Surgery (Lund)

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid Skånes Universitetssjukhus Lund: kirurgiska kliniken

Research

Experimentell och klinisk forskning pågår i avsikt att förbättra förståelse för, diagnostiken och behandlingen av kirurgiska sjukdomar. Viktiga forskningsområden är esofaguscancer, levercancer, endokrina buktumörer och bröstcancer. Portal hypertension, pankreatit, inflammatorisk tarmsjukdom, hyperparathyreoidism. Nutrition vid kirurgi/trauma, abdominell sepsis. Kirurgisk omvårdnad.

Recent research outputs

GenoMEL Study Group GenoMEL Study Group, 2021 Dec, In: BMC Public Health. 21, 1, 692.

Research output: Contribution to journalArticle

Yalai Bai, Kimberly Cole, Sandra Martinez-morilla, Fahad Shabbir Ahmed, Jon Zugazagoitia, Johan Staaf, Ana Bosch-Campos, Anna Ehinger, Emma Niméus, Johan Hartman, Balazs Acs & David L Rimm, 2021 Jun 4, In: Clinical Cancer Research. p. clincanres.0325.2021 clincanres.0325.2021.

Research output: Contribution to journalArticle

Håkan Ohlsson, Gideon Wahlberg, Marlene Malmquist, Rita Gustafsson, Anna Sundlöv, Erik Nordenström & Martin Almquist, 2021 May 9, In: World Journal of Surgery.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (1480)