Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Att jämna "Baltens haf": Baltiska utställningen, fredens hav och den sista sommaren 1914

  Lina Sturfelt, 2017 Nov 22, Sverige och första världskriget: Maritima perspektiv. Arnshav, M. & Linderoth, A. (eds.). Lund: Historiska Media, p. 15-28 (Sjöhistorisk årsbok)(Forum Navale skriftserie; no. 63).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Att klä sin rädsla i ord: berättelser om barnadödande demoner i antikens Grekland

  Ingemark, D. & Asplund Ingemark, C., 2006, Ad Lucem, 3, p. 18-23.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Att koka soppa på en spik - den tidigmedeltida stentransporten till Domkyrkan

  Anders Ödman, 2012, Föreningen industrihistoria i Skåne.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 5. Att kombinera frågelistor med andra metoder

  Charlotte Hagström, 2012.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 6. Att komma ut som människa. Om politikernas läsningar av Gunnar Ekelöf under valhösten 2010

  Henning, P., 2012, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 114, 3, p. 401-412

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Att kommunicera mat och levnadsvanor i dagens medielandskap. Myndighetskommunikation i det offentliga

  Helena Sandberg & Asmundsson Fristedt, R., 2017 Jun 1, Livsmedelsverket. 40 p. (Livsmedelsverkets rapportserie; vol. 2018, no. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 8. Att kommunicera med och utan teknik

  Peter Gärdenfors & Jana Holsanova, 2008, Tekniken bakom språket. Domeij, R. (ed.). Norstedts, Vol. Språkrådets skrifter, 1654-0433 ; 9. p. 25-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Att komplettera eller konkurrera – om prästers och begravningsentreprenörers arbetsuppgifter och ansvarsområden

  Davidsson-Bremborg, A., 2004, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80, 2, p. 73-83.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Att konstruera ekonomisk verklighet

  Anders Persson, 1993, In : Zenit. 2-3/1993, p. 72-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Att kontrollera ljud: tekniker för isolering och delaktighet

  Robert Willim, 2016, Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & Hansson, K. (eds.). Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, p. 83-106 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Att kraschlanda i sjukskrivning

  Orvar Löfgren & Palm, A-M., 2005, Att utmana stressen. Löfgren, O. & Jönsson, B. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 60-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Att lägga ut diskursen i landskapet

  Anglert, M., Larsson, S., Mogren, M. & Söderberg, B., 2006, Centraliteter. Människor, strategier och landskap.. Larsson, S. (ed.). Riksantikvarieämbetet, p. 13-50

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Att lämna ett krig kan vara ett helvete

  Kim Salomon, 2010 May 8, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 15. Att låna (fruar och salt)

  Karin Salomonsson, 2019 Feb 1, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (eds.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, p. 215-217 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Att låna och låna ut: ett smakprov från pågående forskning

  Karin Salomonsson, 2016, Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 2015-2016, p. 15-18 4 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Att lära ett folk uppskatta atombomber

  Marie Cronqvist, 2006, In : Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Att lära informationssökning för ykeslivet: Om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor

  Hedman, J., Lundh, A. & Olof Sundin, 2009, Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Hedman, J. & Lundh, A. (eds.). Carlsson Bokförlag, p. 133-158

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Att lära sig språk

  Andrén, M., Annika Andersson, Gisela Håkansson, Marianne Gullberg, Victoria Johansson & Susan Sayehli, 2013, Språket, människan och världen: människans språk 1-2. Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 73-89

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Att lära sig språk på ett ungefär

  Björn Larsson, 2001, Med ögon för språk : en idéskrift från Europeiska året för språk 2001. Bucht, B. (ed.). Stockholm : Internationella programkontoret

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne

  Gisela Håkansson, 2013, Symposium 2012. Lärarrollen i svenska som andraspråk. Olofsson, M. (ed.). Stockholms universitets förlag, p. 152-164

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Att lära ut vad inlärare kan lära in: om grammatisk utveckling hos andraspråksinlärare

  Anna Flyman Mattsson, 2017, Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Kindenberg, B. (ed.). Stockholm: Liber, p. 67-79 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 23. Att läsa eller inte läsa Lars Norén. Mot en performativitetsteoretisk förståelse av En dramatikers dagbok

  Henning, P., 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 24. Att läsa etruskiska inskrifter

  Örjan Wikander & Ola Wikander, 2004, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportBook

 25. Att läsa för att skriva

  Anders Sigrell, 2015, Retorikmagasinet, 54/55, p. 35-37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Att läsa för att skriva – elevdriven imitatio [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Feb 18, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 27. Att läsa, skriva och skapa världen. Mimetiska skikt i Inger Christensens alfabet

  Karin Nykvist, 2007, Möten. Festskrift till Anders Palm. Nykvist, K., Smedberg Bondesson, A., Stenström, J. & Sandqvist, M. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Att låta själen flyga mellan himlens tinnar: Tycho Brahe och renässansen.

  Håkan Håkansson (ed.), 2006, Bokförlaget Atlantis. 245 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Att leda och administrera

  Johannes Persson, 2014, Efter festen: Om konsten att utvecklas från doktor till docent. Eldén, S. & Jonsson, A. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (ed.). Jönköping University Press, p. 32-68

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Att legitimera priset på förvärvat företag: Intertextuella förhållanden i goodwillformuleringar

  Henrik Rahm & Niklas Sandell, 2016 Dec 19, In : Sakprosa. 8, 3, p. 1-33 3.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Att leva med istider

  Lars Larsson, 2003, In : Hett om kalla fakta. Vetenskapsrådets temabok. p. 33-42

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Att leva och överleva: Broocman om medicin, hälsa och dietetik

  David Dunér, 2016, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Tunón, H. (ed.). Stockholm: Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien, Vol. 2. p. 1073–1107 (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden; vol. 73)(Supplement till Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift)(CBM:s skriftserie; vol. 103).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Att leva på kassan: allmän försäkring och lokal kultur

  Jonas Frykman & Hansen, K., 2005, Försäkringskassan. 49 p. (Analyserar / Försäkringskassan; vol. 4)

  Research output: Book/ReportReport

 35. Att leva som kvinna i Lund: från 1862 och framåt

  Ulrika Holgersson, 2012, Lunds historia – staden och omlandet. Band 3: Modern tid. Där tankar möts (1862–2010). Oredsson, S. (ed.). Lunds kommun, Vol. 3. p. 340-357

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna

  Mia-Marie Hammarlin, 2008, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 255 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (eds.). Sekel Bokförlag, p. 29-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Att lyfta språket och ämneskunskaperna med hjälp av stöttning (ämnesspecifik text: religionskunskap)

  Johanna Karlsson & David Örbring, 2018 Jan, 10 p. Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 39. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.

  Adelmann, K., 2002, School of Education, Malmö University. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Att lyssna till tiden, Bob Dylans bilder av förgänglighet

  Frans Mossberg, 2009, Förgängligheter. Askander, M. (ed.). Sekel Bokförlag, p. 123-154

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Att märkas i mediebruset : hybridformer och genrer i reklamdiskurs

  Henrik Rahm, 2004, Mediekulturer : hybrider och förvandlingar. Holmberg, C-G. & Svensson, J. (eds.). Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Att med moderna medel bekämpa modernismen: Drottning Victoria (1862–1930) som exempel

  Anders Jarlert, 2017 Nov, En annan riktning framåt: Modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet. Halldorf, J. & Hedberg, A. (eds.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 157-181

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Att med muskelkraft utmana den nya tekniken. Klass, etnicitet och kön i en amerikansk ballad

  Lars Berggren, 2004, Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum. Andersson, N., Berggren, L. & Greiff, M. (eds.). Malmö högskola, p. 134-158

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Att medverka till förändring: Kulturarv och demokrati

  Helen Avery, 2008, Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige. Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 275-289 (Centrum för Danmarkstudier; no. 19).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Att minnas svenskar i USA

  Ulf Zander, 2017 May, In : Historisk Tidskrift. 137, 2, p. 309-315 6 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 46. Att mjölka kon när två träter om densamma - Om Polhems kedjebommar m m

  David Dunér, 2006, Vaxholms Fästnings Museum årsbok 2006. Himmelstrand, E. (ed.). Vaxholms Fästnings Museum och Vaxholms Fästnings Musei Vänner

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Att möta de kletiga skuggorna. Ett samtal med Leif Holmstrand

  Henning, P., 2011, In : Tidskrift för Classiska studier / Absalon. 1, 1, p. 114-118

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. Att möta naturen i jobbet

  Göran Sjögård, 2014, Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Midholm, L. & Saltzman, K. (eds.). Institutet för språk och folkminnen, p. 227-237

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (ed.). Socialstyrelsen, p. 11-27

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Att möta våld med våld kan vara rätt

  Kim Salomon, 2001 Nov 30, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 51. Att överleva som överlevare

  Persson, H., 2018 May, Populär Historia, 27, 5, p. 68.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 52. Att översätta en dikt av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934-2006)

  Bo Holmberg, 2011, Transformationer: valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010. Ljung, P. E. (ed.). Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), p. 121-133

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Att översätta gamla texter

  Samuel Byrskog, 2015, Svensk kyrkotidning, 111, p. 349-351.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 54. Att översätta stenar

  Weimarck, T., 1985, In : Kalejdoskop. 6

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Jonsson Malm, C., 2011, Lund University (Media-Tryck). 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Att plocka potatis i upplevelseekonomin

  Håkan Jönsson, 2009, Gastronomisk forskning. Fjellström, C. (ed.). Gastronomiska akademiens stiftelse, p. 105-118

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Att pryda en plats

  Rosenqvist, J., Hansson, N., Bergström, I., Christiansson, E., Lennerbjörk, T. & Wahlgren, M., 2011, Växjö konsthall.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 58. Attracting Rust - The Fascination of Controlled Decay

  Robert Willim, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 59. Att reglera ungdoms rörelser i staden: Fritidspolitisk styrning efter ungdomsupplopp i Stockholm 1956-1967

  Martin Ericsson & Brink Pinto, A., 2018 Dec 17, In : Scandia. 84, 2, p. 59-85

  Research output: Contribution to journalArticle

 60. Att rena synder och tvätta kläder: Genusrelationer på stranden vid Ganges i Benares

  Hansson, S., 2002, Stigma, status och strategier: Genusperspektiv på religionsvetenskap. Raudvere, C. (ed.). Lund: Studentlitteratur, p. 149-180 32 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvinnan och familjen i Sovjetunionen

  Charlotte Tornbjer, 2008, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Karlsson, K-G. & Gerner, K. (eds.). Nordic Academic Press, p. 53-112

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Attributionism

  Matthew Talbert, 2019, (Accepted/In press) The Oxford Handbook of Moral Responsibility. Oxford University Press, New York

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Att sätta gränser

  Jan Kockum & Jönsson, L., 2005, META: Medeltidsarkeologisk tidskrift, 2, p. 3-20 17 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 64. Att sätta Malmö på kartan

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Tykesson, T. (ed.). Historiska Media

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Att sätta praxis på pränt : En handbok i att skriva betygskriterier

  Johanna Bergqvist, 2015, [Publisher information missing]. 82 p.

  Research output: Book/ReportBook

 66. Att se Fåglarna och Marnie genom Fönstret åt gården

  Michael Tapper (Translator), 1999, Filmhäftet, 4, p. 46-52.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 67. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Habbe, P., 2006, General History and Anthropology of Religions. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Att se över Sundet: Rumslig positionering och mobilisering på Baltiska utställningen 1914

  Lina Sturfelt, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (eds.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 175-188

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 69. Att se, skapa och förstå konst

  Ingar Brinck, 2003, Från modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer. Eriksson, Y. & Göthlund, A. (eds.). Signum, p. 155-172

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 70. Att se Skapelsen i en limpa bröd – om begrepp, översättning och förståelse

  Håkan Håkansson, 1998, In : Ugglan. 11, p. 137-151

  Research output: Contribution to journalArticle

 71. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Regnell, A., 2009, Ellerströms förlag. 408 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Att skapa en konsument : Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

  Sophie Elsässer, 2012, Makadam förlag. 528 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. Att skapa en röd tråd: kontinuitet genom kontrakt. Grupparbete som terminsprojekt

  Måns Holst-Ekström, Cecilia Hildeman Sjölin & Fritz, B., 2010, p. 62-69.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 74. Att skapa gemensamma visioner: Om språkets roll i människans utveckling

  Peter Gärdenfors, 2004, Axess Publishing AB.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 75. Att skapa gudstjänst: om sammanhangets betydelse i konfirmationsgudstjänsten

  Sven-Åke Selander, 1998, Med livet som insats: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Vol. 1998:3. p. 131-148 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 76. Att skapa liv och utforska död

  Lynn Åkesson & Susanne Lundin, 1995, In : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 1, p. 24-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 77. Att skriva filosofihistoria

  Svante Nordin (ed.) & Jonas Hansson (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 200 p. (Ugglan; vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 78. Att skriva för att lära: Eller Hur ska studenten motiveras att jobba mer än läraren

  Victoria Johansson, 2017 Nov 23, p. 32-33.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 79. Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent

  Per Rydén, 2003, Gustaf Hellström-Sällskapets skriftserie, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 80. Att skriva i offentligheten

  Svensson, J., 2005, In : Ikoner: vision och tradition. 2005, 4, p. 13-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 81. Att skriva livet

  Eva Helen Ulvros, 2007, Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre.. Rosengren, H. & Östling, J. (eds.). Sekel Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 82. Att skriva och bli tillskriven lärobokshistoria : svar till Lennart Andersson Palm

  Klas-Göran Karlsson, 2015, In : Historisk Tidskrift. 135, 4, p. 650-654

  Research output: Contribution to journalArticle

 83. Att skriva och läsa goodwill: Tre språkperspektiv på beskrivningar av förvärvet

  Henrik Rahm, Niklas Sandell & Peter Svensson, 2016 Nov, Balans: tidskrift för redovisning och revision, 2016, 5, p. 10-12 3 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 84. Att skriva personligt på en offentlig arena - om nätdagböcker på en svensk webbcommunity, Lunarstorm

  Anna W Gustafsson, 2004, Mediekulturer. Hybrider & Förvandlingar. Holmberg, C-G. & Svensson, J. (eds.). Carlsson Bokförlag, p. 172-197

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 85. Att skriva sig samman. Recension av Eva Dahlström (red.): Kära brevvän: En bok om och med brev

  Littberger, I., 2000, In : Det goda livet: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn. 62, p. 189-190

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 86. Att skriva sin stad - och bevaka världen. Runer Jonsson i Nybro Tidning

  Evenäs, C., 2006, Claes Evenäs. 441 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Att skriva under belägring

  Diab, H., 2006, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 88. Att sminka de döda

  Mikael Askander, 2009, ACSIS: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Nyblom, A. (ed.). Linköping University Electronic Press, Vol. Kultur~Natur 2009 - Conference Proceedings. p. 397-408 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 89. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (ed.). Riksantikvarieämbetet, p. 226-241

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 90. Att stå på egna ben.

  Friman, B., 2008, Malmö Kulturmiljö. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Att stå ut från mängden : om att producera social och kulturell differentiering med hjälp av coaching och styling

  Karin Salomonsson, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 92. Att stoppa taxameterns tickande: Några funderingar kring berättandet i roman och film

  Erik Hedling, 1986, In : Filmhäftet. 54, p. 57-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 93. Att studera sjukdomskulturer

  Kristofer Hansson, 2014, Socialmedicinsk tidskrift, 91, 3, p. 314-316.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 94. Att ta ett andetag

  Kristofer Hansson, 2019, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (eds.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, p. 264-266

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 95. Att tala med maskinerna

  Peter Gärdenfors, 1997.

  Research output: Working paper

 96. Att tämja det digitala

  Helena Sandberg, 2019 Feb 21, På tal om e-hälsa. Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 195-216 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 97. Att tänja gränser

  Ossiannilsson, E. & Björnsson, V., 2011, (Submitted) [Host publication title missing]. Medicinhistoriska sällskapet, p. 1-6

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 98. Att tänka med apor

  Björck, A., 2012, Ord och bild, 2012:4, p. 10-17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 99. Att tänka med träd

  Charlotte Hagström & Carina Sjöholm, 2007, In : Lustgården. 87, 2007, p. 53-60

  Research output: Contribution to journalArticle

 100. Att tänka, tala och skriva om musik – och en verktygslåda därtill

  Lamberth, M., 2009, http://musikforskning.se/konferenser/2009/abstracts.pdf.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 101. Att ta plats med hjälp av rullstol. Ungdomar utarbetar strategier för att övervinna hinder.

  Kristofer Hansson & Krantz, O., 2010, Altt om hjälpmedel, 3, p. 20-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 102. Att ta sig över tröskeln: Tröskelbegrepp inom högre utbildning

  Robin Stenwall, 2016 May 1, Lärande i LTH.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 103. Att ta tillvara och bygga vidare på tidigare kunskaper (ämnesspecifik text: geografi)

  Frida Splendido & David Örbring, 2018 Jan, 7 p. Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 104. Att ta tillvara och bygga vidare på tidigare kunskaper (generell text)

  Frida Splendido, 2018 Jan, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 105. Att ta vara på friheten: Populärkulturella föreställningar om rösträtten

  Emma Severinsson, 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (eds.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 106. Att testa gränser. En inledande problematisering

  Harald Gustafsson, 2005, Vid gränsen. Integration och ideniteter i det förnationella Norden. Gustafsson, H. & Sanders, H. (eds.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 107. Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

  Sjölin, J-G. (ed.), 1998, Studentlitteratur AB. 481 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 108. Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

  Sjölin, J-G. (ed.), 1993, Studentlitteratur AB. 445 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 109. Att tolka döda kroppar

  Sara Kärrholm, 2007, Möten. Festskrift till Anders Palm. Nykvist mfl., K. (ed.). Anacapri förlag, p. 375-383

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 110. Att tolka en gravdikt : En gravvård på Via Appia.

  Björk, M., 2015, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 2/2015.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 111. Att tolka texten

  Anders Palm, 2002, Litteraturvetenskap – en inledning. Bergsten, S. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 112. Att undersöka språk

  Victoria Johansson, 2013, Språket, människan och världen : människans språk 1-2. Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 315-334

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 113. Att undervisa för förståelse

  Peter Gärdenfors, 2018, Att bli lärare. Selander, S. & Insulander, E. (eds.). Solna: Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 114. Att undervisa för långtidsminnet

  Hans Teke, 2018, Blivande lärare och deras lärare - introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (ed.). Stockholm: Liber, p. 107-115

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 115. Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar

  Klas-Göran Karlsson (ed.), 2018 Jun 19, Lund: Studentlitteratur AB. 320 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 116. Att uppleva, studera och förstå skolkulturer: från individuell skolerfarenhet till professionell lärarkompetens

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (ed.). Stockholm: Liber, p. 24-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 117. Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

  Katarina Lundin, 2018 Jun 1, Lund: Lunds universitet. 160 p. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; no. A 78)

  Research output: Book/ReportBook

 118. Att utforska gränsland : om TV-serien Folkliv

  Robert Willim, 2013, In : ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år. 8, p. 39-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 119. Att utmana stressen

  Bodil Jönsson (ed.) & Orvar Löfgren (ed.), 2005, Studentlitteratur AB. 192 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 120. Att utvärdera ett gudsbevis: En studie i kalam

  Lembke, M., 2012, Tillvarons utmaningar: Religionsfilosofiska studier i erfarenhet, tro och mening. Svensson, T., Cejvan, E. & Stenqvist, C. (eds.). Artos & Norma, p. 243-263

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 121. Att utveckla digitala föremål för vården

  Kristofer Hansson, 2017, Health Management: att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig. Nordgren, L. (ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning, Vol. 2. p. 189-206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 122. Att vädja till sinnena

  Anders Eriksson, 2017 Sep 29.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 123. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet.

  Enö, M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 124. Att väga varje ord på guldvåg : att handleda studenter i deras uppsatsskrivande

  Kristofer Hansson, 2014, Högskolepedagogisk reflektion och praktik : proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Maurits, A. & Mårtensson, K. (eds.). Lunds universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna, p. 97-107

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 125. Att välja det rätta. Om ordval och grammatik hos tvåspråkiga barn.

  Lena Ekberg & Haskå, I., 2002, Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Hauksdóttir, A., Arnbjörnsdóttir, B., Gardarsdóttir, M. & Thorvaldsdóttir, S. (eds.). Háskoli Íslands, Reykjavík, Ísland, p. 11-30 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 126. Att välja döden

  Persson, B., 2000, SkåneGenealogen, 2, p. 12-16.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 127. Att vara eller inte vara Höganäs

  Lars-Eric Jönsson, 2011 Apr 3, Helsingborgs Dagblad.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 128. Att vara och att överleva : socialrealistiska strategier i Sverige och i Polen under mellankrigstiden

  Tubielewicz Mattsson, D., 2000, Allvarlig debatt och rolig lek : en festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla. Bron, M. (ed.). Uppsala : Centrum för multietnisk forskning

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 129. Att vara till för alla men inte för allt: folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

  Johanna Rivano Eckerdal, 2019 Feb 5, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 13 p.

  Research output: Book/ReportReport

 130. Att vårda sin vetenskap

  Anna W Gustafsson & Henrik Rahm, 2012, Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården. Karlsson, A-M., Landqvist, M. & Renberg, H. S. (eds.). Södertörns högskola, p. 119-136

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 131. Att veta och förstå: om kristendomsförhör i 1800-talets svenska kyrka

  Sven-Åke Selander, 2003, Sveriges kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Bexell, O. (ed.). Stockholm: Verbum, Vol. 7. p. 332-339 8 p. (Sveriges kyrkohistoria; vol. 7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 132. At vælge et nordisk perspektiv: En udfordring til en nationalstatslig historieskrivning

  Hanne Sanders, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (eds.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 17-30 14 p. (Studia Historica Lundensia; vol. 28).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 133. At ville eller ikke ville väre gift. Ägteskab og kirke omkring 1700

  Hanne Sanders, 2010, Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion. Rosenbeck, B. & Sanders, H. (eds.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 26. p. 66-89

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 134. A Two-Front Battle. On the Justification of Empirical Beliefs.

  Poirier Martinsson, R., 2001, Bjärnums Trycekri AB. Bjärnum. Sweden.,. 164 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 135. A two-step procedure to identify lexical elements of stance constructions in discourse from political blogs

  Vasiliki Simaki, Carita Paradis & Andreas, K., 2018, (Accepted/In press) In : Corpora.

  Research output: Contribution to journalArticle

 136. A two-tiered formalization of social influence

  Christoff, Z. & Hansen, J. U., 2013, In : Lecture Notes in Computer Science. 8196, p. 68-81

  Research output: Contribution to journalArticle

 137. Atypical abstract associations in aphasia measured by a semantic space model

  Mikael Roll, Mårtensson, F., Merle Horne, Sverker Sikström & Apt, P., 2010, In : Frontiers in Human Neuroscience.

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 138. Atypical associations to abstract words in Broca's aphasia

  Mikael Roll, Mårtensson, F., Sverker Sikström, Apt, P., Rasmus Bååth & Merle Horne, 2012, In : Cortex. 48, 8, p. 1068-1072

  Research output: Contribution to journalArticle

 139. Au-délà du language de la dance: Les significations du corps

  Göran Sonesson, 2009, In : Degrés. 139-40, p. C1-C25

  Research output: Contribution to journalArticle

 140. Au délà du montage, la rhétorique du cinéma

  Göran Sonesson, 2002, In : Visio. 7, 1-2, p. 155-170

  Research output: Contribution to journalArticle

 141. Audience engagement with The Bridge: cultural citizenship, Øresund utopianism and audiences as regionauts

  Askanius, T., 2016 Sep 24.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 142. Audience Experiences and Emotional Economy

  Annette Hill, 2015, Managing Media Firms and Industries: What's so special about media management? . Ferrell Lowe, G. & Brown, C. (eds.). Springer, p. pp277-292 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 143. Audience Participation in First-Century Performances

  Dan Nässelqvist, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 144. Audience Research and Multimodality: What Eye Tracking Reveals about Newspaper Reading

  Bucher, H-J. & Jana Holsanova, 2009, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 145. Audiences in the Round: Multi-method research in factual and reality television

  Annette Hill, 2012, The Handbook of Media and Communication Research. Jensen, K. B. (ed.). Routledge, p. 302-317

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 146. Audiences of The Bridge: Between popular and political modes of engagement

  Askanius, T., 2016 May 4.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 147. Audiens hos schimpanser och gorillor

  Peter Gärdenfors, 2007, Forskning och framsteg, 1, 07, p. 56-57.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 148. Audio description: Accessing meaning-making in popular scientific texts

  Jana Holsanova, 2018 Aug 16, p. 77-77. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 149. Audio description and audio subtitles – a study of a user preferences : with guidelines for audiovisual media

  Jana Holsanova, Hildén, A., Salmson, M. & Kesen Tundell, V., 2015, Tundell Salmson Lär.

  Research output: Book/ReportReport

 150. Audio description: Multimodal communication between sighted and blind audiences

  Jana Holsanova, 2017 Jul 5, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 151. Audio Papers - a manifesto

  Sanne Krogh Groth & Samson, K., 2016 Aug 30, In : Seismograf. AUGUST 2016, 5 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 152. Auditory and Acoustic Analysis of Voice Quality Variations in Normal Voices

  Zetterholm, E., 1999, Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences. Ohala, J. J. (ed.). University of California, p. 973-976

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 153. Auditory noise as a fast trigger for speech-reading

  Andersson, R., Scharenborg, O., Huettig, F. & Weber, A., 2013, In : Journal of Eye Movement Research. 6, 3, p. 540-540

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 154. Auditory noise as a fast trigger for speech-reading

  Andersson, R., Scharenborg, O., Huettig, F. & Weber, A., 2013, In : Abstract Book. p. 177-177

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 155. Augusta Lundin

  Emma Severinsson, 2018 Mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon . Göteborg : Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 156. Augustinerna i Dalby

  Stephan Borgehammar, 2010, Dalby kyrka: Om en plats i historien. Larsson, A. (ed.). Historiska Media, Lund, p. 92-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 157. August Palm - historien om agitatorn som förändrade Sverige

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2006, Hvad vilja socialdemokraterna? : August Palm i Malmö 6 november 1881 & i Stockholm 26 december 1881. ABF Stockholm, p. 6-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 158. August Strindbergs Inferno - genom Fabian Göransons penna

  Dick Harrison, 2010, In : Bild & Bubbla. 183, 2010/2, p. 31-33

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 159. Aulus Hirtius grav: en tidig tegelbyggnad i Rom

  Henrik Gerding, 2003, Romhorisont, 43, p. 27-31.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 160. A Unificationist Theory of Scientific Explanation

  Schweder, R., 2004, Department of Philosophy, Lund University. 144 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 161. A unified account of the conjunction fallacy by coherence

  Martin L. Jönsson & Shogenji, T., 2019, In : Synthese. 196, 1, p. 221-237 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 162. A unified approach towards the development of Swedish as L2: a processability account

  Pienemann, M. & Gisela Håkansson, 1999, In : Studies in Second Language Acquisition. 21, 3, p. 383-420

  Research output: Contribution to journalArticle

 163. Aura: Film Studies Journal

  Erik Hedling (ed.), 2000, In : Aura: filmvetenskaplig tidskrift. 6, 3, 71 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 164. Aura & transparens - Möten och iscensättningar i en spektakulär fabrik

  Robert Willim, 2005, Servicemötet. Multidisciplinära öppningar. Corvellec, H. & Lindquist, H. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 165. Aura. Filmvetenskaplig tidskrift

  Lars Gustaf Andersson (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 128 p. (Aura: filmvetenskaplig tidskrift; vol. IV)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 166. Auschwitz, autenticitet, kunskap

  Max Liljefors, 2000, Stumma föremål och levande historia – om autenticitet och kunskap i undervisningen om Förintelsen. Texter utgivna av Kommitén för levande historia. Swedish Prime Minister's Office

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 167. Auschwitz – förintelsens huvudstad

  Ulf Zander, 2010, Populär Historia, 19, 5, p. 18-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 168. Ausencia, prohibición y carencia : estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en tres obras de García Lorca

  Leon Vegas, C., 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 169. AUT 50

  Sanne Krogh Groth (ed.) & Anderberg, S. (ed.), 2016 Oct 3, In : Seismograf.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 170. AUT 50

  Sanne Krogh Groth & Anderberg, S., 2016 Oct 3, In : Seismograf.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 171. Authenticity, depression, and deep brain stimulation

  Johansson, V., Martin Garwicz, Kanje, M., Jens Schouenborg, Anders Tingström & Ulf Görman, 2011, In : Frontiers in Integrative Neuroscience. 5, p. 1-3

  Research output: Contribution to journalArticle

 172. Authorial voice and the addressee in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 173. Authoritarian Consolidation

  Göbel, C., 2011, In : European Political Science. 10, 2, p. 176-190

  Research output: Contribution to journalArticle

 174. Authoritarian Institution Building and the Quality of Democracy in Taiwan and Thailand

  Göbel, C. & Andersson, M., 2011.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 175. Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance

  Rouzbeh Parsi, 2009, In : Iranian Studies. 42, 3, p. 507-510

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 176. Authoritarian States in Southeast Asia in Times of Globalisation: Vietnam, Cambodia, Laos and Myanmar

  Kristina Jönsson, 2008, Globalization and Its Counter-forces in Southeast Asia. Chong, T. (ed.). Institute of Southeast Asian Studies

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 177. Author's response to Review of Mao's Last Revolution

  Michael Schoenhals, 2008, In : Reviews in History. Review Number 668

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 178. Autism as an attentional disorder

  Zücker Björne, P. & Christian Balkenius, 2003, Proceedings of the XIth European Conference on Developmental Psychology.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 179. Autobiography and the psychological study of religious lives

  Antoon Geels (ed.) & Belzen, J. A. (ed.), 2008, Rodopi. 388 p. (International Series in the Psychology of Religion; vol. 15)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 180. Autodidakter och manliga förebilder i Bonniers folkböcker

  Ann Steiner, 2008, Theorier om verklig diktning. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (eds.). Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 289-298

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 181. Automatic classification of accent and dialect type: results from southern Swedish

  Johan Frid, 2002, TMH-QPSR. Vol. 44. p. 89-92

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 182. Automatic classification of front and back pronounciation variants of /r/ in the Götaland dialects of Swedish

  Johan Frid, 2007, Proceedings of Fonetik 2007/TMH-QPSR. Department of Speech, Music and Hearing, KTH, Stockholm, Vol. 50. p. 113-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 183. Automatic estimation of pitch range through distribution fitting

  Johan Frid & Ambrazaitis, G., 2010, Proceedings from Fonetik 2010. p. 41-46 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 184. Automaticity in the recognition of nonverbal emotional vocalizations

  Lima, C. F., Andrey Anikin, Monteiro, A. C., Scott, S. K. & Castro, S. L., 2019, In : Emotion. 19, 2, p. 219-233

  Research output: Contribution to journalArticle

 185. Automatic prediction of speaker age using CART

  Susanne Schötz, 2005, Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University, 13 p. (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics and Phonetics; vol. 51).

  Research output: Working paper

 186. Automatic processing of unattended lexical information in visual oddball presentation: neurophysiological evidence.

  Shtyrov, Y., Goryainova, G., Tugin, S., Ossadtchi, A. & Shestakova, A., 2013, In : Frontiers in Human Neuroscience. 7, 421.

  Research output: Contribution to journalArticle

 187. Automatic ultrarapid activation and inhibition of cortical motor systems in spoken word comprehension

  Shtyrov, Y., Butorina, A., Nikolaeva, A. & Stroganova, T., 2014, In : Proceedings of the National Academy of Sciences. 111, 18, p. E1918-E1923

  Research output: Contribution to journalArticle

 188. Automedon - en doldis som blev ett begrepp

  Roos, P., 2011, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 12:4, p. 29-36.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 189. "Autonomi", "Bild", "Skönhet"

  Weimarck, T., 1985, Bildanalys: Teorier. Metoder. Begrepp. Cornell, P. & Dunér, S. (eds.). Gidlunds förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 190. Autonomie und Erziehung. Eine ethische Studie

  Nordström, K., 2009, Verlag Karl Alber. 424 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 191. Autonomi - realitet eller ideal?

  Ylva von Gerber, 2014, 302 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 192. Autonomy and Metacognition : A Healthcare Perspective

  Henrik Levinsson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 193. Autonomy in PhD-education – Supervising for Independence

  Mattias Borg, Fredrik Kopsch, Torgny Roxå, Paul Stankovski & Johannes Svensson, 2016 Dec 15, LTHs 9:e Pedagogiska Inspirationskonferens. Andersson, R. & Tempte, L. (eds.). LTH, Lund University, p. 9-13 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 194. Av aset blir en blomma och av ängeln blir ett as

  Vulovic, J., 2007, Att granska och diskutera: Lyrikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 100-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 195. Avatar Appearance in Computer Supported Learning

  Labbe, D., Magnus Haake & Agneta Gulz, 2009, (Submitted) 4 p.

  Research output: Working paper

 196. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen.

  Eva Helen Ulvros, 2014, In : Historisk Tidskrift. 2014, 4, p. 759-761

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 197. A Vector-based, Multidimensional Scanpath Similarity Measure

  Jarodzka, H., Holmqvist, K. & Marcus Nyström, 2010, [Host publication title missing]. ACM, New York, NY, p. 211-218 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 198. Även i Australien växer Kina så det knakar

  Johan Östling, 2019 Mar 25, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 199. A venit timpul re-creaţiei, re-generãrii

  Felix Nicolau, 2018 Dec 23, In : Steaua. 11-12, p. 36-38 8.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 200. Även i vår ytlighet bör vi vara medmänskliga

  Philip Warkander, 2017 May 22, bon.se.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 201. Även jag ägnar mig åt självcensur

  Inger Enkvist, 2019 Jul 1, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 202. Även originalnazisterna troddes vara ofarliga

  Dick Harrison, 2017 Sep 27, Svenska Dagbladet, p. 17 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 203. Äventyr och epifani: Några exempel på tidiga idrottsskildringar i svensk roman

  Hedén, B., 2001, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1, p. 20-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 204. Aversion and Erasure: The Fate of the Victim after the Holocaust

  Dietsch, J., 2012, In : American Historical Review. 117, 1, p. 163-163

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 205. Avhandlingen som personligt projekt

  Inger Enkvist, 2014 Jun 5, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 206. Avhandling om gifter

  Linder, J., Arne Jönsson & Olsson, A., 1998, Apotekarsocieteten. 200 p.

  Research output: Book/ReportBook

 207. Aviatik och journalistik: Flygbaronen och medierna kring 1910

  Jarlbrink, J. & Nyblom, A., 2012, In : Scandia. 78, 2, p. 13-40

  Research output: Contribution to journalArticle

 208. Aviculture: A History

  Daniel Möller (ed.) & Svanberg, I. (ed.), 2018, Hancock House Publishers. 266 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 209. A video-based system for recording speech movements in three dimensions.

  Wood, S. A. J., Czigler, P. & Nordh, E., 1993, In : Clinical Linguistics & Phonetics. 7, 4, p. 269-273

  Research output: Contribution to journalArticle

 210. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 211. Av jord är du kommen. En arkeolog ser på döden

  Nilsson Stutz, L., 2000, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000. Molnár, V., Paulsson, G., Grönvall, A. & Andersson, G. (eds.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 115-126 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 212. Avklippta från historien: Tidningsklippare och tidningsklipp i 1800-talets press

  Jarlbrink, J., 2009, In : Nordicom Information. 31, 4, p. 71-83

  Research output: Contribution to journalArticle

 213. Avlyssnade soldatsamtal

  Ulf Zander, 2013, Populär Historia, 9, 22, p. 65-65.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 214. Avoiding Epistemic Hell: Levi on Observation and Inconsistency

  Erik J Olsson, 2003, In : Synthese. 135, 1, p. 119-140

  Research output: Contribution to journalArticle

 215. Avoiding procrastination and the planning fallacy : Implementing study-plans as a strategy to increase student achievement

  Satu Manninen & Cecilia Wadsö-Lecaros, 2015, Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014. Maurits, A. & Mårtensson, K. (eds.). Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 216. Avoiding the prisoner's dilemma? Reply to Hurley

  Ingar Brinck, 2005, Interdisciplines. Origgi, G. & Sperber, D. (eds.). Institut Nicod, CNRS, Paris

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 217. Avokadosar och kepsar: ett epentetiskt s med olika funktioner

  Gunlög Josefsson, 2018, In : Språk och stil. 28, p. 5-21 16 p., 1.

  Research output: Contribution to journalArticle

 218. À vous 2: Franska för gymnasiet 2-3

  Carla Killander Cariboni, Sages, J. & Killander Cariboni, C., 2017 Apr 7, Lund: Folkuniversitetet. 199 p.

  Research output: Book/ReportBook

 219. A Voyage to Vardø – A Scientific Account of an Unscientific Expedition

  Sterken, C., Pippin Aspaas, P., David Dunér, Kontler, L., Neul, R., Pekonen, O. & Posch, T., 2013, In : Journal of Astronomical Data. 19, 1, p. 203-232

  Research output: Contribution to journalArticle

 220. "Av Raka Linjen" - de tvetydiga orden, den upp-och-nedvända världen

  Eva Haettner Aurelius, 2004, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2004. Dikt, bild och scen. Svedjedal, J. & Tunving, L. H. (eds.). Birger Sjöbergsällskapet, p. 18-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 221. "Av Raka linjen" - de tvetydiga orden, den upp-och-nervända världen

  Eva Haettner Aurelius, 2004, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2004. Dikt, bild och scen, p. 18-40.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 222. Av samma penning Helsingborg 3 mark – landskapet, urbaniseringen och Helsingborg

  Joakim Thomasson, 2018, (Accepted/In press) Städer vid Öresund. Reisnert, A. & Apell, L. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 223. Avsides och utan avsikt

  Anders Mortensen, 2004, Drömmens vin, ordets blod. Ljung, P. E. (ed.). Absalon

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 224. Avskaffa lärarlegitimationen

  Inger Enkvist, 2015 Oct 19, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...107 Next