School of Social Work

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Förstärkt cancerrehabilitering

  Ulrika Sandén, Fredrik Nilsson, Charlotte Magnusson, Johanna Persson, Lars Harrysson, Hans Thulesius & Maria Hagglund

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  Project: Research

 2. Litmus test of social transformation

  Marianne Larsson Lindahl, Ulene Schiller, Linda Mossberg, Pia Nykänen, Cobus Rademeyer & Antoinette Lombard

  Project: Research

 3. Lågtröskelboenden för äldre missbrukare: livskvalitet eller uppgivenhet?

  Håkan Jönson & Tove Harnett

  Systembolagets råd för alkoholforskning, SRA

  2019/01/012020/06/30

  Project: Research

 4. SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer

  Emelie Dahlström

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/11/302020/11/30

  Project: Other

 5. Teologiska resurser för kyrkans diakoni

  Stig Linde

  Svenska kyrkan

  2018/10/092019/03/31

  Project: Research

 6. Civil Society Governance: Church of Sweden & Welfare

  Stig Linde & Filip Wijkström

  Stockholm School of Economics

  2018/07/012019/06/30

  Project: Research

 7. Scanian homes: Reception, settlement or rejection – homelessness policies and strategies for refugee settlement

  Marcus Knutagård, Arne Kristiansen, Weddig Runquist & Ingrid Sahlin

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/07/012022/06/30

  Project: Research

 8. Svensk gymnasial yrkesutbildning - En framgångsfaktor för en effektiv övergång till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?

  Alexandru Panican

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2018/05/012018/12/31

  Project: Research

 9. Bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället

  Marcus Knutagård

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/04/302019/01/22

  Project: Research

 10. A boundaryless working life in a digital era: Hate speech as a work environment problem

  Gabriella Scaramuzzino

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2018/01/012022/12/31

  Project: Research

 11. Avskaffa hemlösheten med Bostad först

  Marcus Knutagård

  Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

  2018/01/012019/12/31

  Project: Research

 12. Hybrid engagement in a digital era: a case study of civic engagement whitin the area of refugees' rights

  Gabriella Scaramuzzino

  Swedish Agency for Youth and Civil Society

  2018/01/012019/12/31

  Project: Research

 13. Utvärdering av metoden Nätverk Aktivitet Delaktighet (NAD)

  Roberto Scaramuzzino

  NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

  2018/01/012018/06/30

  Project: Research

 14. Urban hållbar välfärd

  Kajsa Emilsson, Håkan Johansson & Max Koch

  2017/10/302021/10/31

  Project: Dissertation

 15. Civil society elites? Comparing elite composition, reproduction, integration and contestation in European civil societies

  Håkan Johansson, Jayeon Lindellee, Roberto Scaramuzzino, Sara Kalm, Christofer Edling, Anna Meeuwisse, Malin Arvidson, Niklas Altermark, Anders Uhlin, Kerstin Jacobsson & Elzbieta Korolczuk

  The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research

  2017/10/192023/12/31

  Project: Research

 16. Parenting strategies around children's education in urban China, South Korea and Singapore: A comparative ethnographic study

  Kristina Göransson, Lisa Eklund & Yoonhee Kang

  The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research

  2017/10/192021/12/31

  Project: Research

 17. Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre

  Tove Harnett, Håkan Jönson, Titti Mattsson & Per Norberg

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/10/012021/09/30

  Project: Research

 18. Competence Model by Field Validation: Dual challenges

  Marianne Larsson Lindahl

  Helsingborgs stad

  2017/06/012018/05/31

  Project: Research

 19. Mending the Gap

  Arne Kristiansen, Cecilia Heule & Marcus Knutagård

  2017/01/162019/09/30

  Project: Research

 20. Acceleratorverksamheten SoPact

  Peter Lövschall

  Helsingborgs stad

  2017/01/012019/12/31

  Project: Other

 21. UserAge: Understanding User Participation in Research on Ageing and Health

  Susanne Iwarsson, Francesco Barbabella, Anna-Karin Edberg, Synneve Dahlin-Ivanoff, James Goodwin, Maria Haak, Elizabeth Hanson, Oskar Jonsson, Håkan Jönson, Giovanni Lamura, Qarin Lood, Lennart Magnusson, Steven Schmidt, Björn Slaug, Albert Westergren, Joakim Frögren, Christine Etzerodt Laustsen & Maya Kylén

  2017/01/012022/12/31

  Project: Research

Previous 1 2 3 Next