Rhetoric

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. 2020
 2. Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström

  Tommy Bruhn (ed.), 2020 Jun, Lund: Studia Rhetorica Lundensia - Lunds universitet. 191 p. (Studia Rhetorica Lundensia; no. 5)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 3. "Där träna sluta där finns he en gräns": Föreställningar om skogen i norrländsk populärmusik 2008-2018

  Tommy Bruhn, 2020 Jun, Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström. Bruhn, T. (ed.). Lund: Studia Rhetorica Lundensia - Lunds universitet, p. 153-173 (Studia Rhetorica Lundensia; vol. 5).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Experience and the learning public

  Tommy Bruhn, 2020. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 5. Rhetorica rediviva: rhetoric in the Swedish educational system

  Anders Sigrell, 2020.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 6. Rhetorica rediviva: den återuppståndna retoriken

  Anders Sigrell, 2020, I Pallas Athenas huvud : hundra år av humaniora. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 98).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. 2019
 8. Midsommar i sagolandet: Bildretorik och rörelse

  Lisa Källström, 2019 Dec 20, In : Rhetorica Scandinavica.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Frågestyrda seminarier: Forskningsbaserat lärande i kursen retorikens historia

  Anders Eriksson, 2019 May 25, (Accepted/In press) Levande lärmijöer: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018. Markusson, H. & Mårtensson, K. (eds.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 10. När flertydiga uttryck tar hänsyn till olika uppfattningar

  Tommy Bruhn, 2019 May 3, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) .

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 11. Satire, subversion and subsequent struggle: The SKOLKO scandal as symbolic process

  Tommy Bruhn & Joanna Doona, 2019, (Accepted/In press).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 12. Shaping a pluralistic community: Ambiguous epideichtic rhetoric facilitating cooperation

  Tommy Bruhn, 2019. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 13. 2018
 14. Writing and teaching a contemporary Progymnasmata textbook

  Anders Eriksson, 2018 Jun 1, (Accepted/In press).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 15. Apocalyptic argumentation: Trump and ISIS

  Anders Eriksson, 2018, p. 71-71.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 16. Delade meningar: Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser.

  Tommy Bruhn, 2018, Ödåkra: Retorikförlaget. 320 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Gedigen undersökning av stilbegreppet

  Sofi Qvarnström, 2018, (Accepted/In press) In : Rhetorica Scandinavica. 75

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Retorik och skolans demokratiska uppdrag

  Anders Sigrell, 2018.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 19. 2017
 20. Teaching Rhetoric Through Rhetorical Exercises

  Anders Eriksson, 2017 Oct 26.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 21. Teaching Rhetoric through Rhetorical Exercises

  Anders Eriksson, 2017 Oct 25. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 22. Att vädja till sinnena

  Anders Eriksson, 2017 Sep 29.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 23. Retorik och etik

  Anders Sigrell, 2017 Sep 27.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 24. Retorikens grunder

  Anders Eriksson, 2017 Sep 25, Lund: Studia Rhetorica Lundensia - Lunds universitet. 228 p. (Studia Rhetorica Lundensia; vol. 2)

  Research output: Book/ReportBook

 25. Ingenting finns

  Anders Sigrell, 2017 Aug 30, Retorikmagasinet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Inventing topoi in the progymnasmata: Kefalaion as the organon of rhetoric

  Anders Eriksson, 2017 Jul 28.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 27. “Visual rhetoric and didactics”

  Anders Sigrell, 2017 Jul 3.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 28. Blir själva offer för blind auktoritetstro

  Anders Sigrell, 2017 Mar 23, Dagens nyheter (DN debatt).

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 29. Peter Springare bidrar till ökad polarisering

  Anders Sigrell, 2017 Mar 21, SVT Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 30. Actio som förkroppsligad attityd: En burkesk och multimodal metod för analys av ickeverbal kommunikation

  Marie Gelang, Waldemar Petermann & Majsan Sundell, 2017, In : Rhetorica Scandinavica. 75, p. 7-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Etik i retorikundervisningen

  Anders Sigrell, 2017.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 32. Ett personabegrepp för den sammansatta publiken

  Tommy Bruhn, 2017.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 33. "Som om bygden helt oförmodadt flyttats in i skogen": Föreställningar om skogen i svensk litteratur kring sekelskiftet nittonhundra

  Sofi Qvarnström, 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (eds.). Åbo: Föreningen Granskaren, p. 10-20

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. 2016
 35. Att läsa för att skriva – elevdriven imitatio [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Feb 18, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 36. Berättelser om en röd stuga [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Feb 15, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 37. Innehållsorienterad undervisning styr valet av litteratur [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Feb 15, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 38. Konstruktionen av en svensklärare [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Feb 11, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 39. Konferensvolymen från SMDI-konferensen på Södertörn ute [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Jan 31, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 40. Lyssnandets viktiga del av retoriken [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 Jan 20, Skolverket.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 41. Opinionskamp i skogsfrågan: bolag och bönder i jämtländsk dagspress 1894

  Sofi Qvarnström, 2016, Den nya staten: ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Nydahl, E. & Harvard, J. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, p. 213-241

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Rooting for the Degenerate: The trickster ethos in John Safran’s Race Relations

  Tommy Bruhn, 2016.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 43. "Sådana ha bolagen gjort dem". Offerpositionen som motståndsstrategi i norrlandslitteraturen 1890-1912

  Sofi Qvarnström, 2016, Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal. Furuland et. al., G. (ed.). Gidlunds förlag, p. 39-55

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. 2015
 45. Är retoriken verkligen fördelaktig?

  Tommy Bruhn, 2015, Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet. Bengtson, E. & Buhre, F. (eds.). Stockholm: Södertörn retoriska studier, p. 29-42

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Attitudes as Equipment for Living

  Waldemar Petermann, 2015, In : KB Journal. 11, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Att läsa för att skriva

  Anders Sigrell, 2015, Retorikmagasinet, 54/55, p. 35-37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 48. Curbing Janus: Historical Perspectives on Ambiguity as a Rhetorical Device

  Tommy Bruhn, 2015. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 49. Förord

  Anders Sigrell & Sofi Qvarnström, 2015, Retorik och lärande: Kunskap - Bildning - Ansvar. Lunds universitet, Vol. 1. p. 9-16 (Studia Rhetorica Lundensia; vol. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface to conference proceeding

Previous 1 2 3 Next