Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Tupperware speglade både flärd och sparsamhet

  Kim Salomon, 2000 Apr 3, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 2. Tuppjuck

  Lund, M., 2011, Bild & Bubbla, 187, p. 106-107.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 3. Turbanen mer än religiös symbol

  Myrvold, K., 1999, Sydasien, 23, 3, p. 20-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Turingtestet är inte ett bra kriterium på intelligens

  Peter Gärdenfors, 2014 Aug 5, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 5. Turismhistoria i Norden

  Wiebke Kolbe (ed.) & Gustavsson, A., 2018 Aug 30, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; vol. 150)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. Turism i upplevelsens tecken

  Thomas O'Dell, 1999, Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. O'Dell, T. (ed.). Historiska Media, p. 11-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Turistbroschyrer – sakliga eller säljande?

  Bo Wendt, 2007, Studier i svensk språkhistoria. Wollin, L., Saarukka, A. & Stroh-Wollin, U. (eds.). Åbo Akademis förlag, Vol. 9. p. 271-277

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 8. Turkey: of coups and popular resistance

  Spyros Sofos, 2016 Jul 21, In : Open Democracy.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Turkiet – en mörk kontinent? En historiekulturell analys av filmen Yol (1982) i svensk kontext

  Persson, H., 2015, Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (eds.). Agerings bokförlag, p. 287-299

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Turkish Metal – Music, Meaning and Morality in a Muslim Society.

  Cato, J., 2013, CyberOrient, 7, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Turkisk rädsla för splittring bakom folkmord

  Dick Harrison, 2010 Mar 24, Svenska Dagbladet, p. 9-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 12. Turning back to experience in Cognitive Linguistics via phenomenology

  Jordan Zlatev, 2016 Nov 1, In : Cognitive Linguistics. 27, 4, p. 559-572 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Turning face : Emoticons as reinforcers/attenuators

  Teri Schamp-Bjerede, Carita Paradis, Kucher, K., Kerren, A. & Sahlgren, M., 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 14. Turn the Other Chick - Religious Stereotyping in Fundamentalist Propaganda Comics Tracts

  Lund, M., 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 15. Tusan till folk, det här, ha de redan kommit så här långt! En samling artiklar ur svensk dagspress 1889-1910

  Michael Schoenhals, 2001, [Host publication title missing]. Brand, N. (ed.). Lunds universitet : Centrum för öst- och sydöstasienstudier, p. 3-4

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 16. Tusen år i Europa. Band 3. 1600-1800

  Dick Harrison & Rodén, M-L., 2001, Historiska Media. 304 p. (Tusen år i Europa; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 17. TV : 2000-talets roman

  Erik Hedling, 2014, Axess, 9, p. 66-67.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Två analyser av Lars Noréns Natten är dagens mor

  Karin Nykvist, 2006, Att granska och diskutera dramatikanalyser. Sjöberg, B. & Jonsson, B. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Två filmer av Alf Sjöberg. Bara en mor. Fröken Julie

  Ann-Kristin Wallengren, 2005, Dag Wirén - en vägvisare. Tegen, M. (ed.). Gidlunds förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Två filmer med Greta Garbo: Kameliadamen och Tvillingarna

  Tapper, M. (Translator), 2001, Filmhäftet, 6, p. 20-35.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Två flugor i en smäll? Den svenska linjen för atomenergi och atomvapen

  Thomas Kaiserfeld, 2019 Sep, Det lyckliga 50-talet: En vänbok till Lena Lennerhed. Burman, A. & Holmqvist, B. (eds.). p. 179-198 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Två generationer hyfsad småländska

  Ulf Teleman, 2005, Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Inst. f. nord. språk, Uppsala

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Två historikers särskilda känsla för streck

  Johan Östling, 2018 Oct 15, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 24. ”Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer". Om kvinnlighet och kriminella nätverk.

  Fredrik Nilsson, 2015, I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria.. Larsson, M., Palmsköld, A., Hörnfeldt, H. & Jönsson, L-E. (eds.). Nordiska museets förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Två killar och en tjej (1983)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. p. 244-247

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Två lundapoeter: Frans G Bengtsson och Tristan Lindström

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Tvång och rädsla. Om äktenskapshinder i medeltida kanonisk rätt

  Charlotte Christensen-Nugues, 2008, Förklaringar och förbistringar : festskrift till Anders Piltz. Beskow, P., borgehammar, S. & Jönsson, A. (eds.). Skåneförlaget, p. 168-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Tvång och rädsla som äktenskapshinder. Tomás Sánchez De sancto matrimonii sacramento

  Charlotte Christensen-Nugues, 2010, Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron. Stenqvist, C. & Lindstedt cronberg, M. (eds.). Nordic Academic Press, p. 78-94

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Tvångssteriliseringen inte längre massmedial

  Kim Salomon, 2002 Apr 21, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 30. Tvångsvård vid missbruk : LVM i teori och praktik

  Jan Arlebrink (ed.) & Marianne Larsson Lindahl (ed.), 2005, Studentlitteratur AB. 295 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Två perspektiv på den kommersiella delningskulturen: Barns och reklamproducenters tankar om dold reklam

  Martinez, C. & Helena Sandberg, 2017 Sep 25, Marknadsmässig kurragömmalek? : Barn, unga och dold reklam. Dahlquist, U. & Wadbring, I. (eds.). Göteborg: Nordicom och Statens Medieråd, p. 45-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Två roller för beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Annika Wallin, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet: Vård. Sahlin, N-E. (ed.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, p. 31-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 34. Tvärsektoriell samverkan i policy och praktik: Introduktion av flyktingar och nyanlända i två svenska storstadskommuner

  Carlson, M. & Jacobsson, B., 2007, Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Alsmark, G., Kallehave, T. & Moldenhawer, B. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 15. p. 127-159 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Tvärvetenskap i vetenskapshistoriskt ljus

  Thomas Kaiserfeld, 2013, Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser. Erikson, M. G., Johannisson, J. & Sundéen, J. (eds.). University College of Borås, Vol. 3. p. 21-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår

  Alatalo, T. (Guest ed.) & Victoria Johansson (Guest ed.), 2019 Dec 23, In : Nordic Journal of Literacy Research. 5, 3

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 37. Tvärvetenskapligt examensarbete – en ny möjlighet

  Susanne Pelger, Apitzsch, E., Markussen, H. & Persson, M., 2011, Proceedings Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011. p. 103-105

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 38. Två solkiga blondiner (1984)

  Tapper, M., 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (ed.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Två spår

  Robert Willim, 2009, In : Rig. 1, p. 24-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Tvåspråkighet

  Gisela Håkansson, 2005, Grundskoletidningen, 3, p. 8-14.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Tvåspråkigheten hos andra generationens grekiska invandrare

  Marianna Smaragdi, 2001, Stockholm: Ελληνισμός του βορρά. (Ellēnismos tou vorra)

  Research output: Book/ReportReport

 42. Tvåspråkighet genomförs inte i handling

  Inger Enkvist, 2003 Feb 6, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 43. Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Gisela Håkansson, 2003, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 44. Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Gisela Håkansson, 2019, 2 ed. Lund: Studentlitteratur. 208 p.

  Research output: Book/ReportBook

 45. Tvåspråkighetsdiskussionen i samtida ukrainska språkideologier

  Niklas Bernsand, 2001, In : Nordisk Østforum. 15, 2, p. 17-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Två städer, tusentals cyklar

  Charlotte Hagström & Jul Nielsen, N., 2014, In : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 4, p. 95-102

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Två stormansgårdar och deras landskap : en efterskrift

  Lars Ersgård, 1996, Slöinge och Borg : stormansgårdar i öst och väst. Lundqvist, L., Lindeblad, K., Nielsen, A-L. & Ersgård, L. (eds.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 18. p. 103-109

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. TV-dramatikens mästerlige förnyare

  Erik Hedling, 1993 Nov 19, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 49. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Sandström, D., 2002, Department of Comparative Literature, Lund University. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. TV som konstfilm hos Von Trier

  Erik Hedling, 1995 Mar 3, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 51. TV-spel slår ut pojkböckerna

  Inger Enkvist, 1996 Sep 5, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 52. Twänne stora swenska herrars Rese-beskrifning: Med Edvard Carleson och Carl Fredrik von Höpken i Efesos 1734

  Roos, P., 2000, Dragomanen: Årsskrift, 4, p. 59-70.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. Twentieth Century Egyptian Art: The Private Collection of Sherwet Shafei

  Abaza, M., 2011, The American University of Cairo Press.

  Research output: Book/ReportBook

 54. Twin Peaks analyserad som Shakespeare

  Erik Hedling, 1995 Sep 11, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 55. Two apophthegmata in the Collectio Scorialensis Parva: G Daniel 7 and J 761/2

  Britt Dahlman, 2013, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 56. Two caveats to the meta-problem challenge

  Asger Kirkeby-Hinrup, 2019, (Accepted/In press) In : Journal of Consciousness Studies.

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Two claims about potential human beings

  Persson, I., 2003, In : Bioethics. 17, 5-6, p. 503-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. Two Conceptions of Inequality

  Strandberg, C., 2001, In : Philosophical Papers. 30, p. 169-199

  Research output: Contribution to journalArticle

 59. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, In : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, p. 5-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 60. Two Distinct Auditory-Motor Circuits for Monitoring Speech Production as Revealed by Content-Specific Suppression of Auditory Cortex

  Ylinen, S., Nora, A., Leminen, A., Hakala, T., Huotilainen, M., Shtyrov, Y., Makela, J. P. & Service, E., 2015, In : Cerebral Cortex. 25, 6, p. 1576-1586

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. Two intuitions about free will: Alternative possibilities and intentional endorsement

  Wlodek Rabinowicz & List, C., 2014, In : Philosophical Perspectives. 28, 1, p. 155-172

  Research output: Contribution to journalArticle

 62. Two Kinds of Good

  Toni Rønnow-Rasmussen, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 63. Two kinds of Goodness

  Toni Rønnow-Rasmussen, 2012

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 64. Two layers of modal grounding in recommendations

  Carita Paradis, 2019, (Accepted/In press) Not yet decided.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Two Leonardo Pilot Projects-Developing Internet Based Learning Programs within Geographical Information Systems (GIS), ICEE2008

  Ossiannilsson, E. & Sponberg, H., 2008, [Host publication title missing]. ICEE, p. 1-7 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 66. Two models of metaphoricity and three dilemmas of metaphor research

  Göran Sonesson, 2019, In : Cognitive Semiotics. 12, 1, p. 1-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Two strands of rhetoric in advertising discourse

  Göran Sonesson, 2013, In : International Journal of Marketing Semiotics. 1, 1, p. 6-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 68. Two-Way Gaze Sharing in Remote Teaching

  Špakov, O., Diederick Niehorster, Istance, H., Räihä, K. & Siirtola, H., 2019 Aug 25, Human-Computer Interaction – INTERACT 2019: 17th IFIP TC 13 International Conference, Paphos, Cyprus, September 2–6, 2019, Proceedings. Lamas, D., Loizides, F., Nacke, L., Petrie, H., Winckler, M. & Zaphiris, P. (eds.). Cham: Springer, Vol. 2. p. 242-251 (Lecture Notes in Computer Science; vol. 11747).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 69. Tycho the Apocalyptic: History, Prophecy and the Meaning of Natural Phenomena

  Håkan Håkansson, 2004, Science in Contact at the Beginning of the Scientific Revolution. Zamrzlová, J. (ed.). National Technical Museum, Prag, p. 211-236

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 70. Tycho the Prophet: History, Astrology and the Apocalypse in Early Modern Science

  Håkan Håkansson, 2007, The Word and the World: Biblical Exegesis and Early Modern Science. Forshaw, P. & Killeen, K. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 137-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 71. Typer som kommer och går

  Kristina Lundblad, 2003 Sep 26, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 72. Types of text in the Nordic languages of the 20th century

  Jan Svensson, 2005, The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. Bandle, O., Braunmüller, K., Jahr, E. H., Karker, A., Naumann, H-P. & Teleman, U. (eds.). De Gruyter

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 73. Typicality and Compositionality: The Logic of Combining Vague Concepts

  Hampton, J. & Martin Jönsson, 2012, The Handbook of Compositionality. Werning, M., Hintzen, W. & Machery, E. (eds.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 74. Typical pain experience but underestimation of others’ pain: emotion perception in self and others in autism spectrum disorderemotion perception in self and others in autism spectrum disorder

  Thaler, H., Skewes, J. C., Gebauer, L., Christensen, P., Prkachin, K. M. & Jegindø Elmholdt, E-M., 2018, In : Autism. 22, 6, p. 751-762

  Research output: Contribution to journalArticle

 75. Typowosc

  Tubielewicz Mattsson, D., 2004, Slownik realizmu socjalistycznego. Lapinski, Z. & Tomasik, W. (eds.). UNIVERSITAS, p. 376-379

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 76. Tyska misstag i öst

  Ulf Zander, 2015, Militär Historia, 7, 7, p. 60-60.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 77. Tyskarnas historia: splittring och enighet

  Dick Harrison, 2014, Populär Historia, 2/2014, 2/2014, p. 18-30.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 78. Tysk film efter muren. En tudelad historia

  Ann-Kristin Wallengren, 2015, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 2015/3, Årgång 117, p. 343-362

  Research output: Contribution to journalArticle

 79. Tysk idealism

  Jonas Hansson, 2015, In : Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society. 2015, p. 266-267

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Tysklands väg mot moderniteten: Hans-Ulrich Wehler och Sonderweg-tesen

  Johan Östling, 2008, I historiens skruvstäd: Berättelser om Europas 1900-tal. Berntson, L. & Nordin, S. (eds.). Bokförlaget Atlantis

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 81. Tysk og engelsksproget teologi: en rejseberetning

  Simon Pedersen Schmidt, 2018 Nov 1, In : Arken . 166, p. 50-51 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 82. Tyskt släktnamn ändrades

  Dick Harrison, 2011, Populär Historia, 4/2011, 4/2011, p. 15-15.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 83. Tysta områden i Sverige: En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter

  Cerwén, G. (ed.) & Frans Mossberg (ed.), 2018 Apr 1, Lund: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 44 p. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 84. Tyst i klassen

  Inger Enkvist, 2013, Axess, 7, p. 77-78.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 85. Tystnaden efter Pisa är oroväckande

  Inger Enkvist, 2019 Jun 13, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 86. Tystnadens röst och själens musik

  Antoon Geels, 2009, Ljud och tystnad för själ och sinne. Ljudcentrum, Lunds universitet, Vol. 7. p. 35-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 87. Tystnaden talar grekiska

  Vulovic, J., 2006, Att granska och diskutera: Dramatikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 9-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 88. Tystnader och tider : samtal med historien

  Eva Österberg, 2011, Bokförlaget Atlantis. 310 p.

  Research output: Book/ReportBook

 89. Tystnader och tider. Samtal med historien

  Gunnar Broberg, 2012, In : Scandia. 78, 2, p. 138-140

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 90. 'Tystnader som tagit form' : om tecken och tomrum i tryck

  Ridderstad, P. S., 1996, Det roliga börjar hela tiden : bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996. Clio, p. 238-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 91. Tystnad omger polska pogromer

  Ulf Zander, 2015, Populär Historia, 24, 2, p. 65-65.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 92. Tystnad råder - Om tysk historiekultur

  Persson, F., 2007 Dec 12, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 93. Tzvetan Todorov, un intelectual europeo nuevo

  Inger Enkvist, 2005, In : Nueva revista de política, cultura y arte . 98, marzo-abril, p. 90-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 94. U

  Jan-Olof Svantesson, 1988, In : Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 11, 1, p. 64-133

  Research output: Contribution to journalArticle

 95. U-571 (2000) (film review)

  Tapper, M., 2000, In : Filmhäftet. 28, 4, p. 73-74

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 96. UAMSHO: A Theological Study of the Proclamation of the Revival Movement within the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

  Nyagawa Munga, A., 1998, Lund University Press. 333 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 97. Über archäologisches Wissen

  Holtorf, C., 2006, In : Ethnographisch-Archaologische Zeitschrift. 47, 3, p. 349-370

  Research output: Contribution to journalArticle

 98. Über die Macht der Sprache als Form der Ohnmacht

  Svensson, B. S., 1982, Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 99. Überlegungen zur Beziehung zwischen Genus und Sexus im Deutschen und Schwedischen mit ein paar Beispielen aus der Pferdewelt

  Mikael Nystrand, 2019 Jun 16, Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 1-26, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik ; no. 11).

  Research output: Working paper

 100. Übersetzungsstrategien im Schwedischen für Nominalisierungen im Deutschen

  Mikael Nystrand & Henrik Henriksson, 2019 Oct 3, Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 1-27, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 12).

  Research output: Working paper

 101. Ud af naturen, ind under bregnerne

  Elisabeth Friis, 2018, Naturens sprog: Historier fra virkeligheden om fortryllelse. Gjerris, M. & Rubow, C. (eds.). 1 ed. København: Eksistensen, p. 87-96 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 102. Udkast til den homoseuelle krops historie

  Fritz, B., 2001, Maskuliniteter, køn og kunst. Gade, R. (ed.). Informations forlag, p. 49-70

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 103. Ugglan i dikt och bild

  Gunnar Broberg (ed.), 1997, Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. 126 p. (Ugglan; vol. 10)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 104. Ukraina inför parlamentsvalet (I)

  Niklas Bernsand, 2012 Oct 19, Världen Österut (Sällskapet för studiet av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien).

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 105. Ukraina inför parlamentsvalet (II)

  Niklas Bernsand, 2012 Oct 22, Världen Österut (Sällskapet för studiet av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien).

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 106. Ukraina och Sverige

  Klas-Göran Karlsson & Kristian Gerner, 2006, [Publisher information missing]. 6 p. (Svenska Institutets skrifter)

  Research output: Book/ReportReport

 107. Ukrainas postkommunistiska historia – Fast i det förflutna?

  Dietsch, J., 2002, In : Nordisk Østforum. 4, p. 417-431

  Research output: Contribution to journalArticle

 108. Ukraine and the Ambiguous Europeanisation of the Holocaust: Incorporating the Final Solution in a post-Soviet Historical Culture

  Dietsch, J., 2006, The Holocaust – Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture. Karlsson, K-G. & Zander, U. (eds.). Sekel Bokförlag, p. 289-314

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 109. Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L’viv : Narratives, Identity and Power

  Eleonora Narvselius, 2012, Lexington Books. 432 p.

  Research output: Book/ReportBook

 110. Ulf jarl, Knut den Store och Kävlinge bro

  Anders Ödman, 2015, In : ALE. 2015, 3, p. 10-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 111. Ulf Jarl, Knut den Store och Kävlinge bro 1020 - ett spännande frågetecken

  Anders Ödman, 2019, Släktbron, 35, p. 3-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 112. Ulf Peder Olrog. Studier i folkets visor

  Patrik Sandgren, 2012, In : Rig. 2, p. 108-110

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 113. Ulf Schöldström (f. 1939)

  Daniel Möller, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Makadam förlag, p. 347-349

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 114. Ulla Isakssons romankonst

  Littberger, I., 1996, Albert Bonniers Förlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 115. Ulla Sjöblom

  Rikard Loman, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon . Larsson, L., Sjöberg, M. & Pettersson, C. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 116. Ulrika Lagerlöf Nilsson, "Med lust och bävan : vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet"

  Martin Nykvist, 2014, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 114, p. 243-245

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 117. Ulrike and the War: World War II, Mass Dictatorship and Nazism in the Eyes of a German Girl

  Bibi Jonsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 73-93

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 118. Ultimate attainment of L2 articles: A case-study of an endstate L2 Turkish-English speaker

  Kupisch, T. & Snape, N., 2010, In : Second Language Research. 26, 4, p. 527-548

  Research output: Contribution to journalArticle

 119. Ultimate Situations as a Prerequisite

  Stenqvist, C., 2009, Plural Voices. Intradisciplinary Perspectives on Interreligious Issues. Fridlund, P., Kaennel, L. & Stenqvist, C. (eds.). Peeters Publishers, p. 165-183

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 120. Ulusal Sınırlar? 1970’lerin İsveç Porno Filmleri Üzerine Notlar

  Olof Hedling & Larsson, M., 2009, Avrupa’da Medya, Kültür ve Kimlik. Arslan, S., Karaosmanoğlu, D. & Schroeder, S. K. (eds.). Bahçeşehir Üniversitesi Yayinlari, p. 263-271

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 121. Um bakstur og boðhátt (‘On baking and the imperative’)

  Halldor Armann Sigurðsson, 2006, Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason sextugan (a Festchrift for Kristján Árnason. p. 77-81

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 122. Um frásagnarumröðun og grundvallarorðaröð í forníslensku

  Halldor Armann Sigurðsson, 1994, Institute of Linguistics. 179 p. (Málfræðirannsóknir; vol. 7)

  Research output: Book/ReportBook

 123. Umgänge mellan klasser på överklassens villkor

  Emma Hilborn, 2020, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 124. Una lingua che ha resistito al tempo: I tre millenni del greco

  Jerker Blomqvist, 2004, In : Rivista di Cultura Classica e Medioevale. 46, p. 139-147

  Research output: Contribution to journalArticle

 125. Un análisis de argumentacón en un texto de Juan Goytisolo

  Inger Enkvist, 1999, XIV Skandinaviska romanistkongressen Stockholm 10-15 augusti 1999. Nystedt, J. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 126. Una pasión por la literatura. Estudios críticos sobre Mario Vargas Llosa Volumen II

  Inger Enkvist & Boland Osegueda, R. C., 2007, Antípodas.

  Research output: Book/ReportBook

 127. Una reflexión sobre el malestar de la profesión docente

  Inger Enkvist, 2014, In : Pensamiento y Acción. 19, p. 50-61

  Research output: Contribution to journalArticle

 128. Unauthorized Printing and Illegal Publishing: Legislation and cases in Pre-Modern China

  Roger Greatrex, 2009, Chinese Culture and Globalization: History and Challenges fro the 21st Century. Lodén, T., Löthman, H. & Rydholm, L. (eds.). Stockholm University, p. 171-190 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 129. Un balance del 'boom'

  Inger Enkvist, 2013, Mercurio, Madrid, 147, enero.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 130. Unbounded dependencies in Swedish : apparent restrictions

  Heinat, F. & Anna-Lena Wiklund, 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 131. Unburning Fame: Horses, Dragons, Beings of Smoke, and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible

  Ola Wikander, 2017, Wionona Lake: Eisenbrauns. 185 p. (Coniectanea Biblica Old Testament Series - CBOTS; vol. 62)

  Research output: Book/ReportBook

 132. Un/Certainty.

  Thomas O'Dell, Pink, S. & Akama, Y., 2015, RMIT digital Publication.

  Research output: Book/ReportBook

 133. Uncertainty regarding waste handling in everyday life

  Henriksson, G., Lynn Åkesson & Ewert, S., 2010, In : Sustainability. 2, 9, p. 2799-2813

  Research output: Contribution to journalArticle

 134. Unchurched Spirituality

  Eva Hamberg, 2011, The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Clarke, P. B. (ed.). Oxford University Press, p. 742-757

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 135. Unchurched Spirituality

  Eva Hamberg, 2008, The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Clarke, P. B. (ed.). Oxford University Press, p. 742-757

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 136. Un círculo de lectores. Jornadas sobre Juan Goytisolo. Lund 1998

  Inger Enkvist (ed.) & Sahuquillo, A. (ed.), 1999, Instituto de estudios almerienses.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 137. Un círculo de relectores: Jornadas sobre Juan Goytisolo en Lund

  Inger Enkvist (ed.), 1999, Instituto de estudios almerienses.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 138. Un consul suédois en Méditerranée. La correspondance de François Philippe Fölsch, consul à Marseille (1780-1804)

  Beaurepaire, P-Y. (ed.), Gustaf Fryksén (ed.), Marzagalli, S. (ed.) & Thomasson, F. (ed.), 2018 Sep, (Accepted/In press) Paris: Classiques Garnier.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 139. Uncovering scientific and multimodal literacy through audio description

  Jana Holsanova, 2019 Jul 4, (Accepted/In press).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 140. Undantagsmänniskor : en svensk HBTQ-historia med utblickar i världen

  Svante Norrhem, Jens Rydström & Markusson Winkvist, H., 2015, Studentlitteratur AB. 217 p.

  Research output: Book/ReportBook

 141. Underexplored Benefits of Sound Mapping in New Testament Exegesis

  Dan Naesselqvist, 2018 Nov, Sound Matters: New Testament Studies in Sound Mapping. Lee, M. E. (ed.). Cascade Books, p. 121-133 (Biblical Performance Criticism Series; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 142. Underhållande om ”Guds kanin”

  Persson, H., 2012, Populär Historia, 21, 2, p. 61-61.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 143. Under hökens vingar

  Ulf Zander, 2002 Mar 23, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 144. Underkläder. En kulturhistoria.

  Queckfeldt, E., 2009, Historielärarnas Förenings Årsskrift, HLFÅ 2009.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 145. Under molnen - synliggörandet av digital infrastruktur och hur tillit och aura skapas

  Robert Willim, 2014, DigiTrust: Tillit i det digitala : Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt. Larsson, S. & Runeson, P. (eds.). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, p. 97-106

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 146. Underskatta inte symbolens kraft

  Dick Harrison, 2006 Apr 30, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 147. Undersøgende programmer i Kinesisk tv: drama, dybdeborende journalistik og propaganda

  Marina Svensson, 2009, Globale medier i verdens brændpunkter : religion, politik og kultur. Ehab, G. & Thunø, M. (eds.). Museum Tusculanum Press, p. 43-59

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 148. Understanding Admissibility

  George Masterton, 2013, In : Kairos. Journal of Philosophy and Science. 6, p. 71-90

  Research output: Contribution to journalArticle

 149. Understanding as experiencing a pattern

  Lindström, P., 2011, 199 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 150. Understanding as seen with emotional responses

  Lindström, P., 2006, p. 2545.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 151. Understanding Bronze Age Life: Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective

  Katarina Botwid, 2017 Jun 1, Lund University, Department of Archaeology. 162 p. (Report Series, Department of Archaeology and Ancient History; vol. 102)

  Research output: Book/ReportBook

 152. Understanding by experiencing patterns

  Peter Gärdenfors & Lindström, P., 2008, A Smorgasbord of Cognitive Science. Gärdenfors, P. & Wallin, A. (eds.). Bokförlaget Nya Doxa

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 153. Understanding cis-normativity in higher education classrooms

  Irina Schmitt, 2019 Nov 7.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 154. Understanding Cognition by Building Robots

  Christian Balkenius, Johnson, M. & Birger Johansson, 2008, A Smorgasbord of Cognitive Science. Gärdenfors, P. & Wallin, A. (eds.). Bokförlaget Nya Doxa, p. 99-122

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 155. Understanding Communicative Signs by Children and Chimpanzees

  Jordan Zlatev, Lenninger, S., Elainie Madsen, Tomas Persson, Sayehli, S. & Göran Sonesson, 2012.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 156. Understanding Communicative Signs by Children and Chimpanzees

  Jordan Zlatev, Lenninger, S., Sayehli, S., Elainie Madsen, Göran Sonesson & Tomas Persson, 2011.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 157. Understanding cultural patterns

  Peter Gärdenfors, 2007, Learning in the Global Era: Interantional Perspectives on Globalization and Education. Suarez-Orosco, M. M. (ed.). University of California Press, p. 67-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 158. Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections

  Crawford, G. (ed.), Kruckenberg, L. J. (ed.), Nicholas Loubere (ed.) & Morgon, R. (ed.), 2017, SAGE Publications. 262 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 159. Understanding Group Polarization with Bipolar Argumentation Frameworks

  Carlo Proietti, 2016 Sep 1, Computational Models of Argument. Baroni, P., Gordon, T. F., Scheffler, T. & Stede, M. (eds.). IOS Press, p. 41-52 (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; vol. 287).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 160. Understanding is experiencing a pattern

  Peter Gärdenfors & Lindström, P., 2008, A Smorgasbord of Cognitive Science. Gärdenfors, P. & Wallin, A. (eds.). Bokförlaget Nya Doxa, p. 149-164

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 161. Understanding is identifying a structure

  Lindström, P., 2006, (Unpublished) In : LUCS: Lund University Cognitive Studies. 131, 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 162. Understanding newsworthiness of an emerging pandemic: International newspaper coverage of the H1N1 outbreak

  Smith, K. C., Rimal, R. N., Helena Sandberg, Storey, J. D., Lagasse, L., Maulsby, C., Rhoades, E., Barnett, D. J., Omer, S. B. & Links, J. M., 2013, In : Influenza and other Respiratory Viruses. 7, 5, p. 847-853

  Research output: Contribution to journalArticle

 163. Understanding other Religions: Elements of a ´Negative Philosophy of Religion`

  Stenqvist, C., 1999, In : Studies in Interreligious Dialogue. p. 27-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 164. Understanding Post-Soviet Petty Corruption: Informal institutions, Legitimacy, and State Critisism

  Mi Lennhag, 2011, Informal relations from democratic representation to corruption: Case studies from Central and Eastern Europe. Pleines, H. & Mansfeldova, Z. (eds.). Stuttgart: Ibidem-Verlag, Vol. 8. p. 73-87 (Changing Europe; vol. 8).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 165. Understanding Second Language Processing: A focus on Processability Theory

  Dyson, B. & Gisela Håkansson, 2017 Jun 10, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 211 p. (Bilingual Processing and Acquisition; vol. 4)

  Research output: Book/ReportBook

 166. Understanding Sport as a Religious Phenomenon - An Introduction: Eric Bain-Selbo & Gregory D. Sapp (Eds)

  Martin Nykvist, 2017 Feb 3, In : Reading Religion.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 167. Understanding strong academic microcultures : an exploratory study

  Torgny Roxå & Katarina Mårtensson, 2013, CED, Centre for Educational Development, Lunds universitet. 50 p.

  Research output: Book/ReportReport

 168. Understanding the Arab World

  Diab, H., 2006, [Host publication title missing]. Internationella programkontoret, p. 1-6 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 169. Understanding the Lord's Prayer from a Discourse Perspective

  Jan Nylund, 2014.

  Research output: Contribution to conferenceOther

 170. Understanding the politics of Pericles around 450 BC: The benefits of an economic perspective

  Carl Hampus Lyttkens & Henrik Gerding, 2018 Jul, Ancient History and Contemporary Social Science. Canevaro, M., Erskine, A., Grey, B. & Ober, J. (eds.). Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 269-292 (Edinburgh Leventis Studies; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 171. Understanding the Politics of Perikles around 450 BC: the benefits of an economic perspective

  Carl Hampus Lyttkens & Henrik Gerding, 2015, Department of Economics, Lund Universtiy, 23 p. (Working Paper / Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University; no. 13).

  Research output: Working paper

 172. Understanding the pulse of existence: An examination of capurro’s angeletics

  Morador, F. F., 2016 Jan 1, Information Cultures in the Digital Age: A Festschrift in Honor of Rafael Capurro. Kelly, M. & Bielby, J. (eds.). Springer Fachmedien, p. 247-252 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 173. Understanding virtual speakers

  Jens Nirme, 2020 Jan 24, Lund University (Media-Tryck). 180 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 174. Understanding what it means to be a Montessori teacher: Teachers' reflections on their lives and work.

  Malm, B., 2003, School of Education, Malmö University. 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 175. Understreckare om Bonnie Clementsson, "Förbjudna förbindelser: Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940"

  Dick Harrison, 2016 May 20, In : Svenska Dagbladet. 20 maj 2016, p. 30 1 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 176. Under strecket: Är du tvetydig, lilla vän?

  Edenheim, S., 2001 Sep 14, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 177. Under the Aspect of Pain

  Kerstin Bergman, 2005, Witness to Pain: Essays on the Translation of Pain into Art. Pascual Solers, N. (ed.). Peter Lang Publishing Group, p. 125-135

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 178. "Under the evil moon of Comanches and Coyotes": How the local is used to create borders in Gustafsson's Dekanen (2003)

  Kerstin Bergman, 2008, Borders in Nordic Literature. Zilliacus, C., Grönstrand, H. & Gustafsson, U. (eds.). Åbo Akademis förlag, Vol. 1. p. 292-299

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 179. Under the Tree

  Tapper, M., 2018 Jun 1, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 180. Under Threat: Working in Dangerous Environments

  Pearce, J. & Nicholas Loubere, 2017, Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences, and Reflections. Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Loubere, N. & Morgon, R. (eds.). SAGE Publications, p. 155-176 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 181. "Under vederbörlig uppsikt" : Hyresvärdinnan som auktoritet och tjänstekvinna i europeiskt 1880-tal

  Andersson, P., 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Svensson, B. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 182. Undervisa mot våld. Attityder, läromedel, arbetssätt

  Möller, T., 2001, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 183. Undervisning eller inte undervisning - gör det någon skillnad?

  Gisela Håkansson, 2001, Symposium 2000. Ett andraspråksperspektiv på lärande. Nauclér, K. (ed.). Sigma : Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, p. 43-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 184. Undervisning i konsten att vårda själar : rapport om utbildning och fortbildning i själavård i Svenska kyrkan år 2015

  Aldrin, V., 2015, Beställd av Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan/Commissioned by the Board of the Church of Sweden. 81 p.

  Research output: Book/ReportReport

 185. Undervisnings- och forskningsmeriter: två sidor av samma mynt

  Susanne Pelger & Anders Ahlberg, 2006, In : LTH pedagogisk inspirationskonferens.

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 186. Undervisningssamordning - pedagogiska fördelar och faror

  Eva Rystedt & Wikander, C., 2008, p. 55--58.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 187. Underworld England: Guy Ritchie och brittisk gangsterfilm

  Tapper, M. (Translator), 2001, Filmhäftet, 6, p. 12-19.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 188. Under ytan

  Ulf Zander, 2003, Pennan & Svärdet, 5, p. 39-45.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 189. Under ytan

  Ulf Zander, 2004, Pennan & Svärdet, 7, 5, p. 39-45.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 190. Under ytan.

  Littberger, I., 2004, In : Under samma himmel: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn. 66, p. 164-165

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 191. Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala

  Fredrik Nilsson (ed.) & Marander-Eklund, L. (ed.), 2018 Nov 23, In : Budkavlen: Tidskrift för etnologi och folkloristik. årgång 97, 302 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 192. Under ytan - Om digitala föreställningsvärldar och dold komplexitet

  Robert Willim, 2006, Virtualiteter - Sex essäer. Willim, R. (ed.). Humanistiska fakulteten, Lunds universitet, p. 69-85

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 193. Under ytan (recension av Sigrid Combüchen, En simtur i sundet)

  Littberger, I., 2004, Under samma himmel: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn. Söderholm, L. (ed.). Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 194. Uneasy citizens: constructions of political cynicism among young satire audiences

  Joanna Doona, 2018.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 195. Une nouvelle édition de Berkeley

  Belfrage, B., 1986, In : Revue Philosophique de la France et de l'Étranger. Juillet-Septembre, 3, p. 367-372

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 196. '"Une saine éducation anglaise lui corrigea ses défauts francais": L´Ecole dans la fiction de Charlotte Brontë'

  Marianne Thormählen, 1997, L'Éducation des femmes en Europe et en Amérique du Nord de la renaissance à 1848. Leduc, G. (ed.). Harmattan, p. 482-491

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 197. Un estudio piloto de expresiones de atenuación en conversación

  Holmlander, D., 2006, XVI Skandinaviske Romanistkongres. Olsen, M. & Swiatek, E. H. (eds.). Department of Language and Culture, Roskilde University, Denmark, p. 1-41 42 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 198. Uneven Policy Implementation In Rural China

  Göbel, C., 2011, In : China Journal. 65, p. 53-76

  Research output: Contribution to journalArticle

 199. Unga konsumenter och reklam i det nya medielandskapet

  Helena Sandberg, 2018, Kunskapsöversikter inom det konsumentpolitiska området. Sandberg, A. (ed.). Karlstad: Konsumentverket, p. 34-55 (Rapport; vol. 2018:14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 200. Unga kvinnors läsning 2014

  Ann Steiner, 2014, Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson. Hermansson, K., Lenemark, C. & Pettersson, C. (eds.). Makadam förlag, p. 205-215

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 201. Unga och internetreklam

  Helena Sandberg, 2012, Reklam i nya kläder. Jarlbro, G. & Söderlund, M. (eds.). Konsumentverket, p. 22-36 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 202. Unga och sexuellt våld: Främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.

  Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona, Björklund, L. & Degerkvist, J., 2020, Lund: Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportReport

 203. Unga viljor - kritiska platser: platsens betydelse för unga män med astma och allergi

  Kristofer Hansson, 2007, Leva med allergi: samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Olin Lauritzen, S. (ed.). Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 204. Unga vuxna muslimers förhandlingar och islams förvandling

  Jonas Otterbeck, 2007, Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Alsmark, G., Kallehave, T. & Moledhawer, B. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 15. p. 307-342 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 205. Ungdomar talar om språk: en folklingvistisk studie

  Gisela Håkansson & Norrby, C., 2014, Svenskans beskrivning 33: [SvB.] 33, Förhandlingar vid trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013. Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (eds.). Helsingfors, Vol. 33. p. 151-161 10 p. (Nordica Helsingiensia; vol. 37).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 206. Ungdomens musa. Ännu en gång om Marina Cvetaeva och Valerij Brjusov

  Grelz, K., 2009, In : Gothenburg Slavic Studies. 2, p. 89-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 207. Ungdom i nya kläder: Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige

  Wigerfelt, B., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 208. Ungdomsklubb Metamorfos

  Paul Tenngart, 2011, Lyrikvännen, 4, p. 27-37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 209. Ungdomskravaller och romantisk poesi. Två försök till revolt i det tidiga 1950-talets Sverige

  Paul Tenngart, 2000, Litteraturens makt. Absalon

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 210. Unge mænds ageren hos læge og sygeplejerske

  Kristofer Hansson, 2004, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 211. Ungern, Trianon och George Soros. Ett besök i fantomsmärtornas rike

  Klas-Göran Karlsson & Kristian Gerner, 2019 Oct, I historiens virvlar: Boigrafiska betraktelser tillägnade Eva Helen Ulvros. Karlsson, K-G., Zander, U. & E. S. (eds.). Lund: Historiska Media, p. 347-364 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 212. Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet: Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen

  Lars Berggren (ed.) & Hans Wallengren (ed.), 2011, Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria. 149 p. (Skrifter från Centrum för arbetarhistoria; vol. 5)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 213. 'Unhappy is the Person who has no Motherland': National Ideology and History Writing in Lukashenka’s Belarus

  Per Anders Rudling, 2017, War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus. Fedor, J., Kangaspuro, M., Lassila, J. & Zhurzhenko, T. (eds.). Cham, Switzerland: Springer, p. 86-134 48 p. (Palgrave Macmillan Memory Studies).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 214. (Un)Hollow Man: Xavier Mendik pumpar Paul Verhoeven på ideologiska undertexter

  Tapper, M. (Translator), 2001, Filmhäftet, 5, p. 4-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 215. Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572.

  Lundberg, M., 2002, Swedish Institute of Missionary Research. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 216. Uniformity and diversity: A minimalist perspective

  Halldor Armann Sigurðsson, 2011, In : Linguistic Variation Yearbook. 11, p. 189-222

  Research output: Contribution to journalArticle

 217. Unikaboxens död. Om arbetsplatsmåltidernas förändring på en flexibel arbetsmarknad

  Håkan Jönsson, 2006, Festmåltid och Vardagsmat. Hellspong, M. (ed.). Gustav Adolfsakademien för Svensk folkkultur, p. 121-132

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 218. Unik kulturskatt med rötter i 1100-talet: en historisk introduktion

  Dick Harrison, 2019, (Accepted/In press) Kalmar Slott: Ett levande slott. Mannheimer, M. (ed.). Kalmar: Historiska Media, p. 7-14 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 219. Unik skrift från danskt 1100-tal: Opus Radulfi de calice spiritali

  Stephan Borgehammar, 2008, Förbistringar och förklaringar: festskrift till Anders Piltz. Borgehammar, S., Jönsson, A. & Beskow, P. (eds.). Skåneförlaget, p. 132-155

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 220. Unikt att domstol avgör historikerkonflikt

  Kim Salomon, 2001, Svenska Dagbladet, 2001-07-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 221. "Un informe desmonta ocho afirmaciones comúnmente aceptadas como verdades"

  Inger Enkvist, 2010, Magisterio español, 2010-01-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 222. Unintelligent Design: A Discussion of Steve Fuller's Dissent over Descent

  Forsman, B., 2010, In : Philosophy of the Social Sciences. 40, 3, p. 446-455

  Research output: Contribution to journalArticle

 223. Uninterpretable features and EPP: a minimal account of language build up and break down

  Christer Platzack, 2005, Department of Scandinavian Languages, Lund University, 31 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 75).

  Research output: Working paper