Otorhinolaryngology (Lund)

Organisational unit: Division

Description

Öron-, näs- och halskliniken är ett centrum för barn och vuxna med medicinska och kirurgiska sjukdomar inom öron-, näs- och halsregionen. Exempel på områden som specialiteten utreder och behandlar är: Allergi i den övre luftvägen, främmande kroppar i matstrupe och luftvägar, hörselrubbningar och tinnitus, hörselteknisk rehabilitering, infektioner i öra, näsa, bihålor, svalg och struphuvud, mellanörats och ansiktsnervens kirurgiska sjukdomar, röst-, tal- och språkstörningar, skador och tillstånd efter olycksfall och ansiktsförlamning sömnstörningar, tumörer i spottkörtlar, sköldkörtel, näsa-bihålor, munhåla, svalg och struphuvud

Research

Med inriktning på de övre luftvägarna drivs patient- och djurexperimentella studier av fysiologiska och farmakologiska styrmekanismer för mukociliärt försvar och tubarfunktion, av patofysiologiska skeenden vid allergi samt av bakteriologiska och immunologiska faktorer vid recidiverande infektioner. Balansreflexer och farmakas inverkan studeras på patienter med yrsel och friska. I biopsier och heterotransplanterade tumörlinjer från skivepitelcancer kartläggs växtsätt, proliferationsparametrar och retinoidbindande protein. Kromosommönstret hos olika maligna tumörer studeras.

Recent research outputs

Yoon-Hee Cha, John Golding, Behrang Keshavarz, Joseph Furman, Ji-Soo Kim, Jose A Lopez-Escamez, Måns Magnusson, Bill J Yates, Ben D Lawson, Jeffrey Staab & Alexandre Bisdorff, 2021 Feb 26, In: Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation.

Research output: Contribution to journalArticle

Lars Aksel Pedersen, S. Dölvik, K. Holmberg, C. Ahlström Emanuelsson, H. Johansson, L. Schiöler, J. Hellgren & S. Steinsvåg, 2021 Feb 23, In: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.

Research output: Contribution to journalArticle

Maria Värendh, Christer Janson, Caroline Bengtsson, Johan Hellgren, Mathias Holm, Vivi Schlünssen, Ane Johannessen, Karl Franklin, Torgeir Storaas, Rain Jõgi, Thorarinn Gislason & Eva Lindberg, 2021 Jan 19, In: Sleep and Breathing.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (743)