Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Web publication/site
 2. Skolkulturer - i skolan, i ämneslärarutbildningen och i blivande lärare

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2015

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 3. "Document of the Month" - a regular feature of the PRC History Group website

  Michael Schoenhals, 2014

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 4. Digital Atlas of the Roman Empire

  Åhlfeldt, J., 2013

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 5. A digital map of the Roman Empire

  Åhlfeldt, J., 2012 Sep

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 6. Italomemer - föreställningar om Italien

  Måns Holst-Ekström & Hoflund, D., 2009

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 7. Doctoral Thesis (monograph)
 8. Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket

  Janna Lundberg, 2020 Jan 31, Lund: Lund University (Media-Tryck). 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. As a Fire Beneath the Ashes: The Quest for Chinese Wisdom within Occultism, 1850-1949.

  Johan Nilsson, 2020 Jan 31, MediaTryck Lund. 303 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Opdragelse og diagnosticering: Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup Pigehjem 1908-1940

  Bolette Frydendahl Larsen, 2020, Lund: Department of History, Lund university. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. La motivation et le concept de soi: Regards croisés de l'élève et de l'enseignant de français langue étrangère en Suède

  Rocher Hahlin, C., 2020, Lund: Études romanes de Lund.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. The Emotional Community of Social Science Teaching

  Katarina Blennow, 2019 Dec 13, Lund Studies in Educational Sciences. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Seven Senses of the City: Urban Spacetime and Sensory Memory in Contemporary Sinophone Fiction

  Astrid Møller-Olsen, 2019 Nov 12, Lund University. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Portraits of Automated Facial Recognition: On Machinic Ways of Seeing the Face

  Lila Lee-Morrison, 2019 Oct 24, Bielefeld: Transcript. 186 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978

  Martin Nykvist, 2019 Sep 30, Lund: Nordic Academic Press. 303 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome's Eschatological Thought

  Katarina Pålsson, 2019 Sep 5, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör

  Malin Andersson, 2019 Aug 21, 1st ed. Lund: Lund University. 182 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion: The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt

  Lisa-Marie Teubler, 2019 Aug 16, (Submitted) Lund: Lund University. 190 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. En annan Abraham: Tre undersökningar av den kristna historiens kris

  Anna Sjöberg, 2019 Jun 5, Lund: MediaTryck Lund. 245 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning

  Malm, V., 2019 May 8, Lund: Ellerströms förlag. 478 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Permeable islands: A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions

  Christiane Müller, 2019 Apr 29, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa.

  Ingrid Bosseldal, 2019 Mar 29, Lund: Lund University, Faculty of Social Sciences. 379 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Det förflutna är ett främmande land: Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm

  Pejkovic, S., 2019 Feb 9, Lund: Lund University, Faculties of Humanities and Theology. 363 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Den biologiska vändningen: Biologi och skogsvård, 1900-1940

  Jimmy Jönsson, 2019, Lund University, Faculties of Humanities and Theology. 269 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

  Anders Ackfeldt, 2019, Lund: MediaTryck Lund. 214 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Folkbildning för delaktighet: En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Lisa Olsson Dahlquist, 2019, Lund University. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik

  Ingemar Karlsson, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

  Hans Teke, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. The Literary Construction of the Universe: Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy

  Daniel Helsing, 2019, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 311 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Compilation and Translation: Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War

  Arsenii Vetushko-Kalevich, 2019, Lund: Lunds universitet. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. ”En allians av något slag”: Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954

  Mikael Hermansson, 2018 Dec 13, Malmö: Universus Academic Press. 488 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Kärleksaffären: Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

  Ida de Wit Sandström, 2018 Nov 13, Göteborg och Stockholm: Makadam förlag. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. En ny teknik gör entré: Stentryckets etablering i Sverige

  Gunnel Hedberg, 2018 Nov 1, 1 ed. Lund: Egenutgivning. 629 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. "We can make new history here": Rituals of producing history in Swedish football clubs

  Katarzyna Herd, 2018 Oct 18, Lund University. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Perfection and Fiction: A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy

  Frits Gåvertsson, 2018 Sep 17, 1st ed. Lund: Lund University (Media-Tryck). 309 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws

  Claudia Zichi, 2018 Jun 9, Lund: mediatryck, Lund University. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Förnyelse - förbistring - försoning: En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015

  Arne Olsson, 2018 May 21, Bibliotheca Theologiae Practicae ed. Skellefteå: Artos & Norma. 553 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales: A Contextual Analysis

  Damtoft Poulsen, A., 2018 May 18, Lund: MediaTryck Lund. 249 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. The Church of Yimrhane Kristos: An Archaeological Investigation

  Gobezie Worku, M., 2018 May 3, Lund: Lund. 214 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Efterklang/efterskalv: Minne, erkännande och solidaritet i Nowa Huta

  Agnes Malmgren, 2018 May 3, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 310 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Weeping for the res publica: Tears in Roman political culture

  Johan Vekselius, 2018 Apr 6, Lund. 237 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Early Christian Determinism: A Study of The Ethics of The Tripartite Tractate

  Paul Linjamaa, 2018 Apr, Lund: Lund University (Media-Tryck). 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Naturliga medborgare: Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960

  Björn Lundberg, 2018 Mar 22, 1 ed. Lund: Arkiv. 374 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Cavefors: Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982

  Ragni Svensson, 2018 Mar 16, 1 ed. Lund: Ellerströms förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Los enigmas de Alejo Carpentier: La presencia oculta de un trauma familiar

  Victor Wahlström, 2018 Mar 9, Études romanes ed. Lund: MediaTryck Lund. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Hermeneutik och grammatik: Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik

  Andreas Widoff, 2018 Feb 1, 335 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. The neologisms in 2 Maccabees

  Domazakis, N., 2018, Lund: Lund University (Media-Tryck). 412 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. English in Primary Education in Sweden and Vietnam: Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure

  Vi Thanh Son, 2018, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Reading expectations: How expectations influence our reading, eye movements, opinions, and judgments

  Strukelj, A., 2018, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 312 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Between Values and the World: Studies in second-order value theory

  Andres Garcia, 2018, Lund. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Delade meningar: Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser.

  Tommy Bruhn, 2018, Ödåkra: Retorikförlaget. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew

  Daniel Hjort, 2018, Lund: Lund University (Media-Tryck). 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. Moderna kvinnor: Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933

  Emma Severinsson, 2018, Lund . 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Historia i futurum: Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

  Persson, H., 2018, Lunds universitet. 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor

  Isak Hyltén-Cavallius, 2018, (Accepted/In press) Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

  Stjernholm, E., 2018, Lund: Mediehistoriskt arkiv. 431 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. ”Filmreformens förste avantgardist”: Experimentfilmaren Peter Kylberg

  Diurlin, L., 2017 Dec 19, Mediehistoriskt arkiv, Mediehistoria Lunds universitet. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Post-Deleuzian Investigations of U.S. Avant-Garde Film, 1943–81

  Mendelyte, A., 2017 Nov 3, Lund. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Man, en och du: Generiska pronomen i svenskans historia

  Sanna Skärlund, 2017 Oct 17, Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Transformed Readings: Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement

  Wessbrandt, M., 2017 Oct 13, 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Toleransens gränser: Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

  Johannes Ljungberg, 2017 Oct 6, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. 'May contain traces of': An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet

  Cridland, M., 2017 Sep, Lund, Sweden: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 182 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere: Contestation and Pragmatism from the 1990s to the AKP-era

  Karlsson, A., 2017 May 29, Lund. 186 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Poesi som politik: Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad

  Stenbeck, E., 2017 May 16, Lund: Ellerströms förlag. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Knowledge and Acknowledgement: The Politics of Memory of the Armenian Genocide

  Avedian, V., 2017 May 10, Lund: Lund University (Media-Tryck). 366 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

  Martin Malmström, 2017 Apr 12, 1 ed. Lund: Lund University (Media-Tryck). 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. How It All Relates: Exploring the Space of Value Comparisons

  Henrik Andersson, 2017 Mar 25, Lund: Lund University (Media-Tryck). 212 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Det omstridda arvet: Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur

  Lundell, V., 2017 Mar 2, Studia Historica Lundensia ed. Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

  Mette Sjölin, 2017 Feb 24, 409 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Ordkonst och levnadskonst: Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning

  Erlanson, E., 2017 Jan 4, Lund. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730

  Tove Paulsson Holmberg, 2017, Lund: Lunds universitet. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria. 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Bebyggelsehierarkier och bylandskap: Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv

  Håkansson, A., 2017, Lund: Lund Studies in Historical Archaeology. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. 40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa: Análisis meta-crítico y metodológico de tesis doctorales escritas en los Estados Unidos (1970-2010)

  de Felipe Jimenez, P., 2017, Études romanes de Lund ed. Lund: Lund University (Media-Tryck). 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Between Utopia and Home: Swedish radical travel writing 1947-1966

  Edman, A., 2017, Lund. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Charlie Järpvall, 2016 Dec 16, Lund: Mediehistoriskt arkiv. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Mellan flykt och förändring: Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö

  Ekberg, K., 2016 Nov 18, Lund. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Den skandinaviske encyklopædi: Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon

  Simonsen, M., 2016 Nov 9, 1 ed. Lund: Makadam förlag. 328 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. Divine Suspense: On Kierkegaard's Frygt og Bæven and the Aesthetics of Suspense

  Engh Seland, A., 2016 Nov, Lund: Lund University (Media-Tryck). 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. Ovid's Heroides and the Ethopoeia

  BJÖRK, MARTINA., 2016 Oct 28, Lund: Lund University (Media-Tryck). 353 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. Jesus for Zanzibar: Narratives of Pentecostal Belonging, Islam, and Nation

  Hans Olsson, 2016 Oct 26, 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

  KENNETH LINDEGREN, 2016 Oct 21, Makadam förlag. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. The Japanese Imperative

  Axel Svahn, 2016 Oct 14, Lund: Lund University (Media-Tryck). 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. Polskans historia: En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok

  Gustafsson, M., 2016 Oct 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. Materialising Modern Cemeteries: Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen

  ANTHONY, S., 2016 Sep 30, Lund: MediaTryck Lund. 390 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Walking on the Pages of the Word of God: Self, Land, and Text Among Evangelical Volunteers in Jerusalem

  ARON ENGBERG, 2016 Sep 19, 1st ed. Lund. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. Versform & ikonicitet: Med exempel från svensk modernistisk lyrik

  SVENSSON, JIMMIE., 2016 Sep 2, 1 ed. Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Political comedy engagement: Genre work, political identity and cultural citizenship

  Joanna Doona, 2016 Aug 16, 1 ed. Lund. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  ALKESTRAND, MALIN., 2016 Aug, 1 ed. Göteborg & Stockholm: Makadam förlag. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Femina princeps: Livia's position in the Roman state

  LOVISA BRÄNNSTEDT, 2016 May 27, 500 ed. Lund: Lund University (Media-Tryck). 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the 'Book' of Psalms

  Willgren, D., 2016 May 19, (Unpublished) Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 502 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  ERIK BODENSTEN, 2016 Apr 29, Lund: Lund University (Media-Tryck). 399 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. The Drowning World: The visual culture of climate change

  Adam Brenthel, 2016 Apr 22, Lund: Lund University (Media-Tryck). 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care

  Gunnarson, M., 2016, Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 435 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Utmaningarna mot demokratins skola: Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

  Höjeberg, P., 2016, Department of History, Lund university. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. Case Endings in Spoken Standard Arabic

  Hallberg, A., 2016, Lund University, Faculties of Humanities and Theology. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 96. A Pilgrimage to the Past : Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650

  Matthew Norris, 2016, Lund University (Media-Tryck). 707 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 97. Roots and Routes : Life stories of exiled Hungarian women in Sweden

  Henriksson, K., 2016, Lund University. 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 98. Johannes Magnus and the Composition of Truth: Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus

  Astrid Nilsson, 2016, Lund: Lund University (Media-Tryck). 324 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 99. Pragmatic Muslim Politics: The case of Sri Lanka Muslim Congress

  Andreas Johansson, 2016, Lund: Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 100. Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

  Herbertsson, J., 2016, 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 101. Das perfektische Präteritum im Deutschen

  SOFIE NILSSON, 2016, Lund.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 102. Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Edoff, E., 2016, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 103. Historia från tidskriftsredaktionen: En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning

  Sjöland, M., 2016, Lund. 285 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 104. Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

  Pudney, E., 2016, Centre for Languages and Literature, Lund University. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 105. Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí

  Cappi, A., 2016, Lund : MediaTryck Lund. 388 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 106. Modernitet och myt : avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan

  Edlund, J., 2015, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 107. Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

  Karlsson, M., 2015, Vetenskapssocieteten i Lund. 615 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 108. Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955

  Martin Eriksson, 2015, Lund University (Media-Tryck). 289 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 109. Ambiguous Endeavours. The Evolution of the Melodramatic Mode in Polish Holocaust Narratives from Hanna Krall to "The Aftermath".

  Pluwak, A., 2015, Centre for Languages and Literature, Lund University. 250 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 110. L'analyse de la description en conversation : Pour une interface textuelle-conversationnelle.

  Bengtsson, N., 2015, Lunds universitet. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 111. Universal Burdens : Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore

  Fiscella, A., 2015, Lund University. 471 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 112. Designing for Peer Learning : Mathematics, Games and Peer Groups in Leisure-time Centers

  Harvard Maare, Å., 2015, 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 113. Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan

  Modéus, F., 2015, Verbum. 552 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 114. I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år

  Conrad Thing, N. A., 2015, Multivers. 502 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 115. Cultures of Denial : Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial

  Maria Karlsson, 2015, Department of History, Lund university. 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 116. Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814

  Nordland, H., 2015, Agerings bokförlag. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 117. Slips, Thoughts and Actions

  Cathrine Victoria Felix, 2015, Lund University. 125 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 118. Reel Socialism : Making sense of history in Czech and German cinema since 1989

  Sune Bechmann Pedersen, 2015, Department of History, Lund university. 328 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 119. Minne, jag, 1800. Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerberg och Heidenstam

  Henning, P., 2015, Makadam förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 120. Motion in Language and Experience : Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai

  Johan Blomberg, 2014, The Faculties of Humanities and Theology. 250 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 121. Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni” : Un territorio di confine tra Liguria e Provenza

  Riccardo Guglielmi, 2014, Centre for Languages and Literature, Lund University. 654 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 122. Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början

  Karin Gustavsson, 2014, Nordiska museets förlag. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 123. Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction : Analyses conversationnelles et phonétiques

  Persson, R., 2014, Centre for Languages and Literature, Lund University. 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 124. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

  David Gudmundsson, 2014, Universus Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 125. The Highest Force Hypothesis : Subordination in Swedish

  David Petersson, 2014, 174 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 126. Ägare och kapital : klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

  Brunnström, P., 2014, Pluribus. 428 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 127. Halmstadgruppens metamorfoser : en studie av en konstnärsgrupp

  Keck, B., 2014, Utblick Media i Halland AB, Stenvinkelsgatan 13 B, S-302 95 Halmstad, Sweden. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 128. The Street Art World

  Peter Bengtsen, 2014, Almendros de Granada Press. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 129. Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

  Fritzson, F-A., 2014, Lund University (Media-Tryck). 228 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 130. Landets SångGudinna : Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

  Alfred Sjödin, 2014, Makadam förlag. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 131. Shrines and Souls: The Reinvention of Religious Liberty and the Genesis of the Universal Declaration of Human Rights

  Lindkvist, L., 2014, Bokbox förlag. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 132. Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press

  Emma Hilborn, 2014, Agerings bokförlag. 354 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 133. Virginity Recast : Romanos and the Mother of God

  Arentzen, T., 2014, Lund University. 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 134. Lars Norén : Dramatikern

  Barbro Westling, 2014, Arena. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 135. Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013

  Evertsson, M., 2014, Artos & Norma. 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 136. Changing the Colours of the World. Modernism and Modernity in Chinese Drama and Film, 1919-1937

  Eriksson, R., 2014, 218 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 137. Public Reading and Aural Intensity : An Analysis of the Soundscape in John 1–4

  Dan Nässelqvist, 2014, 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 138. The Rudder of the Church : A Study of the Theory of Canon Law in the Pedalion

  Heith-Stade, D., 2014

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 139. Autonomi - realitet eller ideal?

  Ylva von Gerber, 2014, 302 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 140. Silent Modernism : Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf

  Lindskog, A., 2014, 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 141. Gayted Communities : Marginalized Sexualities in Lebanon

  Lundqvist, E. L., 2013, Lund University. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 142. Fornminnen : det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen

  Hållans, A-M., 2013, Nordic Academic Press. 325 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 143. Du och jag men inte vi : om omöjliga möten och deras orsaker i J. M. Coetzees fiktion

  Ignell, C., 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 340 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 144. Werden – ein Chamäleon der Sprache : Zum Werdegang von werden

  Osterkamp, M., 2013, Lunds universitet. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 145. The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

  Bratova, N., 2013, Lund University (Media-Tryck). 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 146. Resandets gränser : svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Nyman, M., 2013, Södertörns högskola. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 147. Developmental Perspectives on Transfer in Third Language Acquisition

  Sayehli, S., 2013, 210 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 148. Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition

  Zagal-Mach Wolfe, U. I., 2013, 382 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 149. Rethinking the Jewish-Comics Connection

  Lund, M., 2013, 413 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 150. "Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta" : En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858-1861

  Walter, S., 2013, Artos & Norma. 321 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 151. The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

  Eric Brandstedt, 2013, Lund University (Media-Tryck). 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 152. Skogsrået, näcken och Djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige

  Häll, M., 2013, Malört förlag. 588 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 153. Och nu börjar historien : Hjalmar Söderbergs novellkonst

  Landen, M., 2013, Bokförlaget Atlantis. 592 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 154. Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap

  Bjälesjö, J., 2013, Hammarlin Bokförlag. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 155. Impure vision : American staged art photography of the 1970s

  Moa Goysdotter, 2013, Nordic Academic Press. 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 156. Botaniska bilder till allmänheten : om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora

  Gunilla Törnvall, 2013, Bokförlaget Atlantis. 485 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 157. Dystopiernas seger : totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt

  Johan Stenfeldt, 2013, Höör: Agerings bokförlag. 427 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 158. Hope and Otherness : Christian Eschatology in an Interreligious Context

  Jakob Wirén, 2013, 378 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 159. Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

  Skowronski, E., 2013

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 160. Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory

  Hammar, I., 2013, 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 161. Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar

  Göndör, E., 2012, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 199 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 162. Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

  Lindström, N., 2012, Lunds universitet. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 163. Not the Whole Story : The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland

  Hallonsten, G., 2012, Lund University. 366 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 164. Aspekte des Dativs : Zur Relation zwischen der Dativ-DP und der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen

  Ekberg, E., 2012, Lunds universitet. 319 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 165. Teaching History, Learning Piety: an Alevi Foundation in Contemporary Turkey

  Markussen, H., 2012, Sekel Bokförlag. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 166. The Most Delicate Subject : A History of Sex Education Films in Sweden

  Björklund, E., 2012, Lunds universitet. 426 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 167. Julkrubban i Svenska kyrkan : Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut

  Ahlfors, H., 2012, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 435 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 168. Att föra det egna till torgs : berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner

  Lundin, I., 2012, Lund University (Media-Tryck). 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 169. Negotiating Thainess : Religious and National Identities in Thailand's Southern Conflict

  Nilsen, M., 2012, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 262 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 170. När islam blev svenskt : föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010

  Cato, J., 2012, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 171. Upplevelsens poetik : slöjdseminariet på Nääs 1880–1940

  Alm, A., 2012, Lunds universitet. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 172. "We are in the Congo now" : Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964

  Andreas Tullberg, 2012, Department of History, Lund university. 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 173. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  Marianna Smaragdi, 2012, Centre for Languages and Literature, Lund University. 206 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 174. Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider

  Ohlsson, G., 2012, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 227 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 175. Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel : A Philological and Comparative Study

  Ola Wikander, 2012, Lunds universitet. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 176. Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

  Alftberg, Å., 2012, Lunds universitet. 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 177. Sketching the Invisible : Patterns of Church and City in Theodoret of Cyrrhus' Philotheos Historia

  Andreas Westergren, 2012, Lunds universitet. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 178. Att skapa en konsument : Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

  Elsässer, S., 2012, Makadam förlag. 528 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 179. Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

  Danielsson Malmros, I., 2012, Agerings bokförlag. 493 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 180. Tre städer, två broar och ett museum : minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina

  Nikolic, D., 2012, Lund University (Media-Tryck). 304 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 181. When Similarity Qualifies as a Sign : A Study in Picture Understanding and Semiotic Development in Young Children

  Lenninger, S., 2012, Lund University. 202 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 182. När något blir annorlunda : skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom

  Svensson Chowdhury, M., 2012, Historiska institutionen. 175 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 183. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Anna Nilsson Hammar, 2012, Agerings bokförlag. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 184. Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students

  Kiki Lindell, 2012, Centre for Languages and Literature, Lund University. 422 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 185. Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000

  Fleischer, R., 2012, Ink bokförlag. 630 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 186. Global Lifestyles : Constructions of Places and Identities in Travel Journalism

  Ljungberg, E., 2012, Makadam förlag. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 187. Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

  Lembke, M., 2012, 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 188. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Andersson, P., 2012, 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 189. Åldrandet och språket: en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Rosengren, A., 2011, Huddinge: Södertörns högskola. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 190. Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning

  Svensson, A-K., 2011, Malmö högskola. 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 191. På jakt efter språk : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Hansson, F., 2011, Malmö högskola. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 192. Fortunas klädnader : lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige

  Savin, K., 2011, Sekel Bokförlag. 504 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 193. Estrategias de atenuación en español L1 y L2 : estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos

  Holmlander, D., 2011, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 194. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Jonsson Malm, C., 2011, Lund University (Media-Tryck). 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 195. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Plank, K., 2011, Makadam förlag. 324 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 196. Die Wiedergabe der Wirklichkeit : Textmuster, Kohärenzmarkierung und Redewiedergabe in deutschen und schwedischen Tageszeitungen

  Sandahl, D., 2011, Centre for Languages and Literature, Lund University. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 197. Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund

  Källström, H., 2011, Artos & Norma. 367 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 198. The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden

  Eva Nylander, 2011, Department of Cultural Sciences, Lund University. 328 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 199. Malmös omvandling: från arbetarstad till kunskapsstad. En diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse

  Möllerström, V., 2011, 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 200. Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

  Balode, S., 2011, 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 201. Kärlek per korrespondens : två förlovade par under andra hälften av 1800-talet

  Douglas, C., 2011, 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 202. På spaning efter idrottsdidaktik

  Schenker, K., 2011, 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 203. Lovers of Muhammad : A Study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the Twenty-First Century

  Stjernholm, S., 2011, 337 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 204. Wirkmächtige Kommunikationsmedien : Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte

  Helmbrecht, M., 2011, 540 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 205. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.

  Ringarp, J., 2011, Makadam förlag. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 206. Fänad i helgade grifter: svensk djurgravpoesi 1670–1760

  Daniel Möller, 2011, Ellerströms förlag. 452 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 207. Snuten i skymningslandet : svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010

  Tapper, M., 2011, Nordic Academic Press. 860 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 208. Den vackra och erkända patriarchalismen : den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal

  Alexander Maurits, 2011, Sekel Bokförlag. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 209. English Place-Name Elements Relating to Boundaries

  Jepson, B., 2011, Centre for Languages and Literature, Lund University. 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 210. Jordens dotter : Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

  Ljung Svensson, A-S., 2011, Makadam förlag. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 211. Biologiämnets texter : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Nygård Larsson, P., 2011, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 359 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 212. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita Bandet 1900–1930.

  Bengtsson, Å., 2011, Makadam förlag. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 213. Figuring Flesh in Creation : Merleau-Ponty in Conversation with Philosophical Theology

  Nordlander, A., 2011, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 373 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 214. Taming the Prophets : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden

  Kjellgren, M., 2011, Sekel Bokförlag. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 215. Män i kostym : prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900

  Hedtjärn Wester, A., 2010, Nordiska museets förlag. 156 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 216. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Larsson, S., 2010, Gidlunds förlag. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 217. Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

  Miaji, A. B., 2010, History of Religions, Lund University. 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 218. Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

  Niskanen, L., 2010, Avdelningen för ABM och bokhistoria, Lunds universitet. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 219. Word Order in Övdalian : A Study in Variation and Change.

  Garbacz, P., 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 220. Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism

  Eriksson, J., 2010, Sekel Bokförlag. 719 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 221. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag” : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Ingemansson, M., 2010, Makadam förlag. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 222. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Jönsson, L. M., 2010, Malmö högskola. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 223. Mellem afrikaner og kreol : etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770

  Sebro, L., 2010, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 224. A Journey with a Status Confessionis. Analysis of an apartheid related conflict between the Dutch Reformed Church in South Africa and the World Alliance of Reformed Churches, 1982-1998

  Henriksson, L., 2010, Swedish Institute of Missionary Research. 333 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 225. I historiekanons skugga : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

  Lozic, V., 2010, Malmö högskola. 349 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 226. Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos.

  Olsson-Jers, C., 2010, Malmö högskola. 297 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 227. Children's Gestures from 18 to 30 Months

  Andrén, M., 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. 366 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 228. Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

  Berggren, Å., 2010, Nordic Academic Press. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 229. Cultivating the Sacred : Ritual Creativity and Practice among Women in Contemporary Europe

  Trulsson, Å., 2010, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 426 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 230. Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

  Linnarsson, M., 2010, Nordic Academic Press. 281 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 231. Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age - en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles

  Gardeberg, P., 2010, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 386 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 232. Att bygga broar över kulturgränser. Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Larsson, I., 2010, Lunds universitet. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 233. ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria.

  Strömquist, H., 2010, 410 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 234. Melamisufism i Bosnien : en dold gemenskap

  Gasi, A., 2010, 262 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)