Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1997
 2. En firad stjärnas öden och äventyr

  Erik Hedling, 1997 Dec 9, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 3. 1998
 4. 그리스 내전과 유산 : 전후 그리스의 정치와 정체성

  Spyros Sofos, 1998, In : Yuksabipyoung. 42, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Actes du premier Congrès des Romanistes Scaninaves pour étudiants en doctorat

  Bardel, C. (ed.), Petra Bernardini (ed.), Bozier, C. (ed.), Carla Cariboni Killander (ed.), Fodor, M. (ed.), Forné, A. (ed.), Jonas Granfeldt (ed.), Håkansson, J. (ed.), Annika Mörte Alling (ed.), Pålsson, M. (ed.) & Eva Westin (ed.), 1998, PERLES Petites études romanes de Lund. (Extra seriem Commentaires & Communications; no. 6)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 6. Actin-like protein associated with plasma membranes from Euglena gracilis

  Petersen-Mahrt, S., Anders Sonesson & Susanne Widell, 1998, In : Protoplasma. 202, 3-4, p. 153-160

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Adam Mickiewicz : polack, litauer och europé

  Barbara Törnquist-Plewa (ed.), 1998, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 72 p. (Slavica Lundensia; vol. 18)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 8. A Distributed Clustering Algorithm

  Hulth, N. & Grenholm, P., 1998.

  Research output: Working paper

 9. A Grammar of Lalo

  Björverud, S., 1998, Department of East Asian Languages, Lund University. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Alla helgons blodiga natt - 20 år senare (Halloween H20 - 20 Years later, 1998) (film review)

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 4, p. 46-48

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. American Medina: A Study of the Sunni Muslim Immigrant Communities in Chicago

  Schmidt, G., 1998, Almqvist & Wiksell International. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Amerikanska markstridskrafter och krigföring i Vietnam

  Sanimir Resic, 1998, Pennan och Svärdet. Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 3, No 3 1998, p. 14-22.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Anmälan av R. Wichmann. Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein

  Birgitta Hårdh, 1998, In : Fornvännen. 1997/3-4, p. 279-283

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Another Great Divide or the Same Old Culture in the Virtual City?

  Max Liljefors & Bydler, C., 1998, S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine), 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Arkeologi och retorik.

  Mats Roslund, 1998, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Att byta röst och rädda ansiktet. Citatanvändning i samtal om 'de andra'.

  Jana Holsanova, 1998, In : Språk och stil. 8, p. 105-133

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Att följa sitt hjärta: en kvinnas brevväxling om kärlek och vänskap för tvåhundra år sedan

  Eva Helen Ulvros, 1998, Populär Historia, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (ed.). Jönköping University Press, p. 32-68

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Att se Skapelsen i en limpa bröd – om begrepp, översättning och förståelse

  Håkan Håkansson, 1998, In : Ugglan. 11, p. 137-151

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Att skapa gudstjänst: om sammanhangets betydelse i konfirmationsgudstjänsten

  Sven-Åke Selander, 1998, Med livet som insats: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Vol. 1998:3. p. 131-148 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Att skriva filosofihistoria

  Svante Nordin (ed.) & Jonas Hansson (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 200 p. (Ugglan; vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

  Sjölin, J-G. (ed.), 1998, Studentlitteratur AB. 481 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Aura. Filmvetenskaplig tidskrift

  Lars Gustaf Andersson (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 128 p. (Aura: filmvetenskaplig tidskrift; vol. IV)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Avhandling om gifter

  Linder, J., Arne Jönsson & Olsson, A., 1998, Apotekarsocieteten. 200 p.

  Research output: Book/ReportBook

 25. Barnet i kyrkohistorien : Hilding Pleijel symposium 2

  Anders Jarlert (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 106 p. (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 37)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 26. Battleaxes: Home-made, Made to Order or Factory Products?

  Deborah Olausson, 1998, Proceedings from the Third Flint Alternatives Conference at Uppsala, Sweden, October 18-20, 1996. Holm, L. & Knutsson, K. (eds.). Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, p. 125-140

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 27. Baudelaire : det moderna livets betraktare : studier i ett författarskap

  Christina Sjöblad (ed.) & Leopold, L. (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 170 p. (Absalon; vol. 14)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Bellman 1998 ¬– och sedan?

  Anders Palm, 1998, Symposium om Bellman och framtidens Bellmansforskning i Växjö 24-25 april 1998. Ringblom, A. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 29. Beyond the Controversy: A Study of African Theologies of Inculturation and Liberation

  Munga, S. I., 1998, Lund University Press. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Bibliska bilder i modern arabisk litteratur

  Diab, H., 1998, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 31. Blågult flimmer: Svenska filmanalyser

  Erik Hedling (ed.), 1998, Studentlitteratur AB. 296 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. Bland speldosor och trattgrammofoner på Krapperup

  Andersson, G., 1998, Symposier på Krapperupsborg 4. Sten Åke, N. (ed.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Vol. 4. p. 129-151 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 33. Boundary-signalling in discourse: the case of Swedish men, an ambiguous cue word

  Merle Horne, Bruce, G., Hansson, P. & Filipsson, M., 1998, Proceedings FONETIK 98, The Swedish Phonetics Conference, May 27-29 1998. Branderud, P. & Traunmüller, H. (eds.). Department of Linguistics, Stockholm University, p. 138-141

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 34. Brazil (1984) (recension av laserskivor)

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 1, p. 85-86

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Catrines intressanta blekhet

  Bjurman, E. L., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Centrala platser, centrala frågor : samhällsstrukturen under järnåldern : en vänbok till Berta Stjernquist

  Larsson, L. (ed.) & Birgitta Hårdh (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 326 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 28)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 37. Centraleuropa - nationell identitet som berättelse (rec. av Kristian Gerners Centraleuropas historia)

  Niklas Bernsand, 1998, Ariel, 2, p. 57-62.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. Cinema as Life: Carl Dreyer's Gertrud

  Erik Hedling, 1998.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 39. Cloning - Crowning Glory of Creation?

  Lynn Åkesson, 1998, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. (Aspects of gene technology : report from an IVA seminar series 1997-98)

  Research output: Book/ReportReport

 40. Comparative Perspectives upon the Introduction of Western Steamship Technology to Japan and China

  Roger Greatrex, 1998, In : Senri Ethnological Studies. 46, Japanese Civilization in the Modern World, p. 99-126

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Comparing Verbal and Visual Areas of Interest in Picture Descriptions.

  Jana Holsanova, 1998, Descriptions, Eye Tracking and Gestures.. Bielefeld University:Germany.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 42. Davidson on Properties

  Maurin, A-S., 1998, In : Dialectica. 52, 1, p. 13-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Degree modifiers revisited

  Carita Paradis, 1998.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 44. De la notion de thème - un bilan de quelques théories

  Eva Westin, 1998, Extra seriem Commentaires & Communications. PERLES Petites études romanes de Lund, p. 27-35

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 45. Den frivilliga döden: Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv

  Yvonne Maria Werner (ed.), Odén, B. (ed.) & Persson, B. E. (ed.), 1998, Cura förlag. 298 p.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Den judisk-kristna dialogen: förutsättningar och aktuella frågor

  Karin Zetterholm, 1998, Möte med människor av annan tro. Flodell, S. A. (ed.). Norma, p. 80-90

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

  Fritzén, L., 1998, Lund University Press. 285 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Perlestam, M., 1998, Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Den svårfångade individen: Självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärde

  Charlotte Christensen-Nugues, 1998, In : Lychnos. p. 253-254

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 50. Den urbana oskulden. Metropoler och provinser i Gustaf Frödings kåserier

  Erik Zillén, 1998, Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker, 4-5, p. 27-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 51. Der Ludus cartularum moralisatus des Johannes von Rheinfelden

  Arne Jönsson, 1998, Schweizer Spielkarten. Hoffmann, D. (ed.). Museum zu Allerheiligen Schaffhausen & Cartophilia Helvetica, Vol. 1. p. 135-147

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Désirs triangulaires dans La Chartreuse de Parme de Stendhal. Actes du premier Congrès des Romanistes Scaninaves pour étudiants en doctorat

  Annika Mörte Alling, 1998, Extra seriem Commentaires & Communications. Bardel, C., Bernardini, P., Bozier, C., Cariboni Killander, C., Fodor, M., Forné, A., Granfeldt, J., Håkansson, J., Mörte Alling, A., Pålsson, M. & Westin, E. (eds.). PERLES Petites études romanes de Lund, p. 45-54 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 53. De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SweDia 2000) - en projektbeskrivning

  Bruce, G., Engstrand, O. & Eriksson, A., 1998, Folkmålsstudier. Föreningen för Nordisk Filologi, Vol. 39. p. 33-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 54. Det andra femtiotalet: Några reflexioner över Göran Palms och Göran Printz-Påhlsons tidiga litteraturkritik

  Rikard Schönström, 1998, Bo-lövens sorl. Romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtiotalets poesi. Lilja, E. & Magnusson, J. (eds.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, p. 45-63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Det døde barn i hoppegyngen

  Robert Zola Christensen, 1998, Borgens Forlag.

  Research output: Book/ReportBook

 56. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap.

  Andersson, H., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 520 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. Det framväxande massuniversitetets kvalitetsfrågor

  Anders Persson, 1998, Årsbok 1997. Institution i rörelse. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, p. 26-35

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. "Det ofullkomnade geniet har mer att ge i arv." Karlfeldts minnesteckning över Carl Fredrik Dahlgren

  Johan Stenström, 1998, Mellan myrten och rönn. Tolv texter om Erik Axel Karlfeldt. Landberg, H. (ed.). Wahlström & Widstrand, p. 184-197

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. Det röda Lund

  Kim Salomon (ed.) & Blomqvist, G. (ed.), 1998, Historiska Media.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 60. Det sårbara livet: livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla testamentet

  Fredrik Lindström, 1998, Arcus. (Arcus Teologi /Projekt Nytt GT)

  Research output: Book/ReportBook

 61. Dikotomier: Vetenskapsteoretiska reflektioner

  Fredrik Schoug (ed.) & Fredrik Miegel (ed.), 1998, Lund: Studentlitteratur. 236 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 62. Divine Visualisations. Mystical Techniques in Judaism and Tantric Buddhism

  Antoon Geels, 1998, "Being Religious and Living Through the Eyes". Studies in Religious Iconography and Iconology. A Celebratory Publication in Honor of Professor Jan Bergman. Schalk, P. (ed.). Uppsala University, p. 137-162

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Dokumentärfilmens bulder av Förintelsen

  Andersson, L. M., 1998, Levande historia på video. Hoffsten, A. & Viklund, K. (eds.). Svenska Filminstitutet, p. 15-17

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. Dominus Terrae Scania. Om den vandrade byn och maktens territorialisering

  Joakim Thomasson, 1998, Centrala Platser Centrala Frågor. Samhällsstrukturen under Järnåldern. En vänbok till Berta Stjernquist. Larsson, L. & Hårdh, B. (eds.). Department of Archaeology and Ancient History, Lund University, Vol. 28. p. 73-94

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Drunknad eller dränkt? Plötsliga oväntade dödsfall, särskilt drunkningar, i Skåne 1704-1718

  Persson, B., 1998, Den frivilliga döden. Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv. Odén, B., Persson, B. & Werner, Y. M. (eds.). Cura förlag, p. 101-208

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 66. Dynamic Cadavers. A field-anthropological analysis of the Skateholm II burials

  Nilsson Stutz, L., 1998, In : Lund Archaeological Review. p. 5-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

  Runquist, C., 1998, Norma Bokförlag, Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå,. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Ecce homo - se människan

  Stenqvist, C., 1998, Bra Böckers Årsbok. p. 250-253

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 69. Eisenzeitliches Zentrum Südschweden

  Birgitta Hårdh, 1998, Archäologie in Deutschland, Heft 2/1998, p. 62-63.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 70. Emilia Fogelklous självbild i sökljuset.

  Littberger, I., 1998, In : Vår lösen: kristen kulturtidskrift. 89, 2-3, p. 206-208

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 71. En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama

  Ann-Kristin Wallengren, 1998, Lund University Press.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Encyklopedisk dikt.

  Littberger, I., 1998, In : Demokratins inre ljus: Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn. 60, p. 167-168

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 73. En inbjudan till födelsedagskalas

  Ingemark, D., 1998, Populär Historia, 5, p. 46-47.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 74. En obesegrad tösabit. Ann-Charlotte Alverfors romantrilogi om Gertrud

  Birthe Sjöberg, 1998, Författare i Småland. Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 75. Eskilstunamonumenter i Västergötland

  Jes Wienberg, 1998, In : Fornvännen. p. 195-201

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 76. Estudio metacrítico de Juan Goytisolo

  Inger Enkvist, 1998, Actes du XIII congrès des romanistes scandinaves.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 77. Ett språk som motstått tiden — grekiskan genom 3000 år

  Jerker Blomqvist, 1998, Språket och tiden. Blomqvist, J. & Bruce, G. (eds.). Lund University Press, p. 73-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 78. Etudes sur la syntaxe et la sémantique de "tot" en roumain ancien et moderne.

  Ditvall, C., 1998, Lund University Press. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 79. Eye and Body Movements Characterised by Synchronised Sampling

  Hanson, L., Holmqvist, K., Sjölander, S., Distante, G., Andreoni, G., Colford, N., Engström, T., Hansson, G-Å., Kadefors, R., Petersson, P., Rigotti, C., Sperling, L., Sundin, A., Östman, P. & Roland Akselsson, 1998, p. 26.1-26.5.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 80. Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete

  Karin Salomonsson, 1998, Historiska Media, Box 1206, S-221 05, Lund, Sweden. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Festen & Idioterna (film review)

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 3, p. 68-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 82. Fiktion och verklighet i nutida rörelsekonst

  Sjölin, J-G., 1998, Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier. Lindberg, O. (ed.). Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria, Vol. 19. p. 155-162 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 83. Film – 1900-talets kulturella form par préference

  Erik Hedling, 1998, Den välsignade tillväxten: Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap. Elmlund, P. & Glans, K. (eds.). Ntur och Kultur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 84. Filmen och förintelsen: från Natt och dimma till Schindler's List

  Erik Hedling, 1998.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 85. Filmhäftet 101: Film och historia

  Michael Tapper (ed.), 1998, In : Filmhäftet. 26, 80 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 86. Filmhäftet 102

  Michael Tapper (ed.), 1998, In : Filmhäftet. 26, 80 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 87. Filmhäftet 103

  Michael Tapper (ed.), 1998, In : Filmhäftet. 26, 80 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 88. Filmhäftet 104

  Michael Tapper (ed.), 1998, In : Filmhäftet. 26, 80 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 89. (Filmrecension av) Steven Spielbergs Rädda menige Ryan (Saving Private Ryan)

  Ulf Zander, 1998, Filmhäftet, 26, 4, p. 55-57.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 90. (Filmrecensioner av) Steven Spielbergs Amistad och John Singletons Rosewood

  Ulf Zander, 1998, Filmhäftet, 26, 2, p. 60-61.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 91. Filosofins geometri och mekanik. Om sanning, ortodoxi och kontinuitet i Emanuel Swedenborgs tänkande

  David Dunér, 1998, Att skriva filosofihistoria. Nordin, S. & Hansson, J. (eds.). Lund Studies in the History of Science and Ideas, Lund, p. 33-45

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 92. Final final cut: Introduktion till ett nytt referensmaterial för film

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 101, p. 80-86

  Research output: Contribution to journalArticle

 93. FNL-rörelsen

  Hans Wallengren, 1998, In : Historisk Tidskrift. 1998:1, p. 135-142

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 94. Focus on gesture: visual attention towards gestures in conversation

  Holmqvist, K. & Marianne Gullberg, 1998, Department of Cognitive Science, Lund University, (Lund University Cognitive Studies; vol. 70).

  Research output: Working paper

 95. Folk tales from Kammu VI: a teller’s last tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1998, Curzon Press. 170 p.

  Research output: Book/ReportBook

 96. Författaren som delade sig i tjugoåtta berättare

  Christian Claesson, 1998, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 97. Förintelsen och filmhistorien

  Erik Hedling, 1998, Bilden av Förintelsen. Viklund, K. (ed.). Svenska Filminstitutet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 98. Förintelsen och Sverige: om ett museum

  Lars-Eric Jönsson, 1998, In : Rig. 1998, p. 193-199

  Research output: Contribution to journalArticle

 99. Först förstod jag inte…men se’n fatta’ jag. Ett försök att gynna djupinlärning

  Merle Horne, 1998, Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Lunds Universitet. (Rapport från UPC)

  Research output: Book/ReportReport

 100. Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte - Rezension

  Karin Nykvist, 1998, In : Skandinavistik. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 101. Från "Soldatens skyldigheter i fred och i fält" till "Svensk soldat". Innehåll och språk i svenska soldathandböcker

  Bo Wendt, 1998, Norringen, 1998, p. 161-174.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 102. Friedhelm Krummacher, Musik im Norden

  Andersson, G., 1998, In : Dansk årbog for musikforskning. 1997 (25), p. 93-95

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 103. Fritz Lang - The Nature of the Beast

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 101, p. 96

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 104. From prosodic structure to intonation contours

  Merle Horne & Filipsson, M., 1998, Nordic prosody : Prodeedings of the VIIth conference, Joensuu 1996. Werner, S. (ed.). Peter Lang Publishing Group, p. 127-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 105. ”From the Inside”. A Contribution to the Debate of the Introduction of Agriculture in Southern Scandinavia

  Kristina Jennbert, 1998, Harvesting the Sea, Farming the Forest:The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region and Adacent Areas.. Zvelebil, M., Domanska, L. & Dennell, R. (eds.). Sheffield Academic Press, p. 31-36

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 106. Gånget ur min hand. Riddarholmskyrkans stiftargravar.

  Kyhlberg, O. & Torbjörn Ahlström, 1998, Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska Serien; vol. 41)

  Research output: Book/ReportBook

 107. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse: A Study of Learners of French and Swedish

  Marianne Gullberg, 1998, Lund: Lund University Press. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 108. Gestures and speech in second language interaction

  Marianne Gullberg, 1998, Oralité et gestualité: communication multimodale, interaction. Actes du colloque Orage'98. Santi, S., Guaïtella, I., Cavé, C. & Konopczynski, G. (eds.). Paris: Harmattan, p. 641-645

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 109. Glemminge und Grimmen. Zwei Hacksilberfunde nördlich und südlich der Ostsee

  Birgitta Hårdh, 1998, Studien zur Archäologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift für Michael Müller-Wille. Wesse, A. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 110. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Persson, M. P. S., 1998, Lund University Press. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 111. Gud och attityd: ett perspektiv på språk och kön

  Jan Einarsson, 1998, Sprog og køn II: Oplæg fra et seminar på RUC 28.4.1998. Henriksen, C. (ed.). Roskilde: Roskilde University, p. 87-118 (Skrifter fra Dansk og Public Relations).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 112. Gustav Vasa inför eftervärlden i ord och bild

  Ulf Zander, 1998, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 113. Hågkomster – och välsignad glömska

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 8, 4, p. 58-58.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 114. Handel och mission hos kanadensiska mi’kmaqindianer under 1600-talet

  Anne-Christine Hornborg, 1998, Religioner i norr (Svensk religionshistorisk årsskrift, vol. 7). Svenska samfundet för religionshistorisk forskning

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 115. Herman Lindqvist – historisk berättare (intervju)

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 1998, 1, p. 54-57.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 116. Historia, fiktion, mytologi: Oliver Stone och debatten om JFK

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 101, p. 20-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 117. Historia på film: Två intervjuer med Oliver Stone

  Michael Tapper (Translator), 1998, Filmhäftet, 26, 101, p. 28-39.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 118. Historiens ansikte tar form

  Ingemark, D., 1998, Populär Historia, 6, p. 46-48.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 119. How designers work - making sense of authentic cognitive activities

  Gedenryd, H., 1998, Cognitive Science. 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 120. How different are the results of translation tasks? - A study of lexical errors.

  Marie Källkvist, 1998, Translation and Language Teaching: Language Teaching and Translation. Malmkjaer, K. (ed.). St. Jerome

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 121. Hur udda är Viby-i? Experimentella och typologiska observationer

  Engstrand, O., Björnsten, S., Lindblom, B., Bruce, G. & Eriksson, A., 1998, In : Folkmålsstudier. 39, p. 83-95

  Research output: Contribution to journalArticle

 122. Imponerande om Förintelsen

  Andersson, L. M. & Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 8, 3, p. 59-59.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 123. Individen i teologi och kanonisk rätt, 1140-1215

  Charlotte Christensen-Nugues, 1998, In : Ugglan. 11, p. 153-168

  Research output: Contribution to journalArticle

 124. Inledning

  Sjölin, J-G., 1998, Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. Sjölin, J-G. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 11-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 125. Inledning

  Fredrik Schoug, 1998, Dikotomier: Vetenskapsteoretiska reflektioner. Miegel, F. & Schoug, F. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 7-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 126. Jägar-Bondelandskapet

  Björn Magnusson Staaf & Rostoványi, V. A., 1998, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 8 p. (Öresundsförbindelsen och arkeologi II: projektprogram och undersökningsplaner för arkeologiska slutundersökningar; vol. 7)

  Research output: Book/ReportReport

 127. "Jag bor vid ett rastställe-" Hjalmar Gullbergs skånska landskap, Dikt - Bild - Ton

  Anders Palm & Moberg, L., 1998, Discantus.

  Research output: Book/ReportBook

 128. Journalisten Strindberg.

  Littberger, I., 1998, In : Demokratins inre ljus: Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn. 60, p. 169-170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 129. Juan Goytisolo and Mario Vargas Llosa - Two Hispanic Intellectuals

  Inger Enkvist, 1998, In : Readerly/Writerly Texts. 1997-1998

  Research output: Contribution to journalArticle

 130. Juan Goytisolo - a Special Kind of Orientalism

  Inger Enkvist, 1998, In : Readerly/Writerly Texts. 1997-1998

  Research output: Contribution to journalArticle

 131. Judisk mystik. Ur psykologisk synvinkel

  Antoon Geels, 1998, Norma. 174 p.

  Research output: Book/ReportBook

 132. Kärlekens kontrapunkter. Om korrespondensen mellan dikter i Les Fleurs du mal

  Paul Tenngart, 1998, Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap. Absalon

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 133. Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880

  Eva Helen Ulvros, 1998, Historiska Media. 269 p.

  Research output: Book/ReportBook

 134. Kejserligt vrakgods : bysantinska föremål i Lund.

  Mats Roslund, 1998, Kulturen.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 135. Kjell Sundvalls Jägarna: svenskt "High Concept"

  Erik Hedling, 1998, Blågult flimmer: Svenska filmanalyser. Hedling, E. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 246-274

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 136. Könsdidaktiska mönster i förskolepedagogiska texter

  Vallberg Roth, A-C., 1998, Almqvist & Wiksell International. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 137. Konspirationen (The Spanish Prisoner, 1997) (film review)

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 3, p. 68-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 138. Krigsmans läsning. Textmönster och språkbruk i svenska soldathandböcker 1769–1994

  Bo Wendt, 1998, [Publisher information missing]. 115 p. (Rapporter från Svensk sakprosa)

  Research output: Book/ReportReport

 139. Kursdeltagarna som resurs

  Lena Ambjörn, 1998, (Kursutveckling med sikte på djupinlärning. Rapport från Universitetspedagogiskt centrum, Lunds universitet).

  Research output: Working paper

 140. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Olofsson, S-S., 1998, Almqvist & Wiksell International. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 141. Kyrkovetenskap och kontextualitet

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Halvårsskrift for praktisk teologi. Hefte 2 , p. 3-15 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 142. Lagercrantz, O., Dikten om livet på den andra sidan

  David Dunér, 1998, In : Lychnos. 1998, p. 296-297

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 143. Language impairment and the realization of finiteness

  Gisela Håkansson, 1998, Proceedings of the 22nd Annual Boston Conference on Language Development. Greenhill, A., Hughes, M., Littlefield, H. & Walsh, H. (eds.). Cascadilla Press, Vol. Vol 1. p. 314-324

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 144. La stella di Dante. Sull’astrologia nella Divina Commedia e le sette arti liberali

  Verner Egerland, 1998, In : Settentrione. 10, p. 5-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 145. Läst genom kameralinsen : studier i filmiserad svensk roman

  Anders Ohlsson, 1998, Bokförlaget Nya Doxa.

  Research output: Book/ReportBook

 146. Lexical infelicity in English: the case of nouns and verbs

  Marie Källkvist, 1998, Perspectives on Lexical Acquisition in a Second Language. Haastrup, K. & Viberg, Å. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 147. Lindsay Anderson : Maverick Film-Maker

  Erik Hedling, 1998, Cassell.

  Research output: Book/ReportBook

 148. Linné i en balkonglåda. Om 1700-tal och historicitet i Magnus Florins "Trädgården" (1995)

  Erik Zillén, 1998, Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik 40. Opplysning i Norden. Uecker, H. (ed.). Peter Lang Publishing Group, Vol. 40. p. 493-498 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 149. Litteratur och idéer

  Eva Haettner Aurelius, 1998, Litteraturvetenskap - en inledning. Bergsten, S. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 150. Livsbejakelse och livstrots. Sivar Arnér – författaren som aldrig åldrades

  Birthe Sjöberg, 1998, Författare i Småland. Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 151. Lubjanka, III. patro: svědectví předsedy KGB z let 1961-1967 Vladimíra Semičastného

  Tomas Sniegon & Semichastny, V., 1998, Dauphin, Praha. 255 p.

  Research output: Book/ReportBook

 152. Ludvig Nordström som bildkonstnär

  Ludwig Qvarnström, 1998, Ludvig: medlemsblad för Ludvig Nordström-sällskapet, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 153. Lunds domkyrka, det universella rummet

  Thomas Rydén, 1998, Metropolis Daniae: ett stycke Europa. Wahlöö, C. (ed.). Lund: Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, p. 98-115 (Kulturen: en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige; vol. 1998).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 154. Lysias försvarstal för mordet på Eratosthenes. Inledning, text och kommentar

  Jerker Blomqvist, 1998, [Publisher information missing]. 34 p.

  Research output: Book/ReportBook

 155. Mångsidig litteraturvetare i rikt urval.

  Littberger, I., 1998, In : Vår lösen: kristen kulturtidskrift. 89, 4, p. 327-329

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 156. Manligt, kvinnligt, naturligt? Föreställningar om kön och naturlighet med utgångspunkti rådgivningslitteratur

  Charlotte Hagström, 1998, Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel ochföräldraskap. Fjell, T. I., Hagström, C., Marander-Eklund, L. & Nylund Skog, S. (eds.). Nordiskt nätverk för folkloristik, p. 187-203

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 157. Mannequin Properties Desired for Ergonomic Evaluation of Car Interiors

  Hanson, L., Holmqvist, K., Sjölander, S., Distante, G., Andreoni, G., Colford, N., Engström, T., Hansson, G-Å., Kadefors, R., Petersson, P., Rigotti, C., Sperling, L., Sundin, A., Östman, P. & Roland Akselsson, 1998, p. 43-48. 6 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 158. Människor i utmark

  Svensson, E., 1998, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 159. Marginal Player: The Hunters and Sweden in the Age of Modern Media Wars

  Olof Hedling, 1998, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 160. Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.

  Christer Pahlmblad, 1998, Arcus. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 161. Massuniversitetets spänningsfält - självorganiserat lärande eller IKEA-universitet?

  Anders Persson, 1998, (Unpublished) [Publisher information missing]. 11 p.

  Research output: Book/ReportReport

 162. Medan Beirut brann

  Löwhagen, T. (Translator) & Diab, H. (Translator), 1998, La Sept Arte och 3B Frankrike/Libanon och Douri Films.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 163. "Medieval Europe Brugge -97" & 7 questions to 7 countries.

  Ingrid Gustin & Schmidt Sabo, K., 1998, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1998, 1, p. 48-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 164. Middelalderens Bornholm

  Jes Wienberg, 1998, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. p. 63-67

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 165. Mijlöhot och medborgaroro. En rapport från Hallandsås hösten 1997

  Helena Sandberg, 1998, Styrelsen för psykologiskt försvar. 62 p.

  Research output: Book/ReportReport

 166. Miljöhot och medborgaroro: en rapport från Hallandsås hösten 1997

  Helena Sandberg & Åsa Thelander, 1998, Styrelsen för psykologiskt försvar. 62 p. (Meddelande 175:1; vol. 175:1)

  Research output: Book/ReportReport

 167. Modern Times in L2 Swedish. Sýntax and morphology in formal and informal acquisition of Swedish

  Gisela Håkansson, 1998, p. 39-50.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 168. Monument och nationalism

  Ulf Zander, 1998, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 169. Moral Realists and Moral Experts

  Toni Rønnow-Rasmussen, 1998, Nature and Lifeworld; Theoretical and practical Metaphysics. Carsten, B-P. & Thomasse, N. (eds.). Odense University Studies in Philosophy, Vol. 15. p. 281-299

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 170. Mot en ny sång: två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen

  Sven-Åke Selander (ed.) & Jönsson, A. (ed.), 1998, Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet. 152 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 49)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 171. Möten på fältet. Kvalitativ metod i teori och praktik

  Charlotte Simonsson, Hjorth, M., Helena Sandberg & Åsa Thelander, 1998, Department of Sociology, Lund University. 147 p. (Working Paper; vol. 1998:1)

  Research output: Book/ReportReport

 172. Möten på fältet. Kvalitativ metod i teori och praktik

  Charlotte Simonsson, Hjorth, M., Helena Sandberg & Åsa Thelander, 1998, Lund University, 147 p.

  Research output: Working paper

 173. Muntlig framställning i årskurs 5: utveckling av kriterier för bedömning

  Folkesson, A-M., 1998, Anne-Mari Folkesson, Enighetens vag 53, 39359 Kalmar, tel 0480/15305. 179 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 174. Musikdrama eller musik till drama?: Stumfilm, musikdrama och vetenskaplig entusiasm

  Michael Tapper (Translator) & Schepelern, P., 1998, Filmhäftet, 4, p. 38-45.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 175. Musik i Norden

  Andersson, G. (ed.), 1998, Kungliga Musikaliska Akademien. 414 p. (Publications Issued By the Royal Swedish Academy of Music)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 176. Musik under renässansen

  Andersson, G., 1998, Renässans för Skåne 1999. Camilla, S. (ed.). Renässans för Skåne, p. 83-85

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 177. Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

  Alwall, J., 1998, Lund University Press. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 178. Något om problemen kring nordisk musikhistoria

  Andersson, G. & Henrik, K., 1998, In : Nutida Musik. 1998 (41:3), p. 48-50

  Research output: Contribution to journalArticle

 179. Något som gör isarna allt blankare. Vårtecknens semiotik i Lars Gustafssons poesi

  Lars Gustaf Andersson & Svenson, P., 1998, Horisont, 1, p. 4-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 180. Nattens ljus : drömmar om staden

  Lars Gustaf Andersson, 1998, Blågult flimmer. Svenska filmanalyser. Hedling, E. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 181. Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap

  Fjell, T. I. (ed.), Charlotte Hagström (ed.), Marander-Eklund, L. (ed.) & Nylund Skog, S. (ed.), 1998, Nordiskt nätverk för folkloristik. 207 p. (NNF Publications; vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 182. Neorealism = mc 2

  Michael Tapper (Translator), 1998, In : Filmhäftet. 26, 101, p. 40-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 183. Non-Domination and Egalitarian Welfare Politics

  Lena Halldenius, 1998, In : Ethical Theory and Moral Practice. 1, 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 184. Nordbor påverkades av romersk vinkultur

  Ingemark, D., 1998, Populär Historia, 1, p. 46-48.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 185. Nordiska universitetskulturer

  Högnäs, S. (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 186 p. (Ugglan; vol. 9)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 186. Ögat (1998) (film review)

  Michael Tapper, 1998, In : Filmhäftet. 26, 3, p. 77-79

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 187. Ökat intresse för monument

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 8, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 188. Ökonomie und Politik der Wikingerzeit

  Birgitta Hårdh, 1998, Archäologie in Deutschland, Heft 3/1998, p. 28-31.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 189. Om en lärobok i kristendomen

  Lundell, P., 1998, Biblis.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 190. Om gränser och metoder för forskningen om samtida konst: Reflektioner med anledning av konferensen Konsten efter 1945

  Sjölin, J-G., 1998, Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier. Lindberg, O. (ed.). Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria, Vol. 19. p. 31-35 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 191. On the Syntax of Past Participles: Evidence from Old and Modern Italian

  Verner Egerland, 1998, In : Glot International. 3, 5, p. 10-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 192. On Verb-Second Violations in Swedish and the Hierarchical Ordering of Adverbs

  Verner Egerland, 1998, (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 61).

  Research output: Working paper

 193. Orkar - men hur länge?

  Jes Wienberg, 1998, Lunds Universitet Meddelar, 1998, 1, p. 15-15.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 194. Outland Use in Preindustrial Europe

  Hans Andersson (ed.), Lars Ersgård (ed.) & Svensson, E. (ed.), 1998, Institute of Archeology, Lund University. 239 p. (Lund Studies in Medieval Archaeology; vol. 20)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 195. Översättarens röst : en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren

  Gullin, C., 1998, Christina Gullin Thulehemsvägen 135 22467 Lund,. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 196. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Eriksson, K., 1998, Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 197. Paul Anderssons Berättarna

  Paul Tenngart, 1998, Bo-lövens sorl. Romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtitalets poesi. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 198. Pausing in Spontaneous Speech

  Hansson, P., 1998, Fonetik 98 : proceedings. Branderud, P. & Traunmüller, H. (eds.). Department of Linguistics, Stockholm University, p. 158-161

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 199. Pausing in Swedish Spontaneous Speech

  Hansson, P., 1998, Proceedings of the Seventh Australian International Conference on SPEECH SCIENCE AND TECHNOLOGY, November 1998. Australian Speech Science and Technology Association, p. 103-107

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 200. Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt: En studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen

  Lepp, M., 1998, Almqvist & Wiksell International. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 201. Perspectives on fixedness: applied and theoretical

  Hudson, J., 1998, Lund University Press. 177 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 202. Perspectives on lexical acquisition in a second language

  Haastrup, K. (ed.) & Viberg, Å. (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 236 p. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 38)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 203. Phonetic preconditions for historical sound change - evidence from the dialects

  Engstrand, O., Björsten, S., Bruce, G. & Eriksson, A., 1998, Proceedings from FONETIK 98. p. 24-27

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 204. Picture descriptions: Comparing verbal and visual 'areas of interest'.

  Jana Holsanova, 1998, Second Swedish Conference in Multimodal Communication.. Lund University

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 205. Politiska pamfletter i det fria ordets slyngelålder. En textanalys av fem inlägg i den politiska offentligheten under tryckfrihetstiden (1766-1772)

  Anna W Gustafsson, 1998, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 64 p. (Rapporter från projektet Svensk sakprosa; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 206. Preliminära notiser kring detektorfynden från Uppåkra

  Birgitta Hårdh, 1998, Centrala platser, centrala frågor: samhällsstrukturen under järnåldern - en vänbok till Berta Stjernquist. Larsson, L. & Hårdh, B. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 207. Prosody and voice quality in the expression of emotions

  Zetterholm, E., 1998, Proceedings of the Seventh Australian International Conference on Speech Science and Technology. Australian Speech Science and Technology Association, p. 109-113

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 208. Punctum (alt.) Visuell fjärrkontroll

  Weimarck, T., 1998, In : S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine). Two, p. 41-46

  Research output: Contribution to journalArticle

 209. Racehygiejne i Danmark 1920-56, Lene Koch, Gyldendal 1996. 291 s. samt Steriliseringar i folkhemmet, Maija Runcis, Ordfront 1998. 361 s.

  Elin Bommenel, 1998, In : Scandia. 1998:2, 64, p. 311-314 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 210. Rädslan för gentekniken måste debatteras

  Lynn Åkesson, 1998, In : Ny teknik. 18

  Research output: Contribution to journalArticle

 211. Reaffirming the Swedish Model: The Reception of British Realist Films in Sweden 1985-1997

  Erik Hedling, 1998, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 212. Recension av Bo Georgii-Hemming: Träd: Ett försök till lacansk läsning av Walter Ljungquists berättelser, särskilt Jerk Dandelin-sviten

  Littberger, I., 1998, In : Nordica. 15, p. 335-341

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 213. Recension av Culture Unbound

  Marie Cronqvist, 1998, In : Rig. 3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 214. Recension av Göransson, Harald - Koral och andlig visa i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 98, p. 214-216 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 215. Recension av Graham Ward (ed.), The Postmodern God: A Theological Reader, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, 1997

  Jayne Svenungsson, 1998, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 74, 3, p. 151–152 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 216. (Recension av) Kerstin Arcadius, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien

  Ulf Zander, 1998, In : Scandia. 64, 1, p. 135-137

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 217. (Recension av) Magnus Karavelli, Blågul framtid. En essä om nationen och det svenska

  Ulf Zander, 1998, In : Scandia. 64, 1, p. 133-135

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 218. Recension av Nærbilder

  Erik Hedling, 1998, In : Norsk Medietidskrift. 2, p. 138-139

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 219. (Recension av) Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism

  Ulf Zander, 1998, In : Scandia. 64, 1, p. 137-139

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 220. (Recension av) Ulf Drugge & Mats Johansson (red.), Historisk sociologi

  Ulf Zander, 1998, In : Rig. 2, p. 124-125

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 221. Recension av Vadstenadiariet, ed. Gejrot

  Stephan Borgehammar, 1998, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 98, p. 194-196

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 222. Reinforcing adjectives in a grammaticalization perspective

  Carita Paradis, 1998.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 223. Review

  Marianne Thormählen, 1998, In : Yearbook of English Studies. 28, p. 315-316

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 224. Review of Centuries of Darkness by Peter James et al.

  Henrik Gerding, 1998, In : Opuscula Atheniensia: Annual of the Swedish Institute At Athens. 22/23, p. 157-160

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 225. Review of Cohen, A. (1998): Strategies in learning and using a second language.

  Marianne Gullberg, 1998, In : The Clarion. 4, 2, p. 6-9

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 226. Review of Nina Wormbs. Genom tråd och eter: framväxten av distributionsnätet för radion och TV i Stockholm

  Magnus Widman, 1998, In : Filmhäftet. 26, 1, p. 93-94

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 227. Review of Pierre Bourdieu. Om Televisionen (Sur la television)

  Magnus Widman, 1998, In : Filmhäftet. 26, 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 228. Review of Proletarian Power : Shanghai in the Cultural Revolution

  Michael Schoenhals, 1998, In : Pacific Affairs. 70, 4, p. 592-593

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 229. Review of Turbulent Decade : A History of the Cultural Revolution

  Michael Schoenhals, 1998, In : The China Quarterly. 156, p. 1045-1047

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 230. Rhetorical dissociation in 1 Cor. 14

  Anders Eriksson, 1998, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 231. Ringsjöholm: A Boreal-Early Atlantic Settlement in Central Scania, Sweden

  Arne Sjöström, 1998, In : Lund Archaeological Review. 1997, p. 5-20

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1...5 6 7 8 9 10 11 12 ...107 Next