Rhetoric

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. Retorik och skolans demokratiska uppdrag

  Anders Sigrell, Maria Brännström & Cecilia Olsson-Jers

  Project: Research

 2. Scandalous satire

  Joanna Doona & Tommy Bruhn

  2018/10/01 → …

  Project: Research

 3. En anslagstavla över sin tid. Reklam och framväxten av ett nytt kommersiellt berättande i Sverige 1880–1920

  Sofi Qvarnström

  2017/02/01 → …

  Project: ResearchIndividual research project

 4. Mediemotions

  Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Sara Kärrholm, Sofi Qvarnström, Åsa Bergström, Katarina Bernhardsson, Maria Småberg & Ulrika Holgersson

  Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  2016/01/01 → …

  Project: NetworkInterdisciplinary research

 5. Attityder som analysverktyg

  Waldemar Petermann

  2014/09/012019/08/06

  Project: Dissertation

 6. Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser.

  Tommy Bruhn, Anders Sigrell, Jens Kjeldsen & Mika Hietanen

  2013/09/012018/09/28

  Project: DissertationIndividual research project

 7. War remains. The corporeal witness and 20th century media history

  Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Sofi Qvarnström, Åsa Bergström, Sara Kärrholm & Laura Saarenmaa

  2013/01/012016/12/31

  Project: ResearchInternal collaboration (LU)

 8. Skogen som löfte, offer och minne. Representationer av baggböleriet i svensk fiktion 1880-1920.

  Sofi Qvarnström

  Swedish Research Council

  2012/02/012016/01/31

  Project: ResearchIndividual research project