Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Minnet går gränsvakt. Fyra poeter ur 1970-talets grekiska diktargeneration

  Mellberg, A-M., 2003, 301 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Pearl and Contemplative Writing

  Sylén-Lagerholm, A., 2003, 183 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Protestant Women Novelists and Irish Society 1879-1922

  Kickham, L., 2003, 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Der lange Weg des Zen-Buddhismus nach Deutschland : vom 16. Jahrhundert bis Rudolf Otto

  Offermanns, J., 2002, Almqvist & Wiksell International. 355 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Kampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972

  Linderoth, A., 2002, Historiska Media. 350 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.

  Adelmann, K., 2002, School of Education, Malmö University. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Screen Rites: a study of Swedish young people´s use and meaning-making of screen-based media in everyday life.

  Sjöberg, U., 2002, Department of Sociology, Lund University. 318 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Civilreligion med ett mänskligt ansikte : president Václav Havels tankar om individ, religion och samhälle

  Håkansson, P., 2002, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Biskop och stad : aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping

  Tagesson, G., 2002, Almqvist & Wiksell International. 475 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Föräldrars val av fristående skolor

  Damgren, J., 2002, School of Education, Malmö University. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. V1 Declaratives in Spoken Swedish : Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern

  Mörnsjö, M., 2002, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Es-Clefts und det-Clefts : Zur Syntax, Semantik und Informationsstruktur von Spaltsätzen im Deutschen und Schwedischen.

  Huber, S., 2002, German. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Sandström, D., 2002, Department of Comparative Literature, Lund University. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Emotion and Learning - A Computational Model of the Amygdala

  Morén, J., 2002, Lund University Cognitive Science. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. En resa till naturen på reklamens villkor

  Åsa Thelander, 2002, Department of Sociology, Lund University. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Tron, ordet och nådegåvorna : en studie av Livets Ord i Tjeckien

  Johansson, Z., 2002, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 325 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Ulfgard, M., 2002, B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm,. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Change and Identity : Protestant English Interpretations of John Henry Newman's Secession, 1845–1864

  Sidenvall, E., 2002, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Harald Boklund : kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930

  Ranby, H., 2002, Arkitekturmuseet. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Geometric Models of Similarity

  Johannesson, M., 2002, Department of Computer Science, Lund University. 171 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Land och fæ : strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier

  Ruthström, B., 2002, Department of Scandinavian Languages, Lund University. 255 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Pedagogy of Heuristic Contexturalisation: Intercultural transmission through cross-cultural encounters

  Lin, H. C., 2002, School of Education, Malmö University. 318 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. ”Gå vi till paradis med sång” : psalmers funktion i begravningsgudstjänster

  Evertsson, A., 2002, Arcus. 372 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Anderson, L., 2002, Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, 040-665 70 00; 665 80 69,. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet.

  Lundgren, U., 2002, Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden,. 301 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

  Maria Persson, 2002, Almqvist & Wiksell International. 154 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875.

  Eliasson, P., 2002, Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien. 455 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver "forskningsrapporter".

  Nilsson, N-E., 2002, Nils-Erik Nilsson Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, 651 88 Karlstad,. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Hällristarnas hem - Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder

  Borna-Ahlkvist, H., 2002, Riksantikvarieämbetet. 208 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Den kommunikativa utmaningen : en studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation

  Charlotte Simonsson, 2002, Department of Sociology, Lund University. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Med kroppen som instrument : en studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus

  Löwendahl, L., 2002, Almqvist & Wiksell International. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996.

  Henrik Rahm, 2002, Department of Scandinavian Languages, Lund University. 374 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

  Permer, L. G., 2002, Lars Göran Permer, Karin Permer, Inst för beteendevetenskap, Högskolan, Kristianstad,. 349 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572.

  Lundberg, M., 2002, Swedish Institute of Missionary Research. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Lärares raster : innehåll i mellanrum

  Nordänger, U. K., 2002, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Paul Tenngart, 2002, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 281 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Bergman, K., 2002, Historiska Media. 424 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. A Grin without a Cat 1 : 'Adversus Iudaeos' Texts in the Literature of Medieval Russia (988–1504)

  Pereswetoff-Morath, A., 2002, Department of East and Central European Studies. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

  Davidsson-Bremborg, A., 2002, Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet,. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Järnålderns Skåne : samhälle, centra och regioner

  Helgesson, B., 2002, 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. A grammar of Jahai

  Niclas Burenhult, 2002, Linguistics and Phonetics. 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

  Kerstin Bergman, 2002, Gidlunds förlag. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Ullström, S-O., 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 508 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Skolledare i grundskolan : en fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning

  Persson, I., 2002, Ingvar Persson, Beckasinvägen 4, 31050 Slöinge,. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska.

  Franzén, V., 2002, Linguistics and Phonetics. 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Poesi som poetik. Idéer om diktkonst i Jesper Svenbros lyrik.

  Karin Nykvist, 2002, Nordic Academic Press. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. En kritisk undersökning av det modernistiska projektet för design i Sverige.

  Rampell, L., 2002, Art History. 119 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

  Mathilda, N., 2002, English Studies. 186 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Dagens Gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

  Ideland, M., 2002, Nordic Academic Press. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Indonesian Literature vs New Order Orthodoxy. The Aftermath of 1965-1966.

  Nilsson-Hoadley, A-G., 2002, Department of East Asian Languages, Box 713, 220 07, Lund,. 179 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Visans kontinuum - Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst

  Frans Mossberg, 2002, Musicology. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten

  Persson, M., 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 414 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850.

  Lundell, P., 2002, Nordic Academic Press. 384 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Framtid.nu : flyt och friktion i ett snabbt företag

  Robert Willim, 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

  Stoor, T., 2002, Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02.,. 333 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Max Liljefors, 2002, Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN,. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Leopold, L., 2002, Gidlunds förlag. 547 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Empire and identity. Biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolution.

  Lindström, F., 2002, Department of History, Lund university. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Morality and the Pursuit of Happiness : A Study in Kantian Ethics

  Johan Brännmark, 2002, Johan Brännmark, Department of Philosophy, Lund University,. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. If Tropes

  Maurin, A-S., 2002, Kluwer. 183 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  Karlsson, L., 2002, Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University,. 202 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. Clefts in English and Swedish: A contrastive study of IT-clefts and WH-clefts in original texts and translations

  Mats Johansson, 2002, Department of English, Lund University. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

  Månsson, A., 2002, Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Andersson, T., 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 754 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele

  Henrik Gerding, 2002, Lund. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. Undervisa mot våld. Attityder, läromedel, arbetssätt

  Möller, T., 2001, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  Bokholm, S., 2001, Stockholmia Förlag, Kommittén för stockholmsforskning, S-105 35 Stockholm, Sweden. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Johansson, P. G., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Passion Embracing Death : A reading of Nina Sadur's novel 'The Garden'

  Sarsenov, K., 2001, Central and Eastern European Studies. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. En kapitalistisk anda : kulturella förändringar i 1100-talets Danmark.

  Carelli, P., 2001, Almqvist & Wiksell International. 464 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

  Sidsel Hansson, 2001, Department of Theology, Lund University. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. The Greek of the Ancient Synagogue : An Investigation on the Greek of the Septuagint, Pseudepigrapha and the New Testament

  Walser, G., 2001, Almqvist & Wiksell International. 198 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Ett brännglas för tidens strålar : striden om Torgny Segerstedts docentur 1903

  Stohlander Axelsson, E., 2001, Arken. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Problemlösning i matematik : en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9. Bilaga 2 : elevernas lösningar av de olika problemen

  Möllehed, E., 2001, Tomas Hallström, Lärarhögskolan, S- 200 45 Malmö, Sweden , tel.: 040-6658365,. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext

  Hartsmar, N., 2001, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 264 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Paul between Synagogue and State : Christians, Jews, and Civic Authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians

  Tellbe, M., 2001, Almqvist & Wiksell International. 340 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter

  Flores, F., 2001, Idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Biskopsgatan 7 223 62 Lund. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Andersson, I., 2001, Historiska Media. 358 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. Islamisk predikan på ljudkassett : en studie i retorik och fonogramologi

  Halldén, P., 2001, Almqvist & Wiksell International. 334 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Morality Beyond Humanity : Schopenhauer, Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics

  Monica Libell, 2001, History of Science and Ideas. 423 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder

  Wetterholm, H., 2001, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, 205 06 Malmö. 216 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. Bortom syndakatalogen : en studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet

  Cedersjö, B., 2001, Libris. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. Seeing the Word : John Dee and Renaissance Occultism

  Håkan Håkansson, 2001, Department of Cultural Sciences, Lund University. 373 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Amisch alli Daag : fromhet i funktion? : Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv

  von Martens, M., 2001, Arcus. 431 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. Gäster i huset : kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300

  Mats Roslund, 2001, Vetenskapssocieteten i Lund. 496 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare : undersökning av en samtalstyp i arbetslivet

  Lindgren, M., 2001, Inst. för nordiska språk, Lunds universitet. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Huvudgårdar och herravälden: En studie av småländsk medeltid

  Martin Hansson, 2001, Lund University. 372 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. La piratería textual : un estudio hipertextual de Son vacas, somos puercos y El médico de los piratas de Carmen Boullosa

  Forné, A., 2001, Lunds universitet, Romanska institutionen. 177 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Reuterswärd, E., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Persson, B., 2001, Historiska Media. 525 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet : Det kongelige bibliotek, Gl. Kongl. Saml. 10 2º

  Thomas Rydén, 2001, Vetenskapssocieteten i Lund. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. Case in Icelandic : A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach

  Barddal, J., 2001, Scandinavian Languages. 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

  Eek, J., 2001, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 180 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. The Origins of the Synagogue : A Socio-Historical Study

  Runesson, A., 2001, Almqvist & Wiksell International. 573 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 96. God in the Fourth Gospel : A Hermeneutical Investigation of the History of Interpretations

  Larsson, T., 2001, Almqvist & Wiksell International. 319 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)