Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori

  Jan Hartman, 2004, Studentlitteratur AB. 307 p.

  Research output: Book/ReportBook

 2. Vetenskap och trovärdighet på nätet - dags för svensk självrannsakan?

  Erik J Olsson, 2018, Forskningens trovärdighet: Lund 17 maj 2017 . Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, p. 98-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Vetenskap och vetenskaplighet hos Lidforss

  Anna Tunlid, 2013, Bortom det acceptablas gränser: Bengt Lidforss och lundaradikalismen. Bengtsson, B. O. & Broberg, G. (eds.). Ellerströms förlag, p. 191-211

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Vetenskapsakademiens fotfolk

  Thomas Kaiserfeld, 2018, Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället. Kärnfelt, J., Grandin, K. & Jülich, S. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 382-386 (Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademiens historia; vol. 47).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Vetenskapsakademien som kunskapspolitisk kamporganisation, 1739–1820

  Thomas Kaiserfeld & Björck, H., 2018, Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället. Kärnfelt, J., Grandin, K. & Jülich, S. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 117-170 (Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademiens historia; vol. 47).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Vetenskapsakademien som spindeln i nätet, 1904–1969

  Thomas Kaiserfeld & Björck, H., 2018, Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället. Göteborg: Makadam förlag, p. 227-290 (Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademiens historia; vol. 47).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Vetenskapshistoriens forskningspolitiska relevans

  Beckman, J., Anna Tunlid & Widmalm, S., 2008, Vetenskapens sociala struktur: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt. Widmalm, S. (ed.). Nordic Academic Press, p. 263-276

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av det tredje uppdraget

  Eva Pennegård, Jakobsson, A., Johan Lind, Davidsson, E., Cristian Abrahamsson, Lagerholm, C., Mimmi Malm, Karin Ollinen, Louise Rietz & Eva Svensson, 2019 Dec 1, En historiker korsar sitt spår: En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia. Blennow, K., Brunnström, P. & Örbring, D. (eds.). Malmö: Malmö University, p. 231-233 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Vetenskapssamhället som konkurrenssystem. Doktorander, doktorer och feministiska perspektiv

  Fredrik Schoug, 2002, In : Rig. 2, p. 73-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Vetenskapssocieteten i Lund

  Andersson, G., 2000, Lärda Sällskap. De regionala lärda sällskapen inför ett nytt millenium. Patrick, M. (ed.). Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, p. 97-100 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 11. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.), Grönvall, A. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2000, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 189 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 12. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.), Grönvall, A. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2001, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 174 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2002

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2002, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 171 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 14. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2003, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 200 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 15. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2004, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 158 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 16. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2005, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 160 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2006, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 137 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 18. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

  Valéria Molnár (ed.), Paulsson, G. (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2007, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 19. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

  Valéria Molnár (ed.), Bibi Jonsson (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2008, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 126 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 20. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

  Bibi Jonsson (ed.), 2009, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 153 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

  Bibi Jonsson (ed.), 2010, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 208 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

  Lundell, P. (ed.), 2011, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 118 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

  Lundell, P. (ed.), 2012, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 160 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

  Lundell, P. (ed.), 2013, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 205 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 25. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

  Henrik Rahm (ed.), 2014, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 212 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 26. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

  Henrik Rahm (ed.), 2015, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

  Henrik Rahm (ed.), 2016, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 128 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017

  Henrik Rahm (ed.), 2017, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 256 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018

  Henrik Rahm (ed.), 2018, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 147 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 30. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

  Daniel Möller (ed.), 2019, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 158 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Vetenskapsteori

  Bengt Hansson, 1993, Filsofiska institutionen, Lunds universitet. 120 p.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Vetenskapsteori för sanningssökare

  Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2013, Fri tanke förlag. 324 p.

  Research output: Book/ReportBook

 33. Vet mystiker något annat om Gud?

  Stenqvist, C., 1997, Gud. Sju lundateologer föreläser.. Bexell, G. (ed.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, p. 99-109

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Vetskap om historien ger förståelse framåt

  Inger Enkvist, 2015 Nov 21, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 35. Vi är alla samtida, men några är mera samtida än andra

  Sjölin, J-G., 2003, Konstperspektiv, 2003, 4, p. 22-26.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. "Vi äro blott vanliga arbetare": Arbetarföreningen i Malmö av 1851

  Lars Edgren, 2016, I ständig rörelse: mellan arbete, kultur och didaktik. En vänbok till Lars Berggren. Greiff, M. & Johansson, R. (eds.). Malmö: Mezzo Media AB, p. 27-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Vi är oroade över senare ålderspension

  Nilsson, K., Johansson, B., Östergren, P-O., Kadefors, R., Aronsson, G., Torgén, M., Gellerstedt, S., Abrahamsson, L., Nordander, C., Österberg, K., Skoog, I., Hovbrandt, P., Johansson, G., Widell Blomé, M., Bohgard, M., Pinzke, S., Forsman, M., Lundqvist, P., Osvalder, A-L., Arvidsson, I. & 34 others, Peter Nilsson, Persson Waye, K., Andersson, J., Krekula, C., Cedersund, E., Mona Eklund, Järvholm, B., Stahre, J., von Essen, E., Sjölund, M., Warne, M., Lars Rylander, Mikael Ottosson, Stattin, M., Wall, E., Anna Rignell-Hydbom, Torén, K., Toivanen, S., Måns Svensson, Carita Håkansson, Lövgren, V., Hagberg, M., Delve, L., Wentz, K., Larsson, A. L., Bergman, A., Lindberg, P., Christofer Rydenfält, Kjerstin Stigmar, Gillberg, G., Maria Albin, Björk, L., Heikkinen, S. & Tjulin, Å., 2017 Dec 20, Dagens Samhälle.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 38. Viața de noapte a doctoratului

  Felix Nicolau, 2019 Jan 12, In : Laudatio. 1, 1, p. 34-35 8.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 39. Vi begriper mindre än vi tror

  Anna W Gustafsson & Håkansson, D., 2011, Språktidningen, 2011, 2, p. 60-64.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 40. Vi behöver inte fler offer för att kämpa

  Johan Pries, 2014 Mar 13, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 41. Vi behöver tydliga regler för bevaring/återbegravning av mänskliga lämningar

  Elisabeth Iregren & Hedelin, H. S., 2010, In : Fornvännen. 105, 1, p. 54-60

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 42. Vi berättar för livet

  Peter Gärdenfors, 2006, Forskning och framsteg, 3, p. 28-31.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 43. Vi berövar tibetanerna deras rätt

  Wiktorin, P., 2008 Aug 7, Dagen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 44. Vi blir omsprungna av andra länder

  Inger Enkvist, 2019 Sep 15, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 45. Vi blundar för vår tids slaveri - barnarbetet

  Dick Harrison, 2019 Mar 3, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, p. 29-29 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 46. Vi bryr oss inte längre om att skörda skogens guld

  Dick Harrison, 2019 Jul 14, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, p. 25-25 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 47. Vicarious Value Learning and Inference in Human-Human and Human-Robot Interaction

  Lowe, R., Almér, A., Gander, P. & Christian Balkenius, 2019, 2019 8th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos (ACIIW). IEEE Xplore, p. 395-400 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 48. Vice in the Service of Virtue: John Cleland's Memoirs of a Woman of Pleasure

  Olsson, L., 2000, Department of English, Lund University. 293 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Victoria i Rom

  Anders Jarlert, 2013, Sällskapet San Micheles Vänner. Medlemsblad, 2013, 26 maj, p. 17-19.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 50. Victorian Studies in Sweden

  Marianne Thormählen, 2007, In : Journal of Victorian Culture. 12, 2, p. 303-307

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Victoria Smolkin, "A Sacred Space Is Never Empty. A History of Soviet Atheism"

  Martin Nykvist, 2019, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, p. 220-221

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 52. Victorins resa i Kaplandet

  David Dunér, 2011, In : Svenska Linnésällskapets årsskrift. 2011, 2011, p. 158-159

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 53. Victor Sjöström's Ingeborg Holm

  Erik Hedling, 1987.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 54. Victor Sjöström's Ingeborg Holm

  Erik Hedling, 1989.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 55. Vid Delawarefloden och på Guldkusten

  Dick Harrison, 2011, Sveriges Historia, vol. 4: 1600-1721. Harrison, D. (ed.). Norstedts, Vol. 4. p. 446-452

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. Video Activism 2.0 : Space, Place and Audiovisual Imagery

  Askanius, T., 2010, Regional Aesthetics : Locating Swedish Media. Hedling, E., Hedling, O. & Jönsson, M. (eds.). Kungliga biblioteket, p. 337-358

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Video activism and political mash-up genres

  Askanius, T., 2014.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 58. Video and Art Probing

  Robert Willim, 2017 Nov 24.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 59. Video compression controlled by viewers' gazes

  Marcus Nyström & Holmqvist, K., 2006.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 60. Videoconference: an excellent means to teach languages

  Inger Enkvist, 1994, 16th ICDE Conference Papers. Queensland University of Technology

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 61. Videofax Aesthetics: Dennis Potter and the Media Technologies

  Erik Hedling, 1999.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 62. Video for change

  Askanius, T., 2014, The Handbook of Development Communication and Social Change. Tufte, T., Willkins, K. & Obregon, R. (eds.). Wiley-Blackwell, p. 453-470

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Videokonferensundervisning - pedagogik eller teknik?

  Inger Enkvist, 1996, In : REK Direkt. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. Videokonsten. En introduktion.

  Max Liljefors, 2005, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 65. Videokonst: omtagningar

  Max Liljefors, 2008, Välfärdsbilder - Svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (eds.). Statens ljud- och bildarkiv, p. 247-259

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 66. Video – nuets medium

  Sjölin, J-G., 2002, Intermedialitet. Lund, H. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 109-118

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 67. Videoprogram i spanskämnet

  Inger Enkvist, 1989, In : LMS - Lingua. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 68. Vid foten av jätten Finn: Nya arkeologiska fynd i domkyrkans krypta

  Gertie Eriksson, 2017, ALE, 2017, 2, p. 17 26 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 69. Vidgade sinnen : en antologi

  Lars Gustaf Andersson (ed.) & Mansén, E. (ed.), 2003, Bokförlaget Nya Doxa. (Vidgade sinnen : en antologi)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 70. Vid gränsen: Integration och identiteter i det förnationella Norden

  Harald Gustafsson (ed.) & Hanne Sanders (ed.), 2006, Makadam förlag. 287 p. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 10)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 71. Vid historiens gränser

  Thomas Kaiserfeld, 2012, Människans kunskap och kunskapen om människan: En gränslös historia. Wallenberg-Bondesson, M., Husz, O., Myrdal, J. & Tydém, M. (eds.). Sekel Bokförlag, p. 216-229

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 72. Vidsynta professorer efterlyses

  Inger Enkvist & Landin, P., 1994 Jul 23, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 73. Vid vägs ände lurar den pedagogiska roboten

  Anders Persson, 2008, Pedagogiska Magasinet, 3/2008, p. 54-57.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 74. Vi er selv historie

  Lars Berggren, 2002, In : Arbejderhistorie: tidsskrift for historie, kultur og politik. 4, p. 126-128

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 75. Vietnam: A Television History (2005) (dvd review)

  Tapper, M., 2005, Populär Historia, 7-8, p. 77-77.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 76. Vietnamese tones in the syllable /la/ in the North and South and tones in Vietnamese reduplications

  Vi Thanh Son, 2018 Feb 9.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 77. Vietnamkriget: ett öppet sår

  Tapper, M., 2017 Dec 29, Sydsvenskan 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 78. Vietnamkriget i den svenska pressen.

  Queckfeldt, E., 2004, In : Historisk Tidskrift. p. 928-931

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 79. Vietnamkriget på vita duken

  Ulf Zander, 2012, Pennan & Svärdet, 10, p. 27-31.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 80. Vietnams Urbane Unge—og ABBA

  Helle Rydström, 2005 Apr 15, Information.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 81. Vieux corps et technologies nouvelles

  Susanne Lundin, 2008, In : Ethnologie Française.

  Research output: Contribution to journalArticle

 82. Vi fick inte någon ny världsordning

  Kim Salomon, 2009 Nov 6, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 83. Vi finns till för alla men framför allt för barn och familjer: om de nordiska alkoholmonopolens retorik

  Sanna Skärlund, 2019, In : Spiritus. Webbpublikation 2019, p. 1-10 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 84. Vi går under jorden : Kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm

  Marie Cronqvist, 2008, Välfärdsbilder : Svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (eds.). Statens ljud- och bildarkiv, Vol. 5. p. 166-181

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 85. Vigilant conservatism in evaluating communicated information

  Trouche, E., Petter Johansson, Lars Hall & Mercier, H., 2018 Jan 1, In : PLoS ONE. 13, 1, e0188825.

  Research output: Contribution to journalArticle

 86. Vi hänger allesammans i navelsträngerna

  Robert Zola Christensen, 1993, Garder.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 87. Vi har alla en och samma Gud

  Miaji, A. B., 2002, Människan och hennes plats. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, 2002, p. 102-103.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 88. Vi har fler lärarledda timmar än HTS visar

  Hägerland, T., 2016, Lundagård, 6, p. 11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 89. Vi har inga problem att stöta oss med staten

  Willgren, D., Fagerstedt, A., Nilsson, B., Råsberg, D., Wellstam, D., Gustafsson, E., Lignell, F., Wenell, F., Elsander, J., Melin, J., Gustafsson, J., Lennartsson, J., Karlsson, L., Åberg, L., Tunehag, M., Hammarström, P., Edefors, R. & Arvidsson, T., 2012 Dec 21, Dagen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 90. VII: An Anglo-American Review

  Birgitta Berglund, 2007, The Dorothy L. Sayers Society Bulletin, 192, p. 22-24.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 91. Vi kan förlora en hel vetenskapstradition

  Ola Wikander, 2014 Oct 24, Expressen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 92. Vi kan lära av vikingarna

  Henrik Thorén, 2018 Feb 27, Sydsvenskan Kultur.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 93. ”Vi känner Edert Tanckesätt, vi känna Edert Uppförande […] – ett outgivet manuskript ur hertig Carls hand

  Önnerfors, A., 2002, (Acta Masonica Scandinavica 5).

  Research output: Working paper

 94. Vikenpolska : Betraktelser av en skapandeprocess

  Patrik Sandgren, 2015, Lekstugan : Festskrift till Magnus Gustafsson. Boström, M. (ed.). Småland musikarkiv/Musik i Syd, p. 243-251

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 95. Viking age Uppåkra

  Birgitta Hårdh, 2010, Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Uppåkrastudier 11. Hårdh, B. (ed.). Lund University, dept of Archaeology and Ancient History, p. 247-316

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 96. Viking Age Uppåkra and Lund

  Birgitta Hårdh, 2008, The Viking World. Brink, S. & Price, N. (eds.). Routledge, p. 145-149

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 97. Vikingaliv

  Dick Harrison & Svensson, K., 2007, Natur och kultur. 384 p.

  Research output: Book/ReportBook

 98. Vikingamyten bör kastas på historiska soptippen

  Dick Harrison, 2018 Aug 7, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, p. 19 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 99. Vikingar

  Dick Harrison, 2002, NE Årsband 2001. Nationalencyklopedin, Vol. 2001.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 100. Vikingar i österled

  Dick Harrison, 2014, Allt om historia special, 1/2014, p. 4-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 101. Vikingar i österled

  Dick Harrison, 2009, Allt om historia, 3/2009, p. 22-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 102. Vikingar i österled

  Dick Harrison, 2017, Allt om historia special, 3/2017, p. 18-25 8 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 103. Vikingar i västerled

  Dick Harrison, 2008, Populär Historia, 12, p. 24-33.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 104. Vikingar i västerled

  Dick Harrison, 2017, Allt om historia special, 3/2017, p. 6-11 6 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 105. Vikingarnas historia

  Dick Harrison, 2019, Lund: Historiska Media, Lund. 165 p. (Världens dramatiska historia)

  Research output: Book/ReportBook

 106. Vikingatåg i västerled

  Dick Harrison, 2007, Allt om historia, 5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 107. Vikingatidens Europa

  Dick Harrison, 2018, Birkas skepp: vikingatid på Östersjön. Hansson, J., Harrison, D., Hedenstierna-Jonson, C., Helmerson, K., Lindström, J., Magnusson, T. & Sundström, A. (eds.). Stockholm: Medströms Bokförlag, p. 10-49 39 p. (Sjöhistorisk årsbok; vol. 2018/2019).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 108. Vikingatidens härskare

  Kerstin Hundahl, 2015, In : Historisk Tidskrift. 135, 3, p. 539-541

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 109. Viking Dahl (1895−1945)

  Henrik Rosengren, 2015

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 110. Viking Eggeling

  Lars Gustaf Andersson, 2012, Svensk Filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 111. Vikings and the Western Frontier

  Jes Wienberg, 2015, Small Things – Wide Horizons: Studies in Honour of Birgitta Hårdh. Larsson, L., Ekengren, F., Helgesson, B. & Söderberg, B. (eds.). Oxford: Archaeopress, p. 289-294

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 112. Vikings go multi-media

  Jes Wienberg, 2014, In : Antiquity. 88, 339, p. 292-295

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 113. Vi kommer inte undan

  Björk, M., 2019 Jun, Axess, 05, p. 52-53 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 114. Vikten av underbyggda samtal om undervisning och studenters lärande

  Alexander Maurits & Katarina Mårtensson, 2018 Sep 10, Pedagogiska dilemman: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016. p. 7-11 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface to conference proceeding

 115. Viktiga läxor

  Inger Enkvist, 2013, Axess, 2013:8, p. 84-85.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 116. Viktiga perspektiv tappas bort i det allmänna hyllandet av sociala mediers förtjänster

  Askanius, T., 2013 May 20, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 117. Viktig insats som bör berättas

  Ulf Zander, 2015, Populär Historia, 24, 3, p. 65-65.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 118. Viktigt att veta vilka vi är

  Myrvold, K., 2000, Sydasien, 24, 4, p. 19-19.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 119. Viktor Rydberg and the Comparative Study of the History of Indo-European Religion

  Lindén, A., 2007, Viktor Rydberg's Investigations into Germanic Mythology. Reaves, W. P. (ed.). iUniverse, Vol. Volume II, Part 1: Indo-European Mythology. p. xiii-xli

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 120. Viktor Rydberg, filosofin och historiens slut

  Svante Nordin, 2012, Bibelns lära om Kristus : provokation och inspiration. Sjöberg, B. & Vulovic, J. (eds.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 121. Viktor Rydberg och den jämförande indoeuropeiska religionshistorien

  Lindén, A., 2004, In : Lychnos. p. 45-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 122. Viktor Rydbergs existentiella val

  Stenqvist, C., 2012, Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration.. Sjöberg, B. & Vulovic, J. (eds.). Absalon, p. 77-89

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 123. Vila i vigd eller ovigd jord? Utredning av oväntade dödsfall i tidigt 1700-tal

  Persson, B., 2000, Humanistisk suicidprevention. Beskow, J. & Jarrick, A. (eds.). Forskningsrådsnämnden, Vol. 3. p. 49-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 124. Vilande drakens elegi : ett exempel på tillfällesdiktning i Berättelsen om de tre rikena

  Karlsson, J. & Eriksson, R., 2012, Tidskrift för litteraturvetenskap, 42, 2-3, p. 154-165.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 125. "Vilhelm Ekelund och Almqvist"

  Helena Nilsson, 2008, Theorier om verklig diktning. En festskrift till Per Erik Ljung. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (eds.). Absalon, Vol. 25. p. 103-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 126. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 127. Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning.

  Carlstoft Bramell, A-K., 2007, Carlsson Bokförlag. 682 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 128. Viljan att göra Sverige till moralisk stormakt

  Inger Enkvist, 2019 Dec 19, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 129. Vilka var vikingarna?

  Dick Harrison, 2007, Pennan & Svärdet, Julspecial.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 130. Vilken forskning behöver vi? Ett samtal mellan språklärare, språkdidaktikforskare och elever

  Sundqvist, P. & Marie Källkvist, 2018 Apr 13.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 131. Vilken roll kan översättning spela som en läraktivitet inom en grundkurs i engelska i svensk högre utbildning?

  Marie Källkvist, 2011, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 132. Vilken roll spelade polsk antisemitism i Förintelsen?

  Svante Lundgren, 2013, Respons, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 133. Vilken roll spelar läraren?

  Gisela Håkansson, 1993, Sesam på lätt svenska. Sesam lärar-pm, 39-40.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 134. Vilket härligt krig!

  Ulf Zander, 2001 Jul 4, Expressen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 135. Vilket språk ska vi lära ut?

  Gisela Håkansson, 1989, AFinLA:n vuosikirja : AFinLA yearbook. Nuoppeneb, A. & Palmberg, R. (eds.). Suomen sovelletun kielitieteen yhdistys (AFinLA), Vol. 47.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 136. Vilket språk talade gropkeramikerna?

  Niclas Burenhult, 1997, Ajvide och den moderna arkeologin. Burenhult, G. (ed.). Natur och kultur, p. 154-160

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 137. Villa 69

  Diab, H. (Translator) & Löwhagen, T. (Translator), 2014, Graal, Middle West Films, TEAM, ACIS.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 138. Villa Diodati på återseende: Byron, Shelley och Mary Woolstonecraft Shelley i filmen

  Erik Hedling, 1996, I lärdomens trädgård. Sjöblad, C. (ed.). Lund University Press, p. 154-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 139. Villa Magna – att iscensätta den pastorala drömmen

  Lovisa Brännstedt, 2008, Romhorisont, 47.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 140. Villa Selvasecca: the Glass

  Ingemark, D., 2007, In : Skrifter utgivna av svenska institutet i Rom. 4¡. 31–32, p. 93-99

  Research output: Contribution to journalArticle

 141. Vill du ha ett äpple? Om att samtalspromenera för en bättre hälsa.

  Fioretos, I., 2007, Etn : Kry. Ideland, M., Hansson, K. & Nilsson, F. (eds.). Etnologisk skriftserie, Vol. 3. p. 37-46

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 142. Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder av Eva Blomberg

  Gustafsson, T., 2007, In : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2007

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 143. Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953.

  Eva Helen Ulvros, 2008, In : Scandia. 74, 1, p. 123-124

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 144. Villorna i Tivoli

  Michael Ranta, 2011, Kulturens värld, 1, p. 22-27.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 145. Vilsekommen post

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 6, p. 8-8.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 146. Vilseledande debatt om skolans problem

  Inger Enkvist, 2014 Jul 29, Göteborgs-Posten, p. 22-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 147. Vi måste förvalta Anas arv

  Philip Warkander, 2017 Aug 17, bon.se.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 148. Vi måste sluta nedvärdera kunskap

  Dick Harrison & Harrison Lindbergh, K., 2012 Apr 1, Svenska Dagbladet, p. 6-6.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 149. Vi måste ta ställning till den nya gentekniken

  Karin Broberg, Ingrid Dunér, Kristofer Hansson, Mats Hansson, Johan Jakobsson, Marcus Järås, Ulf Kristoffersson, Hindrik Mulder, Ana Nordberg, Anna Tunlid, Niklas Vareman & Karin E Wahlberg, 2019 Nov 24, Svenska Dagbladet, Stockholm 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 150. Vi minns hur vi använde medier men inte deras innehåll

  Marie Cronqvist, 2018 Feb, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 151. Vimmerby

  Dick Harrison, 2008, Museet Näktergalen. Årsskrift 2008. Museet Näktergalen/Vimmerby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, p. 6-11

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 152. "Vinden blåser vart den vill"

  Lars Gustaf Andersson, 2013, FLM : en kulturtidskrift om film, 21, p. 68-69.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 153. Vindmøller, men ingen mel

  Jes Wienberg, 1999, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, p. 29-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 154. Vingandacoa och svensk identitet

  Thomas O'Dell, 1994, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 155. Vinna eller försvinna? Fostran till humankapital i 2000-talets skola

  Gustafsson, K., 2003, Kunskapssamhällets marknad. Idvall, M. & Schoug, F. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 57-86

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 156. Vinner verkligen sanningen i längden?

  Andreas Mattsson, 2017 Nov 20, Magasinet Horisont.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 157. Vin som symbol för gemenskap och gräns i kontakter mellan judar, kristna och muslimer under medeltiden

  Roos, L., 2012, Plogbillar & Svärd. En festskrift till Stig Norin. Davidovich, T. (ed.). Molin & Sorgenfrei, p. 178-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 158. Vinsten med att ta ansvar för hälsa

  Alftberg, Å. & Kristofer Hansson, 2019, Health Management: vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård. Sanoma Utbildning, p. 133-150

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 159. Vinst för Sverige. Den forskande läkemedelsbranschens betydelse för samhället

  Magnus Jiborn, Pihl, H., Karolin, S. & Erik Wengström, 2014, Vetsam / LIF, De forskande läkemdelsföretagen. 69 p.

  Research output: Book/ReportReport

 160. Vinterkräksjukans arkeologi

  Lynn Åkesson, 2003, Axess, 1, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 161. Vintersaga.

  Littberger, I., 1998, In : Demokratins inre ljus: Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn. 60, p. 175-176

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 162. Vi och alla dom där borta i öst...,

  Ulf Zander, 1999 Jan 8, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 163. Vi och djuren, då och nu

  Kristina Jennbert, 2000 Apr 7, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 164. Violence on the Periphery of the Thai State and Nationhood

  Karin Zackari, 2016, State Terror, State Violence: Global Perspectives. Koch, B. (ed.). Springer, p. 71-92

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 165. Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6.

  Utas Carlsson, K., 1999, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 357 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 166. Vi professorer gör alla som Fi-Tiina

  Dick Harrison, 2005 Oct 7, Expressen, p. 4-4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 167. Virginity Recast : Romanos and the Mother of God

  Thomas Arentzen, 2014, Lund University. 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 168. Virgin Mary : the Orthodox Paradox

  Thomas Arentzen, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 169. Virtual Blindness - A Choice Blindness Experiment with a Virtual Experimenter

  Lingonblad, M., Londos, L., Nilsson, A., Boman, E., Jens Nirme & Magnus Haake, 2015, Intelligent Virtual Agents. Springer, Vol. 9238. p. 442-451

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 170. Virtualiteter : sex essäer

  Marie Cronqvist, Eriksdotter, G., Charlotte Hagström, Max Liljefors, Frans Mossberg & Robert Willim, 2006, Lund University. (Hex; vol. 1)

  Research output: Book/ReportBook

 171. Virtual pedagogical agents - design guidelines regarding visual appearance and pedagogical roles

  Agneta Gulz & Magnus Haake, 2006, [Host publication title missing]. Méndez-Vilas, A., Solano Martín, A., Mesa González, J. A. & Mesa González, J. (eds.). Formatex, Vol. 3. p. 1848-1852 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 172. Virtual pedagogical agents: Naturalism vs. stylization

  Agneta Gulz & Magnus Haake, 2006, Lecture Notes in Computer Science (Intelligent Virtual Agents). Gratch, J., Young, M., Aylett, R., Ballin, D. & Olivier, P. (eds.). Springer, Vol. 4133/2006. p. 455-455

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 173. Virtual pedagogical agents: stylisation for engagement

  Magnus Haake & Agneta Gulz, 2007, In : Interfaces. 70, p. 12-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 174. Virtual talk as a communicative resource. Explorations in the field of gene technology.

  Adelswärd, V., Jana Holsanova & Wibeck, V., 2002, In : Sprachtheorie und Germanistische Linguistik. 12, 1, p. 3-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 175. Virtual Worlds and Paradoxical Narration: a Transmedial Perspective on Classification Aspects

  Lutas, L., 2013, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 176. Virtuella rollmodeller och androgynitetens potential

  Agneta Gulz & Magnus Haake, 2009, Individ, teknik och lärande. Linderoth, J. (ed.). Carlsson Bokförlag, Vol. Lärande och IT ; 5. p. 139-164

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 177. Virtuella skojare

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 7, p. 9-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 178. Virtuell historiekultur

  Kim Salomon & Johansson, K., 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 179. Visans kontinuum - Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst

  Frans Mossberg, 2002, Musicology. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 180. Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap

  Patrik Sandgren, 2007, In : Rig. 3, p. 177-179

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 181. Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap

  Ulmert, C., 2004, 422 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 182. Visar vikten av att se sambanden bortom nationsgränserna

  Lars Edgren, 2011, In : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 4, p. 47-48

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 183. Visbyfranciskanernas bok. Handskriften B 99 i Kungliga biblioteket (recension)

  Per Stobaeus, 2009, In : Scandia. 75, 2, p. 135-136

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 184. Vi ser bara början på rädslan för invandring

  Dick Harrison, 2018 Jan 11, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, p. 17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 185. Visible Evidence: Notes from a conference

  Marina Svensson, 2015, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 186. Visingsö-borgen - den svenska kungamaktens centrala residens under tidig medeltid

  Carelli, P., 2000, Visingsöartiklar. Tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid. Nicklasson, P. (ed.). Vol. 42.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 187. Visingsö och Bolmsö – öar i fokus

  Martin Hansson, 2000, Visingsöartiklar: Tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid. Nicklasson, P. (ed.). Jönköpings läns museum, Vol. 42. p. 129-140 (Rapport/ Jönköpings läns museum; vol. 42).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 188. Visingsö, Sverkersätten och kyrkorna

  Jes Wienberg, 2000, Visingsö artiklar : tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid. Nicklasson, P. (ed.). Jönköpings läns museum, (Rapport ; no. 42).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 189. Vision 2025: Satsa på Grand Maintenance

  Thomas Kaiserfeld, 2011, Ingenjören : organ för Ingenjörsförbundet : medlemstidning för Ingenjörsförbundet, 2011, 4, p. 24-24.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 190. Visioner och verklighet : arkeologiska texter om den tidigmoderna staden

  Lars Ersgård (ed.), 2013, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. 150 p. (GOTARC Serie C, Arkeologiska Skrifter; vol. 76)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 191. Visioner om köpcentrum slog fel

  Kim Salomon, 2004, Svenska Dagbladet, 2004-08-02.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 192. Visioner, vägval och verkligheter

  Johan Östling, 2014, In : Scandia. 80, 1, p. 136-137

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 193. Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet i utveckling efter 1940

  Andrén, C-G., 2013, Nordic Academic Press. 281 p.

  Research output: Book/ReportBook

 194. Visioning Labs with displaced academics as a design strategy for sustainable post-conflict reconstruction

  Emtairah, T., Helen Avery & Khaldoon Mourad, 2016, Proceedings of Relating Systems Thinking and Design (RSD5) 2016 Symposium: Toronto, Canada, October 13-15, 2016. Jones, P. & Sevaldson, B. (eds.). Systemic Design Research Network, 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 195. Vision of God, Vision of Unity: The Legacy of Carl J. Peter and the Future of Ecumenism

  Gösta Hallonsten, 2004, Pro Ecclesia, XIII, 3, p. 275-288.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 196. Visions of a Martian future

  Szocik, K., Abood, S., Impey, C., Shelhamer, M., Haqq-Misra, J., Erik Persson, Oviedo, L., Capova, K. A., Braddock, M., Rappaport, M. B. & Corbally, C., 2020 Mar, In : Futures. 117, 102514.

  Research output: Contribution to journalArticle

 197. Visions of Europe : European Parliament's Film Prize LUX and the Production, Representation and Circulation of Cultural Identities

  Stjernholm, E., 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 198. Visions of Post-Independence India in Arne Sucksdorff’s Documentaries

  Stjernholm, E., 2016.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 199. Visions of Post-Independence India in Arne Sucksdorff’s Documentaries

  Stjernholm, E., 2017, In : BioScope: South Asian Screen Studies. 8, 1, p. 81-102

  Research output: Contribution to journalArticle

 200. Visions of Science : Books and Readers at the Dawn of the Victorian Age

  David Larsson Heidenblad, 2015, In : Scandia. 2015, 2, p. 129-130

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 201. Visions of the Past: Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology

  Hans Andersson (ed.), Carelli, P. (ed.) & Lars Ersgård (ed.), 1997, Riksantikvarieämbetet. 808 p. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 19)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 202. Visiting restaurants – Experiencing the place-bound identity

  Anna Burstedt, 2002, Food and celebration: proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000. Lysaght, P. (ed.). Založba ZRC / ZRC Publ., ZRC SAZU in association with the Department of Irish Folklore, Univ. College

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 203. "Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien" : om arbete och kamratskap vid Draka kabel i Ystad

  Lars Berggren (ed.) & Nyman Stjärnskog, M. (ed.), 2014, Mezzo Media AB. 107 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 204. Viskningar och rop - eller hur vi undrar och förundras

  Lars-Olof Delsing, 2008, Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Johannessen, J. B. & Hagen, K. (eds.). Novus Forlag, p. 139-151 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 205. Vi skröt över att ha vatten inne!

  Göran Sjögård, 2013, In : Rig. Nr 1, p. 60-61

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 206. Vi söker motberättelser till terrordådens våld

  Kim Salomon, 2004 Aug 31, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 207. Visselblåsarrollen och ny teknik

  Cathrine Felix, 2019, (Accepted/In press) Filosofisk tidskrift.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 208. Viss mosse 2:2: en mossboplats från mellersta maglemosetid: Arkeologisk undersökning 2013: Råby 28:3, Svensköp socken, Hörby kommun, Skåne

  Arne Sjöström & Kàm Tayanin, K., 2014, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 31 p. (Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet; vol. 10)

  Research output: Book/ReportReport

 209. Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid: Arkeologisk undersökning 2012: Råby 28:3, Svensköp socken, Hörby kommun, Skåne

  Arne Sjöström & Kàm Tayanin, K., 2013, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 25 p. (Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet; vol. 7)

  Research output: Book/ReportReport

 210. Visst kan en grupp avkrävas ansvar

  Björn Petersson, 2008, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 2008, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 211. Visst vågar forskare studera folkökningens betydelse för klimatet

  Eric Brandstedt, Henrik Andersson & Torpman, O., 2019 Oct 4, Dagens nyheter (DN debatt).

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 212. Vi styr inte våra känslor

  Paul Linjamaa, 2019 Apr 9, Axess magasin, 3, p. 66–67.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 213. Visual analysis of online social media to open up the investigation of stance phenomena

  Kucher, K., Teri Schamp-Bjerede, Kerren, A., Carita Paradis & Sahlgren, M., 2016, In : Information Visualization. 15, 2, p. 93-116

  Research output: Contribution to journalArticle

 214. Visual Analysis of Sentiment and Stance in Social Media Texts

  Kucher, K., Carita Paradis & Kerren, A., 2018.

  Research output: Contribution to conferencePoster

 215. Visual analysis of stance markers in online social media

  Kucher, K., Kerren, A., Carita Paradis & Sahlgren, M., 2014.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 216. Visual analysis of stance markers in online social media

  Kucher, K., Kerren, A., Carita Paradis & Sahlgren, M., 2015 Feb 13, 2014 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology, VAST 2014: Proceedings. Paris, France, 9-14 October 2014. Piscataway, NJ: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., p. 259-260 2 p. 7042519

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 217. Visual Analysis of Text Annotations for Stance Classification with ALVA

  Kucher, K., Kerren, A., Carita Paradis & Sahlgren, M., 2016 Apr 28, EuroVis Posters 2016. Isenberg, T. & Sadlo, F. (eds.). Eurographics - European Association for Computer Graphics, p. 49-51 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 218. Visual and Verbal Focus Patterns when Describing Pictures.

  Jana Holsanova, Hedberg, B. & Nilsson, N., 1997, European Conference on Eye Movements (ECEM 9). Ulm:Germany

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 219. Visual and Verbal Focus Patterns when Describing Pictures.

  Jana Holsanova, Hedberg, B. & Nilsson, N., 1999, Current Oculomotor Research: Physiological and Psychological Aspects. Becker, W., Deubel, H. & Mergner, T. (eds.). Kluwer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 220. Visual attention during decision-making in natural environments

  Kerstin Gidlöf, 2014, 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 221. Visual attention during real-world decision making

  Kerstin Gidlöf, Annika Wallin & Holmqvist, K., 2013.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 222. Visual attention in three species of great apes

  Mathias Osvath, 2006, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 223. Visual common ground decreases perceived communicative success?

  Andersson, R., Jana Holsanova & Holmqvist, K., 2009, Poster at the ECEM conference, Southampton.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 224. Visual cues of oviposition sites and spectral sensitivity of Cydia strobilella L.

  Jakobsson, J., Henze, M. J., Glenn P. Svensson, Lind, O. & Olle Anderbrant, 2017 Aug 1, In : Journal of Insect Physiology. 101, p. 161-168 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 225. Visual education. Film and video activities in Sweden during World War II

  Kristian Gerner, 2013, In : Historical Journal of Film, Radio & Television. 33, 4, p. 630-632

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 226. Visual Expertise In Paediatric Neurology

  Balslev, T., Jarodzka, H., Holmqvist, K., de Grave, W., Muijtjens, A., Eika, B., van Merriënboer, J. & Scherpbier, A., 2012, In : European Journal of Paediatric Neurology. 16, p. 161-166

  Research output: Contribution to journalArticle

 227. Visual femininity and masculinity in synthetic characters and patterns of affect

  Agneta Gulz, Ahlnér, F. & Magnus Haake, 2007, Lecture Notes in Computer Science (Affective Computing and Intelligent Interaction). Paiva, A., Prada, R. & Picard, R. (eds.). Springer, Vol. 4738/2007. p. 654-665

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 228. Visual focus on gestures in conversational narratives

  Holmqvist, K. & Marianne Gullberg, 1999, Current oculomotor research: Physiological and psychological aspects. Becker, W., Deubel, H. & Mergner, T. (eds.). Plenum Press, p. 305-308

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 229. Visualisering av ögonrörelser som stöd för motivation, metakognition och lärande

  Jana Holsanova, Marcus Nyström & Holmqvist, K., 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, p. 369-380

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 230. Visualism in mathematics

  Flores, F., 2010, (Unpublished) In : Historielärarnas Förenings Årsskrift. p. 1-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 231. Visualitet bortom subjektets gränser: biometri och geopolitik

  Max Liljefors, 2012, In : Ekfrase. 3, 2, p. 129-132

  Research output: Contribution to journalArticle

 232. Visualization of sensory perception description

  Kerren, A., Pangrova, M. & Carita Paradis, 2011.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 233. Visualizing Big Data amounts : The Case of Google Flu Trends (GFT)

  Moa Goysdotter & Grönberg Hernandez, J., 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 234. Visualizing knowledge in the era of instructional software and gamification: Challenges in design, method and practical use

  Ternblad, E. M. & Agneta Gulz, 2018, Proceedings of International Conference of the Learning Sciences, ICLS. Vol. 3. p. 1463-1464 2 p. (Proceedings of International Conference of the Learning Sciences, ICLS).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 235. Visualizing the meanings of words

  Peter Gärdenfors, 2004, Language and visualisation (Lund University cognitive studies ; 119). Holmqvist, K. & Eriksson, Y. (eds.). Department of Cognitive Science, Lund University

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter