Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Huvudgårdar och herravälden: En studie av småländsk medeltid

  Martin Hansson, 2001, Lund University. 372 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. La piratería textual : un estudio hipertextual de Son vacas, somos puercos y El médico de los piratas de Carmen Boullosa

  Forné, A., 2001, Lunds universitet, Romanska institutionen. 177 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Reuterswärd, E., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Persson, B., 2001, Historiska Media. 525 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet : Det kongelige bibliotek, Gl. Kongl. Saml. 10 2º

  Thomas Rydén, 2001, Vetenskapssocieteten i Lund. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Case in Icelandic : A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach

  Barddal, J., 2001, Scandinavian Languages. 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

  Eek, J., 2001, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 180 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. The Origins of the Synagogue : A Socio-Historical Study

  Runesson, A., 2001, Almqvist & Wiksell International. 573 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. God in the Fourth Gospel : A Hermeneutical Investigation of the History of Interpretations

  Larsson, T., 2001, Almqvist & Wiksell International. 319 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind.

  Jana Holsanova, 2001, Cognitive Science. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  Gao, H., 2001, Linguistics and Phonetics. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. A Landscape of Left-Overs : Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada

  Anne-Christine Hornborg, 2001, Almqvist & Wiksell International. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Med kolorerade figurer : handkolorering i Sverige under 1700- och 1800-talen

  Dal, B., 2001, Book and Library History. 383 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Agreement with Collective Nouns in English

  Levin, M., 2001, 180 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Antonyms in Context : A Corpus-Based Semantic Analysis of Swedish Descriptive Adjectives

  Willners, C., 2001, 178 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Laying the Boundaries of Syntax: Studies in the Interfaces Between Syntax, Semantics and Lexicon

  Gronemeyer, C., 2001, Department of Linguistics, Lund University. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Kyrka och kön – om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985

  Johanna Gustafsson Lundberg, 2001, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 404 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Luni sul Mignone och dess kringland. En diakronisk studie av ett mellanitaliskt landskap och dess arkeologi

  Bengtsson, J., 2001, Johnny R. Bengtsson Mellangatan 2 S-252 70 RÅÅ. 180 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Kinesernas vänner : en analys av missionens berättelse som ideologi och utopi

  Claesson, A. M., 2001, Jönköpings läns museum. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Liberty Revisited. A Historical and Systematic Account of an Egalitarian Conception of Liberty and Legitimacy

  Lena Halldenius, 2001, Bokbox förlag. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

  Ulf Zander, 2001, Nordic Academic Press. 656 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Inget landskap är en ö : dialektik och praktik i öländska landskap

  Saltzman, K., 2001, Nordic Academic Press. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. A Two-Front Battle. On the Justification of Empirical Beliefs.

  Poirier Martinsson, R., 2001, Bjärnums Trycekri AB. Bjärnum. Sweden.,. 164 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Lyhördhet : studenters uppfattning av lyhördhet i omvårdnad och utbildning

  Frisdal, B., 2001, Department of Education, Lund University. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Tarot: New age i bild och berättelse

  Magnus Gudmundsson, 2001, Carlsson Bokförlag. 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. I den värld vi drömmer om: utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner

  Bibi Jonsson, 2001, Werstam Media, Valleberga 6:37 276 46 Löderup, Sweden. 416 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Karin Zetterholm, 2001, Peeters Publishers. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Krakel Spektakel, hör hur det låter! Studier i Lennart Hellsings språkvärld

  Nilsson, I., 2001, Inger Nilsson, Lillegårdsg 3, S 392 47 Kalmar, Sweden. 353 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Den särskiljande politiken. En analys av debatten om positiv särbehandling i USA

  Roth, H. I., 2001, Department of Theology, Lund University. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk krönika 1948-1958

  Sjögren, K., 2001, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria

  Lettevall, R., 2001, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Tabu. Filmaren Vilgot Sjöman

  Åberg, A., 2001, Filmhäftet. 390 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch

  Magnus Zetterholm, 2001, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet

  Färnström, M., 2001, The Author + The Swedish Science Press, Uppsala,. 356 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Renée Forsell, 2001, Classical archaeology and ancient history. 155 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Robin Wood - brittisk filmkritiker

  Olof Hedling, 2001, Filmhäftet. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Mikrokosmos Förvaltare och Skapelsens Integritet, Den Teologiska Antropologin i Kyrkornas Världsråds JPIC-process med särskild hänsyn till skapelsens integritet

  Brander, B., 2001, Bo Brander, Kastanjegatan 19 D, 224 56 Lund, SWEDEN,. 275 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Den lekande Fröding : en författarskapsstudie

  Erik Zillén, 2001, Nordic Academic Press. 528 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning.

  Dillmar, A., 2001, Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala,. 558 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Intimitetens villkor : kön, sexualitet och berättelser om jaget

  Lundahl, P., 2001, Pia Lundahl, N Sonnarpsvägen 55, S-286 72 Åsljunga. 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Johansson, R., 2001, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm. 557 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  Ericson, M., 2001, A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001,. 465 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Progression and Regression. Aspects of Advanced Swedish Students' Competence in English Grammar

  Karlsson, M., 2001, English Studies. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. John Rufus and the World Vision of Anti-Chalcedonian Culture

  Steppa, J-E., 2001, 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Effects of Meditation on Respiration and the Temporal Lobes : An Exploratory and Meta-Analytic Study

  Petersson Bouin, Y., 2000, Studentlitteratur AB. 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

  Carla Cariboni Killander, 2000, Romanska institutionen, Lunds universitet. 334 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Mark and Mission : Mk 7:1-23 in its Narrative and Historical Contexts

  Svartvik, J., 2000, Almqvist & Wiksell International. 459 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Schooling Emotional Intelligence Through Narrative and Dialogue. Implications for the education of children and adolescents

  Campart, M., 2000, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 281 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet

  Havung, M., 2000, Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden. 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Engagemang i Lutherhjälpen : studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva

  Rubin, L., 2000, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 343 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Leva med stroke - lära av erfarenheter

  Hamilton, I., 2000, Inst f pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö tel: 040-325000; 325134 Fax: 040-325210,. 185 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. Flinta i sydvästra Skåne : en diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintor.

  Knarrström, B., 2000, Almqvist & Wiksell International. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen

  Ivarsson, H., 2000, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 211 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

  Jonas Otterbeck, 2000, Almqvist & Wiksell International. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Women's Human Rights and Islam : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Svensson, J., 2000, Almqvist & Wiksell International. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Månsson, A., 2000, School of Education, Malmö University. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. The Legacy of the Jaguar Prophet : An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography

  Liljefors Persson, B., 2000, Almqvist & Wiksell International. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

  Sandén, I., 2000, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 205 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture.

  Rudebeck, E., 2000, Almqvist & Wiksell International. 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Belief & Desire: the Standard Model of Intentional Action — Critique and Defence

  Björn Petersson, 2000, Björn Petersson, Dep. of Philosophy, Kungshuset, Lundagård, SE-222 22 Lund,. 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan

  Lovén, A., 2000, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, 205 06 Malmö. 303 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau

  Callewaert, I., 2000, Almqvist & Wiksell International. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Conversion and Contextual Conceptions of Christ: A Missiological Study among Young Converts in Brazzaville, Republic of Congo

  Sundberg, C., 2000, Swedish Institute of Missionary Research. 335 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Sagan om Unga Teatern i Malmö 1970-92

  Milekic, G., 2000, Lund University Press. 350 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Sharers in Divine Nature : 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context

  Starr, J. M., 2000, Almqvist & Wiksell International. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. La negazione nell'italiano degli svedesi : sequenze acquisizionai e influssi translinguistici

  Bardel, C., 2000, Romanska institutionen, Lunds universitet. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Faxeholm i maktens landskap : en historisk arkeologi

  Mogren, M., 2000, 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. Vuxnas tänkande om och förhållningssätt till munhälsa

  Rosenlind, M., 2000, Department of Education, Lund University. 238 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi

  Cristine Sarrimo, 2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 246 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. I rörelse : politisk handling under 1800-talets första hälft

  Fredrik Nilsson, 2000, Nordic Academic Press. 208 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Getting it Together: A Genre Analysis of the Rhetorical Structure of Open University Television Programmes in Science and Technology

  Jansson, R., 2000, Department of English, Lund University. 205 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources

  Holmqvist, I., 2000, English Studies. 379 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Attentatet på Dramaten. En studie av Alf Sjöbergs uppsättning av Marika Stiernstedts drama. The Outrage at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. A studie of Alf Sjöberg's stageing of Marika Stiernstedt's drama.

  Martinsson, E., 2000, Martinssons förlag, Hunneberga skola 1, S - 240 35 Harlösa,. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. The Power of Maps. The Region as a Societal Vision in the Age of the Öresund Bridge

  Markus Idvall, 2000, Nordic Academic Press. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Ariska Idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Arvidsson, S., 2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 425 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age

  Hammer, O., 2000, Olav Hammer, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund. 430 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. Från Orfeus till Eurydike : en rörelse i samtida svensk lyrik

  Malmberg, L., 2000, Ellerströms förlag. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. En bonadsmålare och hans värld. Johannes Nilsson i Breared

  Berglin, E., 2000, Elisabeth Berglin, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Finngatan 8, S­223 62 LUND,. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf

  Anders Mortensen, 2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 488 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Andersson, R., 2000, Institutionen för Östasiatiska Språk,. 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften Drama 1965-1995

  Rasmusson, V., 2000, Viveka Rasmusson, Tel: 040 - 51 04 90, Viveka.Rasmusson@lut.mah.se,. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Mattisson, J., 2000, Jane Mattisson. English Department, Lund University,. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga

  Wollinger, S., 2000, Carlsson Bokförlag. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Gates and Gods. Cults in the City Gates of Iron Age Palestine. An Investigation of the Archaeological and Biblical Sources.

  Haettner Blomquist, T., 2000, Almqvist & Wiksell International. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. The Late etruscan votive heads from Tessennano. A study of production, distribution and sociohistorical context.

  Söderlind, M., 2000, Martin Söderlind, Spinnarevägen 16, Södra Sandby,. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Vice in the Service of Virtue: John Cleland's Memoirs of a Woman of Pleasure

  Olsson, L., 2000, Department of English, Lund University. 293 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Fadern, sonen och berättaren. Minne och narrativitet hos Sven Delblanc

  Torbjörn Forslid, 2000, Bokförlaget Nya Doxa. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

  Ekstrand, B., 2000, Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad. 294 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Andersson, L. M., 2000, Nordic Academic Press. 621 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Krigen som inte blev av : Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mitt

  Hellstenius, M., 2000, Mats Hellstenius,. 201 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Olin, M., 2000, BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16,. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Davies, M., 2000, Mark Davies, c/o Hist. Dept,. 477 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Fredrika Bremer and the Writing of America

  Lofsvold, L. A., 1999, Lund University Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Sandgren, H., 1999, Lund University Press. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)