Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1957
 2. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. 1960
 4. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Research output: Book/ReportBook

 5. 1961
 6. Simris II : Bronze age problems in the light of the Simris excavation

  Stjernquist, B., 1961, [Publisher information missing]. 173 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 5)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 1963
 8. De septem sacramentis : en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400

  Andrén, C-G., 1963, [Publisher information missing]. 249 p. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 15)

  Research output: Book/ReportBook

 9. 1966
 10. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Research output: Book/ReportBook

 11. 1967
 12. Ciste a cordoni (Rippenzisten) : Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol

  Stjernquist, B., 1967, [Publisher information missing]. 267 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 6)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. 1968
 15. Centrala gränsvärdessatsens historia

  Jan-Olof Svantesson, 1968, Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lindgren, G. (ed.). Department of Mathematical Statistics, Lund University, p. 10-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning: med en exkurs om komandoord m.m. hos Bellman

  Jan Einarsson, 1968, Lund: Studentlitteratur AB. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 17. 1969
 18. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 22. 1970
 23. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

  Olsson, B. (ed.), 1970, [Publisher information missing]. 220 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 62)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

  Olsson, B., 1970, [Publisher information missing]. 236 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 63)

  Research output: Book/ReportBook

 25. 1971
 26. A spectrographic study of allophonic variation and vowel reduction in West Greenlandic Eskimo.

  Wood, S. A. J., 1971, (Working papers / Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 27. Bokkunden – basdata, kundaktivitet i bokhandeln, allmänna bok- och bokhandelsvanor

  Stjärne-Nilsson, K. & Svensson, B. S., 1971, Svensk Bokhandel, 41, p. 1240-1245.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Die Megalithgräber von Hagestad : zur Problematik von Grabbauten und Grabriten

  Strömberg, M., 1971, [Publisher information missing]. 396 p. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 29. Sammanträdet som talsituation

  Jan Einarsson, 1971, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 30. 1972
 31. Analys av Bibliotekstjänsts sambindningslistor och deras roll för bibliotekens bokinköp

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande. Litteraturutredningens biblioteksstudier, SOU 1972:61.. Litteraturutredningen, SOU 1972:61, Utbildningsdepartementet. Allmänna förlaget., p. 157-183

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst : analys av Bibliotekstjänsts beställningsstatistik och sambindningshäften

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Litteraturutredningen. Göran, L. (ed.). Fritzes

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal

  Jan Einarsson, 1972, Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6. Umeå [2-3 oktober] 1970 = The description of Swedish, 6 : proceedings of the Sixth meeting for discussion of problems of the description of Swedish : [2-3 Oktober] 1970. Umeå: Umeå University, (Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; vol. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Research output: Book/ReportBook

 35. Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie

  Oscarsson, I. & Per Rydén, 1972, Lund University. 97 p. (Press & litteratur, 0347-4313 ; 1)

  Research output: Book/ReportBook

 36. 1973
 37. Slavica Lundensia 1

  Durovic, L. (ed.), 1973, [Publisher information missing]. 140 p. (Slavica Lundensia; vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Speech tempo

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 39. The Reality of the Imaginary: The Surrealist View

  Sjölin, J-G., 1973, In : Aris. 1973, p. 50-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. What happens to vowels and consonants when we speak faster?

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 41. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 42. 1974
 43. Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

  Olsson, B., 1974, [Publisher information missing]. 285 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 69)

  Research output: Book/ReportBook

 44. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (eds.). Skånes Konstförening, Malmö

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Research output: Book/ReportBook

 46. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Research output: Book/ReportBook

 47. Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola

  Lindborg, R. (ed.), 1974, [Publisher information missing]. 138 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 71)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 48. 1975
 49. Explanations - of what?

  Bengt Hansson, 1975, (Unpublished) Department of Philosophy, Stanford University.

  Research output: Working paper

 50. Kring den svenska slavistikens äldsta historia

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 108 p. (Slavica Lundensia; vol. 3)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 51. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 p. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Research output: Book/ReportBook

 52. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 p.

  Research output: Book/ReportBook

 53. Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

  Durovic, L. (ed.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 113 p. (Slavica Lundensia; vol. 3(p))

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Stenåldersbosättning i Vallby

  Kristina Jennbert, 1975, Från bergslag till bondebygd, p. 205-215.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 55. Tense and lax vowels - degree of constriction or pharyngeal volume?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 56. The Establishment of Trans-Jordan in 1921

  Diab, H., 1975, In : Shu'un Filastiniyya. 50-51, Oct. - Nov., p. 269-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. The weaknesses of the tongue arching model of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 58. What is the difference between English and Swedish dental stops?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Research output: Working paper

 59. 1976
 60. Anteckningar till en bild av Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, p. 13-25.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...544 Next