Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Tupperware speglade både flärd och sparsamhet

  Kim Salomon, 2000 Apr 3, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 2. Tuppjuck

  Lund, M., 2011, Bild & Bubbla, 187, p. 106-107.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 3. Turbanen mer än religiös symbol

  Myrvold, K., 1999, Sydasien, 23, 3, p. 20-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Turingtestet är inte ett bra kriterium på intelligens

  Peter Gärdenfors, 2014 Aug 5, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 5. Turismhistoria i Norden

  Wiebke Kolbe (ed.) & Gustavsson, A., 2018 Aug 30, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; vol. 150)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. Turism i upplevelsens tecken

  Thomas O'Dell, 1999, Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. O'Dell, T. (ed.). Historiska Media, p. 11-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Turistbroschyrer – sakliga eller säljande?

  Bo Wendt, 2007, Studier i svensk språkhistoria. Wollin, L., Saarukka, A. & Stroh-Wollin, U. (eds.). Åbo Akademis förlag, Vol. 9. p. 271-277

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 8. Turkey: of coups and popular resistance

  Spyros Sofos, 2016 Jul 21, In : Open Democracy.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Turkiet – en mörk kontinent? En historiekulturell analys av filmen Yol (1982) i svensk kontext

  Persson, H., 2015, Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (eds.). Agerings bokförlag, p. 287-299

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Turkish Metal – Music, Meaning and Morality in a Muslim Society.

  Cato, J., 2013, CyberOrient, 7, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Turkisk rädsla för splittring bakom folkmord

  Dick Harrison, 2010 Mar 24, Svenska Dagbladet, p. 9-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 12. Turning back to experience in Cognitive Linguistics via phenomenology

  Jordan Zlatev, 2016 Nov 1, In : Cognitive Linguistics. 27, 4, p. 559-572 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Turning face : Emoticons as reinforcers/attenuators

  Teri Schamp-Bjerede, Carita Paradis, Kucher, K., Kerren, A. & Sahlgren, M., 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 14. Turn the Other Chick - Religious Stereotyping in Fundamentalist Propaganda Comics Tracts

  Lund, M., 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 15. Tusan till folk, det här, ha de redan kommit så här långt! En samling artiklar ur svensk dagspress 1889-1910

  Michael Schoenhals, 2001, [Host publication title missing]. Brand, N. (ed.). Lunds universitet : Centrum för öst- och sydöstasienstudier, p. 3-4

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 16. Tusen år i Europa. Band 3. 1600-1800

  Dick Harrison & Rodén, M-L., 2001, Historiska Media. 304 p. (Tusen år i Europa; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 17. TV : 2000-talets roman

  Erik Hedling, 2014, Axess, 9, p. 66-67.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Två analyser av Lars Noréns Natten är dagens mor

  Karin Nykvist, 2006, Att granska och diskutera dramatikanalyser. Sjöberg, B. & Jonsson, B. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Två filmer av Alf Sjöberg. Bara en mor. Fröken Julie

  Ann-Kristin Wallengren, 2005, Dag Wirén - en vägvisare. Tegen, M. (ed.). Gidlunds förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Två filmer med Greta Garbo: Kameliadamen och Tvillingarna

  Tapper, M. (Translator), 2001, Filmhäftet, 6, p. 20-35.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Två flugor i en smäll? Den svenska linjen för atomenergi och atomvapen

  Thomas Kaiserfeld, 2019 Sep, Det lyckliga 50-talet: En vänbok till Lena Lennerhed. Burman, A. & Holmqvist, B. (eds.). p. 179-198 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Två generationer hyfsad småländska

  Ulf Teleman, 2005, Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Inst. f. nord. språk, Uppsala

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Två historikers särskilda känsla för streck

  Johan Östling, 2018 Oct 15, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 24. ”Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer". Om kvinnlighet och kriminella nätverk.

  Fredrik Nilsson, 2015, I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria.. Larsson, M., Palmsköld, A., Hörnfeldt, H. & Jönsson, L-E. (eds.). Nordiska museets förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Två killar och en tjej (1983)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 244-247

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Två lundapoeter: Frans G Bengtsson och Tristan Lindström

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Tvång och rädsla. Om äktenskapshinder i medeltida kanonisk rätt

  Charlotte Christensen-Nugues, 2008, Förklaringar och förbistringar : festskrift till Anders Piltz. Beskow, P., borgehammar, S. & Jönsson, A. (eds.). Skåneförlaget, p. 168-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Tvång och rädsla som äktenskapshinder. Tomás Sánchez De sancto matrimonii sacramento

  Charlotte Christensen-Nugues, 2010, Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron. Stenqvist, C. & Lindstedt cronberg, M. (eds.). Nordic Academic Press, p. 78-94

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Tvångssteriliseringen inte längre massmedial

  Kim Salomon, 2002 Apr 21, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 30. Tvångsvård vid missbruk : LVM i teori och praktik

  Jan Arlebrink (ed.) & Marianne Larsson Lindahl (ed.), 2005, Studentlitteratur AB. 295 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Två perspektiv på den kommersiella delningskulturen: Barns och reklamproducenters tankar om dold reklam

  Martinez, C. & Helena Sandberg, 2017 Sep 25, Marknadsmässig kurragömmalek? : Barn, unga och dold reklam. Dahlquist, U. & Wadbring, I. (eds.). Göteborg: Nordicom och Statens Medieråd, p. 45-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Två roller för beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Annika Wallin, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet: Vård. Sahlin, N-E. (ed.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, p. 31-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 34. Tvärsektoriell samverkan i policy och praktik: Introduktion av flyktingar och nyanlända i två svenska storstadskommuner

  Carlson, M. & Jacobsson, B., 2007, Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Alsmark, G., Kallehave, T. & Moldenhawer, B. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 15. p. 127-159 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Tvärvetenskap i vetenskapshistoriskt ljus

  Thomas Kaiserfeld, 2013, Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser. Erikson, M. G., Johannisson, J. & Sundéen, J. (eds.). University College of Borås, Vol. 3. p. 21-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår

  Alatalo, T. (Guest ed.) & Victoria Johansson (Guest ed.), 2019 Dec 23, In : Nordic Journal of Literacy Research. 5, 3

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 37. Tvärvetenskapligt examensarbete – en ny möjlighet

  Susanne Pelger, Apitzsch, E., Markussen, H. & Persson, M., 2011, Proceedings Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011. p. 103-105

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 38. Två solkiga blondiner (1984)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Två spår

  Robert Willim, 2009, In : Rig. 1, p. 24-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Tvåspråkighet

  Gisela Håkansson, 2005, Grundskoletidningen, 3, p. 8-14.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Tvåspråkigheten hos andra generationens grekiska invandrare

  Marianna Smaragdi, 2001, Stockholm: Ελληνισμός του βορρά. (Ellēnismos tou vorra)

  Research output: Book/ReportReport

 42. Tvåspråkighet genomförs inte i handling

  Inger Enkvist, 2003 Feb 6, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 43. Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Gisela Håkansson, 2003, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 44. Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Gisela Håkansson, 2019, 2 ed. Lund: Studentlitteratur. 208 p.

  Research output: Book/ReportBook

 45. Tvåspråkighetsdiskussionen i samtida ukrainska språkideologier

  Niklas Bernsand, 2001, In : Nordisk Østforum. 15, 2, p. 17-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Två städer, tusentals cyklar

  Charlotte Hagström & Jul Nielsen, N., 2014, In : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 4, p. 95-102

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Två stormansgårdar och deras landskap : en efterskrift

  Lars Ersgård, 1996, Slöinge och Borg : stormansgårdar i öst och väst. Lundqvist, L., Lindeblad, K., Nielsen, A-L. & Ersgård, L. (eds.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 18. p. 103-109

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. TV-dramatikens mästerlige förnyare

  Erik Hedling, 1993 Nov 19, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 49. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Sandström, D., 2002, Department of Comparative Literature, Lund University. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. TV som konstfilm hos Von Trier

  Erik Hedling, 1995 Mar 3, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 51. TV-spel slår ut pojkböckerna

  Inger Enkvist, 1996 Sep 5, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 52. Twänne stora swenska herrars Rese-beskrifning: Med Edvard Carleson och Carl Fredrik von Höpken i Efesos 1734

  Roos, P., 2000, Dragomanen: Årsskrift, 4, p. 59-70.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. Twentieth Century Egyptian Art: The Private Collection of Sherwet Shafei

  Abaza, M., 2011, The American University of Cairo Press.

  Research output: Book/ReportBook

 54. Twin Peaks analyserad som Shakespeare

  Erik Hedling, 1995 Sep 11, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 55. Two apophthegmata in the Collectio Scorialensis Parva: G Daniel 7 and J 761/2

  Britt Dahlman, 2013, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 56. Two caveats to the meta-problem challenge

  Asger Kirkeby-Hinrup, 2019, (Accepted/In press) In : Journal of Consciousness Studies.

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Two claims about potential human beings

  Persson, I., 2003, In : Bioethics. 17, 5-6, p. 503-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. Two Conceptions of Inequality

  Strandberg, C., 2001, In : Philosophical Papers. 30, p. 169-199

  Research output: Contribution to journalArticle

 59. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, In : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, p. 5-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 60. Two Distinct Auditory-Motor Circuits for Monitoring Speech Production as Revealed by Content-Specific Suppression of Auditory Cortex

  Ylinen, S., Nora, A., Leminen, A., Hakala, T., Huotilainen, M., Shtyrov, Y., Makela, J. P. & Service, E., 2015, In : Cerebral Cortex. 25, 6, p. 1576-1586

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. Two intuitions about free will: Alternative possibilities and intentional endorsement

  Wlodek Rabinowicz & List, C., 2014, In : Philosophical Perspectives. 28, 1, p. 155-172

  Research output: Contribution to journalArticle

 62. Two Kinds of Good

  Toni Rønnow-Rasmussen, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 63. Two kinds of Goodness

  Toni Rønnow-Rasmussen, 2012

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 64. Two layers of modal grounding in recommendations

  Carita Paradis, 2019, (Accepted/In press) Not yet decided.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Two Leonardo Pilot Projects-Developing Internet Based Learning Programs within Geographical Information Systems (GIS), ICEE2008

  Ossiannilsson, E. & Sponberg, H., 2008, [Host publication title missing]. ICEE, p. 1-7 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 66. Two models of metaphoricity and three dilemmas of metaphor research

  Göran Sonesson, 2019, In : Cognitive Semiotics. 12, 1, p. 1-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Two strands of rhetoric in advertising discourse

  Göran Sonesson, 2013, In : International Journal of Marketing Semiotics. 1, 1, p. 6-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 68. Two-Way Gaze Sharing in Remote Teaching

  Špakov, O., Diederick Niehorster, Istance, H., Räihä, K. & Siirtola, H., 2019 Aug 25, Human-Computer Interaction – INTERACT 2019: 17th IFIP TC 13 International Conference, Paphos, Cyprus, September 2–6, 2019, Proceedings. Lamas, D., Loizides, F., Nacke, L., Petrie, H., Winckler, M. & Zaphiris, P. (eds.). Cham: Springer, Vol. 2. p. 242-251 (Lecture Notes in Computer Science; vol. 11747).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 69. Tycho the Apocalyptic: History, Prophecy and the Meaning of Natural Phenomena

  Håkan Håkansson, 2004, Science in Contact at the Beginning of the Scientific Revolution. Zamrzlová, J. (ed.). National Technical Museum, Prag, p. 211-236

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 70. Tycho the Prophet: History, Astrology and the Apocalypse in Early Modern Science

  Håkan Håkansson, 2007, The Word and the World: Biblical Exegesis and Early Modern Science. Forshaw, P. & Killeen, K. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 137-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 71. Typer som kommer och går

  Kristina Lundblad, 2003 Sep 26, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 72. Types of text in the Nordic languages of the 20th century

  Jan Svensson, 2005, The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. Bandle, O., Braunmüller, K., Jahr, E. H., Karker, A., Naumann, H-P. & Teleman, U. (eds.). De Gruyter

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 73. Typicality and Compositionality: The Logic of Combining Vague Concepts

  Hampton, J. & Martin Jönsson, 2012, The Handbook of Compositionality. Werning, M., Hintzen, W. & Machery, E. (eds.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 74. Typical pain experience but underestimation of others’ pain: emotion perception in self and others in autism spectrum disorderemotion perception in self and others in autism spectrum disorder

  Thaler, H., Skewes, J. C., Gebauer, L., Christensen, P., Prkachin, K. M. & Jegindø Elmholdt, E-M., 2018, In : Autism. 22, 6, p. 751-762

  Research output: Contribution to journalArticle

 75. Typowosc

  Tubielewicz Mattsson, D., 2004, Slownik realizmu socjalistycznego. Lapinski, Z. & Tomasik, W. (eds.). UNIVERSITAS, p. 376-379

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 76. Tyska misstag i öst

  Ulf Zander, 2015, Militär Historia, 7, 7, p. 60-60.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 77. Tyskarnas historia: splittring och enighet

  Dick Harrison, 2014, Populär Historia, 2/2014, 2/2014, p. 18-30.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 78. Tysk film efter muren. En tudelad historia

  Ann-Kristin Wallengren, 2015, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 2015/3, Årgång 117, p. 343-362

  Research output: Contribution to journalArticle

 79. Tysk idealism

  Jonas Hansson, 2015, In : Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society. 2015, p. 266-267

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Tysklands väg mot moderniteten: Hans-Ulrich Wehler och Sonderweg-tesen

  Johan Östling, 2008, I historiens skruvstäd: Berättelser om Europas 1900-tal. Berntson, L. & Nordin, S. (eds.). Bokförlaget Atlantis

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 81. Tysk og engelsksproget teologi: en rejseberetning

  Simon Pedersen Schmidt, 2018 Nov 1, In : Arken . 166, p. 50-51 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 82. Tyskt släktnamn ändrades

  Dick Harrison, 2011, Populär Historia, 4/2011, 4/2011, p. 15-15.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 83. Tysta områden i Sverige: En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter

  Cerwén, G. (ed.) & Frans Mossberg (ed.), 2018 Apr 1, Lund: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 44 p. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 84. Tyst i klassen

  Inger Enkvist, 2013, Axess, 7, p. 77-78.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 85. Tystnaden efter Pisa är oroväckande

  Inger Enkvist, 2019 Jun 13, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 86. Tystnadens röst och själens musik

  Antoon Geels, 2009, Ljud och tystnad för själ och sinne. Ljudcentrum, Lunds universitet, Vol. 7. p. 35-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 87. Tystnaden talar grekiska

  Vulovic, J., 2006, Att granska och diskutera: Dramatikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 9-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 88. Tystnader och tider : samtal med historien

  Eva Österberg, 2011, Bokförlaget Atlantis. 310 p.

  Research output: Book/ReportBook

 89. Tystnader och tider. Samtal med historien

  Gunnar Broberg, 2012, In : Scandia. 78, 2, p. 138-140

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 90. 'Tystnader som tagit form' : om tecken och tomrum i tryck

  Ridderstad, P. S., 1996, Det roliga börjar hela tiden : bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996. Clio, p. 238-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 91. Tystnad omger polska pogromer

  Ulf Zander, 2015, Populär Historia, 24, 2, p. 65-65.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 92. Tystnad råder - Om tysk historiekultur

  Persson, F., 2007 Dec 12, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article