Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Spatial Structures in Conrad’s Universe : The Tension between Opening and Closing as a Literary Device

  Claes Lindskog, 2008, Centre for Languages and Literature, Lund University. 201 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

  Ammert, N., 2008, Sisyfos förlag. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Modern asatro : att konstruera etnisk och kulturell identitet

  Gregorius, F., 2008, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 325 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Eldens återsken: Första världskriget i svensk föreställningsvärld

  Lina Sturfelt, 2008, Sekel Bokförlag. 365 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna

  Mia-Marie Hammarlin, 2008, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 255 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Parmenius-Swärd, S., 2008, Malmö högskola. 275 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Maktfyllda möten i medicinska rum: debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985

  Jansson, C., 2008, Sekel Bokförlag. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. What is Wrong with Extinction?

  Erik Persson, 2008, Lund University. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912

  Widholm, C., 2008, h:ström - Text & Kultur. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. De guldglänsande ryttarna : C-brakteaternas ikonografi i ny belysning

  Adetorp, J., 2008, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972

  Tolvhed, H., 2008, h:ström - Text & Kultur. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Tullbergska rörelsen: Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869

  Olofsson, M., 2008, Sekel Bokförlag. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Autonomy and Metacognition : A Healthcare Perspective

  Henrik Levinsson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. On Compositionality

  Martin Jönsson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 279 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000

  Persson, F., 2008, Sekel Bokförlag. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. DEN FÖRSVUNNA HISTORIEN. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur

  Tomas Sniegon, 2008, Lunds Universitet - University of Lund. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Röd Stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

  Hedén, A., 2008, Sekel Bokförlag. 356 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

  Johan Östling, 2008, Bokförlaget Atlantis. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet.

  Vincenti Malmgren, T., 2008, 187 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. The Syntax of the Swedish Present Participle

  Thurén, C., 2008, 186 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Eidola : Gender and Nation in the Writings of Penelope Delta (1874-1941)

  Tzimoula, D., 2008, 298 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Also darüber lässt sich ja streiten! : Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln

  Alm, M., 2007, Almqvist & Wiksell International. 168 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

  Rönnegård, P., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

  Daiciu, V., 2007, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Guds karneval : en religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens spiritualitet.

  Ulland, D., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Rosenqvist, J., 2007, Nordiska museets förlag. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Mesolitiska möten : Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström

  Carlsson, T., 2007, Riksantikvarieämbetet. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. The Transport Amphorae from Euesperides : The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC

  Göransson, K., 2007, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. "Who are you to tell us our history?" : kultur och religion i hawaiianers möte med amerikansk mission

  Hellner Taylor, K., 2007, History and Anthropology of Religions. 311 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Bortom riksbildningen : människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien

  Lihammer, A., 2007, Lund University. Department of Archaeology and Ancient History.. 378 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Helgason, J., 2007, Comparative Literature. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

  Carlsson, K., 2007, Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

  Britt Dahlman, 2007, Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Guests in the house : cultural transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300.

  Mats Roslund, 2007, Brill Academic Publishers.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Myrvold, K., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 536 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Ewald, A., 2007, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 398 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland

  Cederholm, M., 2007, Department of History, Lund university. 579 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. A Possible World: Autism from Practice to Theory

  Zücker Björne, P., 2007, Cognitive Science. 210 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. The Making of Embrace and Exclusion: Isaiah 53 in the Light of Homecoming After Exile

  Hägglund, F., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Power and Social Ontology

  Burman, Å., 2007, Bokbox förlag. 188 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning.

  Carlstoft Bramell, A-K., 2007, Carlsson Bokförlag. 682 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

  Joachim Östlund, 2007, Sekel Bokförlag. 301 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. "Judarnas Wagner": Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Henrik Rosengren, 2007, Sekel Bokförlag. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Isaiah's Alleged Social Critique. A Foreign-Political Reading of Passages Such as Isaiah 5:8-24 and 10:1-4

  Bäckersten, O., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser

  Bergman, L., 2007, Malmö högskola. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Andersson, F., 2007, Sekel Bokförlag. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Migrations du croire chez Michel de Certeau

  Orylski, T., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 227 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. An Inquiry into Cultural Semiotics: Germaine de Staël's Autobiographical Travel Accounts

  Anna Cabak Rédei, 2007, Lund University Div. of Semiotics Department of Art History and Musicology Box 117 SE-221 00 LUND. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Jönsson, K., 2007, Holmbergs. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Gustafsson, T., 2007, Sekel Bokförlag. 404 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel

  Berglund, S., 2007, Gidlunds förlag. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet

  Petersen, A., 2007, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation

  Henrik Rydell Johnsén, 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 303 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Marieberg och 1700-talets kakelugnar

  Scherman, S., 2007, Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet. 340 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Collstedt, C., 2007, Sekel Bokförlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. Refreshing & Restoration : Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21

  Lennartsson, G., 2007, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 345 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Symptom Bearer and Symptom Solver. Arne Garborg´s Road towards a Lasting Conception of Life (1851-1894). A Psychological Study. Method & Analysis.

  Lie, T., 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 338 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media

  Nordström, K., 2007, Nordic Academic Press. 415 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902.

  Lundberg, V., 2007, h:ström - Text & Kultur. 526 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

  Henrik Gyllstad, 2007, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. Mobile Performances : A Philosophical Account of Linguistic Undecidability as Possibility and Problem in the Theology of Religion

  Patrik Fridlund, 2007, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. Näten på Limhamn: Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

  Lundin, J., 2007, Sekel Bokförlag. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. I ett andetag : En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet

  Kristofer Hansson, 2007, Critical Ethnography Press. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

  Löwendahl, M., 2007, Makadam förlag. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Magnus C Persson, 2007, Lund: Sisyfos förlag. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. Dokumentärfilmen som tidsresa - Modstrilogin

  Esping, I., 2007, 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. (De)composing the middle : A minimalist approach to middles in English and Swedish.

  Eva Klingvall, 2007, 179 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. Accountability and the making of knowledge statements : a study of academic discourse

  Malmström, H., 2007, 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Läsmaskinen. Aspekter på bild och bok med utgångspunkt i Anders Billows verksamhet 1923–1953

  Jönsson, J., 2007, 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

  Dan-Erik Andersson, 2006, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

  Nordanskog, G., 2006, Nordic Academic Press. 414 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

  Anastasia Karlsson, 2006, Studentlitteratur AB. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. "Warum klingt das nicht deutsch?" : Probleme der Informationsstrukturierung in deutschen Texten schwedischer Schüler und Studenten

  Rosén, C., 2006, Almqvist & Wiksell International. 162 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. Aspektualität ohne Aspekt? : Progressivität und Imperfektivität im Deutschen und Schwedischen

  Henrik Henriksson, 2006, Almqvist & Wiksell International. 159 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Älskad och förnekad: Flickboken i Sverige 1945-65

  Birgitta Theander, 2006, Göteborg: Makadam förlag. 504 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Habbe, P., 2006, General History and Anthropology of Religions. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. The Epistle of Jude : Its Text and Transmission

  Tommy Wasserman, 2006, Almqvist & Wiksell International. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. The Vulnerable Power of Worship A Study of a Power Approach to Contextualization in Christian Mission

  Rydinger, M., 2006, Studia Missionalia Svecana. 357 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. "Kristi ämbete" : Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan

  Fransson, T., 2006, Artos & Norma. 312 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Öppna universum! : slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna

  Bergenhorn, M., 2006, Almqvist & Wiksell International. 315 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. (De)coding Modality : The Case of Must, May, Måste and Kan

  Wärnsby, A., 2006, English Studies. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. Kyrklig och social reform : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Christiansson, E., 2006, Artos & Norma. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. Attachment och förlåtelse : attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare

  Svenning, M., 2006, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 156 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

  Bommarco, B., 2006, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

  Susanne Schötz, 2006, Linguistics and Phonetics. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite en FLE

  Gunnarsson, C., 2006, Department of Romance Languages. 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Poesiläsning som meningsskapare : en studie om poesigrupper på sjukhem och hospice

  Eriksson, I., 2006, 340 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Skol-TV - traditioner, visioner och former : en studie av skol-TV:s förutsättningar, framväxt och utveckling under 1960-talet

  Borg, M., 2006, Centre for Languages and Literature, Lund University. 249 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

  Dietsch, J., 2006, Department of History, Lund university. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Skenet som bedrog: Mai Zetterling och det svenska sextiotalet

  Larsson, M., 2006, Sekel Bokförlag. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. Kunskapsbygge på nätet. En studie av studenter i dialog

  Malmberg, C., 2006, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. Utifrån sett - Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Cederberg, M., 2006, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 247 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Hermannus Samsonius to Axel Oxenstierna : Latin Correspondence from 1621 to 1630 with Linguistic and Historical Commentaries

  Dobreff, J., 2006, Latin. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

  Sara Håkansson, 2006, English Studies. 324 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 96. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Ann Steiner, 2006, Makadam förlag. 335 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 97. Caleacte : Production and Exchange in a North Sicilian Town c. 500 BC-500 AD

  Lindhagen, A., 2006, Classical archaeology and ancient history. 275 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 98. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Karlsson, M., 2006, Department of Sociology, Lund University. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 99. Lena Cronqvist: Reflections of Girls

  Wadstein MacLeod, K., 2006, Sekel Bokförlag. 238 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 100. Den stora mekanismen i Holm/Møllers Vasasagan

  Smiding, B., 2006, Lund University. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 101. Grundskollärares tankar om kompetensutveckling (Compulsory school teachers' thoughts about competence development)

  Nilsson, I., 2006, Department of Education, Lund University. 214 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 102. Att skriva sin stad - och bevaka världen. Runer Jonsson i Nybro Tidning

  Evenäs, C., 2006, Claes Evenäs. 441 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 103. Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

  Danerek, S., 2006, LUND UNIVERSITY Centre for Languages and Literature Box 201, 221 00 Lund Sweden. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 104. Lika chanser i gymnaiset? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Korp, H., 2006, Malmö högskola. 299 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 105. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Wiklund, M., 2006, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 480 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 106. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Cederwald, E., 2006, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 107. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Tossavainen, M., 2006, Department of History, Lund university. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 108. Nytt vin i gamla läglar Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973

  Alvunger, D., 2006, Din Bok & co. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 109. Amerta Movement of Java 1986-1997 : An Asian Movement Improvisation

  Lavelle, L., 2006, Department of East Asian Languages, Lund University. 371 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 110. Probes, pronouns and binding in the Minimalist Program

  Heinat, F., 2006, 165 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 111. Vardagens landskap : lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur

  Skoglund, P., 2005, Almqvist & Wiksell International. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 112. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland.

  Hallstedt, P. & Högström, M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 319 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 113. Etik och känslor : en empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever – en prövning av Ortonys teori

  Wilson, K., 2005, Psychology of Religion. 213 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 114. De villkorligt frigivna : relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand

  Wiktorin, P., 2005, Almqvist & Wiksell International. 212 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 115. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Persson, S., 2005, Makadam förlag. 474 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 116. Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

  Carlsson, L. Å., 2005, Almqvist & Wiksell International. 398 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 117. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet.

  Enö, M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 266 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 118. Seger åt Tibet! : den tibetanska diasporan och den religiösa nationen

  Piltz, Å., 2005, Almqvist & Wiksell International. 273 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 119. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Olsson, R-M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 141 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 120. Ett samband att beakta : psalm, psalmbok, samhälle

  Nisser, P. O., 2005, Artos & Norma. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 121. Sacrifice and Symbol : Biblical Shelamim in a Ritual Perspective

  Modéus, M., 2005, Almqvist & Wiksell International. 388 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 122. Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100

  Söderberg, B., 2005, Riksantikvarieämbetet. 518 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 123. Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar.

  Heberlein, A., 2005, Thales. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 124. Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel

  Varpio, M., 2005, Central and Eastern European Studies. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 125. Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

  Skenteri, F., 2005, Almqvist & Wiksell International. 120 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 126. L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè : uno studio comparativo sulla ricezione

  Wikman, C., 2005, Romanska institutionen, Lunds universitet. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 127. Ramadan in Java : The Joy and Jihad of Ritual Fasting

  Möller, A., 2005, Almqvist & Wiksell International. 451 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 128. Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2 : étude syntaxique, prosodique et discursive

  Conway, Å., 2005, Romanska institutionen, Lunds universitet. 308 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 129. Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais

  Jabet, M., 2005, Department of Romance Languages. 202 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 130. Participating in a Story: Exploring Audience Cognition

  Gander, P., 2005, Cognitive Science. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 131. Researcher, Traveller, Narrator : Studies in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2005, Almqvist & Wiksell International. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 132. La sollicitation dans l'interaction exolingue en français

  Bozier, C., 2005, Department of Romance Languages. 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 133. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

  Ann Kull, 2005, Almqvist & Wiksell International. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 134. Bakom fasaderna : byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk

  Eriksdotter, G., 2005, 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 135. Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

  Josefson, K., 2005, 227 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 136. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  Theodoridis, K., 2005, Theoretical Philosophy. 183 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 137. Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955

  Fuchs, H., 2005, Department of Art History and Musicology. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 138. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet.

  Ulrika Holgersson, 2005, Carlsson Bokförlag. 416 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 139. The Return of YHWH : The Tension between Deliverance and Repentance in Isaiah 40-55

  Blaženka Scheuer, 2005, Lund University. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 140. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Edenheim, S., 2005, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 141. Avstånd - Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan

  Rikard Loman, 2005, Carlsson Bokförlag. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 142. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Modée, J., 2005, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 143. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Sundberg, M., 2005, Makadam förlag. 444 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 144. Kulturprosten. Torsten Fogelqvist som DN-publicist och folkbildare

  Lundkvist, I., 2005, Carlsson Bokförlag. 375 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 145. Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

  Håkan Jönsson, 2005, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 146. The Scriptures and the LORD : Formation and Significance of the Christian Biblical Canon. A Study in Text, Ritual and Interpretation

  Bokedal, T., 2005, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 374 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 147. On the Relative Order of Adverbs in the I-domain: A study of English and Swedish

  Fabian Beijer, 2005, English Studies. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 148. Randi Fisher - svensk modernist

  Fagerström, L., 2005, Ellerströms förlag. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 149. Ambivalent Friendship : Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948

  Maria Småberg, 2005, Department of History, Lund university. 453 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 150. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet.

  Josefsson, U., 2005, Artos & Norma. 460 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 151. Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900.

  Bjurklint, K., 2005, Sekel Bokförlag. 327 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 152. Emily Dickinson : A study of the production of an author

  Christensen, L., 2005, English Studies. 174 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 153. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Arnman, A., 2005, Ellerströms förlag. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 154. Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

  Sara Kärrholm, 2005, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 155. John Philoponus against Cosmas Indicopleustes : A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria

  Elweskiöld, B., 2005, Greek. 142 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 156. Trials of Device : Wallace Stevens and the Realities of Poetic Language

  Holander, S., 2005, English Studies. 225 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 157. The Margins of Writing: A Study of Arthur Machen and the Literary Field of the 1890s

  Bjärstorp, S., 2005, Centre for Languages and Literature, Lund University. 197 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 158. Kärlekens måltid : en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004

  Petersson, L., 2005, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 325 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 159. På samma scen. Om samarbete mellan amatör- och yrkesteater. Exemplet Huskvarna.

  Nero, K., 2005, Gidlunds förlag. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 160. Liksom ett par nya ögon. Frithiof Holmgren och synsinnets problematik

  Olsén, J-E., 2005, 258 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 161. Childhood depression: teachers' and children's perceptions of the symptoms and causes of depression in Jordan

  Tannous, A., 2004, Malmö University. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 162. La syntaxe de seul et seulement

  Börjesson, A., 2004, Department of Romance Languages. 210 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 163. Folkhälsopedagogen söker legitimitet. Ett möte mellan pedagogik och verskamhetsförlagd utbildning.

  Karlsson, L., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 194 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 164. Det moraliska ifrågasättandet : alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård

  Jan Arlebrink, 2004, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 213 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 165. Götter auf Erden : Hethitische Rituale aus Sicht historischer Religionsanthropologie

  Peter, H., 2004, Almqvist & Wiksell International. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 166. Medier & fetma : en analys av vikt

  Helena Sandberg, 2004, Department of Sociology, Lund University. 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 167. Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen.

  Selghed, B., 2004, Bengt Selghed, Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences, 291 88 Kristianstad,. 225 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 168. Ärftlighetsforskningens gränser : individer och institutioner i framväxten av svensk genetik

  Anna Tunlid, 2004, Department of Cultural Sciences, Lund University. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 169. Upplevelser av svensk film : en kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985–2000

  Anders Marklund, 2004, Comparative Literature. 289 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 170. Ett nytt sätt att se. Om bildtidningen Se 1938-1945

  Lindberg, T., 2004, Nordicom. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 171. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

  Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 172. Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

  Gröhn, A., 2004, Almqvist & Wiksell International. 407 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 173. De sobremesa, 1887–1896 : José Asunción Silva: El poeta novelista

  Salamanca, P. Á., 2004, Lunds universitet, Romanska institutionen. 148 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 174. Religiositet bland migranter : Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund

  Magdalena Nordin, 2004, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 305 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 175. Skuld och oskuld: barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800

  Bergenlöv, E., 2004, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 491 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 176. Konfliktäre Sprechhandlungen : Eine Untersuchung der Sprechakte "Vorwurf", "Drohung" und "konfliktäre Warnung"

  Henriksson, C., 2004, Almqvist & Wiksell International. 188 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 177. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Göransson, A-L., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 178. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Hägerfelth, G., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 372 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 179. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua: Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

  Petra Bernardini, 2004, Department of Romance Languages. 247 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 180. The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish : A Study in Grammaticalization

  Rosenkvist, H., 2004, Scandinavian Languages. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 181. Krian i förvandling : uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning

  Lötmarker, L., 2004, Scandinavian Languages. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 182. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung

  Nilsson, M., 2004, Växjö University Press. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 183. Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

  Larsson, J., 2004, Central and Eastern European Studies. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 184. Stadsbor och bönder : materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

  Rosén, C., 2004, 302 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 185. När tidningarna blev moderna. Om svensk journalistik 1898-1969.

  Lundström, G., 2004, 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 186. Mellan gåva och marknad : handel, tillit och materiell kultur under vikingatid

  Ingrid Gustin, 2004, 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 187. Muses and Patrons : Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia

  Danneskiold-Samsøe, J., 2004, 520 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 188. Ur det förflutnas skuggor - historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000

  Selling, J., 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 364 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 189. A Unificationist Theory of Scientific Explanation

  Schweder, R., 2004, Department of Philosophy, Lund University. 144 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 190. The "New Negro" in the Old World: Culture and Performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen

  Ahlin, L., 2004, English Studies. 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 191. Flannery O'Connor's View of the Modern Alienation from Sacramental Religion

  Törnqvist, I. B., 2004, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 228 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 192. Person, relation och Gud: Konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi.

  Sandahl, B., 2004, Bo Sandahl, Bjerehov 9 B, S- 23734 Bjärred, Sweden,. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 193. Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst

  Smedberg Bondesson, A., 2004, Ellerströms förlag. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 194. Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Ursing, A. M., 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 195. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67.

  Jacobsson, M., 2004, Ellerströms förlag. 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 196. Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

  Masé-Hasegawa, E., 2004, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 197. Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

  Aldén, A., 2004, The library at Centre for Theology and Religious Studies,. 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 198. Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920.

  Jansdotter, A., 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 496 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 199. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

  Jayne Svenungsson, 2004, Glänta produktion. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 200. Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut

  Ullgren, P., 2004, Peter Ullgren, Södra Tvärvägen 16, 245 65 Hjärup,. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 201. Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

  Carls Lindberg, L., 2004, Nordic Academic Press. 448 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 202. Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur

  Marie Cronqvist, 2004, Carlsson Bokförlag. 375 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 203. Lauro, myrto et buxo frequentata. A study of the Roman garden through its plants

  Landgren, L., 2004, Lena Landgren, Byggmästaregatan 11 A, 222 37 Lund, Sweden,. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 204. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år.

  Anna Wallette, 2004, Sekel Bokförlag. 410 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 205. Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet & förhandling

  Gustafsson, K., 2004, Boréa Bokförlag. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 206. The felt miracle of phenomenal consciousness

  Radovic, F., 2004, Department of Philosophy, Lund University. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 207. Tigern som tolkar. Konfrontationer i Gustaf Wingrens teologi med särskild hänsyn till teologins uppgift inom universitet, samhälle och kyrka

  Stefánsson, T., 2004, Torfi Stefánsson, Celsiusgatan 32, lgh 355, 21214 Malmö, Sweden,. 840 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 208. The Third Gospel for the First Time: Luke within the Context of Ancient Biography

  Ytterbrink, M., 2004, Maria Ytterbrink, Lars Hansv. 5 SE-441 37 Alingsås, SWEDEN,. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 209. Film och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960-2000

  Jönsson, M., 2004, Mats Jönsson, Klostergatan 5B, 703 61 ÖREBRO,. 257 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 210. The parents school? Narrative research about parental involvement

  Bager-Charleson, S., 2004, Studentlitteratur AB. 178 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 211. Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi

  David Dunér, 2004, Bokförlaget Nya Doxa. 560 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 212. Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik

  Apelkvist, B., 2004, Gidlunds förlag. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 213. Moral Reality. A Defence of Moral Realism

  Strandberg, C., 2004, Department of Philosophy, Lund University. 314 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 214. Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

  Jönsson, K., 2004, Bokbox förlag. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 215. Empatisk förståelse. Från inlevelse till osjälviskhet

  Mats Johansson, 2004, Department of Philosophy, Lund University. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 216. Mexican Mural Movement. Myths and Mythmakers

  Sampaio Amaro, F., 2004, Fernando Amaro, Rua Miguel Bombarda, Bloco B, 5° dt° mar, 8000-394 FARO, Portugal,. 607 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 217. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik.

  Norström, E., 2004, Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu,. 331 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 218. Excess och aktionskonst en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale

  Sternudd, H., 2004, Heterogénesis förlag, Box 760, SE-220 07 LUND,. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 219. Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap

  Ulmert, C., 2004, 422 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 220. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Ek, T., 2003, Svenska litteratursällskapet i Finland. 354 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 221. Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

  Hansson, P., 2003, Linguistics and Phonetics. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 222. Le récit conversationnel en situation exolingue de français : Formes, types et fonctions

  Eva Westin, 2003, Department of Romance Languages. 313 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 223. Ombyggnad pågår : Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring

  Pålsson, C. M., 2003, History of Science and Ideas. 389 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 224. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Björn Nilsson, 2003, Almqvist & Wiksell International. 374 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 225. Explaining everyday problem solving

  Annika Wallin, 2003, Cognitive Science. 172 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 226. Hälsovägledning i barnhälsovården : syntetisering av två uppdrag

  Olander, E., 2003, School of Education, Malmö University. 162 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 227. Sagans förvandlingar: Eva Wigström som sagosamlare och sagoförfattare

  Ehrenberg, M., 2003, Maria Ehrenberg, Åraslövsvägen 29, SE-28833 Vinslöv, Sweden. 355 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 228. Att förhålla sig till moderniteten : en studie i Gertrud Liljas författarskap

  Nilson, M., 2003, Comparative Literature. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 229. Decolonizing the Viking Age 1

  Svanberg, F., 2003, Almqvist & Wiksell International. 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 230. Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939

  Alm, M., 2003, Historiska Media. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 231. Och de skall vara ett hjärta : konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt

  Charlotte Christensen-Nugues, 2003, History of Science and Ideas. 300 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 232. Gustafs ansigter : selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab

  Cardel Gertsen, M., 2003, Makadam förlag. 384 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 233. Learning Idiomaticity : A Corpus-Based Study of Idiomatic Expressions in Learners' Written Production

  Wiktorsson, M., 2003, English Studies. 159 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 234. Att berätta i tid och rum : människans unika värde och dess upplösning i Dostoevskijs och Petrusevskajas berättarkonst

  Johanna Lindbladh, 2003, Central and Eastern European Studies. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 235. Building Technological Capabilities of Local Auto Parts Firms under Contrasting Industrial Policies: A Comparative Study of Malaysia and Thailand 1960-2000.

  Abdulsomad, K., 2003, Almqvist & Wiksell International. 310 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 236. Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology

  Martin Gansten, 2003, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 237. Small Clauses in Swedish : Towards a Unified Account

  Katarina Lundin, 2003, Scandinavian Languages. 185 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 238. Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000

  Svanberg, F., 2003, Almqvist & Wiksell International. 350 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 239. Patterns of Care : Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape

  Grantén, E-L., 2003, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 240. Ecriture et altérité dans trois romans de J. M. G. Le Clézio : Désert, Onitsha et La quarantaine

  Jarlsbo, J., 2003, Department of Romance Languages. 227 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 241. Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

  Önnerfors, A., 2003, Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN. 539 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 242. Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

  Torsten Janson, 2003, Almqvist & Wiksell International. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 243. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Anna Flyman Mattsson, 2003, Linguistics and Phonetics. 253 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 244. Embodied Rituals and Ritualized Bodies : Tracing Ritual Practices in Late Mesolithic Burials

  Nilsson Stutz, L., 2003, Almqvist & Wiksell International. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 245. Döva barns begreppsbildning i matematik

  Foisack, E., 2003, School of Education, Malmö University. 258 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...109 Next