Lund University School of Economics and Management, LUSEM

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Staples, Institutions and Growth. Competitiveness of Guatemalan Exports 1524-1945

  Pira, L., 2003, Department of Economics, Lund Universtiy. 337 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Ålder och ekonomisk omvandling. Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv, 1890-1995

  Bengtsson, H., 2003, Almqvist & Wiksell International. 214 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. New Technology-Based Firms in Science Parks - A Study of Resources and Absorptive Capacity

  Marie Löwegren, 2003, Lund Business Press. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. What's Eating the Eater? Perspectives on the Everyday Anxiety of Food Consumption in Late Modernity

  Östberg, J., 2003, Lund Business Press. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Handel och vandel : vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv : Helsingborg ca 1680–1709

  Fagerlund, S., 2002, Historiska Media. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-1997

  Rauhut, D., 2002, Almqvist & Wiksell International. 176 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. IT-kvalitet i praxis: systemutvecklares kunskap om och syn på kvalitet

  Odd Steen, 2002, Department of Informatics, Lund University. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid till mitten av 1800-talet.

  Mats Olsson, 2002, Almqvist & Wiksell International. 395 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Integritetsfrågor i arbetslivet

  Annamaria Westregård, 2002, Juristförlaget i Lund. 442 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 1800-2000.

  Astrid Kander, 2002, Almqvist & Wiksell International. 284 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem : en studie av medelstora företag

  Svensson, L., 2002, Department of Economics, Lund Universtiy. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Baderschneider, C., 2002, Lund Business Press. 388 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning - studier av kommunal va-verksamhet

  Tagesson, T., 2002, Lund Business Press. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Financing of Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks: An Institutional-Network Approach.

  Alam, M., 2002, Lund Business Press. 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Corporate Environmental Management - Managing (in) a New Practice Area

  Meima, R., 2002, Institute for Economic Research, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden,. 452 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Resultatenheter i kommunalteknisk verksamhet : struktur, process och effekt

  Mikael Hellström, 2002, Lund Business Press. 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Consumers and Mixed-Brands: On the Polysemy of Brand Meaning

  Bengtsson, A., 2002, Lund Business Press. 218 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870.

  Patrick Svensson, 2001, Almqvist & Wiksell International. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Schånberg, I., 2001, Almqvist & Wiksell International. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Privatisation of the IT Sector in Sweden

  Springdal, K., 2001, Lund Business Press. 261 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Eco-marketing & Eco-management. Exploring the eco-orientation - performance link in food retailing.

  Tjärnemo, H., 2001, Lund Business Press. 208 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  Johan Anselmsson, 2001, Lund Business Press. 281 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Leaving Home in a Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1829-1866.

  Martin Dribe, 2000, Almqvist & Wiksell International. 237 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Operatörens blick : om inplacering av IT-stöd i erfarenhetsöverföring inom en lokal praxis

  Messeter, J., 2000, Jörn Messeter, Konst, Kultur & Kommunikation, Malmö Högskola, Beijerskajen 8, S-205 06, Malmö, Sweden,. 295 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Växelkurspolitik och marknadsintegration. De utländska växelkurserna i Sverige 1834-1880

  Håkan Lobell, 2000, Almqvist & Wiksell International. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Immigrant Employment Integration and Structural Change in Sweden, 1970-1995

  Bevelander, P., 2000, Almqvist & Wiksell International. 235 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Multinationella företags organisation. Ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning.

  Pihl, H., 2000, Lund University. 350 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging.

  Hans Knutsson, 2000, Lund Business Press. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Kontraktsstyrning i teori och praktik

  Bryntse, K., 2000, Lund Business Press. 317 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Une interprétation de la directive sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990

  Cécile Brokelind, 2000, Editions Bruylant, 67, rue de la Régence- B-1000 Brussels, Belgium,. 388 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling : en studie av kommunal teknik

  Ola Mattisson, 2000, Lund Business Press. 311 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Multinationella företags organisation : ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning

  Pihl, H., 2000, Håkan Pihl, Stallgatan 16, S-291 54 Kristianstad,. 337 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. En studie av prisförhandlingar vid företagsförvärv

  Kristensen, H., 1999, Lund University Press. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. The Collective Dynamics of Organizational Learning: On Plurality and Multi-Social Structuring

  Henriksson, K., 1999, Lund University Press. 252 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Ambiguities Thereafter - An Interpretive Approach to Acquisitions

  Risberg, A., 1999, Lund University Press. 262 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag : praxis, begrepp, orsaker

  Ljungdahl, F., 1999, Lund University Press. 260 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. The Immigrant Experience: Changing Employment and Income Patterns in Sweden, 1970 - 1993.

  Kirk Scott, 1999, Lund University Press. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. "Institutions", What Is In a Word? A Critique of the New Institutional Economics

  Ankarloo, D., 1999, Department of Economic History, Lund University. 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Reaching for the Stars : Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940

  Holmberg, G., 1999, History of Science and Ideas. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. User Participation in Object-Oriented Contexts - From Methodological and Practical Perspectives

  Zhang, X., 1999, Department of Informatics, Lund University. 180 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Welfare, Security and the Level of Fertility: A Global Analysis, 1985 and 1995.

  Iglesias, E., 1999, Economic History Department, Lund University,. 277 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Strategisk förändring, makt och kunskap : om disciplinering och motstånd i tidningsföretag

  Stefan Sveningsson, 1999, Lund University Press. 230 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Datorstöd i skrivandet: En longitudinell studie på grundskolan och gymnasieskolan

  Lannér, O., 1999, N/A. 293 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. Developing transnational industrial platforms: – the strategic conception of the Öresund region

  Boye, P., 1999, Petter Boye. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

  Gudbjörg Erlingsdottir, 1999, Gudbjörg Erlingsdóttir, Department of Business Administration, Lund University, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden,. 237 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Telemonopolens strategier : en studie av telekommunikationsmonopolens strategiska beteende vid liberalisering av teleoperatörsbranschen

  Carleheden, S-Å. B., 1999, Lund University Press. 475 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. Styrelseledamöters mandat - ansats till en teori om styrelsearbete i börsnoterade företag

  Matts Kärreman, 1999, Department of Business Administration, Lund University. 328 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Control and Rent-Seeking: The Role of the State in the Thai Cassava Industry

  Siriprachai, S., 1998, Lund University Press. 297 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 50. Essays on Pensions and Information

  Anderberg, D., 1998, Department of Economics, Lund Universtiy. 116 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)