Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap.

  Andersson, H., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 520 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.

  Christer Pahlmblad, 1998, Arcus. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Catrines intressanta blekhet

  Bjurman, E. L., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. A Grammar of Lalo

  Björverud, S., 1998, Department of East Asian Languages, Lund University. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Välfärdens motsträviga utkant : lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland

  Hansen, K., 1998, Historiska Media, Box 1206, S-221 05 LUND. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Landslagsspråk och stadslagsspråk : stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag

  Bo Wendt, 1997, Scandinavian Languages. 263 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. La Vie de saint Germer et la vie de saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux poèmes du XIIIe siècle, publiés avec introduction, notes et glossaire.

  Jönsson, N-O., 1997, Lund University Press. 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden i hemtjänsten

  Ström, P., 1997, Lund University Press. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. The Interplay of Social Science and Personal Belief in Gordon W. Allport's Psychology of Religion

  Jan Hermanson, 1997, Lund University Press. 249 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. The Alevi-Bektasi Legacy: Problems of Acquisition and Explanation

  Ataseven, I., 1997, Almqvist & Wiksell International. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Sundell, Å., 1997, Lund University Press. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Reflective thinking in mathematics. About students' constructions of fractions

  Engström, A., 1997, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

  Lisa Holm, 1997, Lund University Press. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik

  Önnerfors, O., 1997, Almqvist & Wiksell International. 269 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Målgruppen och budskapet: en modell för målgruppsanpassning av trafiksäkerhetsbudskap till unga manliga trafikanter

  Linderholm, I., 1997, Lund University Press. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. On the principles of word formation in Swedish

  Gunlög Josefsson, 1997, Lund University Press. 182 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands

  Elmeroth, E., 1997, Almqvist & Wiksell International. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

  Markham, D., 1997, Linguistics and Phonetics. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. The indexical 'I': The first person in thought and language

  Ingar Brinck, 1997, Kluwer. 178 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Die Modalpartikeln ja, doch und schon : Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik

  Ormelius-Sandblom, E., 1997, The German department, Helgonabacken 14, 223 62 Lund. 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Causal Facts

  Johannes Persson, 1997, Thales. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Swedish Numerals in an International Perspective

  Olsson, M., 1997, 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. The Sango Language and Its Lexicon (Sêndâ-yângâ tî Sängö)

  Thornell, C., 1997, 195 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. The acquisition of nominal compounding in Swedish

  Mellenius, I., 1997, 173 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Mellan provins och parnass : John Fernström i svenskt musikliv

  Lindberg, B., 1997, Arkiv. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Lindstedt Cronberg, M., 1997, Cronberg Publishers. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Kyrkan som sakrament. Henri de Lubacs fundamentalecklesiologi.

  Bexell, P., 1997, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 630 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Culture Unbound: The Americanization of Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Meijling Bäckman, I., 1997, Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund,. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Shards of Iron Age Communications. A ceramological study of internal structures and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen during the Late Roman Iron Age

  Stilborg, O., 1997, Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet,Tornavägen 13, 223 63 Lund, Sweden. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal

  Bergman, M., 1996, Nerenius & Santérus. 261 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. The Syntax of Past Participles. A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian

  Verner Egerland, 1996, Lund University Press. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. A parametric grammar of Seediq

  Arthur Holmer, 1996, 237 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Das deutsche Präsens : Tempus der Nichtvergangenheit

  Britt-Marie Ek, 1996, 154 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Lyckoriket: Studier i svensk upplysning

  Christensson, J., 1996, Bokförlaget Atlantis. 470 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870

  Eva Helen Ulvros, 1996, Historiska Media, Lund. 440 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Carlsson, U., 1996, Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995

  Börnfors, L., 1996, Historiska Media, Box 935, S-220 09 Lund, Sweden, email: red@pophist.se. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Ulla Isakssons romankonst

  Littberger, I., 1996, Albert Bonniers Förlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Grapes in the Desert : Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14

  Eidevall, G., 1996, Faculty of Theology. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Ungdom i nya kläder: Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige

  Wigerfelt, B., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barthreception

  Sigurdson, O., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 432 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad: Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet

  Lindgärde, V., 1996, Lund University Press. 430 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Vetenskap, evighet och religion; en studie i Anders Nygrens religionsfilosofi

  Månsson, B-Å., 1996, Bengt-Åke Månsson, Dept. of Theology, Lund University, Allhelgona kyrkog. 8, 223 62 Lund,. 170 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommuner

  Andersson, L. I., 1995, 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Natural Intelligence in Artificial Creatures

  Christian Balkenius, 1995, 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. In search of a global ethics: theological, political, and feminist perspectives based on a critical analysis of JPIC and WOMP

  Elisabeth Gerle, 1995, Lund: Lund University Press. 273 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Jesus the Only Teacher: Didactic Authority and Transmission in Ancient Israel, Ancient Judaism and the Matthean Community

  Samuel Byrskog, 1994, Almqvist & Wiksell International. 501 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Hyresvärlden: Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880 - 1925

  Hans Wallengren, 1994, Bokförlaget Mendocino. 445 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. Implementing Cognitive Semantics

  Holmqvist, K., 1993, Lund University Cognitive Science. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Den gotiske labyrint: Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Jes Wienberg, 1993, Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Dick Harrison, 1993, Lund University Press. 313 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Woman's Whole Existence: The House as an Image in the Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen

  Birgitta Berglund, 1993, Lund University Press. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Behovet att bli sedd : existentiell tematik och narrativa strategier i Per Gunnar Evanders författarskap 1965-1980

  Anders Ohlsson, 1993, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. Leva för jobbet och jobba för livet: Om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer

  Andersson, G., 1993, Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages: A Comparative Study

  Lars-Olof Delsing, 1993, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages: A Comparative Study

  Lars-Olof Delsing, 1993, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Lindsay Anderson och filmens estetik

  Erik Hedling, 1992, Lund University Press. 406 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Änglarnas barn. En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer

  Lars Gustaf Andersson, 1992, Bokbox förlag. 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. De ovanligas betydelse

  Lynn Åkesson, 1991, Carlsson Bokförlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Maktutövningens interna dynamik: Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

  Anders Persson, 1991, Department of Sociology, Lund University. 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. Tonal perception in speech

  House, D., 1990, Lund University Press. 169 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Complementation in Georgian

  Vamling, K., 1989, Lund University Press. 165 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. Der Hebräerbrief als Appell. I. Untersuchungen zu exordium, narratio und postscriptum (Hebr 1-2 und 13,22-25).

  Walter Übelacker, 1989, Almqvist & Wiksell International. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. La réception des Mandarins : le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France

  Björn Larsson, 1988, Lund University Press. 216 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. Adjektivets komparation i svenskan : en semantisk beskrivning

  Lundbladh, C-E., 1988, 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. A phonetic study of emphasis and vowels in Egyptian Arabic

  Norlin, K., 1987, Department of Linguistics, Lund University.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Teacher talk : how teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language

  Gisela Håkansson, 1987, Lund University Press. 134 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Structures prosodiques du suédois et du français : profils temporels et configurations tonales

  Touati, P., 1987, Lund University Press. 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. The Great Trajanic Frieze. The Study of a Monument and of the Mechanisms of Message Transmission in Roman Art

  Anne-Marie Leander Touati, 1987, Svenska institutet i Rom. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

  Eva Haettner Aurelius, 1985, Svenskt visarkiv. 559 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5 300 år sedan

  Kristina Jennbert, 1984, Liber. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. The phonology of language disordered children : production, perception, and awareness

  Magnusson, E., 1983, Liber. 159 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Sjölin, J-G., 1981, Kalejdoskop förlag. 453 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)