Lund University School of Economics and Management, LUSEM

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1966
 2. Inledning till ekonomisk tillväxtteori

  Söderström, L., 1966, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Research output: Working paper

 3. 1967
 4. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H., Somogyi, L. & Söderström, L., 1967, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 5. 1968
 6. Den svenska förmögenhets- och inkomstfördelningen 1945-1964

  Söderström, L., 1968, Ägande och inflytande inom det privata näringslivet (Koncentrationsutredningen V). Finansdepartementet, p. 171-207

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Människa eller konsument? Teorier om ekonomisk utveckling

  Söderström, L., 1968, Almqvist & Wiksell.

  Research output: Book/ReportBook

 8. 1969
 9. Bidrag till den ekonomiska löneteorin

  Söderström, L., 1969

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 10. Politik och jämlikhet

  Elmgren, B., Karlsson, L., Kindlund, S., Lindberg, I. & Söderström, L., 1969, Prisma. (Prisma-debatt)

  Research output: Book/ReportBook

 11. 1970
 12. Byggande av en simuleringsmodell.

  Olerup, A., 1970, In : Erhvervsokonomisk Tidksrift. 34

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Growth of Private Foreign Investments in India 1948-60

  Neelambar Hatti, 1970, In : Economy & History. 13, 1, p. 54-80 27 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Miljövård i marknadsekonomin

  Söderström, L., 1970, Kampen om framtiden. Miljöplanering i marknadsekonomi. Hagman, F. (ed.). Rabén & Sjögren (Stockholm), p. 109-141

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H. & Söderström, L., 1970, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 16. 1971
 17. Den svenska köpkraftsfördelningen 1967. Betänkande avgivet av låginkomstutrednigen

  Söderström, L., 1971, Inrikesdepartementet.

  Research output: Book/ReportReport

 18. Internationella resursfördelningsproblem

  Inga Persson & Södersten, B., 1971, Liber.

  Research output: Book/ReportBook

 19. 1972
 20. Den nya monetarismen

  Lars Jonung, 1972, In : Ekonomisk Revy . 2, p. 54-58 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Köpkraft och löner

  Söderström, L., 1972, Värde, välfärd och jämlikhet. En granskning av värdefördelningen i Sverige. Nordenstam, G. R. & fl., M. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 91-115

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Låginkomstproblemet

  Söderström, L., 1972, Inrikesdepartementet.

  Research output: Book/ReportReport

 23. Pengar : teori, politik och institutioner

  Jonung, C. & Lars Jonung, 1972, Lund: Studentlitteratur.

  Research output: Book/ReportBook

 24. Penningpolitik eller kreditpolitik. Några synpunkter på svensk riksbankspolitik

  Lars Jonung, 1972, In : Ekonomisk Revy . 6, p. 249-258 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Regressionsanalysens grunder

  Lars Oxelheim, 1972, Department of Statistics, Lund university.

  Research output: Book/ReportBook

 26. Some Properties of Two Stage Least Squares as Applied to Nonlinear Models

  David Edgerton, 1972, In : International Economic Review. 13, February, p. 26-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 1973
 28. Cementfusionen - bör den stoppas?

  Lars Jonung & Nilsson, B., 1973, In : Ekonomisk Debatt. 1, 8, p. 497-503 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Den svåra riksbankspolitiken

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, In : Ekonomisk Debatt. 7, p. 450-452 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 30. External Assistance to India from Western Governments and International Agencies during 1951-61

  Neelambar Hatti, 1973, In : Economy & History. 16, 1, p. 55-80 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Förord

  Lars Jonung, 1973, De klassiska samhällsekonomernas samhällssyn. Robbins, L. (ed.). Natur och kultur, p. 7-16 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 32. Låginkomstproblemet är en principsak

  Söderström, L., 1973, In : Ekonomisk Debatt. 1, 2, p. 137-139

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Prisreglering som stabiliseringspolitiskt instrument

  Lars Jonung, 1973, In : Ekonomisk Debatt. 1, 7, p. 432-440 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Skogspolitik och optimalitet

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, In : Ekonomisk Debatt. 4, p. 264-266 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 35. Skogspolitik och optimalitet II

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, In : Ekonomisk Debatt. 5, p. 343-344 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 36. Swedish Central Bank Policy in the Post-War Period: Some Comments

  Lars Jonung, 1973, In : Kredit und Kapital. 6, 3, p. 322-343 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. The Combined Use of Predictors and Taylor Series in Nonlinear Interdependent Systems

  David Edgerton, 1973, In : Économie Appliquée. 26, 2-3-4, p. 537-559

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. 1974
 39. A Note on Inflation and Prices in India during 1939-45

  Neelambar Hatti, 1974, In : Economy & History. 17, 1, p. 94-105 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Att värdera arbetsmarknadsutbildning

  Söderström, L., 1974, In : Forskning om utbildning. 1, 4, p. 21-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Att värdera sjukvård

  Söderström, L., 1974, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Research output: Working paper

 42. Balansen: full sysselsättning utan inflation och valutasvårigheter

  Lindgren, B. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 43. Fördelningen: skillnader i lön och inkomst

  Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 44. Hushållningen: olika ekonomiska system

  Lindgren, B., Stenkula, P. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 45. Introduktion till Systemalgebra (3:e uppl)

  Olerup, A., 1974, Studentlitteratur AB. 190 p.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Prisreglering i teori och praktik

  Lars Jonung, 1974, In : Ekonomisk Debatt. 2, p. 124-124 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 47. Riksbankspolitik eller bostadspolitik

  Lars Jonung, 1974, In : Ekonomisk Debatt. 3, p. 192-194 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. The Proximate Determinants of the Swedish Money Stock, 1871-1971

  Lars Jonung, 1974, In : SEB Quarterly Review. 4, p. 161-170 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Tre "svåra" begrepp i samhällsekonomin: förmögenhet, inkomst, lön

  Lindgren, B. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 50. Världsekonomin: tillväxt, utveckling

  Stenkula, P. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 51. 1975
 52. Aktiviteter och välfärd

  Söderström, L., 1975, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy, (Meddelande; no. 7).

  Research output: Working paper

 53. Är 70-talets svenska ekonomi annorlunda?

  Lars Jonung & Eskil, W., 1975, In : Ekonomisk Debatt. 3, 4, p. 270-272 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 54. Arbetsmarknadsutbildningens olönsamhet en gång till

  Söderström, L., 1975, In : Forskning om utbildning. 2, 2, p. 40-42

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. Det annorlunda 1970-talet?

  Lars Jonung & Eskil, W., 1975, In : Ekonomisk Debatt. 3, 6, p. 384-385 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 56. Growth and distributive justice in the Indian agricultural strategies since 1951

  Neelambar Hatti & Sano, H-O., 1975, In : Economy & History. 18, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. Mät prisförväntningarna!

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1975, In : Ekonomisk Debatt. 6, p. 367-368 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 58. Samband mellan energisystem och samhällsekonomi

  Söderström, L., 1975, Inrikesdepartementet. (Energiforskning : förslag till plan för allmänna energisystemstudier m.m.; vol. DsI 1975:3)

  Research output: Book/ReportReport

 59. UNIDO:s riktlinjer för projektvärdering

  Söderström, L., 1975, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy, (Kurskompendium; no. 28).

  Research output: Working paper

 60. 1976
 61. Arbetsmarknadsutbildningens effekter på inkomstfördelning och resursanvändning

  Söderström, L., 1976, Arbetsmarknadspolitikens effekter. Remissvar på riksdagens revisorers granskningspromemorior 7-10/1975. Department of Economics, Lund Universtiy, Vol. Meddelande 1976:18. p. 21-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Bruksvärdering - Ett alternativ till bostadssubventioner

  Söderström, L. & Turner, B., 1976, In : Ekonomisk Debatt. 4, 4, p. 275-281

  Research output: Contribution to journalArticle

 63. Den ideala arbetslöshetsförsäkringen - Skiss till utgångspunkt för sociala lönsamhetsbedömningar

  Söderström, L., 1976, Sosiaalpolitiika. III Nordiska socialpolitiska forskarseminariet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. Faktisk och förväntad inflation 1975-1976

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1976, In : Ekonomisk Debatt. 8, p. 531-532 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 65. Inflationen som skatt

  Lars Jonung, 1976, In : Ekonomisk Debatt. 4, 8, p. 497-509 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 66. Ricardiansk och neoricardiansk värdeteori

  Hansson, B., 1976, Fordelning, indkomstpolitik og arbejdsløshet i Norden. Roskilde Universitetsforlag, p. 9-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 67. Sources of Growth in the Swedish Money Stock, 1871-1971

  Lars Jonung, 1976, In : Scandinavian Journal of Economics. 78, p. 611-627 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 68. Variable human capital and the value of time

  Söderström, L., 1976, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Research output: Working paper

 69. 1977
 70. Bankinspektionen och kreditmarknaden

  Lars Jonung, 1977, In : Ekonomisk Debatt. 4, p. 245-248 4 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 71. Dags att inspektera Bankinspektionen!

  Lars Jonung, 1977, In : Ekonomisk Debatt. 5, 1, p. 4-4 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 72. En juldikt till riksbankschefen

  Lars Jonung, 1977, In : Ekonomisk Debatt. 5, 8, p. 533-533 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 73. En stor skattereform

  Lars Jonung, 1977, In : Ekonomisk Debatt. 5, p. 276 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 74. Impact of assistance under P.L. 480 on Indian economy 1956–1970

  Neelambar Hatti, 1977, In : Economy & History. 20, 1, p. 23-40 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 75. Inkomstens innebörd och mätande - Ett bidrag till diskussionen

  Söderström, L., 1977, National Central Bureau of Statistics, Stockholm. (Promemorior från SCB; vol. 4)

  Research output: Book/ReportReport

 76. Ja, det är dags! Replik till Walberg

  Lars Jonung, 1977, In : Ekonomisk Debatt. 3, p. 175-177 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 77. Knut Wicksells prisstabiliseringsnorm och penningpolitiken på 1930-talet: Ekonomisk debatt och ekonomisk politik,

  Lars Jonung, 1977, Ekonomisk debatt och ekonomisk politik : Nationalekonomiska föreningen 100 år. Herin, J. & Werin, L. (eds.). Stockholm: Norstedts, p. 35-83 49 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 78. Samhällsekonomi

  Lindström, P., Lindgren, B., Stenkula, P. & Söderström, L., 1977, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 79. Satsa på mervärdeskatten

  Söderström, L., 1977, In : Ekonomisk Debatt. 5, 3, p. 169-174

  Research output: Contribution to journalArticle

 80. Some Aspects of the Expansion of Education in Sweden

  Lars Pettersson, 1977, In : Economy and History.

  Research output: Contribution to journalArticle

 81. Utbildningsexpansion

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1977, In : Economy & History. XX:s

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 82. 1978
 83. A model of the determination of wages and prices in Sweden, 1922-1971

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1978, In : Economy and History. 21, 2, p. 104-113 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 84. Arbetsmarknadspolitik i förändring, SOU 1978:60

  Inga Persson (ed.), 1978, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 85. A Relation Between Measures of Social Mobility

  David Edgerton, 1978, Essays on Mobility and Social Reproduction. Persson, G. (ed.). Arkiv, p. 31-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 86. Avskaffa valutaregleringen!

  Lars Jonung, 1978, In : Ekonomisk Debatt. 6, 3, p. 156-156 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 87. Det tröga samhället

  Lars Jonung, 1978, In : Ekonomisk Debatt. 7, p. 538-539 2 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 88. En stabil stabiliseringspolitik

  Lars Jonung, 1978, In : Ekonomisk Debatt. 6, 1, p. 7-18 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 89. Kreditrestriktionernas effekt på hushållens konsumtion, sparande och välfärd

  Ståhlberg, A-C. & Söderström, L., 1978, Department of Economics, Lund Universtiy, (Meddelande; no. 51).

  Research output: Working paper

 90. Näringslivet: Resurser och samband

  Hansson, G., 1978, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 91. On the economics of pleasure

  Söderström, L., 1978, In : Journal of Consumer Policy. 1, 1, p. 87-90

  Research output: Contribution to journalArticle

 92. Volvo och Norge

  Lars Jonung, 1978, In : Ekonomisk Debatt. 6, 6, p. 380-380 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 93. 1979
 94. Den goda utlandsupplåningen

  Lars Jonung, 1979, In : Ekonomisk Debatt. 7, 1, p. 384-384 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 95. Ekonomi och politik i Sverige 1896-1948. En kommentar till en artikel av Kurt Rydé

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1979, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 2, p. 111-115 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 96. Konjunkturteorin och 30-talskrisen

  Lars Jonung, 1979, In : Ekonomisk Debatt. p. 267-279 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 97. Kostnaderna för utländsk upplåning

  Lars Oxelheim, 1979, Industrikonjunkturen. The Federation of Swedish Industries, Stockholm

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 98. Nationalekonomi och historia - exemplet svenskt 1930-tal

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1979, (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen; vol. nr 5).

  Research output: Working paper

 99. Nya myter om 30-talet

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1979, In : Ekonomisk Debatt. nr 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 100. Recension av "Benckerts testamente. Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet"

  Lars Jonung, 1979, In : Ekonomisk Debatt. 7, 3, p. 235-238 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 101. Rural Industrialisation and Traditional Modes of Production

  Neelambar Hatti, 1979, Technologische Grundlagenforschung fur Entwicklungsländer: Dokumentation eines internationalen Symposiums der TU Berlin in Zusammenarbeit mit dem Senator für Wissenschaft und Forschung; (Berlin, 13. bis 15. Dezember 1978) . Henke, J. (ed.). 1979 ed. Berlin: Technische Universität Berlin, p. 151-157 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 102. Svar till Nilsson och Pettersson: Trettiotalet en sista gång

  Lars Jonung, 1979, In : Ekonomisk Debatt. 7, p. 489-489 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 103. The Effect of Unemployment, Inflation and Real Income Growth on Government Popularity in Sweden

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1979, In : Scandinavian Journal of Economics. 81, p. 343-353 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 104. The long-run demand for money: a Wicksellian approach

  Lars Jonung, 1979, The Theoretical Contributions of Knut Wicksell. Strøm, S. & Thalberg, B. (eds.). Palgrave Macmillan Ltd., p. 88-102 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 105. Trettiotalet än en gång

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1979, In : Ekonomisk Debatt. 7

  Research output: Contribution to journalArticle

 106. Volvo och rättssamhället

  Lars Jonung, 1979, In : Ekonomisk Debatt. 7, 1, p. 5-5 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 107. Wages and Prices in Sweden, 1912-1921. A retrospective Test

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1979, In : Scandinavian Journal of Economics. 81, p. 60-71 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 108. Knut wicksell's norm of price stabilization and Swedish monetary policy in the 1930's

  Lars Jonung, 1979 Oct, In : The ICFAI Journal of Monetary Economics. 5, 4, p. 459-496 38 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 109. Så förvandlade invandrarna Malmös näringsliv.

  Lars Pettersson, 1979 Oct 7, Arbetet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 110. 1980
 111. Dags för en ny kreditpolitik

  Söderström, L., 1980, Kontokorten - hjälpmedel eller gissel. Sveriges köpmannaförbund, Vol. Köpmannaförbundets fakta 4. p. 9-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 112. Energi-Lund. Ja eller nej är frågan - Kan forskarna ge ett svar?

  Söderström, L., 1980, (Unpublished) Kursverksamheten vid Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportReport

 113. Equity among Generations

  Lars-Gunnar Svensson, 1980, In : Econometrica. 48, 5, p. 1251-1263

  Research output: Contribution to journalArticle

 114. On a Contingency Framework of Computerized Information Systems

  Olerup, A., 1980, [Host publication title missing]. Lucas Jr, H. C., Land, F. F., Lincoln, T. J. & Supper, K. (eds.). North-Holland, p. 83-92 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 115. Sätt Knut Wicksell på 500-kronorssedeln!

  Lars Jonung, 1980, In : Ekonomisk Debatt. 8, 2, p. 97-97 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 116. Svar till Sjöö: Den lärorika utlandsupplåningen

  Lars Jonung, 1980, In : Ekonomisk Debatt. 1, p. 63-63 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 117. The Swedish Philips Curve

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1980, In : SEB Quarterly Review. 1-2, p. 38-50 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 118. Vidgade kreditmöjligheter för hushållen

  Söderström, L., 1980, Konsumentverket.

  Research output: Book/ReportReport

 119. 1981
 120. An Analysis of the Nonlinear Klein-Goldberger Model Using Fix-Point Estimation and Other Methods

  David Edgerton, 1981, The Fix-Point Approach to Interdependent Systems. Wold, H. (ed.). North-Holland, p. 243-282

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 121. An Empirical Identification of the Swedish Money Stock

  Lars Jonung, 1981, In : Scandinavian Journal of Economics. 83, 1, p. 68-78 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 122. Angående nedläggning av statens pris- och kartellnämnd m. m

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation?: Slutbetänkande av prisregleringskommitén. Liber, Vol. SOU: 40. p. 148-153 6 p. (Statens offentliga utredningar).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 123. Arbetsmiljö och samhällsekonomi

  Jönssson, B. & Carl Hampus Lyttkens, 1981, Liber. 111 p.

  Research output: Book/ReportBook

 124. Compensatory and non-compensatory income differences. A preliminay exploration

  Söderström, L., 1981, Statics and dynamics of income. Klevmarken, N. A. & Lybeck, J. A. (eds.). Tieto Ltd., p. 134-151

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 125. Den offentliga sektorns expansion

  Söderström, L., 1981, In : Historisk Tidskrift. 100, 2, p. 246-252

  Research output: Contribution to journalArticle

 126. Effects of long-term exposure to trichloroethylene on the behavior of mongolian gerbils (Meriones Unguiculatus)

  Kjellstrand, P., Bjerkemo, M., Mortensen, I., Månsson, L., Lanke, J. & Björn Holmquist, 1981, In : Journal of Toxicology and Environmental Health. 8, 5-6, p. 787-793

  Research output: Contribution to journalArticle

 127. Företagens utlandslån : valuta- och redovisningsaspekter

  Lars Oxelheim, 1981, Liber.

  Research output: Book/ReportBook

 128. Halvhjärtat försök att lösa marginalskatteproblemet

  Söderström, L., 1981, In : Ekonomisk Debatt. 9, 8, p. 584-592

  Research output: Contribution to journalArticle

 129. Inflationsuppfattningen och prisregleringspolitiken 1978-1980

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation?: Slutbetänkande. Bilagor 1-6. Stockholm: Liber, Vol. SOU: 41. p. 287-321 35 p. (Statens offentliga utredningar).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 130. Kommentar till 1981 års finansplan

  Lars Jonung, 1981, In : Ekonomisk Debatt. 9, 1, p. 23-27 5 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 131. Perceived and Expected Rates of Inflation in Sweden

  Lars Jonung, 1981, In : American Economic Review. 5, p. 961-968 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 132. Price Control Policy in Sweden during the 1970s

  Lars Jonung, 1981, In : SEB Quarterly Review. 3-4, p. 80-91 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 133. Skattedebatt på villovägar

  Söderström, L., 1981, In : Ekonomisk Debatt. 9, 3, p. 201-207

  Research output: Contribution to journalArticle

 134. Svensk skatteforskning 1919-1979. En annoterad bibliografi

  Söderström, L. & Bo Larsson, 1981, Riksbankens jubileumsfond.

  Research output: Book/ReportBook

 135. The Depression in Sweden and the United States. A Comparison of Causes and Policies

  Lars Jonung, 1981, The Great Depression Revisited. Brunner, K. (ed.). Boston, MA, p. 286-315 36 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 136. Trichloroethylene: Effects on body and organ weights in mice, rats and gerbils

  Kjellstrand, P., Kanje, M., Månsson, L., Bjerkemo, M., Mortensen, I., Lanke, J. & Björn Holmquist, 1981, In : Toxicology. 21, 2, p. 105-115

  Research output: Contribution to journalArticle

 137. The Long Run Behavior of the Income Velocity of Money in Five Advanced Countries, 1870-1976: An Institutional Approach

  Bordo, M. D. & Lars Jonung, 1981 Jan, In : Economic Inquiry. 19, 1, p. 96-116 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 138. 1982
 139. Affärsbankernas obligationsinnehav 1880-1980

  Lars Jonung, 1982, Kreditpolitiken. Fakta, teorier och erfarenheter: Expertrapporter från kreditpolitiska utredningen. Stockholm: Liber, Vol. SOU:53. p. 249-269 21 p. (Statens offentliga utredningar).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 140. A survey of project evaluation methods and their applications

  Imable, R., Somogyi, L. & Söderström, L., 1982, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Research output: Working paper

 141. Bagge, Lindahl och nationalinkomsten: Om "National Income of Sweden 1861-1930"

  Benny Carlson, 1982, Lund, 55 p. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; no. 27).

  Research output: Working paper

 142. Do Trade Unions Really Give Rise to Social Losses?

  Hansson, G., 1982, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 1, p. 21-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 143. Effects of Trichloroethylene inhalation on acid phosphatase in rodent brain

  Kjellstrand, P., Anders Edström, Bjerkemo, M. & Björn Holmquist, 1982, In : Toxicology Letters. 10, 1, p. 1-5

  Research output: Contribution to journalArticle

 144. Ekonomiska konsekvenser av vattenkvalitetsförändringar i sjöar

  Hjalte, K., Lidgren, K., Anna-Lisa Lindén & Wells, C., 1982, T.E.M. Lunds universitet. 95 p. (Rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 145. Hur jämlika är vi?

  Söderström, L., 1982, Hur jämlika är vi?. Ratio, p. 7-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 146. Inkomsten av eget hem

  Söderström, L., 1982, In : Statistisk tidskrift. 20, 3, p. 176-184

  Research output: Contribution to journalArticle

 147. Sensitivity of mongolian gerbils to trichloroethylene exposure during neonatal growth

  Kjellstrand, P., Månsson, L., Bjerkemo, M., Lanke, J., Björn Holmquist & Lena Zetterqvist, 1982, In : Toxicology Letters. 14, 1-2, p. 97-101

  Research output: Contribution to journalArticle

 148. Stortorget in Malmoe: a press content analysis

  Carl Hampus Lyttkens, 1982, In : Aris. p. 96-107

  Research output: Contribution to journalArticle

 149. The life cycle hypothesis and aggregate household saving

  Söderström, L., 1982, In : American Economic Review. 72, 3, p. 590-596

  Research output: Contribution to journalArticle

 150. The relation between accidents and output in Swedish industry

  Carl Hampus Lyttkens, 1982, In : Safety Science. 4, 2-4, p. 233-242

  Research output: Contribution to journalArticle

 151. The Stockholm School and the Development of Dynamic Method

  Hansson, B., 1982, In : Studici Economici. 16

  Research output: Contribution to journalArticle

 152. The Stockholm School And The Development Of Dynamic Method

  Hansson, B., 1982, Croom Helm Publishers Ltd.

  Research output: Book/ReportBook

 153. Virksomhedens valutastyring

  Balling, M. & Lars Oxelheim, 1982, Civiløkonomen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 154. 1983
 155. Devalveringen av den svenska kronan - En marknadsföringsåtgärd?

  Lars Oxelheim, 1983, Bedriftsøkonomen, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 156. Effects of continuous Trichloroethylene inhalation on different strains of mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Nils Mandahl & Bjerkemo, M., 1983, In : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, p. 369-374

  Research output: Contribution to journalArticle

 157. Frågor kring företagets beslut under valutaosäkerhet

  Lars Oxelheim, 1983, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Research output: Book/ReportBook

 158. Ingenjörsutbildning och kapitalbildning 1933-1973

  Lars Pettersson, 1983, Studentlitteratur AB. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 159. Kvinnan i ekonomin - hem, yrke, karriär

  Lundahl, M. (ed.) & Inga Persson (ed.), 1983, Liber.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 160. Large Indivisibles: An analysis with respect to price equilibrium and fairness

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, In : Econometrica. 51, 4, p. 939-954

  Research output: Contribution to journalArticle

 161. Merkantilismen och 30-talet: eller kom Heckschers storverk i rättan tid?

  Benny Carlson, 1983, Lund: Department of Economic History, Lund University, 29 p. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; no. 30).

  Research output: Working paper

 162. On the Existence of Fair Allocations

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, In : Zeitschrift für Nationalökonomie. 43, 3, p. 301-308

  Research output: Contribution to journalArticle

 163. Proposals for New Accounting Standards for Foreign Monetary Items

  Lars Oxelheim, 1983, In : Journal of Business Finance & Accounting. 10, 4, p. 257-288

  Research output: Contribution to journalArticle

 164. Social Clauses and International Trade: An Economic Analysis of Labour Standards in Trade Policy

  Hansson, G., 1983, Croom Helm Publishers Ltd.

  Research output: Book/ReportBook

 165. Socialförsäkringarnas finansiering

  Söderström, L., 1983, Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar. Kolterjahn, M. (ed.). Liber, p. 39-89

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 166. Social insurance

  Söderström, L. (ed.), 1983, North-Holland. (Contributions to Economic Analysis; vol. 148)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 167. Staten borde ta kursrisker för låntagare

  Lars Oxelheim, 1983, Ledarskap, Ekonomen : organ för Svenska civilekonomföreningen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 168. The Rybczynski Theorem under Decreasing Returns to Scale

  Hansson, G. & Lundahl, M., 1983, In : Scandinavian Journal of Economics. 85, 4, p. 531-540

  Research output: Contribution to journalArticle

 169. Trichloroethylene: Further studies of the effect on body and organ weights and plasma buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Alm, P., Kanje, M., Romare, S., Jonsson, I., Månsson, L. & Bjerkemo, M., 1983, In : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, p. 375-384

  Research output: Contribution to journalArticle

 170. Valutastyring

  Lars Oxelheim, 1983, Børsens forlag och Foreningen av Danske Civiløkonomers forlag, Copenhagen.

  Research output: Book/ReportBook

 171. Wicksell's Critique of Ricardo’s Chapter "On Machinery"

  Hansson, B., 1983, In : Journal of Economic Studies. 10

  Research output: Contribution to journalArticle

 172. Youth Employment in Sweden

  Björklund, A. & Inga Persson, 1983, Youth at Work. An International Survey. Reubens, B. G. (ed.). Rowman & Allanheld, Totowa, New Jersey, p. 232-268

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 173. Monetization and the behavior of velocity in Sweden, 1871-1913

  Lars Jonung, 1983 Oct, In : Explorations in Economic History. 20, 4, p. 418-439 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 174. 1984
 175. A Combinatorial and Probabilistic Analysis of Voting Blocs With Application to Multiparty Systems

  Bjurulf, B. & Berg, S., 1984, Coalitions and Collective Action. Holler, M. J. (ed.). Wuerzburg : Physica-Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 176. Age at Marriage in India: A Quantitative Study of Sirsi Taluk, Karnataka 1960-69

  Neelambar Hatti & Ohlsson, R., 1984, In : Demography India. 13, 1 & 2, p. 36-41 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 177. Arbetsmarknadspolitik under omprövning, SOU 1984:31

  Inga Persson (ed.), 1984, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 178. Är subventioner effektiva?

  Söderström, L., 1984, ESO (Expergruppen för studier i offentlig ekonomi) vid Finansdepartementet.

  Research output: Book/ReportReport

 179. A Social Clause against Discrimination in the Labor Market

  Hansson, G. & Lundahl, M., 1984, In : Journal of Development Economics. 14, p. 395-405

  Research output: Contribution to journalArticle

 180. Block Level Planning: Some Comments

  Neelambar Hatti, 1984, Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen, 34, p. 3-23 21 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 181. Competitive Equilibria with Indivisible Goods

  Lars-Gunnar Svensson, 1984, In : Zeitschrift für Nationalökonomie. 44, 4, p. 373-386

  Research output: Contribution to journalArticle

 182. Exchange risk management in the modern company – A total perspective

  Lars Oxelheim, 1984, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Research output: Book/ReportBook

 183. Företaget och valutaregleringen

  Lars Oxelheim, 1984, [Publisher information missing]. (Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research, Stockholm)

  Research output: Book/ReportBook

 184. Hur styrs storföretag

  Eliasson, G., Fries, H., Jagren, L. & Lars Oxelheim, 1984, Industriens utredningsinstitut (IUI).

  Research output: Book/ReportBook

 185. Industrial Structure and Country Risk in a Nordic Perspective

  Lars Oxelheim, 1984, In : Unitas Quarterly Review. 56, 4, p. 99-111

  Research output: Contribution to journalArticle

 186. Landskronas finanser 1990

  Söderström, L. & Paulsson, A., 1984, (Unpublished) Institutet för ekonomiska studier.

  Research output: Book/ReportReport

 187. On the leading principal minors of direct products

  Björn Holmquist, 1984, In : Linear and Multilinear Algebra. 16, 1-4, p. 125-127

  Research output: Contribution to journalArticle

 188. Opportunity costs of defence: A comment on Dabelko and McCormick

  Carl Hampus Lyttkens & Vedovato, C., 1984, In : Journal of Peace Research. 21, 4, p. 389-394

  Research output: Contribution to journalArticle

 189. Perchloroethylene: Effects on body and organ weights and plasma buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Kanje, M., Per Alm, Romare, S., Jonsson, I., Månsson, L. & Bjerkemo, M., 1984, In : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 54, 5, p. 414-424

  Research output: Contribution to journalArticle

 190. Perspektiv på fördelningspolitiken

  Söderström, L., 1984, (Unpublished) Stiftelsen marknadsekonomiskt alternativ för Sverige/Timbro förlag. (Rapport från MAS)

  Research output: Book/ReportReport

 191. Pitfalls in the interpretation of long-term inhalation experiments

  Kjellstrand, P. & Björn Holmquist, 1984, In : Toxicology Letters. 21, 2, p. 213-218

  Research output: Contribution to journalArticle

 192. PM rörande Konjunkturinstitutets verksamhet

  Lars Jonung, 1984, 10 p.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 193. Recension av Erik Lundbergs "Ekonomiska kriser förr och nu"

  Lars Jonung, 1984, In : Ekonomisk Debatt. 12, 4, p. 260-266 7 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 194. Ska vi betala varandras konsumtion?

  Söderström, L., 1984, In : Ekonomisk Debatt. 12, 4, p. 242-249

  Research output: Contribution to journalArticle

 195. Stability and Efficiency from a neo-Keynesian Viewpoint

  Lars-Gunnar Svensson & Weibull, J. W., 1984, In : Journal of Economic Dynamics and Control. 7, p. 349-362

  Research output: Contribution to journalArticle

 196. The excess burden of public insurance: some results from Swedish data

  Hansson, I., Carl Hampus Lyttkens & Skogh, G., 1984, In : International Review of Law and Economics. 4, 1, p. 23-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 197. The Existence of Budget-Constrained Pareto-Efficient Allocations

  Lars-Gunnar Svensson, 1984, In : Journal of Economic Theory. 32, p. 346-350

  Research output: Contribution to journalArticle

 198. The Largest Nordic Manufacturing Companies

  Lars Oxelheim, 1984, Economic Growth in a Nordic Perspective. Etla, Helsinki

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 199. The overall mortality rate in patients with total hip arthroplasty, with special reference to coxarthrosis

  Lindberg, H., Carlsson, AS., Lanke, J. & Horstmann, V., 1984, In : Clinical Orthopaedics and Related Research. 191, p. 116-120

  Research output: Contribution to journalArticle

 200. Which model do people carry in their minds when they forecast inflation rates?

  Lars Jonung, 1984, 51 p.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 201. 1985
 202. Cassel och staten

  Benny Carlson, 1985, Lund, 67 p. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; no. 38).

  Research output: Working paper

 203. Clustering of dyad distributions as a tool in network modeling

  Frank, O., Hallinan, M. & Krzysztof Nowicki, 1985, In : The Journal of Mathematical Sociology. 11, 1, p. 47-64

  Research output: Contribution to journalArticle

 204. Correlation measures for circular data

  Björn Holmquist, 1985, Contributions to probability and statistics in honour of Gunnar Blom. Lanke, J. & Lindgren, G. (eds.). Lund University, p. 157-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 205. Effects of organic solvents on motor activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Jonsson, I., Romare, S. & Månsson, L., 1985, In : Toxicology. 35, 1, p. 35-46

  Research output: Contribution to journalArticle

 206. Effects of solvent exposure on testosterone levels and buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Bjerkemo, M., Adler-Meihofer, M. & Björn Holmquist, 1985, In : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 57, 4, p. 242-249

  Research output: Contribution to journalArticle

 207. Finansiell integration och räntespridning

  Lars Oxelheim, 1985, Att rätt värdera 90-talet : IUI:s långtidsbedömning. Eliasson, G. (ed.). IUI, Stockholm

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 208. Full sysselsättning utan inflation - en realistisk möjlighet?

  Söderström, L., 1985, In : Ekonomisk Debatt. 13, 8, p. 549-558

  Research output: Contribution to journalArticle

 209. Gunnar Myrdal

  Hansson, B., 1985, The Social Science Encyclopaedia. Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 210. Impact of Education on Age at Marriage

  Neelambar Hatti & Ohlsson, R., 1985, In : Demography India. 14, 2, p. 159-173 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 211. Ingenjörsutbildningen i ett cykliskt perspektiv

  Lars Pettersson, 1985, In : Forskning om utbildning. nr 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 212. Keynes' Notion of Equilibrium in The General Theory

  Hansson, B., 1985, In : Journal of Post Keynesian Economics. 7

  Research output: Contribution to journalArticle

 213. Knut Wicksell - Nationalekonomen

  Lars Jonung, 1985, 4 p. Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 214. Krig, kris och kapitalism - ett mönster för tillväxt och omvandling under 1900-talet

  Lars Pettersson, 1985, Zenith, nr 88.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 215. Landskrona 1990 - Finansieringsfrågor

  Söderström, L. & Paulsson, A., 1985, (Unpublished) Institutet för ekonomiska studier.

  Research output: Book/ReportReport

 216. Marknadsekonomins stabilitet

  Lars Jonung, 1985, In : Ekonomisk Debatt. 13, 1, p. 70-72 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 217. Office Automation, Work and Skill

  Olerup, A., 1985, [Host publication title missing]. Olerup, A., Schneider, L. & Monod, E. (eds.). North-Holland, p. 15-21 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 218. Optimization of disintegration time and crushing strength of a tablet formulation

  Lindberg, N-O., Jönsson, C. & Björn Holmquist, 1985, In : Drug Development and Industrial Pharmacy. 11, 4, p. 931-944

  Research output: Contribution to journalArticle

 219. Så byggs en effektiv riskhantering upp

  Lars Oxelheim, 1985, Balans: tidskrift för redovisning och revision, 11, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 220. Skattepolitik. En introduktion

  Norrman, E., 1985, Ekonomisk Debatt, 13, 7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 221. The direct product permuting matrices

  Björn Holmquist, 1985, In : Linear and Multilinear Algebra. 17, 2, p. 117-141

  Research output: Contribution to journalArticle

 222. The granulation of a tablet formulation in a high-speed mixer, Diosna P 25

  Lindberg, N-O., Jönsson, C. & Björn Holmquist, 1985, In : Drug Development and Industrial Pharmacy. 11, 4, p. 917-930

  Research output: Contribution to journalArticle

 223. Women, Work and Computerization - A conference report

  Olerup, A., Schneider, L., Carlsson, B. & Larsson, I., 1985, [Host publication title missing]. Olerup, A., Schneider, L. & Monod, E. (eds.). North-Holland, p. 3-12 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 224. Women, Work and Computerization. Opportunities and disadvantages

  Olerup, A., Schneider, L. & Monod, E., 1985, [Host publication title missing]. Elsevier

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 225. Aspects of multilinear algebra in statistical analysis of seasonal multivariate time series

  Björn Holmquist, 1985 Jun 7, Department of Mathematical Statistics, Lund University. 219 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 226. Swedish Work Environment Policy: An economic analysis

  Carl Hampus Lyttkens, 1985 Dec 14, Lund: Lund University. 326 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 227. 1986
 228. A.L.Basham - a tribute to an Indologist

  Neelambar Hatti, 1986, In : Acta Orientalia. 47, p. 63-65 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 229. Alternativ till statsbidrag. En diskussion om behov och möjligheter för styrning av kommunerna

  Paulsson, A. & Söderström, L., 1986, KEFU.

  Research output: Book/ReportReport

 230. An Upper Bound on Optimal Income Taxes

  Lars-Gunnar Svensson & Weibull, J. W., 1986, In : Journal of Public Economic. 30, p. 165-181

  Research output: Contribution to journalArticle

 231. Comment on L. Calmfors And H. Horn, "Classical Unemployment, Accommodation Policies and the Adjustment of Real Wages"

  Lars Jonung & Layard, R., 1986, Trade Unions, Wage Formation and Macroeconomic Stability. Calmfors, L. & Horn, H. (eds.). 1 ed. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire and London: Macmillan Press Ltd., p. 120-124 5 p. (Topics in Contemporary Economic Analysis).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 232. Den svenska byggnads- och anläggningsverksamheten i ett cykliskt perspektiv

  Lars Pettersson, 1986, NBS-S, KR. Vol. 1.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 233. Effects of methylene chloride on body and organ weight and plasma buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Bjerkemo, M., Adler-Meihofer, M. & Björn Holmquist, 1986, In : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 59, 1, p. 73-79

  Research output: Contribution to journalArticle

 234. Ernst Jonsson: Effekter av statsbidrag till kommuner

  Söderström, L., 1986, In : Ekonomisk Debatt. 14, 5, p. 430-431

  Research output: Contribution to journalArticle

 235. Exchange Rate Related Exposures in a Macroeconomic Perspective

  Lars Oxelheim & Wihlborg, C., 1986, Recent Development in Banking and Finance, Vol. I. Khoury, S. J. & Ghosh, A. (eds.). Lexington Books

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 236. Finansteoretiska undersökningar

  Söderström, L., 1986, Riksbankens jubileumsfond.

  Research output: Book/ReportBook

 237. Fluctuations in Infrastructural Activities in Sweden - A Historical View

  Lars Pettersson, 1986, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 238. Fluctuations in Infrastructural Capital Formation during the 20th Century

  Lars Pettersson, 1986, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 239. Fördelningseffekter av inkomstskatt och utgiftsskatt

  Norrman, E. & Hansson, I., 1986, Allmänna förlaget. (Utgiftsskatt - teknik och effekter, SOU 1986:40)

  Research output: Book/ReportReport

 240. Information Theory and Group Differences in Inflation Expectations

  Lars Jonung & Batchelor, R. A., 1986, 26 p.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 241. International Financial Crisis and the Swedish Economy 1857-1933

  Lars Jonung, 1986, Financial Crises and the World Banking System. Capie, F. & Wood, G. (eds.). London: Macmillan, p. 254-264 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 242. Kapitalmarknadens spelregler

  Lars Jonung, 1986, Nya spelregler för tillväxt . Calmfors, L., Hansson, I., Jonung, L., Myhrman, J. & Tson Söderström, L. (eds.). SNS Förlag, p. 73-86 14 p. (Konjunkturrådets rapport 1974-1999).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 243. Kommunernas skenvärld. Synpunkter på statsbidragen

  Söderström, L., 1986, [Publisher information missing]. (Näringslivets ekonomifakta)

  Research output: Book/ReportReport

 244. Kvalitet genom valfrihet - om möjligheten att vända dåliga lärare ryggen

  Söderström, L., 1986, In : Forskning om utbildning. 14, 4, p. 31-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 245. Mer för pengarna? Om offentlig produktion och individuell konsumtion

  Söderström, L., 1986, Tillväxtutredningen. Westholm, C-J. (ed.). Näringslivets ekonomifakta, Vol. 1. p. 66-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 246. National Income and Marginal Taxes

  Lars-Gunnar Svensson, 1986, In : Scandinavian Journal of Economics. 88, 4, p. 565-581

  Research output: Contribution to journalArticle

 247. Some Issues in India's Rural development

  Neelambar Hatti & Roy, K., 1986. 23 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 248. Studiemedelsfrågan

  Söderström, L., 1986, In : Ekonomisk Debatt. 14, 4, p. 525-531

  Research output: Contribution to journalArticle

 249. Studiestödet och utbildningspolitiken

  Söderström, L., 1986, Ett effektivt studiestöd med begränsade resurser?. Centrala studiestödsnämnden, p. 37-46

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 250. Svenska regleringar under 200 år: En svepande översikt

  Benny Carlson, 1986, Lund, 39 p. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; no. 43).

  Research output: Working paper

 251. Svensk ekonomi: ett nätverk av regleringar

  Lars Jonung, 1986, Konjunkturrådets rapport 1986 - Nya spelregler för tillväxt. Calmfors, L., Hansson, I., Jonung, L., Myhrman, J. & Tson Söderström, H. (eds.). Stockholm: SNS Förlag, p. 33-46 14 p. (Konjunkturrådets rapport 1974-1999).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 252. Taxation of Savings

  Lars-Gunnar Svensson, 1986, In : Taxation of Savings, Zeitschrift für Nationalökonomie 46:4 (1986).. 46, 4, p. 421-426

  Research output: Contribution to journalArticle

 253. The Wicksellian alternative

  Söderström, L., 1986, In : SEB Quarterly Review. 3, p. 88-96

  Research output: Contribution to journalArticle

 254. Uncertainty of Inflationary Perceptions and Expectations

  Lars Jonung, 1986, In : Journal of Economic Psychology. 7, p. 315-325 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 255. Välfärd i Norden - Mäter vi de väsentliga aspekterna?

  Söderström, L., 1986, (Unpublished) p. 57-64.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 256. Bilindustrins kris kommer

  Lars Pettersson, 1986 Apr 1, DN.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 257. Uncertainty about inflationary perceptions and expectations

  Lars Jonung, 1986 Sep, In : Journal of Economic Psychology. 7, 3, p. 315-325 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 258. 1987
 259. A brief explanatory guide to sources on social, political and economic history of Mysore State 1800-1832.

  Neelambar Hatti, 1987, Ekonomisk-historiska Vingslag. Kranz, O. & Ohlsson, R. (eds.). Lund: Ekonomisk-historiska föreningen, Vol. LIV. p. 56-72 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 260. Arbetsmarknaden inför 90-talet - anpassningsförmåga och anpassningsproblem

  Inga Persson, 1987, Allmänna förlaget.

  Research output: Book/ReportBook

 261. Byggnads- och anläggningsverksamhet 1800-1980 - Historiska nationalräkenskaper för Sverige, vol 3.

  Lars Pettersson, 1987, Ekonomisk-historiska föreningen i Lund. 69 p. (R58:1990; vol. vol LI)

  Research output: Book/ReportBook

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...37 Next