Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1996
 2. Hippies and Swedish Modernity: Constructing Global Identities in Local Settings

  Thomas O'Dell, 1996, In : Young. 4, 2, p. 15-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Historiedidaktik i gränsland

  Ulf Zander, 1996, In : Historisk Tidskrift. 1, p. 207-213

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 4. Hjalmar Gullbergs skånska lanskap

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Högmedeltiden - de andliga riddarordnarnas tid (förord)

  Dick Harrison, 1996, Det nya ridderskapet. Tempelherreordens historia. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, p. 7-29

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. How different are the results of translation tasks? - a study of lexical errors

  Marie Källkvist, 1996.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 7. Hummeln och den gröna strilkannan. Om TRÄDGÅRDEN som figura

  Erik Zillén, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C., Sandqvist, M., Sjöberg, B. & Stenström, J. (eds.). Lund University Press, p. 494-505

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Icelandic finite verb agreement

  Halldor Armann Sigurðsson, 1996, Department of Scandinavian Languages, Lund University, 46 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 57).

  Research output: Working paper

 9. "I, in my intricate image". Om prologen till Dylan Thomas’ Collected Poems 1934–1952

  Hedén, B., 1996, I lärdomens trädgård: Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C. (ed.). Lund University Press, p. 247-259

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. I lärdomens trädgård : festskrift till Louise Vinge

  Christina Sjöblad (ed.), Sandqvist, M. (ed.), Birthe Sjöberg (ed.) & Johan Stenström (ed.), 1996, [Publisher information missing]. 537 p. (Litteratur, teater, film, N.S.; vol. 15)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 11. Implementation and evaluation of a model for synthesis of Swedish intonation

  Merle Horne & Filipsson, M., 1996, Proceedings, 4th International Conference on Spoken Language Processing. p. 1848-1851

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 12. Inför lagen : kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer

  Eva Haettner Aurelius, 1996, Lund University Press. (Litteratur Teater Film, Nya serien, 13)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Inledning (till "Egensinne och mångfald")

  Andersson, G., Böök, I., Fasth, E., Anders Persson & Peterson, T., 1996, Egensinne och mångfald. Andersson, G. (ed.). Arkiv

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Inter-ethnic Violence and Gendered Constructions of Ethnicity in former Yugoslavia

  Spyros Sofos, 1996, In : Social Identities. 2, 1, p. 73-92

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Interninformationen inom landstinget i Östergötland

  Mats Heide, Gunilla Jarlbro, Karlberg, J., Löffler, C. & Sundin, P., 1996, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportReport

 16. Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad: Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet

  Lindgärde, V., 1996, Lund University Press. 430 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Jesu födelse i ord och bild

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1996, [Host publication title missing]. Härdelin, A. & Brodd, S-E. (eds.). Artos & Norma, Vol. Maria i Sverige under tusen år. p. 431-444+bildbilaga sXI-XVII 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 18. Johannes Benechini: Predikan nr 2 över Compassio Mariae

  Stephan Borgehammar, 1996, Maria i Sverige under tusen år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 6–10 oktober 1994. Härdelin, A. & Brodd, S-E. (eds.). Artos & Norma, Vol. 1. p. 347-360

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. John Lockes samhällssyn. Den nödvändiga dygden - förtroendet som samhällets grundval

  Victoria Höög, 1996, In : Ugglan. 6, p. 19-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barthreception

  Sigurdson, O., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 432 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Kärlek och utopi hos Elin Wägner

  Bibi Jonsson, 1996, Litteratur og kjonn i Norden. Kress, H. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 22. Karl Ragnar GIerow – En diktens ämbetsman

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Kirchenlied und Gesangbuch in einer Zeit der Säkularisierung

  Sven-Åke Selander, 1996, In : IAH Bulletin. 24, p. 1-17 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Kirker og klostre i højgotikken

  Jes Wienberg, 1996, Margrete 1: Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år. essays og udstillingskatalog. Grinder-Hansen, P. (ed.). Nationalmuseet, Nordisk Ministerråd, p. 212-215

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Kraus privata kvarlåtenskap

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 63-64

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Kris och risk - diskurser över katastrofen

  Anders Persson, 1996, In : Tvärsnitt. 1/1996, p. 10-21

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Kroppens tid : om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle

  Lynn Åkesson (ed.) & Susanne Lundin (ed.), 1996, Natur och kultur. 252 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Languages in contrast : Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994

  Aijmer, K. (ed.), Altenberg, B. (ed.) & Mats Johansson (ed.), 1996, Lund studies in English. 200 p. (Lund Studies in English; vol. 88)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. L'image visuelle – signification matérielle, plastique et iconique

  Sjölin, J-G., 1996, In : Visio. 1, 2, p. 43-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Los conceptos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes de español

  Inger Enkvist, 1996, Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera II. Rueda, M., Prado, E., Le Men, J. & Grande, F. J. (eds.). Universidad de León: Servicio de Publicaciones, p. 133-140

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 31. Lundagårdslyrik och landsbygdspoesie

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Lunds universitets 100-årsjubileum 1768

  Andersson, G. & Lars-Göran, H., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 58-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Lyckoriket: Studier i svensk upplysning

  Christensson, J., 1996, Bokförlaget Atlantis. 470 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Magnus Erikssons stadslag – en lagspråkets särling?

  Bo Wendt, 1996, In : Arkiv för nordisk filologi. 111, p. 89-111

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Makt och motstånd i universitetsundervisningen

  Anders Persson, 1996, Rapport om Idédagarna 5-6 juni 1996. Billgren, J., Falk Nilsson, E. & Rickard, L. (eds.). Lunds universitet, Universitetspedagogiskt centrum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 36. Marias medlidande: Ett bidrag till studiet av birgittinsk spiritualitet

  Stephan Borgehammar, 1996, Maria i Sverige under tusen år (2 vols.). Härdelin, A. & Brodd, S-E. (eds.). Artos & Norma, Vol. 1. p. 329-346 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 37. Mechanizing the Astronomer's Vision: On the Role of Photography in Swedish Astronomy, c. 1880-1914

  Holmberg, G., 1996, In : Annals of Science. 53, p. 609-616

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Medeltida landsbygd : en arkeologisk utvärdering : forskningsöversikt, problemområden, katalog

  Lars Ersgård & Hållans, A-M., 1996, Riksantikvarieämbetet. 111 p. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 15)

  Research output: Book/ReportBook

 39. Medieval Space. The Extent of Microspatial Knowledge in Western Europe during the Middle Ages

  Dick Harrison, 1996, Lund University Press. 281 p. (Lund Studies in International History)

  Research output: Book/ReportBook

 40. Midrash–tidig judisk bibeltolkning

  Karin Zetterholm, 1996, Dialog: Svenska kyrkans kulturinstituts skriftserie, 19, 5, p. 12-13.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Minnen av en karolinerkung

  Ulf Zander, 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 42. Mongolian Schwa

  Jan-Olof Svantesson & Franzén, V., 1996, SICOPS'96. The Phonetic Society of Korea

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 43. Moraliska förebilder i konsten: Bror Hjorths relieftriptyk "Kärleken, freden och arbetet"

  Fredrik Eklöf, 1996, In : Ugglan. 5, p. 79-88

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Mrs Radcliffe and "Rebecca"

  Birgitta Berglund, 1996, In : Studia Neophilologica. 68, p. 73-81

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Musik av Johan Helmich Roman och hans samtida i Lunds universitetsbibliotek

  Andersson, G., 1996, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 1994/95(76/77), p. 9-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Musiken vid Lunds universitet före Kapellets grundande

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 16-22

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Muslimska elever och religiös identitet

  Jonas Otterbeck, 1996, Den mångkulturella skolan. Hultinger, E-S. & Wallentin, C. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 206-228

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Muslimsk feminism : några exempel

  Svensson, J., 1996, [Publisher information missing]. 169 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 46)

  Research output: Book/ReportBook

 49. När säger en bild mer än tusen ord? Om samspelet mellan text och bild i gränssnitt.

  Jana Holsanova, 1996, Teman i människa-datorinteraktion.. Löwgren, J. (ed.). Institution för Informatik, Lunds universitet., p. 65-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. När svenska nyheter var franska : svenska nyheter i 1790-talets parispress

  Oscarsson, I., 1996, Den moderna dagspressen 350 år. Carlsson, U. & Gustafsson, K. E. (eds.). Nordicom, p. 11-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. När tanken lyfter

  Peter Gärdenfors, 1996.

  Research output: Working paper

 52. Nation and Identity in Contemporary Europe; A Theoretical Perspective

  Spyros Sofos & Jenkins, B., 1996, Nation and Identity in Contemporary Europe. Jenkins, B. & Sofos, S. (eds.). London: Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Nordiska studier : femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax : festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996

  Christer Platzack (ed.) & Ulf Teleman (ed.), 1996, [Publisher information missing]. 199 p. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A; vol. 48)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. NU - är verklig. Thomas Merton och kontemplativa erfarenheter

  Stenqvist, C., 1996, Studiekamraten. 230 p.

  Research output: Book/ReportBook

 55. Nyfikenhet, kritiskt tänkande och kvalitet

  Anders Persson, 1996, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. 77 p. (Rapport / Lunds universitet, Utvärderingsenheten; vol. 96:196)

  Research output: Book/ReportReport

 56. Nyhetsförmedling och nyhetsberättande i svensk 1790-talspress

  Oscarsson, I., 1996, I lärdomens trädgård : festskrift till Louise Vinge 24/11 1996. Sjöblad, C. (ed.). Lund University Press, p. 332-350

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Om ordbildning och ordbildningar

  Jerker Blomqvist, 1996, Hvad tales her om? 46 artikler om græsk-romersk kultur. Festskrift till Johnny Christensen i anledning af hans afsked som professor ved Københavns Universitet. Christensen, M. S., Ebbesen, S., Hansen, M. H., Mejer, J., Nielsen, T. H. & Tortzen, C. G. (eds.). p. 11-26

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. On noun-verb compounding in Swedish

  Mellenius, I., 1996, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 45).

  Research output: Working paper

 59. On Pronoun Positions in Swedish and Italian, Antisymmetry, and the Person Phrase

  Verner Egerland, 1996, (University of Venice Working Papers in Linguistics; vol. 6).

  Research output: Working paper

 60. On the so-called Tractatus de summis pontificibus

  Arne Jönsson, 1996, In : Birgittiana. 1, p. 12-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. Orden som ger stenen liv – Pygmalionmotivets förvandlingar

  Anders Palm, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C., Sandqvist, M., Sjöberg, B. & Stenström, J. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Öresund och Joniska havet – skånskt och antikt i Jesper Svenbros diktning

  Johan Stenström, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sandqvist, M., Sjöberg, B., Sjöblad, C. & Stenström, J. (eds.). Lund University Press, p. 260-270

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Original och obducenter

  Lynn Åkesson, 1996, Humor och kultur. Palmenfelt, U. (ed.). Nordic Institute of Folklore, Vol. 34. p. 177-189

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. Passive typology - the case link

  Arthur Holmer, 1996, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 45).

  Research output: Working paper

 65. Per itinera callium: report on a pilot project

  Henrik Gerding, Castoriano, M., Magntorn, E., Svensson, A., Tegnér, M., Wallensten, J. & Santillo Frizell, B. (ed.), 1996, Department of Classical Studies, Lund University. 120 p.

  Research output: Book/ReportReport

 66. Politics, Culture and National Identity in former Yugoslavia

  Spyros Sofos, 1996, Nation and Identity in Contemporary Europe. Jenkins, B. & Sofos, S. (eds.). London: Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 67. Privilegiet att spela. Stadsmusikanten på 1700-talet

  Andersson, G., 1996, Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet. Bergström, C. (ed.). Bokförlaget Atlantis, p. 235-280

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 68. Rebeller i takt med tiden. FNL-rörelsen och 1960-talets politiska ritualer

  Kim Salomon, 1996, Prisma. 390 p.

  Research output: Book/ReportBook

 69. Rec. av Tryggve Kronholm, Den arabiska litteraturens historia. Spegelbilder

  Bo Holmberg, 1996, In : Svenska Dagbladet. 12 januari 1996

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 70. (Recension av) Anders Linde-Laursen, Det nationales natur. Studier i dansk-svenske relationer

  Ulf Zander, 1996, In : Scandia. 1, p. 149-151

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 71. Recension av Christina Bergil: Mörkrets motbilder: Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig

  Littberger, I., 1996, In : Nordica. 13, p. 297-301

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 72. Recension av "Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten."

  Eva Helen Ulvros, 1996, In : Scandia. 62

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 73. Recension av O'Mara, A Study and Edition of Selected Middle English Sermons

  Stephan Borgehammar, 1996, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 96, p. 185-185

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 74. Recension av van Tongeren, Exaltatio crucis

  Stephan Borgehammar, 1996, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 96, p. 162-163

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 75. Reference to past events in bilingual Italian-Swedish children of school age

  Eva Wiberg, 1996, In : Linguistics. 34-5, p. 1087-1114

  Research output: Contribution to journalArticle

 76. Referensgrammatiken och språkteorierna

  Ulf Teleman, 1996, Nordic languages and Modern Linguistics. Ottóson, K. G. (ed.). Novus Forlag, Vol. IX Oslo 1995. p. 37-53

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 77. Religionsskiftet som social förändring

  Lars Ersgård, 1996, Religion från stenålder till medeltid : artiklar baserade på Religionsarkeologiska nätverksgruppens konferens på Lövstadbruk den 1-3 december 1995. Engdahl, K. & Kaliff, A. (eds.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 19. p. 9-17

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 78. Repertoaren under 1700-talet

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 29-57

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 79. Repertoaren under 1800-talet

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 65-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 80. Retoriken ändrade välfärdssamhället

  Tapper, M., 1996, Lunds Universitet Meddelar, 1, p. 13-16.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 81. Review

  Marianne Thormählen, 1996, In : Modern Language Review. 91, 4, p. 982-983

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 82. Review. Lane Anderson Beck (ed.) Regional Approaches to Mortuary Analysis

  Kristina Jennbert, 1996, In : Norwegian Archaeological Review. 29, 2, p. 115-117

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 83. Review of John C. Whittaker, Flintknapping. Making and understanding stone tools. University of Texta Press, 1994.

  Deborah Olausson, 1996, In : Fornvännen. 91, p. 180-183

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 84. Review of Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid

  Dick Harrison, 1996, In : Sydsvenska dagbladet. 12 november 1996, p. A6-A6

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 85. Romanen som lek

  Elisabeth Gerle, 1996, Pengar till godo. Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn, p. 140-141 (Årsbok för kristen humanism; vol. 58).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 86. Romarna åt allt som gick att äta

  Ingemark, D., 1996, Populär Historia, 6, p. 48-52.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 87. Romerska fynd vållar irländsk debatt

  Ingemark, D., 1996, Populär Historia, 3, p. 7-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 88. Rosen, dansen og klokken - om døden og vanitasmotiver i Søren Ulrik Thomsens Hjemfalden

  Conrad Thing, N. A., 1996, Spring, 10, p. 150-160.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 89. Samtal i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1996, Det gränslösa samtalet. Blomqvist, J. & Teleman, U. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 90. Samtal på lika villkor. Om Axel Oxenstierna och Anita Gradin

  Arne Jönsson, 1996, Det gränslösa samtalet. Blomqvist, J. & Teleman, U. (eds.). Lund University Press, p. 65-72

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 91. Samtal som rivalitet - och samförstånd. Om litterära dispyter i poesi och prosa från Främre Orienten

  Bo Holmberg, 1996, Det gränslösa samtalet. Blomqvist, J. & Teleman, U. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 92. Sätt lärandet i centrum

  Anders Persson, 1996, In : Lunds Universitet Meddelar. 5/1996

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 93. Schwedische Stadtmusikanten

  Andersson, G., 1996, Westdeutsche Rundfunk.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 94. "Se mannen är man, se kvinnan är kvinna". Om könspolarisering som estetisk princip i Frödings poesi

  Erik Zillén, 1996, Litteratur og kjønn i Norden. Kress, H. (ed.). Universitets forlag Reykjavík, p. 360-367 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 95. Siete Ensayos sobre la Libertad

  Flores, F., 1996, Asociación de Amigos del Arte Mulato Gil [Konstfören. Mulato Gil]. 163 p.

  Research output: Book/ReportBook

 96. Silver in the Viking Age : a regional-economic study

  Birgitta Hårdh, 1996, [Publisher information missing]. 221 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 25)

  Research output: Book/ReportBook

 97. Skandinaviska strategier i samtal

  Jan Einarsson, 1996, In : Arkiv för nordisk filologi. 111, p. 137-142

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 98. Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme : predvaritelʹnoe opisanie

  Steensland, L. (ed.), 1996, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 105 p. (Slavica Lundensia; vol. 15)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 99. Smith's Advice to the Mad Tennis Player

  Toni Rønnow-Rasmussen, 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 100. Something more than Simply Winning or Losing: Games and Gaming in Ancient China

  Roger Greatrex, 1996, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 101. Song Dynasty Legislation concerning Gambling

  Roger Greatrex, 1996, Florielgium Japonicum. Frellesvig, B. & Hermansen, C. M. (eds.). Akademisk Forlag, p. 93-101

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 102. Spelglädje i Lundagård. 250 år med Akademiska kapellet

  Andersson, G. (ed.), 1996, Lund University Press. 255 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 103. Språkförståelse. Rapport från ASLA:s höstsymposium

  Gisela Håkansson (ed.) & Ulrika Nettelbladt (ed.), 1996, [Publisher information missing]. (ASLA:s skriftserie)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 104. Språkförståelsetestning av barn

  Kristina Hansson & Gisela Håkansson, 1996, Språkförståelse : rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 9-11 november 1995/ASLA:s skriftserie. Håkansson, G. & Nettelbladt, U. (eds.). ASLA, Association suédoise de linguistique appliquée, Vol. 9. p. 69-80 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 105. Stæren - en børnesang, et dig

  Robert Zola Christensen, 1996, In : Nordica. 13

  Research output: Contribution to journalArticle

 106. Svenska bokband : historisk översikt

  Dal, B. & Ridderstad, P. S., 1996, Bokbindarmästareföreningen i Stockholm. 126 p.

  Research output: Book/ReportBook

 107. Svenskans beskrivning

  Gisela Håkansson (ed.), Lötmarker, L. (ed.), Santesson, L. (ed.), Jan Svensson (ed.) & Viberg, Å. (ed.), 1996, Lund University Press. (Svenskans beskrivning; vol. 22)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 108. Swedish Concrete Poetry in Focus

  Björck, A., 1996, Experimental-Visual-Concrete. Avant-Garde Poetry since the 1960s. Jackson, K. D., Vos, E. & Drucker, J. (eds.). Rodopi, p. 317-335

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 109. Swedish Historiography

  Weimarck, T., 1996, The Dictionary of Art. Macmillan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 110. Swedish music teacher training in Gambia - a model for multicultural teacher training

  Eva Sæther, 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 111. Temporal coordination of articulator gestures: an example from Greenlandic.

  Wood, S. A. J., 1996, Journal of the Acoustical Society of America. Acoustical Society of America, Vol. 99. p. 2546-2574

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 112. Testing Intonational Models by Computer Simulation

  Bruce, G., Dogil, G., Filipsson, M. & Jilka, M., 1996, 5th Conference on Laboratory Phonology (LabPhon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 113. The Central Case Examination Group, 1966–79

  Michael Schoenhals, 1996, In : The China Quarterly. 145, p. 87-111

  Research output: Contribution to journalArticle

 114. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 115. The Complexity of Creativity

  Andersson, Å. E. (ed.) & Nils-Eric Sahlin (ed.), 1996, Kluwer. 151 p. (Synthese Library; vol. 258)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 116. The consonantal realisation of the mora nasal in Osaka Japanese

  Mechtild Tronnier, 1996, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 45).

  Research output: Working paper

 117. The Early State in Lombard Italy

  Dick Harrison, 1996, Rome and the North. Ellegård, A. & Åkerström-Hougen, G. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 118. The gestural organization of vowels: a cinefluorographic study of articulator gestures in Greenlandic

  Wood, S. A. J., 1996, Journal of the Acoustical Society of America. Acoustical Society of America, Vol. 100. p. 2689 (A)-2689 (A)

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 119. The Law and the Insane: Cases of Literary Censorship Involving the Mentally Insane During the Qianlong Reign

  Sivam, P., 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 120. The Longman Language Activator: The World's First Production Dictionary

  Marie Källkvist, 1996, In : Moderna Språk. 90, 1, p. 104-105

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 121. The Message of Dead Bodies

  Lynn Åkesson, 1996, Body Time. On the Interaction of Body, Identity, and Society. Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 122. The Street as Monument

  Björn Magnusson Staaf, Eriksdotter, G. & Larsson, S., 1996, In : Lund Archaeological Review. 1995, 1, p. 35-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 123. The Swedish intonation model in interactive perspective

  Bruce, G., Johan Frid, Granström, B., Gustafson, K., Merle Horne & House, D., 1996, TMH-QPSR. Department of Speech, Music and Hearing, KTH, Stockholm, p. 19-22

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 124. The Syntax of Past Participles. A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian

  Verner Egerland, 1996, Lund University Press. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 125. The Use of Reported Talk in Ethnic Discourse.

  Jana Holsanova & Jörgensen, N., 1996, International Pragmatics Conference. International Pragmatics Association

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 126. The XT-1 Vision Architecture

  Christian Balkenius & Kopp, L., 1996.

  Research output: Working paper

 127. Tonal timing and vowel onset characteristics in Thai

  House, D. & Jan-Olof Svantesson, 1996, Pan-Asiatic Linguistics, Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University at Salaya, Vol. 1. p. 104-113

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 128. Tones and non-tones in Kammu dialects

  Jan-Olof Svantesson & House, D., 1996, TMH-QPSR. KTH, Vol. 1996:2. p. 85-87

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 129. Tryckta skrifter av Nils-Arvid Bringéus : förteckning upprättad i anledning av 70-årsdagen den 29 mars 1996

  Tellenbach, M., 1996, Carlsson Bokförlag. (Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund)

  Research output: Book/ReportBook

 130. Två lundapoeter: Frans G Bengtsson och Tristan Lindström

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 131. Två stormansgårdar och deras landskap : en efterskrift

  Lars Ersgård, 1996, Slöinge och Borg : stormansgårdar i öst och väst. Lundqvist, L., Lindeblad, K., Nielsen, A-L. & Ersgård, L. (eds.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 18. p. 103-109

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 132. 'Tystnader som tagit form' : om tecken och tomrum i tryck

  Ridderstad, P. S., 1996, Det roliga börjar hela tiden : bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996. Clio, p. 238-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 133. Ulla Isakssons romankonst

  Littberger, I., 1996, Albert Bonniers Förlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 134. Ungdom i nya kläder: Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige

  Wigerfelt, B., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 135. Utbildningsberoende och känslodisciplinering

  Anders Persson, 1996, Egensinne och mångfald. Andersson, G. (ed.). Arkiv, p. 156-170

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 136. Value-changes, and creativity

  Nils-Eric Sahlin, 1996, The Complexity of Creativity. Andersson, Å. E. & Sahlin, N-E. (eds.). Kluwer, Vol. 258. p. 59-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 137. Vandrehistorien og de episke love

  Robert Zola Christensen, 1996, In : I: Danske studier. bd. 7.

  Research output: Contribution to journalArticle

 138. Vandrehistorier

  Robert Zola Christensen, 1996, In : Dansk Noter. 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 139. Vandrehistorier, psykoanalyse og narrativt begær

  Robert Zola Christensen, 1996, In : Kritik. 29, 120

  Research output: Contribution to journalArticle

 140. Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929

  Yvonne Maria Werner, 1996, Katolska bokförlaget. 499 p.

  Research output: Book/ReportBook

 141. Verka i verket: kvinnor och män inom Arbetsmarknadsverket beskriver sina arbeten

  Jan Einarsson, 1996, Arbetsmarknadsstyrelsen.

  Research output: Book/ReportReport

 142. Vetenskap, evighet och religion; en studie i Anders Nygrens religionsfilosofi

  Månsson, B-Å., 1996, Bengt-Åke Månsson, Dept. of Theology, Lund University, Allhelgona kyrkog. 8, 223 62 Lund,. 170 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 143. Videokonferensundervisning - pedagogik eller teknik?

  Inger Enkvist, 1996, In : REK Direkt. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 144. Villa Diodati på återseende: Byron, Shelley och Mary Woolstonecraft Shelley i filmen

  Erik Hedling, 1996, I lärdomens trädgård. Sjöblad, C. (ed.). Lund University Press, p. 154-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 145. Wilhelm Heintze 1849-1895

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 156-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 146. Wilhelm Theodor Gnosspelius 1809-1887

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (ed.). Lund University Press, p. 154-155

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 147. Zur Telemann-Ûberlieferung im Ostseeraum

  Andersson, G., 1996, Deutsche Musik im Osten 8. Musica Baltica.. Ekkehard, O., Nico, S. & Lutz, W. (eds.). Institut für deutsche Musik im Osten, Vol. 8. p. 35-45 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 148. Ett modernt helgon kanoniseras: Albert Schweitzer får Nobels fredspris och möter norrmännen

  Fredrik Eklöf, 1996 Jan 15, (Unpublished) 79 p. Lund

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 149. Wayne – amerikanen framför andra

  Erik Hedling, 1996 Jan 23, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 150. Wham bestal världen på en stor dokumentärfilm

  Erik Hedling, 1996 Apr 12, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 151. Fransk filosofi förlamar anglosaxisk film-forskning

  Erik Hedling, 1996 Apr 19, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 152. Musiken spelar en avgörande roll inom film

  Erik Hedling, 1996 Jun 12, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 153. Peckinpah och det vilda gänget inne igen

  Erik Hedling, 1996 Aug 23, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 154. TV-spel slår ut pojkböckerna

  Inger Enkvist, 1996 Sep 5, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 155. David Lean – de påkostade eposens mästare

  Erik Hedling, 1996 Sep 27, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 156. An essay concerning images: From rhetoric to semiotics by way of ecologićal physics

  Göran Sonesson, 1996 Dec 1, In : Semiotica. 109, 1-2, p. 41-140

  Research output: Contribution to journalReview article

 157. 1997
 158. 1000 instrumentale Orchesterwerke aus dem 18. Jahrhundert. Die Sammlungen der beiden Universitätskapellmeister Engelhardt (Uppsala) und Kraus (Lund)

  Andersson, G., 1997, Deutsche Musik im Osten. Helmut, L. (ed.). Academia Verlag, Vol. 10. p. 269-276 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 159. A cinefluorographic study of the temporal organization of articulator gestures: Examples from Greenlandic

  Wood, S. A. J., 1997, Speech Communication (Special Issue: Speech Production: Models and Data ). Perrier, P., Laboissière, R., Abry, C. & Maeda, S. (eds.). Elsevier, Vol. 22. p. 207-225

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 160. A History of the Republic of Kurdistan

  Borhan Yassin, 1997, The International Journal of Kurdish Studies, Vol.11, Nos.1-2, 1997., p. 115-241.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 161. Alexandrinsk vetenskap — exemplet Eratosthenes

  Jerker Blomqvist, 1997, Alexandria — Musernas stad. Hilding, S. & Unge Sörling, S. (eds.). p. 33-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 162. Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands

  Elmeroth, E., 1997, Almqvist & Wiksell International. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 163. ´als ein wandelndes Lied ´– om dikt och vatten från Roms sarkofager

  Anders Palm, 1997, Italienska förbindelser. Sjöberg, B. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 164. Alternativ till ekonomismen?

  Anders Persson (ed.), Ingelstam, L., Israel, J., de Geer, J., Mithander, C. & Anders Persson, 1997, Department of Sociology, Lund University. 71 p. (Research report; vol. 1997:5)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 165. Ammoniakolyckan i Kävlinge

  Gunilla Jarlbro, Helena Sandberg & Palm, L., 1997, Styrelsen för psykologiskt försvar. 68 p.

  Research output: Book/ReportReport

 166. Amorosa (1986)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 397-400

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 167. Amors bilar (1988)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 573-575

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 168. Anders B. Liljefors - Max Liljefors: "Stryk ut vad du skriver, skriv vad du stryker ut"

  Max Liljefors, 1997, Blekinge Läns Museum.

  Research output: Book/ReportBook

 169. A phonetic case study of impersonation

  Zetterholm, E., 1997, Phonum. Dept. of Phonetics, Umeå Univ., Vol. 4. p. 33-36

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 170. Approaching Zero,000 – De lyckliga ingenjörerna (1987)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 468-471

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 171. Arabic medicine: the Book ob Numbness by Qusta ibn Luqa

  Lena Ambjörn, 1997, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 172. Arkæologien, sproget og samfundet

  Jes Wienberg, 1997, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. p. 48-60

  Research output: Contribution to journalArticle

 173. 'Ars poetica som femininum. Pia Tafdrups poetik och poesi

  Anders Palm, 1997, Utsikter : Föreläsningar från Helgonabacken. Sjöberg, B. (ed.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Vol. 12.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 174. Art and Vandalism - Where is the difference?

  Andersson, F., 1997, Art and Centres of Conflict – Outer and Inner Realities, Belfast, cop. 2001. AICA Ireland

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 175. Arte(f)akten -en formel för diktverkets ontologi

  Anders Palm, 1997, Teori och pedagogik i litteratur-och mediestudier. Sjöberg, B. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 176. Aspect marking and situation types in Greek, Polish and Swedish

  Lindvall, A., 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Research output: Working paper

 177. Att gestalta historien

  Håkan Håkansson & Christensson, J., 1997, In : Ugglan. 8, p. 7-15

  Research output: Contribution to journalArticle

 178. Att gestalta historien

  Christensson, J. (ed.) & Håkan Håkansson (ed.), 1997, In : Ugglan. 8, 79 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 179. Att tala med maskinerna

  Peter Gärdenfors, 1997.

  Research output: Working paper

 180. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 181. Barnets väg till svensk syntax

  Gisela Håkansson, 1997, Från joller till läsning och skrivning. Söderbergh, R. (ed.). Gleerups Utbildning AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 182. Behöver vi en nationell språkpolitik?

  Ulf Teleman & Westman, M., 1997, Språkvård, 33, 2, p. 5-16.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 183. Besökarna (1988)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 542-545

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 184. Bildbeskrivning ur ett kommunikativt och kognitivt perspektiv.

  Jana Holsanova, 1997, (Lund University Cognitive Studies Minor; vol. 6).

  Research output: Working paper

 185. Bild och text i Astrid Lindgrens värld

  Ehriander, H. (ed.) & Hedén, B. (ed.), 1997, [Publisher information missing]. 174 p. (Absalon; vol. 13)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 186. Bonpo Tribute Missions to the Imperial Court

  Roger Greatrex, 1997, Beiträge zur kultur- und geistesgeschichte Asiens. Krasser, H., Much, M. T., Steinkellner, E. & Tauscher, H. (eds.). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, p. 327-335 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 187. Case cancellation or KP-extraction?

  Arthur Holmer, 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Research output: Working paper

 188. Case marking in infinitive (ad-form) clauses in Old Georgian

  Kock-Kobaidze, M. & Vamling, K., 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Research output: Working paper

 189. Causal Facts

  Johannes Persson, 1997, Thales. 224 p. (Library of Theoria 22)

  Research output: Book/ReportBook

 190. Causal Facts

  Johannes Persson, 1997, Thales. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 191. Centralorter i historisk forskning om tidig medeltid

  Dick Harrison, 1997, ”…Gick Grendel att söka det höga huset…”. Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Callmer, J. & Rosengren, E. (eds.). Hallands Länsmuseer, p. 25-29

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 192. Churches and Monasteries of the High Gothic

  Jes Wienberg, 1997, Margrete I: Regent of the North. The Kalmar Union 600 Years. Essays and catalogue . Grinder-Hansen, P. (ed.). Köpenhamn: Nationalmuseet, Köpenhamn, p. 212-215

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 193. Communication strategies in French as a foreign language

  Anna Flyman Mattsson, 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Research output: Working paper

 194. Computational extraction of lexico-grammatical information for generation of Swedish intonation

  Merle Horne & Filipsson, M., 1997, Progress in speech synthesis. van Santen, J., Sproat, R., Olive, J. & Hirschberg, J. (eds.). Springer, p. 443-457

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 195. Craft specialization as an agent of social power in the south Scandinavian Neolithic

  Deborah Olausson, 1997, Man and Flint. Schild, R. & Sulgotowska, Z. (eds.). Institute of Archaeology and Ethnography Polish Academy of Sciences, p. 269-277

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 196. Crumbs from the rich mans’ table- Byzantine artefacts in Lund and Sigtuna ca 980-1250.

  Mats Roslund, 1997, Visions of the Past.Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology.. Andersson, H., Ersgård, L. & Carelli, P. (eds.). Dep.of Medieval Archaeology & The National Board of Antiquities

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 197. Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 198. Culture Unbound: The Americanization of Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 199. Dansk och svensk musikforskning fram mot år 2000. Några reflektioner

  Andersson, G., 1997, In : Dansk årbog for musikforskning. 1996 (24), p. 91-93

  Research output: Contribution to journalArticle

 200. David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991

  Arne Jönsson, 1997, In : Historisk Tidskrift. 117, p. 336-338

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 201. Decision making with unreliable probabilities

  Nils-Eric Sahlin & Peter Gärdenfors, 1997, Foundations of Probability, Econometrics and Economic Games Series. Hamouda, O. F. & Rowley, J. C. R. (eds.). Cheltham: Edward Elgar Publishing, Vol. 10.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 202. Degree modifiers of adjectives in spoken British English

  Carita Paradis, 1997, Lund University Press. 192 p. (Lund Studies in English; vol. 92)

  Research output: Book/ReportBook

 203. Den exogama gränsen

  Torbjörn Ahlström, 1997, Till Gunborg: arkeologiska samtal. Åkerlund, A. (ed.). Stockholm: Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, p. 325-338 (SAR : Stockholm archaeological reports; vol. 33).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 204. Den fiktive sandhed og Peter Høeg

  Robert Zola Christensen, 1997, In : Spring. 11

  Research output: Contribution to journalArticle

 205. Den jugoslaviska tragedin – ett drama med rötter i tidig medeltid

  Dick Harrison, 1997, Pennan & Svärdet, Special 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 206. Den latinska Sunnivalegenden. En edition

  Stephan Borgehammar, 1997, Selja – heilag stad i 1000 år. Rindal, M. (ed.). Universitetsforlaget, Oslo, p. 270-292

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 207. Den mångdimensionella utbildningskvaliteten

  Anders Persson, 1997, Kvalitet och förbättringsarbete vid universitet och högskolor: föredrag vid en konferens i Uppsala 9-10 januari 1997 . Stockholm: Högskoleverket, (Högskoleverkets skriftserie; vol. 1997, no. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 208. Den mångdimensionella utbildningskvaliteten - universitetet som kloster, marknad och självorganisation

  Anders Persson, 1997, Kvalitet och kritiskt tänkande. Persson, A. (ed.). Department of Sociology, Lund University, Vol. 1997:6. p. 45-67

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 209. Den "nordiska tonen" - realitet eller chimär?

  Andersson, G., 1997, Lundaforskare föreläser. Lund University Press, Vol. 29. p. 6-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 210. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Meijling Bäckman, I., 1997, Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund,. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 211. Den svenska konkretismens manifest som poetologisk paradox

  Erik Zillén, 1997, Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte. Uecker, H. (ed.). Peter Lang Publishing Group, p. 103-111

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 212. Den svenska sångboken

  Anders Palm & Johan Stenström, 1997, Bonniers.

  Research output: Book/ReportBook

 213. Den svenske medeltidshistorikern – en utrotningshotad art?

  Dick Harrison, 1997, Lärt i Lund : från Historiedagarna 1996. Ohlson, B. (ed.). Historielärarnas förening

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 214. Den tredje mannen — Om originalitet och imitation

  Thomas Rydén, 1997, Tystnader. Andersson, H. & Österberg, E. (eds.). Lund University Press, p. 78-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 215. Der Ostseeraum als Musiklandschaft. Musiker- Musikinstitutionen - Repertoires im 17. und 18. Jahrhundert. Präsentation eines Forschungsprojekts

  Andersson, G., 1997, Studien zur GGeschichte des Ostseeraumes II. Julia-K., B. & Thomas, R. (eds.). Odense University Press, Vol. 202. p. 79-85 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 216. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 217. Det första äventyret (1988)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 532-533

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 218. Det medeltida rummet

  Dick Harrison, 1997, Populär Historia, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 219. Det personliga äktenskapet : ett exempel ur medeltida litteratur

  Charlotte Christensen-Nugues, 1997, Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. 107 p. (Ugglan; vol. 7)

  Research output: Book/ReportBook

 220. Det starka landskapet : e arkeologisk studie av Leksandsbygden i övre Dalarna från yngre järnålder till nyare tid

  Lars Ersgård, 1997, Riksantikvarieämbetet. 143 p. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 21)

  Research output: Book/ReportBook

 221. Die Modalpartikeln ja, doch und schon : Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik

  Ormelius-Sandblom, E., 1997, The German department, Helgonabacken 14, 223 62 Lund. 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 222. Don’t Waste Your Time: Efficiency and Time Awareness in Victorian Fiction

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 1997, Språket och tiden. Blomqvist, J. & Bruce, G. (eds.). Lund University Press, p. 103-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 223. Drömmar vid havet

  Björn Larsson, 1997, Norstedts. 276 p.

  Research output: Book/ReportBook

 224. Dvärgar i historien

  Dick Harrison, 1997, Bra om böcker, 5, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 225. Edition av texter relaterade till Daniel från Sketis

  Britt Dahlman, 1997, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 226. Einar Hansen 14/11 1902-21/1 1994

  Ridderstad, P. S., 1997, In : Årsbok / Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund : akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. 1995-1996, p. 91-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 227. El autobiógrafo Juan Goytisolo leído con la lupa de Lejeune

  Inger Enkvist, 1997, Identidades filosóficas y filológicas. Pakkasvirta, J. & Pirttijärvi, J. (eds.). Opuscula instituti ibero-americani universitatis helsingiensis

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 228. Empirisk homiletik

  Sven-Åke Selander, 1997, Metoder i homiletisk forskning. Skjevesland, O. (ed.). Oslo: Det teolgiske Menighetsfakultet, p. 14-30 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 229. Encuentros y choques culturales : Suecia, España, Latinoamérica

  Inger Enkvist & González Ortega, N., 1997, Natur och kultur.

  Research output: Book/ReportBook

 230. En flicka på halsen (1982)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 197-199

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 231. En italienare vid Waterloo : om ett kapitel i Kartusianklostret i Parma

  Oscarsson, I., 1997, Italienska förbindelser. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, p. 93-108

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 232. En nordisk musikhistorie. En redaktørs overvejelser

  Andersson, G., 1997, In : Dansk musiktidsskrift. 1996/97 (71:6), p. 204-206

  Research output: Contribution to journalArticle

 233. En rabbins tankar om kristendomen och den judisk-kristna dialogen

  Karin Zetterholm, 1997, Dialog: Svenska kyrkans kulturinstituts skriftserie, 20, 6, p. 8-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 234. En studie över utvecklingen av några diskursparametrar hos barn med svenska som L1 och l2

  Franzén, V., 1997, Sjätte Nordiska barnspråkssymposiet / The sixth Nordic Child Language Synposium (Paper / Child Language Research Institute). Söderberg, R. (ed.). Child Language Research Institute, Lund University, Vol. 11. p. 119-133

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 235. Eros och logos - efterskrift till Pia Tafdrups poetik

  Anders Palm, 1997, Över vattnet går jag. Palm, A. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 236. Ett ordföljdsproblem

  Gisela Håkansson, 1997, In : Sprogforum. 7, p. 24-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 237. Evidentiality in Lithuanian

  Gronemeyer, C., 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Research output: Working paper

 238. Exposé över de senaste hundra åren

  Ulf Zander, 1997, Populär Historia, 7, 6, p. 58-58.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...109 Next