983, Bonniers Litterära Magasin, 1, p. 17-22.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 218. Combining evidence

  Freeling, A. & Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (eds.). CWK Gleerup, Vol. 15. p. 58-74

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 219. Dawid

  Sjölin, J-G., 1983, Kalejdoskop, 1983, 5, p. 11-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 220. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 221. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Sjölin, J-G., 1983, In : Artes. 1983 (nionde årgången), 2, p. 37-74

  Research output: Contribution to journalArticle

 222. Det gränslösa medlemskapet : tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter : en kritisk analys

  Lars Eckerdal, 1983, [Publisher information missing]. 62 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 223. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, In : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, p. 22-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 224. Do people combine evidence according to an evidentiary value model?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (eds.). CWK Gleerup, Vol. 15. p. 98-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 225. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 226. En svensk presshistoria

  Oscarsson, I., Holmberg, C-G. & Per Rydén, 1983, Esselte Studium. 199 p.

  Research output: Book/ReportBook

 227. Estetikens andra natur

  Weimarck, T., 1983, In : TeKla. 15, p. 57-81

  Research output: Contribution to journalArticle

 228. Etermediernas nyhetsspråk: 3. Lyssnaren och språket

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie C, Studier i tillämpad nordisk språkvetenskap; vol. 12)

  Research output: Book/ReportBook

 229. Ett odelat hjärta : en studie i ökenfädernas vishet

  Samuel Rubenson, 1983, [Publisher information missing]. 54 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 10)

  Research output: Book/ReportBook

 230. Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday

  Peter Gärdenfors (ed.), Bengt Hansson (ed.) & Nils-Eric Sahlin (ed.), 1983, CWK Gleerup. 120 p. (Library of Theoria; vol. 15)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 231. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  Kieffer, R. (ed.) & Birger Olsson (ed.), 1983, [Publisher information missing]. 143 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 232. Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An evaluation of raw materials based on experiment

  Deborah Olausson, 1983, CWK Gleerup. (Scripa minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis)

  Research output: Book/ReportBook

 233. Fonte, fade, lys, klokker mm

  Jes Wienberg, 1983, Frederiksborg amts kirker i middelalderen: systematisk oversigt, skrevet på grundlag af "Danmarks kirker", Fredriksborg amt. Bind I-IV, København 1964-75. Dahlerup Koch, H. & Andersen, M. (eds.). Moesgård, p. 157-161

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 234. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Research output: Book/ReportBook

 235. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 236. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Research output: Book/ReportBook

 237. Herren och molnet i Gamla testamentet

  Bo Holmberg, 1983, Svensk exegetisk årsbok, 48 (1983), p. 31-47.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 238. Kammufolkets musikinstrument

  Håkan Lundström & Lundström, K., 1983, In : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, p. 58-63

  Research output: Contribution to journalLetter

 239. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 240. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (ed.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 102-128 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 241. Lingua in diaspora : studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden

  Durovic, L. (ed.), 1983, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 233 p. (Slavica Lundensia; vol. 9)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 242. Lithic Technological Analysis of the Thin-butted Flint Axe

  Deborah Olausson, 1983, In : Acta Archaeologica. 53, 1982, p. 121-88

  Research output: Contribution to journalArticle

 243. Livet på lågstadiet

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 244. Makt och maktlöshet i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1983, Om kommunikation. 2, Ett urval föredrag från Tema-K:s symposium den 26-27 maj 1983/SIC (Linköping). Granström, K. (ed.). Linköping University, Vol. 6. p. 19-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 245. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Sandberg, K., 1983, Lunds universitet. 36 p. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Research output: Book/ReportReport

 246. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Research output: Book/ReportBook

 247. Motsvarande musikinstrument hos Yuan-kammuerna

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, In : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, p. 64-66

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...109 Next