Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Biologiämnets texter : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Nygård Larsson, P., 2011, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 359 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita Bandet 1900–1930.

  Bengtsson, Å., 2011, Makadam förlag. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Figuring Flesh in Creation : Merleau-Ponty in Conversation with Philosophical Theology

  Nordlander, A., 2011, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 373 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Taming the Prophets : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden

  Kjellgren, M., 2011, Sekel Bokförlag. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Män i kostym : prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900

  Hedtjärn Wester, A., 2010, Nordiska museets förlag. 156 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Larsson, S., 2010, Gidlunds förlag. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

  Miaji, A. B., 2010, History of Religions, Lund University. 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

  Niskanen, L., 2010, Avdelningen för ABM och bokhistoria, Lunds universitet. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Word Order in Övdalian : A Study in Variation and Change.

  Garbacz, P., 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism

  Eriksson, J., 2010, Sekel Bokförlag. 719 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag” : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Ingemansson, M., 2010, Makadam förlag. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Jönsson, L. M., 2010, Malmö högskola. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Mellem afrikaner og kreol : etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770

  Sebro, L., 2010, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. A Journey with a Status Confessionis. Analysis of an apartheid related conflict between the Dutch Reformed Church in South Africa and the World Alliance of Reformed Churches, 1982-1998

  Henriksson, L., 2010, Swedish Institute of Missionary Research. 333 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. I historiekanons skugga : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

  Lozic, V., 2010, Malmö högskola. 349 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos.

  Olsson-Jers, C., 2010, Malmö högskola. 297 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Children's Gestures from 18 to 30 Months

  Andrén, M., 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. 366 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

  Berggren, Å., 2010, Nordic Academic Press. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Cultivating the Sacred : Ritual Creativity and Practice among Women in Contemporary Europe

  Trulsson, Å., 2010, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 426 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

  Linnarsson, M., 2010, Nordic Academic Press. 281 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age - en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles

  Gardeberg, P., 2010, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 386 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Att bygga broar över kulturgränser. Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Larsson, I., 2010, Lunds universitet. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria.

  Strömquist, H., 2010, 410 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Melamisufism i Bosnien : en dold gemenskap

  Gasi, A., 2010, 262 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. The Evaluability Hypothesis : The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish

  Brandtler, J., 2010, 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritiden

  Londos, M., 2010, 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Den kosmetiska demokratin: En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad

  Marja Åkerström, 2010, Lunds universitet. 262 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa

  Katarina Bernhardsson, 2010, Ellerströms förlag. 416 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

  Lindhé, A., 2010, Lunds universitet. 185 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. The object markers ba and jiang in modern literary Chinese

  Ragvald, W-L., 2010, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige

  Hamqvist, S., 2010, Department of Media, Communication and Journalism, Lund University. 250 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet : en analys av arkitekturkritik i svensk press

  Ingemark Milos, A., 2010, Sekel Bokförlag. 212 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Höra hemma : familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet

  Björck, A., 2010, Makadam förlag. 415 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft

  Gregersen, M., 2010, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Malory and Authorship: A Study of an Irresolvable Debate

  Wallin, M., 2010, Lund University. 195 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Writing Worlds, Reading Landscapes : An Exploration of Settings in Fantasy

  Ekman, S., 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. 307 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese : A Decompositional Inquiry

  Karlsson, J., 2010, Centre for Languages and Literature, Lund University. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Likt ett brustet halleluja : trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa

  Törnqvist, A. C., 2010, Makadam förlag. 327 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Interpretive Functions of Adjectives in English – A Cognitive Approach

  Frännhag, H., 2010, 206 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Theory and Reality : Metaphysics as Second Science

  Angere, S., 2010, 315 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Dialogues on the Net - Power structures in asynchronous discussions in the context of a web based teacher training course

  Johnsson, A., 2009, Holmbergs. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa : interpretación psicoanalítica de la producción novelesca de un autor

  Jonsson, P., 2009, Lund University (Media-Tryck). 436 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Att förklara människan – diskurser i populärvetenskapliga TV-program

  Nilsson, M., 2009, Lund University. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Changing Landscapes and Persistent Places : An Exploration of the Bjäre Peninsula

  Nord, J., 2009, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Ritualization - Hybridization - Fragmentation: The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400

  Fredrik Ekengren, 2009, Lund: Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

  Nordström, J., 2009, Lund University. 329 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious : Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area : A Focus Group Study

  Rosen, I., 2009, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

  Svensson, G., 2009, Lund University Press. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Mellan makten och himmelriket : perspektiv på Hallands medeltida kyrkor.

  Nilsson, I-M., 2009, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 499 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Pamfletter! : En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet

  Anna W Gustafsson, 2009, Centre for Languages and Literature, Lund University. 267 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Nuclear Intonation in Swedish : Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German

  Ambrazaitis, G., 2009, Centre for Languages and Literature, Lund University. 199 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. Metaphors Cicero lived by : The Role of Metaphor and Simile in De senectute

  Aron Sjöblad, 2009, Centre for Languages and Literature, Lund University. 209 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Proformen und Ellipsen : Zur Syntax und Diskurspragmatik prädikativer Anaphern im Deutschen und im Schwedischen

  Ström Herold, J., 2009, eddy.se ab. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Entangled Figures : Five Poems from Temy i variacii by Boris Pasternak

  Winblad-Carlzohn, J., 2009, Centre for Languages and Literature, Lund University. 171 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

  Victoria Johansson, 2009, 225 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. Learning System Thinking : The role of semiotic and cognitive resources

  Maria Larsson, 2009, 169 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Livet som figur : om självbiografiskt minne och metaforer

  Bredefeldt Öhman, M., 2009, 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Autonomie und Erziehung. Eine ethische Studie

  Nordström, K., 2009, Verlag Karl Alber. 424 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Bönen i den helige Andes tempel - Människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi

  Appelqvist, T., 2009, Artos & Norma. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Enthusiasm, Contemplation, and Romantic Longing : Reconsidering Schubert's Sectional Songs in the Light of Historical Context

  Tobias Lund, 2009, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 359 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. Mobergland. Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie.

  Liljestrand, J., 2009, Ordfront förlag. 334 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. Ensamhet och gemenskap i förvandling - Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner

  Vulovic, J., 2009, Carlsson Bokförlag. 323 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Sådan er det at elske. En kulturanalyse af parforhold

  Holst Kjaer, S., 2009, Museum Tusculanum Press. 187 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Möten med motstånd : kultur, klass, kropp på vårdcentralen

  Fioretos, I., 2009, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and Persistence

  Högberg, A., 2009, Archaeopress. 303 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. I palissadernas tid. Om stolphål och skärvor och sociala relationer under yngre mellanneolitikum.

  Brink, K., 2009, Malmö Museer. 427 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. Bostadskultur, informationsflöden och hantverkare 1740-1820 med utgångspunkt i Bålby (Närke) och Skottsbergska gården (Blekinge)

  Söderström, R-M., 2009, Sekel Bokförlag. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. 6 x Saudek. Aspekter på ett konstnärskap

  Flagge, S., 2009, Sekel Bokförlag. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Könsmakt eller häxjakt? : Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor.

  Gabriella Nilsson, 2009, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 275 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Regnell, A., 2009, Ellerströms förlag. 408 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. In Search of Caravans Lost . Iranian Intellectuals and Nationalist Discourse in the Inter-War Years.

  Rouzbeh Parsi, 2009, Rouzbeh Parsi. 386 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. Från orsak till verkan : berättarstrategier i Sveriges Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling 1978-2005

  Krona, M., 2009, Lund University (Media-Tryck). 305 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Hedonism as the Explanation of Value

  Brax, D., 2009, 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Bernard-Marie Koltès : Vers une éthique de l'imagination

  Palm, S., 2009, 187 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Stockholmarnas resvanor – mellan trängselskatt och klimatdebatt

  Henriksson, G., 2008, Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms, KTH, Drottning Kristinas väg 30, SE-100 44 Stockholm. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Syntaktisk variation och förändring : en studie av subjektslösa satser i fornsvenska

  Håkansson, D., 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. Humor i romantisk text : om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825)

  Asklund, J., 2008, Comparative Literature, Centre for Languages and Literature. 323 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. I stadens skugga : den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  Bentz, E., 2008, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 309 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. Off-line Foveated Compression and Scene Perception: An Eye-Tracking Approach

  Marcus Nyström, 2008, Department of Electrical and Information Technology, Lund University. 139 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. El personaje femenino de la novela indigenista

  Ingela Johansson, 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 202 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau : Fantastique et Histoire

  Lutas, L., 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 235 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. In Search of the Via Media between Christ and Marx: A Study of Bishop Ding Guangxun's Contextual Theology

  Li, J., 2008, Svenska institutet för missionsforskning. 469 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. Andelivets agitator : J A Eklund, kristendomen och kulturen

  Sundeen, J., 2008, Norma förlag. 490 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Ausencia, prohibición y carencia : estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en tres obras de García Lorca

  Leon Vegas, C., 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish

  Diderichsen, P., 2008, Cognitive Science. 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Wool and Society : Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

  Robertsdottir, H., 2008, Makadam förlag. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Input och output : ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser

  Waldmann, C., 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Varying Virtue : Mythological Paragons of Wifely Virtues in Roman Elegy

  Öhrman, M., 2008, Faculties of Humanities and Theology. 218 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes

  Tomas Persson, 2008, Cognitive Science. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007

  Eilard, A., 2008, School of Teacher Education, Malmö University. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. Stilla flyter Maas : senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen.

  Dahlgren, M., 2008, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 305 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. Western esoterism : Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields

  Steen Larsen, L., 2008, Lund Studies in History of Religions. 354 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Theseus de Cologne, édition partielle d'une chanson de geste du XIVe siècle

  Mari Bacquin, 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 355 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. À la recherche de la morphologie silencieuse : sur le développement du pluriel en francais L2 écrit

  Malin Ågren, 2008, Lund University. 315 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 96. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Svensson, J., 2008, 294 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 97. Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

  Hemeren, P., 2008, 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 98. Homelands Lost and Gained : Slavic Migration and Settlement on Bornholm in the Early Middle Ages

  Naum, M., 2008, 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 99. Interaktion von Leben und Werk bei Schönberg - analysiert anhand seiner Ehekrise des Jahres 1908

  Lamberth, M., 2008, Peter Lang Publishing Group. 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 100. De vågade sig ut : en studie av Svenska Mongolmissionens missionärer och verksamhet 1910–1938

  Johansson, K., 2008, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 101. Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld

  Per Stobaeus, 2008, Artos & Norma. 468 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 102. Att stå på egna ben.

  Friman, B., 2008, Malmö Kulturmiljö. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 103. Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Elmgren, A., 2008, Sekel Bokförlag. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 104. Spatial Structures in Conrad’s Universe : The Tension between Opening and Closing as a Literary Device

  Claes Lindskog, 2008, Centre for Languages and Literature, Lund University. 201 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 105. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

  Ammert, N., 2008, Sisyfos förlag. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 106. Modern asatro : att konstruera etnisk och kulturell identitet

  Gregorius, F., 2008, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 325 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 107. Eldens återsken: Första världskriget i svensk föreställningsvärld

  Lina Sturfelt, 2008, Sekel Bokförlag. 365 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 108. Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna

  Mia-Marie Hammarlin, 2008, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 255 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 109. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Parmenius-Swärd, S., 2008, Malmö högskola. 275 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 110. Maktfyllda möten i medicinska rum: debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985

  Jansson, C., 2008, Sekel Bokförlag. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 111. What is Wrong with Extinction?

  Erik Persson, 2008, Lund University. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 112. Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912

  Widholm, C., 2008, h:ström - Text & Kultur. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 113. De guldglänsande ryttarna : C-brakteaternas ikonografi i ny belysning

  Adetorp, J., 2008, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 114. Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972

  Tolvhed, H., 2008, h:ström - Text & Kultur. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 115. Tullbergska rörelsen: Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869

  Olofsson, M., 2008, Sekel Bokförlag. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 116. Autonomy and Metacognition : A Healthcare Perspective

  Henrik Levinsson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 117. On Compositionality

  Martin Jönsson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 118. Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000

  Persson, F., 2008, Sekel Bokförlag. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 119. DEN FÖRSVUNNA HISTORIEN. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur

  Tomas Sniegon, 2008, Lunds Universitet - University of Lund. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 120. Röd Stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

  Hedén, A., 2008, Sekel Bokförlag. 356 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 121. Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

  Johan Östling, 2008, Bokförlaget Atlantis. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 122. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet.

  Vincenti Malmgren, T., 2008, 187 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 123. The Syntax of the Swedish Present Participle

  Thurén, C., 2008, 186 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 124. Eidola : Gender and Nation in the Writings of Penelope Delta (1874-1941)

  Tzimoula, D., 2008, 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 125. Also darüber lässt sich ja streiten! : Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln

  Alm, M., 2007, Almqvist & Wiksell International. 168 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 126. Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

  Rönnegård, P., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 127. Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

  Daiciu, V., 2007, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 128. Guds karneval : en religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens spiritualitet.

  Ulland, D., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 129. Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Rosenqvist, J., 2007, Nordiska museets förlag. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 130. Mesolitiska möten : Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström

  Carlsson, T., 2007, Riksantikvarieämbetet. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 131. The Transport Amphorae from Euesperides : The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC

  Göransson, K., 2007, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 132. "Who are you to tell us our history?" : kultur och religion i hawaiianers möte med amerikansk mission

  Hellner Taylor, K., 2007, History and Anthropology of Religions. 311 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 133. Bortom riksbildningen : människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien

  Lihammer, A., 2007, Lund University. Department of Archaeology and Ancient History.. 378 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 134. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Helgason, J., 2007, Comparative Literature. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 135. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

  Carlsson, K., 2007, Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 136. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

  Britt Dahlman, 2007, Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 137. Guests in the house : cultural transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300.

  Mats Roslund, 2007, Brill Academic Publishers.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 138. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Myrvold, K., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 536 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 139. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Ewald, A., 2007, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 398 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 140. De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland

  Cederholm, M., 2007, Department of History, Lund university. 579 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 141. A Possible World: Autism from Practice to Theory

  Zücker Björne, P., 2007, Cognitive Science. 210 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 142. The Making of Embrace and Exclusion: Isaiah 53 in the Light of Homecoming After Exile

  Hägglund, F., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 143. Power and Social Ontology

  Burman, Å., 2007, Bokbox förlag. 188 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 144. Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning.

  Carlstoft Bramell, A-K., 2007, Carlsson Bokförlag. 682 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 145. Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

  Joachim Östlund, 2007, Sekel Bokförlag. 301 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 146. "Judarnas Wagner": Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Henrik Rosengren, 2007, Sekel Bokförlag. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 147. Isaiah's Alleged Social Critique. A Foreign-Political Reading of Passages Such as Isaiah 5:8-24 and 10:1-4

  Bäckersten, O., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 148. Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser

  Bergman, L., 2007, Malmö högskola. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 149. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Andersson, F., 2007, Sekel Bokförlag. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 150. Migrations du croire chez Michel de Certeau

  Orylski, T., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 227 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 151. An Inquiry into Cultural Semiotics: Germaine de Staël's Autobiographical Travel Accounts

  Anna Cabak Rédei, 2007, Lund University Div. of Semiotics Department of Art History and Musicology Box 117 SE-221 00 LUND. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 152. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Jönsson, K., 2007, Holmbergs. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 153. En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Gustafsson, T., 2007, Sekel Bokförlag. 404 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 154. Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel

  Berglund, S., 2007, Gidlunds förlag. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 155. På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet

  Petersen, A., 2007, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 156. Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation

  Henrik Rydell Johnsén, 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 303 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 157. Marieberg och 1700-talets kakelugnar

  Scherman, S., 2007, Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet. 340 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 158. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Collstedt, C., 2007, Sekel Bokförlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 159. Refreshing & Restoration : Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21

  Lennartsson, G., 2007, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 345 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 160. Symptom Bearer and Symptom Solver. Arne Garborg´s Road towards a Lasting Conception of Life (1851-1894). A Psychological Study. Method & Analysis.

  Lie, T., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 338 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 161. De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media

  Nordström, K., 2007, Nordic Academic Press. 415 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 162. Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902.

  Lundberg, V., 2007, h:ström - Text & Kultur. 526 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 163. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

  Henrik Gyllstad, 2007, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 164. Mobile Performances : A Philosophical Account of Linguistic Undecidability as Possibility and Problem in the Theology of Religion

  Patrik Fridlund, 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 165. Näten på Limhamn: Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

  Lundin, J., 2007, Sekel Bokförlag. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 166. I ett andetag : En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet

  Kristofer Hansson, 2007, Critical Ethnography Press. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 167. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

  Löwendahl, M., 2007, Makadam förlag. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 168. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Magnus C Persson, 2007, Lund: Sisyfos förlag. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 169. Dokumentärfilmen som tidsresa - Modstrilogin

  Esping, I., 2007, 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 170. (De)composing the middle : A minimalist approach to middles in English and Swedish.

  Eva Klingvall, 2007, 179 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 171. Accountability and the making of knowledge statements : a study of academic discourse

  Malmström, H., 2007, 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 172. Läsmaskinen. Aspekter på bild och bok med utgångspunkt i Anders Billows verksamhet 1923–1953

  Jönsson, J., 2007, 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 173. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

  Dan-Erik Andersson, 2006, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 174. Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

  Nordanskog, G., 2006, Nordic Academic Press. 414 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 175. Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

  Anastasia Karlsson, 2006, Studentlitteratur AB. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 176. "Warum klingt das nicht deutsch?" : Probleme der Informationsstrukturierung in deutschen Texten schwedischer Schüler und Studenten

  Rosén, C., 2006, Almqvist & Wiksell International. 162 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 177. Aspektualität ohne Aspekt? : Progressivität und Imperfektivität im Deutschen und Schwedischen

  Henrik Henriksson, 2006, Almqvist & Wiksell International. 159 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 178. Älskad och förnekad: Flickboken i Sverige 1945-65

  Birgitta Theander, 2006, Göteborg: Makadam förlag. 504 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 179. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Habbe, P., 2006, General History and Anthropology of Religions. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 180. The Epistle of Jude : Its Text and Transmission

  Tommy Wasserman, 2006, Almqvist & Wiksell International. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 181. The Vulnerable Power of Worship A Study of a Power Approach to Contextualization in Christian Mission

  Rydinger, M., 2006, Studia Missionalia Svecana. 357 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 182. "Kristi ämbete" : Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan

  Fransson, T., 2006, Artos & Norma. 312 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 183. Öppna universum! : slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna

  Bergenhorn, M., 2006, Almqvist & Wiksell International. 315 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 184. (De)coding Modality : The Case of Must, May, Måste and Kan

  Wärnsby, A., 2006, English Studies. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 185. Kyrklig och social reform : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Christiansson, E., 2006, Artos & Norma. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 186. Attachment och förlåtelse : attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare

  Svenning, M., 2006, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 156 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 187. Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

  Bommarco, B., 2006, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 188. Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

  Susanne Schötz, 2006, Linguistics and Phonetics. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 189. Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite en FLE

  Gunnarsson, C., 2006, Department of Romance Languages. 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 190. Poesiläsning som meningsskapare : en studie om poesigrupper på sjukhem och hospice

  Eriksson, I., 2006, 340 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 191. Skol-TV - traditioner, visioner och former : en studie av skol-TV:s förutsättningar, framväxt och utveckling under 1960-talet

  Borg, M., 2006, Centre for Languages and Literature, Lund University. 249 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 192. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

  Dietsch, J., 2006, Department of History, Lund university. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 193. Skenet som bedrog: Mai Zetterling och det svenska sextiotalet

  Larsson, M., 2006, Sekel Bokförlag. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 194. Kunskapsbygge på nätet. En studie av studenter i dialog

  Malmberg, C., 2006, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 195. Utifrån sett - Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Cederberg, M., 2006, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 247 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 196. Hermannus Samsonius to Axel Oxenstierna : Latin Correspondence from 1621 to 1630 with Linguistic and Historical Commentaries

  Dobreff, J., 2006, Latin. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 197. Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

  Sara Håkansson, 2006, English Studies. 324 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 198. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Ann Steiner, 2006, Makadam förlag. 335 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 199. Caleacte : Production and Exchange in a North Sicilian Town c. 500 BC-500 AD

  Lindhagen, A., 2006, Classical archaeology and ancient history. 275 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 200. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Karlsson, M., 2006, Department of Sociology, Lund University. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 201. Lena Cronqvist: Reflections of Girls

  Wadstein MacLeod, K., 2006, Sekel Bokförlag. 238 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 202. Den stora mekanismen i Holm/Møllers Vasasagan

  Smiding, B., 2006, Lund University. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 203. Grundskollärares tankar om kompetensutveckling (Compulsory school teachers' thoughts about competence development)

  Nilsson, I., 2006, Department of Education, Lund University. 214 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 204. Att skriva sin stad - och bevaka världen. Runer Jonsson i Nybro Tidning

  Evenäs, C., 2006, Claes Evenäs. 441 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 205. Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

  Danerek, S., 2006, LUND UNIVERSITY Centre for Languages and Literature Box 201, 221 00 Lund Sweden. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 206. Lika chanser i gymnaiset? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Korp, H., 2006, Malmö högskola. 299 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 207. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Wiklund, M., 2006, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 208. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Cederwald, E., 2006, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 209. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Tossavainen, M., 2006, Department of History, Lund university. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 210. Nytt vin i gamla läglar Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973

  Alvunger, D., 2006, Din Bok & co. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 211. Amerta Movement of Java 1986-1997 : An Asian Movement Improvisation

  Lavelle, L., 2006, Department of East Asian Languages, Lund University. 371 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 212. Probes, pronouns and binding in the Minimalist Program

  Heinat, F., 2006, 165 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 213. Vardagens landskap : lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur

  Skoglund, P., 2005, Almqvist & Wiksell International. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 214. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland.

  Hallstedt, P. & Högström, M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 319 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 215. Etik och känslor : en empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever – en prövning av Ortonys teori

  Wilson, K., 2005, Psychology of Religion. 213 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 216. De villkorligt frigivna : relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand

  Wiktorin, P., 2005, Almqvist & Wiksell International. 212 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 217. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Persson, S., 2005, Makadam förlag. 474 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 218. Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

  Carlsson, L. Å., 2005, Almqvist & Wiksell International. 398 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 219. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet.

  Enö, M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 220. Seger åt Tibet! : den tibetanska diasporan och den religiösa nationen

  Piltz, Å., 2005, Almqvist & Wiksell International. 273 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 221. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Olsson, R-M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 141 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 222. Ett samband att beakta : psalm, psalmbok, samhälle

  Nisser, P. O., 2005, Artos & Norma. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 223. Sacrifice and Symbol : Biblical Shelamim in a Ritual Perspective

  Modéus, M., 2005, Almqvist & Wiksell International. 388 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 224. Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100

  Söderberg, B., 2005, Riksantikvarieämbetet. 518 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 225. Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar.

  Heberlein, A., 2005, Thales. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 226. Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel

  Varpio, M., 2005, Central and Eastern European Studies. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 227. Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

  Skenteri, F., 2005, Almqvist & Wiksell International. 120 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 228. L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè : uno studio comparativo sulla ricezione

  Wikman, C., 2005, Romanska institutionen, Lunds universitet. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 229. Ramadan in Java : The Joy and Jihad of Ritual Fasting

  Möller, A., 2005, Almqvist & Wiksell International. 451 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 230. Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2 : étude syntaxique, prosodique et discursive

  Conway, Å., 2005, Romanska institutionen, Lunds universitet. 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 231. Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais

  Jabet, M., 2005, Department of Romance Languages. 202 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 232. Participating in a Story: Exploring Audience Cognition

  Gander, P., 2005, Cognitive Science. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 233. Researcher, Traveller, Narrator : Studies in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2005, Almqvist & Wiksell International. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 234. La sollicitation dans l'interaction exolingue en français

  Bozier, C., 2005, Department of Romance Languages. 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 235. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

  Ann Kull, 2005, Almqvist & Wiksell International. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 236. Bakom fasaderna : byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk

  Eriksdotter, G., 2005, 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 237. Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

  Josefson, K., 2005, 227 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 238. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  Theodoridis, K., 2005, Theoretical Philosophy. 183 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 239. Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955

  Fuchs, H., 2005, Department of Art History and Musicology. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 240. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet.

  Ulrika Holgersson, 2005, Carlsson Bokförlag. 416 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 241. The Return of YHWH : The Tension between Deliverance and Repentance in Isaiah 40-55

  Blaženka Scheuer, 2005, Lund University. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)