Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Report
 2. Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv. En förusättningsanalys

  Sven-Åke Selander, 1994, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 224 p. (Rapporter om utbildning; no. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 3. En lägesrapport om film- och biografsituationen i Kristianstads län hösten 1992

  Olof Hedling, 1993, Svenska Filminstitutet. 72 p.

  Research output: Book/ReportReport

 4. Lärarskicklighet : teori och praktik med exempel från språkundervisning. Studiehandledning

  Inger Enkvist, 1993, [Publisher information missing]. (Natur och kultur)

  Research output: Book/ReportReport

 5. Conceptions of Learning and Study Goals: First-semester Students of Spanish at a Swedish University

  Inger Enkvist, 1992, [Publisher information missing]. (Studies of Higher Education and Research)

  Research output: Book/ReportReport

 6. Vad är kvalitet i språkundervisning på universitet?

  Inger Enkvist, 1991, [Publisher information missing]. (UHÄ FOU)

  Research output: Book/ReportReport

 7. Extern utvärdering av Certec

  Boalt, C., Lanshammar, H. & Odén, B., 1991, [Publisher information missing]. (Certec; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 8. Sambandet mellan gymnasieskolan och högskolan när det gäller språkstudier

  Inger Enkvist, 1991, [Publisher information missing]. (UHÄ FOU)

  Research output: Book/ReportReport

 9. Inte bara kråkor: om skrivundervisningen på gymnasiet

  Jan Einarsson (ed.) & Thavenius, J. (ed.), 1991, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Rapporter om utbildning ; no. 4)

  Research output: Book/ReportReport

 10. Språk och kön i skolpraktiken

  Jan Einarsson (ed.), 1991, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport om utbildning; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Från regional högskola till internationellt universitet

  Hägerstrand, T., Karlqvist, A., Andersson, Å. E. & Nils-Eric Sahlin, 1990, Sydsvenska handelskammaren. 88 p.

  Research output: Book/ReportReport

 12. Snårestad kyrka

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 13. Kabusa kapell

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 14. Sövestads kyrka

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 15. Gussnava kapell

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 16. Skårby kyrka

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 17. Öja kyrka

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 18. Stora Köpinge kyrka

  Jes Wienberg, 1990, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 19. Dykungens dotter : några gemensamma motiv i H.C. Andersens saga och Birgitta Trotzigs prosaberättelse

  Littberger, I., 1989, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 20. Från psalmer till Mikael Wiehe: psalmer och visor i gymnasieskolans religionskunskap. Ett didaktiskt metodiskt projekt

  Sven-Åke Selander, 1989, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 56 p. (Rapport; vol. 1989:11)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Rapport. Arkeologiska undersökningar 1985, Stenbocksvallar, Barsebäck, Barsebäcks sn Skåne

  Kristina Jennbert, 1987, (Unpublished) Lund University: Department of Archaeology. 17 p.

  Research output: Book/ReportReport

 22. Framställningen av marxister och revisionister i W. Doyles Origins of the French Revolution and B. Ankarloos Franska revolutionen

  Arne Jönsson, 1987, (Unpublished) [Publisher information missing]. 10 p.

  Research output: Book/ReportReport

 23. Bibliographie préliminaire des études beauvoiriennes

  Björn Larsson, 1985, [Publisher information missing]. (PERLES : petites études romanes de Lund. Extra seriem 1 : Lunds universitet, Romanska institutionen)

  Research output: Book/ReportReport

 24. Rapport. Undersökningar av stenåldersboplatsen Löddesborg, Löddeköpinge 92:2, Löddeköpinge sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1985, (Unpublished) Lund University: Department of Archaeology. 15 p.

  Research output: Book/ReportReport

 25. Arkeologiska undersökningar 1964-1970 av stenåldersboplatsen Löddesborg, Löddeköpinge 92:2, Löddeköpinge sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1985, (Unpublished) Lund University: Department of Archaeology. 40 p.

  Research output: Book/ReportReport

 26. Skanör-Falsterbo

  Lars Ersgård, 1984, Riksantikvarieämbetet. 107 p. (Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Medeltidsstaden; vol. 53)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Medbestämmande på lönsamhetens villkor - exemplet Högesta AB

  Anders Persson & Sandberg, K., 1984, Lunds universitet. 60 p. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 84:133)

  Research output: Book/ReportReport

 28. Sandbacken : bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter

  Lars Ersgård, Svedberg, V. & Sten, S., 1984, Riksantikvarieämbetet. 74 p. (Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. UV; vol. 1984:9)

  Research output: Book/ReportReport

 29. Rapport. Arkeologiska undersökningar vid Kämpinge 1983

  Lars Ersgård, 1984, Länsstyrelsen i Malmöhus län. 7 p. (Pugna forensis -? : arkeologiska undersökningar kring Foteviken, Skåne 1981-83)

  Research output: Book/ReportReport

 30. Rapport. Undersökningar av boplats och grav, sen ertebølle- och tidigneolitisk tid, Saxtorp 15:4, Saxtorps sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1984, (Unpublished) Lund University, Department of Archaeology. 17 p.

  Research output: Book/ReportReport

 31. Four Types of Altruism

  Björn Petersson, 1984, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Research output: Book/ReportReport

 32. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Sandberg, K., 1983, Lunds universitet. 36 p. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Research output: Book/ReportReport

 33. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 34. Några huvudriktningar inom modern riskteori

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Projektgruppen för nämnden för hantering av använt kärnbränsle. (NAK rapport; vol. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 35. Gymnasieval och sortering - valet till gymnasieskolan i stockholmsregionen

  Anders Persson, 1982, Stockholms läns landsting. 123 p. (Regionplanekontoret; vol. 1982:4)

  Research output: Book/ReportReport

 36. Några värdepåståenden om musik

  Björn Petersson, 1982, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Research output: Book/ReportReport

 37. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 p. (Rapport; vol. 1982:22)

  Research output: Book/ReportReport

 38. The publication of mathematical research in China

  Jan-Olof Svantesson, 1981, Research Policy Institute, Lund University.

  Research output: Book/ReportReport

 39. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Research output: Book/ReportReport

 40. Rapport från den kinesiska FoU-delegationens resa i Sverige

  Michael Schoenhals, 1980, Styrelsen för teknisk utveckling: Internationella enheten. 58 p.

  Research output: Book/ReportReport

 41. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum. 24 p. (Report series Institute of Archaeology; vol. 8)

  Research output: Book/ReportReport

 42. Chinese Periodicals and Newspapers in the Stockholm University Library

  Michael Schoenhals, 1979, Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 63 p. (Häften utgivna av Stockholms universitetsbibliotek; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 43. Statistisk grundkurs

  Jan-Olof Svantesson, 1978, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge. (Rapport från Köttforskningsinstitutet)

  Research output: Book/ReportReport

 44. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Research output: Book/ReportReport

 45. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 46. Conference proceeding (editor)
 47. Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity

  Ludvig Nyman (ed.), Tellbe, M. (ed.) & Wasserman, T. (ed.), 2019, Tübingen: Mohr Siebeck. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 48. Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten: Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017

  Johanna Bergqvist Rydén (ed.) & Maria Larsson (ed.), 2018 Sep 21, Lund: Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, Lunds universitet. 135 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 49. Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014

  Alexander Maurits (ed.) & Katarina Mårtensson (ed.), 2016 Sep 30, Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet. 112 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 50. Bo i Ro: Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016

  Frans Mossberg (ed.), Westerholm, B., Maria Albin, Lindqvist, M., Glebe, D., Skärbäck, E., Sörensen, M. & Persson Waye, K., 2016 Apr 19, Lund: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 77 p. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet; vol. 15)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 51. E-Governance in Asia: Strengthening Transparency and Accountability?

  Schlaeger, J. (ed.), 2016, [Publisher information missing]. 22 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 52. Prehistoric Pottery Across the Baltic: Regions, Influences and Methods

  Eklöv Pettersson, P. (ed.), 2016, Oxford: British Archaeological Reports (BAR). 80 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 53. Verbal and Nonverbal Representation in Terminology. Proceedings of the TOTh Workshop 2013. Copenhagen - 8 November 2013

  Lervad, S. (ed.), Peder Flemestad (ed.) & Weilgaard Christensen, L. (ed.), 2016, Institut Porphyre. 206 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 54. Ord om Ljud: Skriftställare om ljudmiljöer och ljud

  Frans Mossberg (ed.), Mats Arvidson, Strömberg, M., Mildner, A., Wassdahl, L. & Stockfelt, O., 2015, Lund: Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 71 p. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet; vol. 14)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 55. Svensk teologisk kvartalskrift : Thematic Issue: Paul Ricœur in Dialogue with Theology and Religious Studies

  Patrik Fridlund (ed.), 2015, Svensk teologisk kvartalskrift. 64 p. (Svensk teologisk kvartalskrift; vol. 91, no. 1-2)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 56. Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

  Frans Mossberg (ed.), 2015, Sound Environment Center at Lund university. 60 p. (Publications from Sound Environment Center at Lund University; no. 13)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 57. Working Papers 55, Proceedings from Fonetik 2015

  Malin Svensson Lundmark (ed.), Ambrazaitis, G. (ed.) & Joost van de Weijer (ed.), 2015, Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University. (Working papers Linguistics and Phonetics; vol. 55)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 58. Microstructures of Learning : Novel methods and approaches for assessing structural and functional changes underlying knowledge acquisition in the brain

  Merle Horne (ed.), Magnus Lindgren (ed.), Markus Nilsson (ed.), Mikael Roll (ed.), Shtyrov, Y. (ed.), Freddy Ståhlberg (ed.) & Daniel Topgaard (ed.), 2015, Frontiers. 48 p. (Neuroscience)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 59. Conference • NNHSH 2015 Theme: Encounters between Nordic health, welfare and the global: Challenges and possibilities

  Blaakilde, A. L. (ed.), Kristofer Hansson (ed.), Aasgaard Jansen, K. (ed.) & Ådahl, S. (ed.), 2015, The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 46 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 60. Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

  Frans Mossberg (ed.), 2014, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 105 p. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet / Publications from Sound Environment Center; no. 12)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 61. Conference • NNHSH 2014 Theme: Creative and able citizens: managing health and illness during the life course

  Blaakilde, A. L. (ed.), Kristofer Hansson (ed.), Jansen, K. A. (ed.) & Ådahl, S. (ed.), 2014, The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 49 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 62. Yiddish Culture in the 20th Century

  Jan Schwarz (ed.) & Aptroot, M. (ed.), 2014, Studia Rosenthaliana, Amsterdam.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 63. Conference • NNHSH 2013 Theme: Transformations of Health Practices and Health Policies in the Nordic Welfare States

  Blaakilde, A. L. (ed.), Kristofer Hansson (ed.), Aasgaard Jansen, K. (ed.) & Ådahl, S. (ed.), 2013, The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 64. Kärlek och vänskap. Platon, Aristoteles och europeisk idétradition. Platonsällskapets XXI symposium i Lund 2-5 juni 2011 http://aigis.igl.ku.dk/2012,2/Platonacta/indhold.html

  Karin Blomqvist (ed.), 2012, Köpenhamns universitet. (AIGIS; vol. AIGIS 12,2 - november 2012, no. http://aigis.igl.ku.dk/2012,2/Platonacta/indhold.html)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 65. Crafting Cultural Heritage

  Rosenqvist, J. (ed.), Palmsköld, A. (ed.) & Almevik, G. (ed.), 2012, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 66. Forskarutbildning på lika villkor: Jämställda doktorander? Proceedings

  Eva Brodin (ed.), 2012, AHU, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 67. Reconsidering the Carpet Paradigm

  Sundberg, M. (ed.) & Rosenqvist, J. (ed.), 2012, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 68. Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

  Frans Mossberg (ed.), 2011, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 116 p. (Ljudmiljöcentrum skriftserie; vol. 9)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 69. Challenging Mission Studies: Crossing Borders in Academia

  Mika Vähäkangas (ed.), 2011, Swedish Institute of Mission Research. (Swedish Missiological Themes; vol. 99, no. 4)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 70. Proceedings - Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation, kreativitet och lärande

  Gunilla Amnér (ed.) & Irhammar, M. (ed.), 2011, Centre for Educational Development, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 71. Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik

  Alftberg, Å. (ed.), Kristofer Hansson (ed.), Markus Idvall (ed.), Lars-Eric Jönsson (ed.), Max Liljefors (ed.) & Gabriella Nilsson (ed.), 2011, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 72. The History and Philosophy of Astrobiology. International Conference on Tycho Brahe’s island Ven, Sweden, September 27–28, 2011

  David Dunér (ed.), 2011, The Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 73. Religion and nationalism : meeting points, conflicts and challenges

  Anamaria Dutceac Segesten (ed.) & Petersson, B. (ed.), 2011, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 74. Words and their meaning: a deep delve from surface distribution into underlying neural representation

  Merle Horne (ed.) & Mikael Roll (ed.), 2010, John Benjamins Publishing Company. (The Mental Lexicon; vol. 5)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 75. Working Papers 54, Proceedings from Fonetik 2010

  Susanne Schötz (ed.) & Ambrazaitis, G. (ed.), 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. (Working Papers, Lund University, General Linguistics and Phonetics; vol. 54)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 76. Le Groupe μ. Quarante ans de rhétorique – Trente-trois ans de sémiotique visuelle Sous la direction de Maria Giulia Dondero et Göran Sonesson.

  Göran Sonesson (ed.) & Dondero, M. G. (ed.), 2010, Nouveaux actes sémiotiques.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 77. Proceedings of the Tenth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

  Birger Johansson (ed.), Erol Sahin, E. (ed.) & Christian Balkenius (ed.), 2010, Lund University. (Lund University Cognitive Studies; vol. 149)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 78. Innovation and Continuity – Non-Megalith Mortuary Practice in the Baltic

  Lars Larsson (ed.), Terberger, T. (ed.) & Lüth, F. (ed.), 2010, Philipp von Zabern. (Bericht der Römisch-Germanischen Kommission; vol. 88)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 79. Man & Sound Environment 2010.

  Frans Mossberg (ed.) & Landström, U. (ed.), 2010, Sound Environment Center at Lund university. 23 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 80. Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

  Cañamero, L. (ed.), Oudeyer, P-Y. (ed.) & Christian Balkenius (ed.), 2009, Lund Univeristy Cognitive Science. (Lund Univeristy Cognitive Studies; vol. 146)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 81. Sarah Coakley - A Symposium

  Gösta Hallonsten (ed.), 2009, [Publisher information missing]. (Svensk teologisk kvartalskrift; vol. 85, no. 2)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 82. Strategisk pedagogisk utveckling: Proceedings

  Katarina Mårtensson (ed.), 2009, Lund: Lund University (Media-Tryck). 65 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 83. Sounds of history

  Frans Mossberg (ed.), 2008, Sound Environment Center at Lund university. 62 p. (Ljudmiljöcentrum skriftserie; vol. 6)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 84. Sound, mind and emotion - research and aspects

  Frans Mossberg (ed.), 2008, Sound Environment Center at Lund university. 138 p. (Ljudmiljöcentrum skriftserie; vol. 8)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 85. Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

  Schlesinger, M. (ed.), Berthouze, L. (ed.) & Christian Balkenius (ed.), 2008, Lund Univeristy Cognitive Science. (Lund Univeristy Cognitive Studies; vol. 139)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 86. Ljud och tystnad för sinne och själ : betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation

  Frans Mossberg (ed.), 2008, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 53 p. (Ljudmiljöcentrum skriftserie; vol. 7)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 87. Identity Formation in the New Testament

  Bengt Holmberg (ed.) & Winninge, M. (ed.), 2008, Mohr Siebeck. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; vol. 227)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 88. Trade and Production in Premonetary Greece: Crossing Borders. Proceedings of the 7th-9th International Workshops, Athens, 1997-9

  Carole Gillis (ed.) & Sjöberg, B. (ed.), 2008, Paul Åströms förlag. (SIMA Pb; vol. 173)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 89. Spatial Cognition VI: Learning, Reasoning and Talking about Space

  Freksa, C. (ed.), Newcombe, N. (ed.), Peter Gärdenfors (ed.) & Wölfl, S. (ed.), 2008, Springer. (Lecture Notes in Artificial Intelligence 5248)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 90. Proceedings of the 5th Nordic Conference on Human-Computer Interaction - Using Bridges

  Agneta Gulz (ed.), Håkan Eftring (ed.) & Charlotte Magnusson (ed.), 2008, Association for Computing Machinery (ACM). (ACM International Conference Proceeding Series 358)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 91. Proceedings NU 2008

  Anders Sonesson (ed.) & Hedberg, M. (ed.), 2008, Lund: CED, Centre for Educational Development, Lunds universitet. 350 p.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 92. Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics

  Berthouze, L. (ed.), Prince, C. G. (ed.), Littman, M. (ed.), Kozima, H. (ed.) & Christian Balkenius (ed.), 2007, Lund University Cognitive Science. (Lund University Cognitive Studies; vol. 135)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 93. Ljud och inlärning

  Frans Mossberg (ed.), 2007, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 48 p. (Skriftserie; vol. 5)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 94. Conference: The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration

  Johanna Lindbladh (ed.), 2007, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 95. Working Papers 52, Proceedings from Fonetik 2006

  Ambrazaitis, G. (ed.) & Susanne Schötz (ed.), 2006, Centre for Languages and Literature, Lund University. (Working Papers, Lund University, Genreal Linguistics and Phonetics; vol. 52)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 96. Operativa ljud

  Frans Mossberg (ed.), 2006, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 46 p. (Skriftserie; vol. 3)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 97. Förföriska ljud

  Frans Mossberg (ed.), 2006, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 22 p. (Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet; vol. 2, no. 2)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)