Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning.

  Fyrlund, B., 1999, Björn Fyrlund, Prästgården, SE-310 58 Vessigebro, Sweden,. 259 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650-1760

  Larsson, O., 1999, Olle Larsson, Väderkvarnsbacken 97, S-35256 Växjö, Sweden,. 351 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

  Nilsson, R., 1999, Lund University Press. 495 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Dopsed i förändring : studier av Örebro pastorat 1710-1910

  Sjölin, I., 1999, Lund University Press. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Lennartsson, M., 1999, Lund University Press. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi.

  Sporre, K., 1999, Atlas. 561 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Latent Trait Models of Intrinsic, Extrinsic, and Quest Religious Orientations

  Koskinen-Hagman, M., 1999, Marcus Koskinen-Hagman, Norra gatan 16 A 4, 22100 Mariehamn, Finland. 166 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Reaching for the Stars : Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940

  Holmberg, G., 1999, History of Science and Ideas. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

  Leffler, M., 1999, Lund University Press. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

  Johansson, T., 1999, Din Bok, Västra Hamngatan 21, S-411 17 Göteborg,. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare.

  Almer, H., 1999, Arken. 247 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor

  Carlie, L., 1999, Almqvist & Wiksell International. 167 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. On 'have' in Ancient Greek. An investigation on echo and the construction einai with a dative as expressions for 'have'.

  Kulneff-Eriksson, K., 1999, Lund University Press. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Promise, Protection, and Prosperity. Aspects of the "Shield" as a Religious Relational Metaphor in an Ancient Near Eastern Perspective. An Iconographical and Textual Analysis

  Wiig, A., 1999, Arne Wiig. Lagga Prästgård. 741 93 Knivsta. Sweden.,. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6.

  Utas Carlsson, K., 1999, Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö. 357 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Talspråk i skrift : om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa 1800-1997

  Lagerholm, P., 1999, Scandinavian Languages. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. The transience of American Swedish

  Klintborg, S., 1999, Lund University Press. 171 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Die Personalpronomen im Zürichdeutschen

  Werner, I., 1999, 146 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Från skärva till kärl : ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala.

  Elfwendahl, M., 1999, 436 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

  Victoria Höög, 1999, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. The Victorian Governess Novel

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 1999, English Studies. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Persson, F., 1999, Department of History, Lund university. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Professionally Speaking - The prosodic and discourse structure of professional monologue in English

  Mosey, B. D. C., 1999, English Studies. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Återkomsten : antisemitism i Sverige efter 1945

  Bachner, H., 1999, Natur och kultur. 559 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Forum für Sprachlose. Eine kommunikationspsychologische und epistolär-rhetorische Untersuchung des Galaterbriefs

  Mitternacht, D., 1999, Almqvist & Wiksell International. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. American Warriors in Vietnam: Warrior Values and the Myth of the War Experience During the Vietnam War, 1965-1973.

  Sanimir Resic, 1999, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Hilding Rosenbergs apokalyps : studier i Johannes uppenbarelse - ett musikverk i stridsutrustning

  Martinson, B., 1999, Björn Martinson Nicolaus Cervinsgat. 3, 254 33 Helsingborg Sweden,. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Klassrummets mikrovärld

  Aspelin, J., 1999, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900

  Hammar, I., 1999, Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,. 318 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Ljungh, A., 1999, Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Zeit und Ewigkeit: Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie

  Jackelén, A., 1999, Antje Jackelén, Högseröds prästgård, S-240 33 Löberöd,. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Physical Persons. An Essay on Reconciliatory Physicalism

  Jan Hartman, 1999, Förlags AB Gondolin. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Contract

  Magnus Jiborn, 1999, Practical Philosophy. 216 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring

  Charlotte Hagström, 1999, Nordic Academic Press. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862.

  Samuelsson, O., 1998, Lund University Press. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Perspectives on fixedness: applied and theoretical

  Hudson, J., 1998, Lund University Press. 177 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. American Medina: A Study of the Sunni Muslim Immigrant Communities in Chicago

  Schmidt, G., 1998, Almqvist & Wiksell International. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Muntlig framställning i årskurs 5: utveckling av kriterier för bedömning

  Folkesson, A-M., 1998, Anne-Mari Folkesson, Enighetens vag 53, 39359 Kalmar, tel 0480/15305. 179 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

  Fritzén, L., 1998, Lund University Press. 285 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Persson, M. P. S., 1998, Lund University Press. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt: En studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen

  Lepp, M., 1998, Almqvist & Wiksell International. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. The Moral Rubicon. A Study of the Principles of Sanctity of Life and Quality of Life in Bioethics.

  Carlberg, A., 1998, Axel Carlberg, Sandgatan 8, 223 50 Lund, Sweden,. 208 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Traditions as Rhetorical Proof: Pauline Argumentation in 1 Corinthians

  Anders Eriksson, 1998, Almqvist & Wiksell International. 365 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Eriksson, K., 1998, Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden. 226 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

  Alwall, J., 1998, Lund University Press. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Människor i utmark

  Svensson, E., 1998, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Kvinnliga skolledares ledarstil i svensk grundskola

  Olofsson, S-S., 1998, Almqvist & Wiksell International. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Könsdidaktiska mönster i förskolepedagogiska texter

  Vallberg Roth, A-C., 1998, Almqvist & Wiksell International. 283 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. UAMSHO: A Theological Study of the Proclamation of the Revival Movement within the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

  Nyagawa Munga, A., 1998, Lund University Press. 333 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 51. Beyond the Controversy: A Study of African Theologies of Inculturation and Liberation

  Munga, S. I., 1998, Lund University Press. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 52. Översättarens röst : en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren

  Gullin, C., 1998, Christina Gullin Thulehemsvägen 135 22467 Lund,. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 53. How designers work - making sense of authentic cognitive activities

  Gedenryd, H., 1998, Cognitive Science. 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse: A Study of Learners of French and Swedish

  Marianne Gullberg, 1998, Lund: Lund University Press. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 55. Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

  Lindvall, A., 1998, 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 56. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Perlestam, M., 1998, Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama

  Ann-Kristin Wallengren, 1998, Lund University Press.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 58. Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

  Runquist, C., 1998, Norma Bokförlag, Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå,. 288 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete

  Karin Salomonsson, 1998, Historiska Media, Box 1206, S-221 05, Lund, Sweden. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 60. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap.

  Andersson, H., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 520 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 61. Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.

  Christer Pahlmblad, 1998, Arcus. 268 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 62. Catrines intressanta blekhet

  Bjurman, E. L., 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 63. A Grammar of Lalo

  Björverud, S., 1998, Department of East Asian Languages, Lund University. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Välfärdens motsträviga utkant : lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland

  Hansen, K., 1998, Historiska Media, Box 1206, S-221 05 LUND. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 65. Landslagsspråk och stadslagsspråk : stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag

  Bo Wendt, 1997, Scandinavian Languages. 263 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 66. La Vie de saint Germer et la vie de saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux poèmes du XIIIe siècle, publiés avec introduction, notes et glossaire.

  Jönsson, N-O., 1997, Lund University Press. 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 67. Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden i hemtjänsten

  Ström, P., 1997, Lund University Press. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 68. The Interplay of Social Science and Personal Belief in Gordon W. Allport's Psychology of Religion

  Hermanson, J., 1997, Lund University Press. 249 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 69. The Alevi-Bektasi Legacy: Problems of Acquisition and Explanation

  Ataseven, I., 1997, Almqvist & Wiksell International. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Sundell, Å., 1997, Lund University Press. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 71. Reflective thinking in mathematics. About students' constructions of fractions

  Engström, A., 1997, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 72. Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

  Lisa Holm, 1997, Lund University Press. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 73. Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik

  Önnerfors, O., 1997, Almqvist & Wiksell International. 269 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 74. Målgruppen och budskapet: en modell för målgruppsanpassning av trafiksäkerhetsbudskap till unga manliga trafikanter

  Linderholm, I., 1997, Lund University Press. 271 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 75. On the principles of word formation in Swedish

  Gunlög Josefsson, 1997, Lund University Press. 182 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 76. Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands

  Elmeroth, E., 1997, Almqvist & Wiksell International. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 77. Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

  Markham, D., 1997, Linguistics and Phonetics. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 78. The indexical 'I': The first person in thought and language

  Ingar Brinck, 1997, Kluwer. 178 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 79. Die Modalpartikeln ja, doch und schon : Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik

  Ormelius-Sandblom, E., 1997, The German department, Helgonabacken 14, 223 62 Lund. 152 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 80. Causal Facts

  Johannes Persson, 1997, Thales. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 81. Swedish Numerals in an International Perspective

  Olsson, M., 1997, 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 82. The Sango Language and Its Lexicon (Sêndâ-yângâ tî Sängö)

  Thornell, C., 1997, 195 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 83. The acquisition of nominal compounding in Swedish

  Mellenius, I., 1997, 173 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 84. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 85. Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 86. Mellan provins och parnass : John Fernström i svenskt musikliv

  Lindberg, B., 1997, Arkiv. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 87. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 88. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Lindstedt Cronberg, M., 1997, Cronberg Publishers. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 89. Kyrkan som sakrament. Henri de Lubacs fundamentalecklesiologi.

  Bexell, P., 1997, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 630 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 90. Culture Unbound: The Americanization of Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 91. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Meijling Bäckman, I., 1997, Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund,. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 92. Shards of Iron Age Communications. A ceramological study of internal structures and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen during the Late Roman Iron Age

  Stilborg, O., 1997, Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet,Tornavägen 13, 223 63 Lund, Sweden. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 93. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 94. Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal

  Bergman, M., 1996, Nerenius & Santérus. 261 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. The Syntax of Past Participles. A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian

  Verner Egerland, 1996, Lund University Press. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 96. A parametric grammar of Seediq

  Arthur Holmer, 1996, 237 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 97. Das deutsche Präsens : Tempus der Nichtvergangenheit

  Britt-Marie Ek, 1996, 154 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 98. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 99. Lyckoriket: Studier i svensk upplysning

  Christensson, J., 1996, Bokförlaget Atlantis. 470 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 100. Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870

  Eva Helen Ulvros, 1996, Historiska Media, Lund. 440 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 101. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Carlsson, U., 1996, Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 102. Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995

  Börnfors, L., 1996, Historiska Media, Box 935, S-220 09 Lund, Sweden, email: red@pophist.se. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 103. Ulla Isakssons romankonst

  Littberger, I., 1996, Albert Bonniers Förlag. 342 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 104. Grapes in the Desert : Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14

  Eidevall, G., 1996, Faculty of Theology. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 105. Ungdom i nya kläder: Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige

  Wigerfelt, B., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 200 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 106. Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barthreception

  Sigurdson, O., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 432 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 107. Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad: Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet

  Lindgärde, V., 1996, Lund University Press. 430 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 108. Vetenskap, evighet och religion; en studie i Anders Nygrens religionsfilosofi

  Månsson, B-Å., 1996, Bengt-Åke Månsson, Dept. of Theology, Lund University, Allhelgona kyrkog. 8, 223 62 Lund,. 170 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 109. Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommuner

  Andersson, L. I., 1995, 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 110. Natural Intelligence in Artificial Creatures

  Christian Balkenius, 1995, 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 111. In search of a global ethics: theological, political, and feminist perspectives based on a critical analysis of JPIC and WOMP

  Elisabeth Gerle, 1995, Lund: Lund University Press. 273 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 112. Jesus the Only Teacher: Didactic Authority and Transmission in Ancient Israel, Ancient Judaism and the Matthean Community

  Samuel Byrskog, 1994, Almqvist & Wiksell International. 501 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 113. Hyresvärlden: Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880 - 1925

  Hans Wallengren, 1994, Bokförlaget Mendocino. 445 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 114. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 115. Implementing Cognitive Semantics

  Holmqvist, K., 1993, Lund University Cognitive Science. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 116. Den gotiske labyrint: Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Jes Wienberg, 1993, Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 117. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Dick Harrison, 1993, Lund University Press. 313 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 118. Woman's Whole Existence: The House as an Image in the Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen

  Birgitta Berglund, 1993, Lund University Press. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 119. Behovet att bli sedd : existentiell tematik och narrativa strategier i Per Gunnar Evanders författarskap 1965-1980

  Anders Ohlsson, 1993, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 120. Leva för jobbet och jobba för livet: Om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer

  Andersson, G., 1993, Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 121. The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages: A Comparative Study

  Lars-Olof Delsing, 1993, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 122. The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages: A Comparative Study

  Lars-Olof Delsing, 1993, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 244 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 123. Lindsay Anderson och filmens estetik

  Erik Hedling, 1992, Lund University Press. 406 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 124. Änglarnas barn. En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer

  Lars Gustaf Andersson, 1992, Bokbox förlag. 204 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 125. De ovanligas betydelse

  Lynn Åkesson, 1991, Carlsson Bokförlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 126. Maktutövningens interna dynamik: Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

  Anders Persson, 1991, Department of Sociology, Lund University. 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 127. Tonal perception in speech

  House, D., 1990, Lund University Press. 169 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 128. Complementation in Georgian

  Vamling, K., 1989, Lund University Press. 165 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 129. Der Hebräerbrief als Appell. I. Untersuchungen zu exordium, narratio und postscriptum (Hebr 1-2 und 13,22-25).

  Walter Übelacker, 1989, Almqvist & Wiksell International. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 130. La réception des Mandarins : le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France

  Björn Larsson, 1988, Lund University Press. 216 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 131. Adjektivets komparation i svenskan : en semantisk beskrivning

  Lundbladh, C-E., 1988, 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 132. A phonetic study of emphasis and vowels in Egyptian Arabic

  Norlin, K., 1987, Department of Linguistics, Lund University.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 133. Teacher talk : how teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language

  Gisela Håkansson, 1987, Lund University Press. 134 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 134. Structures prosodiques du suédois et du français : profils temporels et configurations tonales

  Touati, P., 1987, Lund University Press. 207 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 135. The Great Trajanic Frieze. The Study of a Monument and of the Mechanisms of Message Transmission in Roman Art

  Anne-Marie Leander Touati, 1987, Svenska institutet i Rom. 192 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 136. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 137. Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

  Eva Haettner Aurelius, 1985, Svenskt visarkiv. 559 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 138. Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5 300 år sedan

  Kristina Jennbert, 1984, Liber. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 139. The phonology of language disordered children : production, perception, and awareness

  Magnusson, E., 1983, Liber. 159 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 140. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 141. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 142. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 143. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Sjölin, J-G., 1981, Kalejdoskop förlag. 453 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 144. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 145. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 146. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 147. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 148. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 149. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 150. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 151. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 152. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 153. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullberg diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 154. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Suedschweden. Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 155. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 156. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 157. Web publication/site
 158. Email to the editor of "ChinaFile"

  Michael Schoenhals, 2015

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 159. Skolkulturer - i skolan, i ämneslärarutbildningen och i blivande lärare

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2015

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 160. "Document of the Month" - a regular feature of the PRC History Group website

  Michael Schoenhals, 2014

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 161. Digital Atlas of the Roman Empire

  Åhlfeldt, J., 2013

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 162. A digital map of the Roman Empire

  Åhlfeldt, J., 2012 Sep

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 163. Italomemer - föreställningar om Italien

  Måns Holst-Ekström & Hoflund, D., 2009

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

 164. Software
 165. soundgen: Parametric Voice Synthesis

  Andrey Anikin, 2017 Sep 4

  Research output: Non-textual formSoftware

 166. Curated/produced exhibition/event
 167. Chinese New Year through a Photo App: A Photo Exhibition

  Marina Svensson, 2019

  Research output: Non-textual formCurated/produced exhibition/event

 168. Encountering the Other: Colonialism and Identity in New Sweden and Beyond

  Fredrik Ekengren, Naum, M. & Zagal-Mach Wolfe, U. I., 2013

  Research output: Non-textual formCurated/produced exhibition/event

 169. Artistic work
 170. Selkonen

  Robert Willim, 2017

  Research output: Non-textual formArtistic work

 171. Give Voice - At Hand

  Robert Willim, 2017

  Research output: Non-textual formArtistic work

 172. Mode I sju akter

  Philip Warkander, 2016 Jun 11

  Research output: Non-textual formArtistic work

 173. Broken Data: Broken World

  Robert Willim, 2016

  Research output: Non-textual formArtistic work

 174. Multistable Fields

  Robert Willim, 2015

  Research output: Non-textual formArtistic work

 175. Possible Worlds

  Robert Willim, 2014 Nov 5

  Research output: Non-textual formArtistic work

 176. Fieldnotes

  Robert Willim, 2013

  Research output: Non-textual formArtistic work

 177. Almost There: Washington Park

  Robert Willim, 2013

  Research output: Non-textual formArtistic work

 178. Close to Nature

  Robert Willim, 2011

  Research output: Non-textual formArtistic work

 179. Working paper
 180. Ambivalensens estetik: En kort introduktion till Daniel Kehlmanns författarskap

  Alexander Bareis, 2019 Nov 17, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 1-5, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 13).

  Research output: Working paper

 181. Coping with Chronic Warfare: The Athenian Experience

  Carl Hampus Lyttkens & Henrik Gerding, 2019 Nov, 28 p. (Working Papers; no. 2019:17).

  Research output: Working paper

 182. Übersetzungsstrategien im Schwedischen für Nominalisierungen im Deutschen

  Mikael Nystrand & Henrik Henriksson, 2019 Oct 3, Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 1-27, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 12).

  Research output: Working paper

 183. Überlegungen zur Beziehung zwischen Genus und Sexus im Deutschen und Schwedischen mit ein paar Beispielen aus der Pferdewelt

  Mikael Nystrand, 2019 Jun 16, Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 1-26, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik ; no. 11).

  Research output: Working paper

 184. Zielrichtung und Gegensätzlichkeit in Raumausdrücken: Ein Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen

  Mikael Nystrand, 2019 May 7, Centre for Languages and Literature, Lund University, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik).

  Research output: Working paper

 185. Temporale Subjunktionen kontrastiv: Ein Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen

  Mikael Nystrand, 2019 Feb 28, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik).

  Research output: Working paper

 186. Willkommen im Hotel California! Unwillkommene präpositionale Probleme im Deutschen

  Mikael Nystrand, 2019 Feb 5, 20 p. (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; vol. 8).

  Research output: Working paper

 187. Tempus und Modus im Deutschen und Schwedischen. Ein paar kontrastive Problemfälle

  Mikael Nystrand, 2018 May 4, 21 p. (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik).

  Research output: Working paper

 188. South-South Labour Migration and the Impact of the Informal China-Ghana Gold Rush 2008-13

  Botchwey, G., Crawford, G., Nicholas Loubere & Lu, J., 2018, UNU-WIDER, 17 p. (WIDER Working Paper).

  Research output: Working paper

 189. Schizophrenia of Corrupt Behavior: Traditional norms versus Weberian forms

  Mason Hoadley & Neelambar Hatti, 2018, ( Lund Papers in Economic History. Development Economics; no. 2018:178).

  Research output: Working paper

 190. Icelandic declarative V1: a brief overview

  Halldor Armann Sigurdsson, 2018, Working Papers in Scandinavian Syntax, p. 49–55, 7 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; no. 101).

  Research output: Working paper

 191. Presentational sentences in Icelandic and Swedish: Roles and positions

  Engdahl, E., Maling, J., Halldor Armann Sigurdsson & Zaenen, A., 2018, Working Papers in Scandinavian Syntax, p. 1–28, (Working Papers in Scandinavian Syntax; no. 101).

  Research output: Working paper

 192. Översättningsstrategier för tyskans konjunktiv. Några exempel från Lars W. Freijs översättning "Världens mått"

  Mikael Nystrand & Britt-Marie Ek, 2017 Jun 21, Center for Language and Literature, Lund University, p. 1-8, 8 p. (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 6).

  Research output: Working paper

 193. Sjusovare på tre språk

  Mikael Nystrand, 2017 May 10, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University, p. 1-9, 9 p. (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 5).

  Research output: Working paper

 194. Die Modalpartikeln "ju" und "nog" als Übersetzungsstrategie

  Britt-Marie Ek, 2017 Apr 10, Center for Language and Literature, Lund University, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 3).

  Research output: Working paper

 195. Indirekte Redewiedergabe im Deutschen und Schwedischen: Redeindizierende Verben als Substitut für den deutschen Referatkonjunktiv

  Mikael Nystrand, 2017 Mar 20, Lund: Center for Language and Literature, Lund University, p. 1-40, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 2).

  Research output: Working paper

 196. Sakrala rum, natur och ornament

  Cecilia Hildeman Sjölin, 2017 Jan 15, (Submitted).

  Research output: Working paper

 197. Transnational voices or self-serving activists? The portrayal and legitimation of public intellectuals in Japanese newspapers

  Virtanen, M., 2017, Lund: Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 46 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 57).

  Research output: Working paper

 198. Women and maids: Perceptions of domestic workers, housework and class among young, progressive, middle- to upper-class women in Delhi

  Harju, O., 2017, Lund: Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 60 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 55).

  Research output: Working paper

 199. Symbolic violence in contemporary Japanese children's literature: Case study of a Japanese folktale in its twenty-first century picture book renditions

  Morellato, L., 2017, Lund: Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 52 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 58).

  Research output: Working paper

 200. A post-mortem analysis of China's township elections

  Andersson, P., 2017, Lund: Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 52 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 56).

  Research output: Working paper

 201. Revenue Nodes in South India and Central Java

  Mason Hoadley & Neelambar Hatti, 2017, Lund: Department of Economic History, Lund University, 33 p. (Lund Papers in Economic History: Development Economics; no. 2017:169).

  Research output: Working paper

 202. Clinical experiments for Huntington's disease: Recommendations to medical researchers regarding how to inform potential participants

  Petersen, M., Hagen, N., Eva Torkelson & Susanne Lundin, 2016 Apr 27, Lund: Lund University Libraries, p. 1-33, 33 p. (Working Paper in Medical Humanities).

  Research output: Working paper

 203. Der Bezug eines Gesprächsbeitrags zur Absatzeinteilung eines Textes: am Beispiel von Kehlmann, Die Vermessung der Welt

  Britt-Marie Ek, 2016, Lund, p. 1-17, 17 p. (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; no. 1).

  Research output: Working paper

 204. Data Ethnographies 5: Broken Data

  Pink, S., Ruckenstein, M., Robert Willim, Ardevol, E., Berg, M., Duque, M., Fors, V., Lanzeni, D., Lapenta, F. & Lupton, D., 2016, Digital Ethnography Research Centre (DERC), (Data Ethnographies).

  Research output: Working paper

 205. Enough already! On directive modal particles in English and Swedish

  Verner Egerland & Jonas, D., 2016, Lund: Lund University, p. 14-22, (Working Papers in Scandinavian Syntax (WPSS); vol. 97).

  Research output: Working paper

 206. Scandinavian relative clause extractions - Apparent restrictions

  Heinat, F. & Anna-Lena Wiklund, 2015, Lund University & Universiteit Gent, 15 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 94).

  Research output: Working paper

 207. Understanding the Politics of Perikles around 450 BC: the benefits of an economic perspective

  Carl Hampus Lyttkens & Henrik Gerding, 2015, Department of Economics, Lund Universtiy, 23 p. (Working Paper / Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University; no. 13).

  Research output: Working paper

 208. Ansvar och kontroll. Levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat.

  Alftberg, Å., 2015, Malmö University, (Occasional Papers in Disability & Rehabilitation; no. 2015:1).

  Research output: Working paper

 209. Gender : a PF reflection of an edge linker

  Halldor Armann Sigurðsson, 2015, LingBuzz, http://ling.auf.net/lingbuzz.

  Research output: Working paper

 210. Grounding Truth in Causal Facta

  Robin Stenwall, 2015, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 211. Expressiveness of the modal mu-calculus on monotone neighborhood structures

  Enqvist, S., Seifan, F. & Venema, Y., 2015, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 212. Is Patriotism Distinct from Nationalism? The Meaning of “Patriotism” in China in the 2000s.

  Gustafsson, K., 2014, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 32 p. (Working Papers in Contemporary Asian Studies; no. 42).

  Research output: Working paper

 213. Why Stay Engaged with a State Deemed Fragile? The Case of Sweden toward the Democratic People’s Republic of Korea

  Andersson, M. & Bae, J., 2014, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 33 p. (Working Papers in Contemporary Asian Studies; no. 40).

  Research output: Working paper

 214. About pronouns

  Halldor Armann Sigurðsson, 2014, Lund: Department of Scandinavian Languages, Lund University, p. 66-98, (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 92).

  Research output: Working paper

 215. Pseudocoordination in Swedish with gå ‘go’ and the “surprise effect”

  Gunlög Josefsson, 2014, Lunds universitet : Institutionen för nordiska språk, 24 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 93, no. December 2014).

  Research output: Working paper

 216. An unexpected gap with unexpected restrictions : subject deletion in a South West Swedish dialect

  Katarina Lundin, 2014, Lund, Sweden : Centre for Languages and Literature, Lund University, 25 p. (Working papers in Scandinavian Syntax; vol. 92, no. June).

  Research output: Working paper

 217. Konjunktiva fakta och distinktionen mellan agent-neutrala och relativa skäl

  Toni Rønnow-Rasmussen, 2014, (Unpublished) Lunds universitet, p. 1-11, 11 p.

  Research output: Working paper

 218. Madness in the Method: A Paradox of Inquiry Learning

  Emmanuel Genot & Agneta Gulz, 2014, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 219. Are Belief Reports Made True Internally?

  Robin Stenwall, 2014, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 220. Das Präsens als Tempus konkreter und imaginärer Bildbeschreibung

  Britt-Marie Ek, 2013, Valéria Molnár, 23 p. (S & P: Sprache und Pragmatik: Arbeitsberichte; vol. 53).

  Research output: Working paper

 221. Amygdala activity and flashbacks in PTSD – A review

  Storm, T., Engberg, M. & Christian Balkenius, 2013, Lund University, 11 p. (Lund University Cognitive Studies; vol. 156).

  Research output: Working paper

 222. The global left behind child in China: 'unintended consequences’ in capitalism

  Annika Pissin, 2013, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, (Working Papers in Contemporary Asian Studies; no. 39).

  Research output: Working paper

 223. Progressive Zustände

  Henrik Henriksson, 2013, Lunds universitet, 15 p. (S & P: Sprache und Pragmatik: Arbeitsberichte).

  Research output: Working paper

 224. The Apropos-Topic, the Concerning-Topic and the syntaxpragmatics

  Verner Egerland, 2013, p. 147-179, (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 91).

  Research output: Working paper

 225. Das schwedische Präsens als Übersetzungsstrategie beim deutschen Referatkonjunktiv

  Britt-Marie Ek & Mikael Nystrand, 2013, 18 p. (S & P: Sprache und Pragmatik: Arbeitsberichte; vol. 53).

  Research output: Working paper

 226. Fabeln som läsning för barn före 1850

  Erik Zillén, 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 9 p. (Intern kursplattform LIVA15).

  Research output: Working paper

 227. Past and Future Visions of Religious Freedom

  Lindkvist, L., 2013, University of Oslo, Religion i pluralistiske samfunn (PluRel), (PluRel - en blogg om religion og samfunn).

  Research output: Working paper

 228. Alltför mänskliga rättigheter? : den allmänna förklaringen som ett levande dokument

  Lindkvist, L., 2013, Mänskliga rättighetsstudier, Lunds universitet, (Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet : student- och forskarskriftsamling.; vol. Vol. 6, Jubileumsutgåva 2013).

  Research output: Working paper

 229. Transmutations of Noise

  Robert Willim, 2013.

  Research output: Working paper

 230. Akademiskt skrivande

  Maria Persson, 2013, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 231. Personlig paketering : Kroppar, kläder och garderober.

  Karin Salomonsson, 2013, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 232. The Effects of Contextual Characteristics on Team Creativity: Positive, Negative, or Still Undecided?

  Yeh, Y. C., 2012, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 43 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 38).

  Research output: Working paper

 233. Collective resistance of Chengzhongcun villagers in China: a case of Guangzhou, Guandong Province

  Kuang, X., 2012, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 43 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 35).

  Research output: Working paper

 234. Justice and the Khmer Rouge: concepts of just response to the crimes of the democratic Kampuchean regime in buddhism and the extraordinary chambers in the courts of Cambodia at the time of the Khmer Rouge tribunal

  Gray, T., 2012, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 63 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 36).

  Research output: Working paper

 235. From the Caterpillar to the Butterfly: social entrepreneurship as a new social force in China

  Stegemann, S., 2012, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 64 p. (Working papers in contemporary Asian studies; no. 37).

  Research output: Working paper

 236. ”Disagreeing” doubling det

  Gunlög Josefsson, 2012, Centre for Languages and Literature, Lund University, 24 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 90).

  Research output: Working paper

 237. Make-Believe-Theorien

  Alexander Bareis, 2012, (Unpublished) 15 p. (Handbuch Fiktionalität).

  Research output: Working paper

 238. No Need to Get Emotional? Emotions and Heuristics

  Szigeti, A., 2012, (Submitted).

  Research output: Working paper

 239. Topics in pseudo-passives

  Eva Klingvall, 2012, 28 p. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 90).

  Research output: Working paper