Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Sagan om Unga Teatern i Malmö 1970-92

  Milekic, G., 2000, Lund University Press. 350 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Sharers in Divine Nature : 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context

  Starr, J. M., 2000, Almqvist & Wiksell International. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. La negazione nell'italiano degli svedesi : sequenze acquisizionai e influssi translinguistici

  Bardel, C., 2000, Romanska institutionen, Lunds universitet. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Faxeholm i maktens landskap : en historisk arkeologi

  Mogren, M., 2000, 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Vuxnas tänkande om och förhållningssätt till munhälsa

  Rosenlind, M., 2000, Department of Education, Lund University. 238 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi

  Cristine Sarrimo, 2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 246 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. I rörelse : politisk handling under 1800-talets första hälft

  Fredrik Nilsson, 2000, Nordic Academic Press. 208 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Getting it Together: A Genre Analysis of the Rhetorical Structure of Open University Television Programmes in Science and Technology

  Jansson, R., 2000, Department of English, Lund University. 205 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources

  Holmqvist, I., 2000, English Studies. 379 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Attentatet på Dramaten. En studie av Alf Sjöbergs uppsättning av Marika Stiernstedts drama. The Outrage at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. A studie of Alf Sjöberg's stageing of Marika Stiernstedt's drama.

  Martinsson, E., 2000, Martinssons förlag, Hunneberga skola 1, S - 240 35 Harlösa,. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. The Power of Maps. The Region as a Societal Vision in the Age of the Öresund Bridge

  Markus Idvall, 2000, Nordic Academic Press. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Ariska Idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Arvidsson, S., 2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 425 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age

  Hammer, O., 2000, Olav Hammer, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund. 430 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Från Orfeus till Eurydike : en rörelse i samtida svensk lyrik

  Malmberg, L., 2000, Ellerströms förlag. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. En bonadsmålare och hans värld. Johannes Nilsson i Breared

  Berglin, E., 2000, Elisabeth Berglin, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Finngatan 8, S­223 62 LUND,. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf

  Anders Mortensen, 2000, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 488 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Andersson, R., 2000, Institutionen för Östasiatiska Språk,. 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften Drama 1965-1995

  Rasmusson, V., 2000, Viveka Rasmusson, Tel: 040 - 51 04 90, Viveka.Rasmusson@lut.mah.se,. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Mattisson, J., 2000, Jane Mattisson. English Department, Lund University,. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga

  Wollinger, S., 2000, Carlsson Bokförlag. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Gates and Gods. Cults in the City Gates of Iron Age Palestine. An Investigation of the Archaeological and Biblical Sources.

  Haettner Blomquist, T., 2000, Almqvist & Wiksell International. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. The Late etruscan votive heads from Tessennano. A study of production, distribution and sociohistorical context.

  Söderlind, M., 2000, Martin Söderlind, Spinnarevägen 16, Södra Sandby,. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Vice in the Service of Virtue: John Cleland's Memoirs of a Woman of Pleasure

  Olsson, L., 2000, Department of English, Lund University. 293 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Fadern, sonen och berättaren. Minne och narrativitet hos Sven Delblanc

  Torbjörn Forslid, 2000, Bokförlaget Nya Doxa. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

  Ekstrand, B., 2000, Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad. 294 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Andersson, L. M., 2000, Nordic Academic Press. 621 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Krigen som inte blev av : Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mitt

  Hellstenius, M., 2000, Mats Hellstenius,. 201 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Olin, M., 2000, BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16,. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Davies, M., 2000, Mark Davies, c/o Hist. Dept,. 477 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Fredrika Bremer and the Writing of America

  Lofsvold, L. A., 1999, Lund University Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Sandgren, H., 1999, Lund University Press. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Bibelsyn och frälsningslära i John Stotts teologi

  Sverker, P-A., 1999, Per-Axel Sverker, Nyborgsgatan 33, 702 20 Örebro,. 421 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

  Karlsudd, P., 1999, Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden. 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. The Fallen World in Coleridge’s Poetry

  Lindgren, A., 1999, Lund University Press. 259 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. The Message of a Mitsvah: The Mezuzah in Rabbinic Literature

  Jansson, E-M., 1999, Arken. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning.

  Fyrlund, B., 1999, Björn Fyrlund, Prästgården, SE-310 58 Vessigebro, Sweden,. 259 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650-1760

  Larsson, O., 1999, Olle Larsson, Väderkvarnsbacken 97, S-35256 Växjö, Sweden,. 351 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

  Nilsson, R., 1999, Lund University Press. 495 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Dopsed i förändring : studier av Örebro pastorat 1710-1910

  Sjölin, I., 1999, Lund University Press. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Lennartsson, M., 1999, Lund University Press. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi.

  Sporre, K., 1999, Atlas. 561 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Latent Trait Models of Intrinsic, Extrinsic, and Quest Religious Orientations

  Koskinen-Hagman, M., 1999, Marcus Koskinen-Hagman, Norra gatan 16 A 4, 22100 Mariehamn, Finland. 166 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Reaching for the Stars : Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940

  Holmberg, G., 1999, History of Science and Ideas. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

  Leffler, M., 1999, Lund University Press. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

  Johansson, T., 1999, Din Bok, Västra Hamngatan 21, S-411 17 Göteborg,. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare.

  Almer, H., 1999, Arken. 247 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor

  Carlie, L., 1999, Almqvist & Wiksell International. 167 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. On 'have' in Ancient Greek. An investigation on echo and the construction einai with a dative as expressions for 'have'.

  Kulneff-Eriksson, K., 1999, Lund University Press. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Promise, Protection, and Prosperity. Aspects of the "Shield" as a Religious Relational Metaphor in an Ancient Near Eastern Perspective. An Iconographical and Textual Analysis

  Wiig, A., 1999, Arne Wiig. Lagga Prästgård. 741 93 Knivsta. Sweden.,. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6.

  Utas Carlsson, K., 1999, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 357 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Talspråk i skrift : om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa 1800-1997

  Lagerholm, P., 1999, Scandinavian Languages. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. The transience of American Swedish

  Klintborg, S., 1999, Lund University Press. 171 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Die Personalpronomen im Zürichdeutschen

  Werner, I., 1999, 146 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Från skärva till kärl : ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala.

  Elfwendahl, M., 1999, 436 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

  Victoria Höög, 1999, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. The Victorian Governess Novel

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 1999, English Studies. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Persson, F., 1999, Department of History, Lund university. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Professionally Speaking - The prosodic and discourse structure of professional monologue in English

  Mosey, B. D. C., 1999, English Studies. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Återkomsten : antisemitism i Sverige efter 1945

  Bachner, H., 1999, Natur och kultur. 559 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Forum für Sprachlose. Eine kommunikationspsychologische und epistolär-rhetorische Untersuchung des Galaterbriefs

  Mitternacht, D., 1999, Almqvist & Wiksell International. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. American Warriors in Vietnam: Warrior Values and the Myth of the War Experience During the Vietnam War, 1965-1973.

  Sanimir Resic, 1999, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. Hilding Rosenbergs apokalyps : studier i Johannes uppenbarelse - ett musikverk i stridsutrustning

  Martinson, B., 1999, Björn Martinson Nicolaus Cervinsgat. 3, 254 33 Helsingborg Sweden,. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Klassrummets mikrovärld

  Aspelin, J., 1999, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900

  Hammar, I., 1999, Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,. 318 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Ljungh, A., 1999, Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. Zeit und Ewigkeit: Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie

  Jackelén, A., 1999, Antje Jackelén, Högseröds prästgård, S-240 33 Löberöd,. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Physical Persons. An Essay on Reconciliatory Physicalism

  Jan Hartman, 1999, Förlags AB Gondolin. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Contract

  Magnus Jiborn, 1999, Practical Philosophy. 216 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring

  Charlotte Hagström, 1999, Nordic Academic Press. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862.

  Samuelsson, O., 1998, Lund University Press. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Perspectives on fixedness: applied and theoretical

  Hudson, J., 1998, Lund University Press. 177 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. American Medina: A Study of the Sunni Muslim Immigrant Communities in Chicago

  Schmidt, G., 1998, Almqvist & Wiksell International. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Muntlig framställning i årskurs 5: utveckling av kriterier för bedömning

  Folkesson, A-M., 1998, Anne-Mari Folkesson, Enighetens vag 53, 39359 Kalmar, tel 0480/15305. 179 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

  Fritzén, L., 1998, Lund University Press. 285 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Persson, M. P. S., 1998, Lund University Press. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt: En studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen

  Lepp, M., 1998, Almqvist & Wiksell International. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. The Moral Rubicon. A Study of the Principles of Sanctity of Life and Quality of Life in Bioethics.

  Carlberg, A., 1998, Axel Carlberg, Sandgatan 8, 223 50 Lund, Sweden,. 208 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. Traditions as Rhetorical Proof: Pauline Argumentation in 1 Corinthians

  Anders Eriksson, 1998, Almqvist & Wiksell International. 365 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Eriksson, K., 1998, Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

  Alwall, J., 1998, Lund University Press. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. Människor i utmark

  Svensson, E., 1998, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Olofsson, S-S., 1998, Almqvist & Wiksell International. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. Könsdidaktiska mönster i förskolepedagogiska texter

  Vallberg Roth, A-C., 1998, Almqvist & Wiksell International. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. UAMSHO: A Theological Study of the Proclamation of the Revival Movement within the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

  Nyagawa Munga, A., 1998, Lund University Press. 333 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. Beyond the Controversy: A Study of African Theologies of Inculturation and Liberation

  Munga, S. I., 1998, Lund University Press. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Översättarens röst : en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren

  Gullin, C., 1998, Christina Gullin Thulehemsvägen 135 22467 Lund,. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. How designers work - making sense of authentic cognitive activities

  Gedenryd, H., 1998, Cognitive Science. 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse: A Study of Learners of French and Swedish

  Marianne Gullberg, 1998, Lund: Lund University Press. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

  Lindvall, A., 1998, 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Perlestam, M., 1998, Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama

  Ann-Kristin Wallengren, 1998, Lund University Press.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

  Runquist, C., 1998, Norma Bokförlag, Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå,. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete

  Karin Salomonsson, 1998, Historiska Media, Box 1206, S-221 05, Lund, Sweden. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap.

  Andersson, H., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 520 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 96. Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.

  Christer Pahlmblad, 1998, Arcus. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 97. Catrines intressanta blekhet

  Bjurman, E. L., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)