Neurosurgery

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen, som ingår i Sektion IV, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, hör sjukvårdsenheten vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, neurokirurgiska kliniken, BRIGTT-laboratoriet, Laboratoriet för experimentell neuro-onkologi och forskningslaboratorierna vid Rehabcentrum Lund/Orup.

Research

Forskningen vid avdelningen omfattar studier av basala mekanismer bakom cerebral vasospasm, respektive hjärntumörutveckling; transplantation av celler till hjärna och deras återmyelinisering; skallskadestudier med mätning av hjärnans ämnesomsättning. Vidare studeras farmakologin kring humana hjärnkärlsreaktionsmönster samt effekten av olika terapier vid tumörutveckling och ryggmärgsskada. En omfattande klinisk forskning pågår med uppföljning av livskvalitet och funktionellt status hos patienter med hjärntumörer eller som genomgått blödning under hjärnhinnorna. Andra forskningsområden är funktionell respektive pediatrisk neurokirurgi, ryggkirurgi, smärtkirurgi samt effekter av narkosmedel respektive trauma på cerebralt blodflöde och metabolism.

Recent research outputs

Yi Shu Huang, Wen Yi Tseng, Felix I.L. Clanchy, Louise M. Topping, Joy Ogbechi, Kay McNamee, Dany Perocheau, Nien Yi Chiang, Peter Ericsson, Anette Sundstedt, Zhong Tian Xue, Leif G. Salford, Hans Olov Sjögren, Trevor W. Stone, Hsi Hsien Lin, Shue Fen Luo & Richard O. Williams, 2021 May 11, In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 118, 19

Research output: Contribution to journalArticle

B. R. R. Persson, C. Bauréus Koch, G. Grafström & L. G. Salford, 2021 Apr 30, In: Acta Scientiarum Lundensia. 2021, 002, p. 1-19

Research output: Contribution to journalArticle

View All (993)