Lund University School of Economics and Management, LUSEM

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. A qualitative investigation of smaller firm e-business development

  Fillis, I., Ulf Johansson & Wagner, B., 2004, In : Journal of Small Business and Enterprise Development. 11, 3, p. 349-361

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. A quarter of a century of job transitions in Germany

  Kattenbach, R., Schneidhofer, T. M., Luecke, J., Latzke, M., Loacker, B., Schramm, F. & Mayrhofer, W., 2014, In : Journal of Vocational Behavior. 84, 1, p. 49-58

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. A Quest for Social Identity: The Pragmatics of Communication in Mergers and Acquisitions

  Stein Kleppestø, 1998, Cultural Dimensions of International Mergers and Acquisitions. Gertsen, M. C., Søderberg, A-M. & Torp, J. E. (eds.). Berlin: De Gruyter, p. 147-166 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. AR(1) time series with autoregressive gamma variance for road topography modeling

  Johannesson, P., Krzysztof Podgorski, Rychlik, I. & Shariati Fokalaei, N., 2016, In : Probabilistic Engineering Mechanics. 43, p. 106-116

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. AR(1) time series with autoregressive gamma variance for road topography modeling

  Johannesson, P., Krzysztof Podgorski, Rychlik, I. & Shariati Fokalaei, N., 2015, Department of Statistics, Lund university, 17 p. (Working Papers in Statistics; no. 5).

  Research output: Working paper

 6. Är 70-talets svenska ekonomi annorlunda?

  Lars Jonung & Eskil, W., 1975, In : Ekonomisk Debatt. 3, 4, p. 270-272 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 7. Är avancerade njurbytesprogram ett framtida alternativ för Sverige?

  Tommy Andersson & Ingebretsen Carlson, J., 2013, (Accepted/In press) Läkartidningen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Arbete? Var god dröj! Invandrare i välfärdssamhället

  Lundh, C., Bennich-Björkman, L., Ohlsson, R., Pedersen, P. J. & Rooth, D-O., 2002, SNS Förlag. (Välfärdspolitiska rådets rapport 2002)

  Research output: Book/ReportReport

 9. Arbetsförmåga - en fråga om efterfrågade färdigheter

  Söderström, L. & Rehn, E., 2008, Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt prespektiv. Westerhäll, L. V. (ed.). Santérus förlag, p. 47-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Arbetsförmåga - en relativ förmåga

  Rehn, E., 2009, Socialförsäkringsrapport 2009:3 - Rapport från forskarseminarium i Umeå. Försäkringskassan, p. 19-28 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 11. Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2010, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 3, p. 27-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Arbetskraftsinvandring och flyktingars arbetsmarknadsintegration

  Lundh, C. & Bevelander, P., 2007, Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Alsmark, G., Moldenhawer, B. & Kallehave, T. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 15. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Arbetslinje eller utbildningslinje? Om övergången från skola till arbete i Sverige

  Lars Pettersson, 2008, Ungdomars väg från skola till arbetsliv - Nordiska erfarenheter. Olofsson, J. & Panican, A. (eds.). Nordiska ministerrådet, Vol. TemaNord 2008:584. p. 333-398

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Arbetslösa i rörelse

  Tobias Karlsson, 2009, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 131, 3, p. 44-46.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Arbetslöshet, arbetsmarknadsinstitutioner och investeringsmönster: en jämförande studie mellan Sverige och Danmark (1976-2005)

  Josef Taalbi, 2008, Department of Economic History, Lund University, 30 p. (Lund Papers in Economic History; no. 107).

  Research output: Working paper

 16. Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism: hot mot EU:s sammanhållning?

  Bakardjieva Engelbrekt, A. (ed.), Lars Oxelheim (ed.) & Persson, T. (ed.), 2012, Santérus förlag. 287 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. Arbetslöshetsförsäkringen och dess mångåriga kontrovers

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 254-264

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning : en diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920

  Olofsson, J., 1996, Studentlitteratur AB. 258 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Arbetsmarknaden i ett långsiktigt perspektiv

  Schön, L., 2005, Den tredje arbetslinjen. Bortom den svenska modellen och marknadsliberalismen. Olofsson, J. (ed.). Agora

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Arbetsmarknaden inför 90-talet - anpassningsförmåga och anpassningsproblem

  Inga Persson, 1987, Allmänna förlaget.

  Research output: Book/ReportBook

 21. Arbetsmarknadspolitik i förändring, SOU 1978:60

  Inga Persson (ed.), 1978, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Arbetsmarknadspolitik och långtidsarbetslöshet - lärdomar från 1980-talets Europa

  Yves Bourdet & Inga Persson, 1993, Politik mot arbetslöshet. SOU 1993:43. Allmänna förlaget, p. 145-177

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Arbetsmarknadspolitik under omprövning, SOU 1984:31

  Inga Persson (ed.), 1984, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Arbetsmarknadsutbildningens effekter på inkomstfördelning och resursanvändning

  Söderström, L., 1976, Arbetsmarknadspolitikens effekter. Remissvar på riksdagens revisorers granskningspromemorior 7-10/1975. Department of Economics, Lund Universtiy, Vol. Meddelande 1976:18. p. 21-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Arbetsmarknadsutbildningens olönsamhet en gång till

  Söderström, L., 1975, In : Forskning om utbildning. 2, 2, p. 40-42

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Arbetsmiljö och samhällsekonomi

  Jönssson, B. & Carl Hampus Lyttkens, 1981, Liber. 111 p.

  Research output: Book/ReportBook

 27. Arbetsplatsen som resurs i den grundläggande yrkesutbildningen

  Anders Nilsson, 2014, Yrkesutbildning for morgondagens arbetsliv. Panican, A. (ed.). Dialogos Förlag, p. 15-38

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Arbetsplatsmotstånd – mellan revolt och cynism

  Roland Paulsen, 2019, Arbete & välfärd. Studentlitteratur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan - Utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala

  Mikael Ottosson & Niklas Sandell, 2010, Malmö högskola. 56 p. (Malmö Högskolas utvärderingsrapporter)

  Research output: Book/ReportBook

 30. Är börsen ett Solvalla?

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1972 May 4, DN.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 31. Är bra lokaler en formsak?

  Ulf Ramberg & Mikael Hellström, 2004, Sveriges Kommuner och Landsting.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Är Danmark bättre än Sverige?

  Lars Pettersson, 2006

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 33. Är Danmark bättre än Sverige? Om dansk och svensk yrkesutbildning sedan industrialiseringen

  Lars Pettersson, 2006, Øresundsinstitutet, Malmö.

  Research output: Book/ReportBook

 34. Är Danmark en svensk hälsorisk? Analys av den alkoholrelaterade slutenvården i Skåne

  Johan Jarl, Ulf Gerdtham, Carl Hampus Lyttkens, Lithman, T. & Juan Merlo, 2007, In : Läkartidningen. 104, 23, p. 1783-1786

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Är du stark nog att samverka?

  Hans Knutsson, Ola Mattisson & Ulf Ramberg, 2004, Kommunal ekonomi, p. 39-40.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. A realist conceptualization for studying information system development methodology

  Mihailescu, D. & Mihailescu, M., 2010, Proceedings of the 1st International Conference on Information Management and Evaluation (ICIME 2010). Acad Conferences Ltd

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 37. Arealstöd till jordbruket - Hur påverkas produktionen i Svergie

  Joakim Gullstrand, 2003, [Publisher information missing]. (SLI-skrift; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 38. Are Capitalists Green? Firm Ownership and Provincial CO2 emissions in China

  Fredrik N G Andersson, Sonja Opper & KHALID, USMAN., 2018, In : Energy Policy. 123, p. 349-359

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Are Capitalists Green? Firm Ownership and Provincial CO2-emissions in China

  Fredrik N G Andersson & Sonja Opper, 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 40. Are Central Bankers Inflation Nutters? An MCMC Estimator of the Long-Memory Parameter in a State Space Model

  Fredrik N G Andersson & Li, Y., 2020 Feb, In : Computational Economics. 55, 2, p. 529-549 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Are entrepreneurial cultures stable over time? Historical evidence from China

  Sonja Opper & Fredrik N G Andersson, 2019 Nov 14, In : Asia Pacific Journal of Management. 36, 4, p. 1165-1192 27 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. A re-examination of the Fisher effect using an alternative approach

  Hatemi-J, A., 2011, In : Applied Economics Letters. 18, 9, p. 855-858

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the genderbias of operationalizations and industries studied

  Nählinder, J., Tillmar, M. & Caroline Wigren, 2012, Promoting Innovation Policies, practices and procedures. Andersson, S., Berglund, K., Gunnarsson, E. & Sundin, E. (eds.). Vinnova, Vol. VR 2012:08.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. A reflection on Richard B. Saltman 'Structural patterns in Swedish health policy

  Carl Hampus Lyttkens, 2015, In : Health Economics, Policy and Law. 10, 2, p. 217-219

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

Previous 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...197 Next