Anders Jarlert

Senior Professor
More filtering options
 1. 2020
 2. Introduction: Part 5. Modernity: secularism and positivism/legal realism

  Anders Jarlert & Kjell Å Modéer, 2020 Dec 15, Law and the Christian Tradition in Scandinavia: The Writings of Great Nordic Jurists. Modéer, K. Å. & Vogt, H. (eds.). London: Routledge, p. 287-297 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Swedish modernity in transition within law and theology: Halvar G F Sundberg (1894-1973) and Gustaf Aulén (1879-1977)

  Anders Jarlert, 2020 Dec 15, Law and The Christian Tradition in Scandinavia: The Writings of Great Nordic Jurists. Modéer, K. Å. & Vogt, H. (eds.). London: Routledge, p. 313-325 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Introduction: Part 4. National romanticism and constitutionalism

  Anders Jarlert & Kjell Å Modéer, 2020 Oct 9, Law and The Christian Tradition in Scandinavia: The Writings of Great Nordic Jurists. Modéer, K. Å. & Vogt, H. (eds.). London: Routledge, p. 199-205 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. 2019
 6. Ärkebiskop Erling Eidems homiletiska kvarlåtenskap i Uppsala Universitetsbibliotek

  Anders Jarlert, 2019 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, p. 189-190 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Carl Gustaf Andréns bibliografi 1987–2019

  Anders Jarlert, 2019 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, p. 17-22 6 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 8. Ingmar Brohed 3 januari 1940–27 mars 2019

  Anders Jarlert, 2019 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, p. 23-25 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Ingmar Broheds bibliografi 2005–2018

  Anders Jarlert, 2019 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, p. 26-27

  Research output: Contribution to journalReview article

 10. Klangen som fördjupar dramat: Musikestetik, nationalsocialism och synagogalt röstideal

  Anders Jarlert, 2019 Dec, Musik och politik. Palm, A. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, p. 97-102 6 p. (Symposier på Krapperups borg; vol. 1100-7095, no. 11).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Kyrkohistoriens nu

  Anders Jarlert, 2019 Dec, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 95, 4, p. 237-253 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Kyrkohistorisk årsskrift 2019

  Anders Jarlert, 2019 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 119, p. 9-11 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 13. The Old Testament Apocrypha in Early Modern Lutheran Musical Culture

  Anders Jarlert, 2019 Sep, Celebrating Lutheran Music: Scholarly Perspectives at the Quincentenary. Schildt, M., Lundberg, M. & Lundblad, J. (eds.). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, p. 169-175 6 p. (Studia musicologica Upsaliensia, Nova series ; vol. Nova Series 29).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Ett femte evangelium - utan evangelist!

  Anders Jarlert, 2019 May, Svensk Pastoraltidskrift, 2019, 10, p. 306-306 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Reformationen i Tyskland och Sverige - en haltande jämförelse III

  Anders Jarlert, 2019 May, Svensk Pastoraltidskrift, 2019, 19, p. 558-562 5 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Ingmar Brohed Minnesord

  Anders Jarlert & Samuel Byrskog, 2019 Apr 26, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 17. Ingmar Brohed minnesord

  Anders Jarlert & Samuel Byrskog, 2019 Apr 10, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 18. Minnesord om Ingmar Brohed

  Anders Jarlert & Samuel Byrskog, 2019 Apr 7, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 19. Reformationen i Tyskland och Sverige - en haltande jämförelse II

  Anders Jarlert, 2019 Apr, Svensk Pastoraltidskrift, 2019, 18, p. 530-533 4 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Malmös reformator - Skånes reformator - Malmöreformator? Claus Mortensen och historiebruket

  Anders Jarlert, 2019 Mar, Reformationen i Malmö-Lund-Köpenhamn. Jarlert, A. (ed.). Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv, p. 147-153 (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 63).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

  Anders Jarlert (ed.), 2019 Mar, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 160 p. (Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis; vol. 63)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Superintendenten Andreas Johannis Prytz: en kortbiografi

  Anders Jarlert, 2019 Feb, En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644 . Prytz, A. J. & Hagberg, J. (eds.). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, Vol. 95. p. 25–36 12 p. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie; no. 95).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Göteborgs stifts herdaminne 1620−1999: IV. Orusts och Tjörns, Vikornes södra och norra kontrakt

  Anders Jarlert, Bengt O.T. Sjögren & Ann-Britt Johansson, 2019 Jan, Göteborg: Göteborgs stifthistoriska sällskap/Tre Böcker Förlag AB. 706 p.

  Research output: Book/ReportBook

 24. 2018
 25. Bot och kyrkorätt

  Anders Jarlert, 2018, Kontinuitet och förnyelse. Hagberg, M. (ed.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 58-70 (Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelses årsbok; vol. 2017).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Daniel Cederberg i Ukraina och Polen eller När hjälpen misstyds

  Anders Jarlert, 2018, Nordisk Östmission, 2018, 2, p. 6-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. De-sacralisation and new »Sacralisation« of religious buildings

  Anders Jarlert, 2018, In : Kirchliche Zeitgeschichte. 31, 2, p. 390-397 8 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 28. Göran Gustafsson 1936–2018

  Anders Jarlert, Alexander Maurits & Samuel Byrskog, 2018, Svenska Dagbladet, Stockholm, 2018, 19 augusti, p. 37.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 29. Göteborgs kyrkliga samfällighet – ett 134-årigt samarbetsprojekt går i graven

  Anders Jarlert, 2018, Svensk Pastoraltidskrift, 2018, 17, p. 489-494.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. [Inledning] Kyrkohistorisk årsskrift 2018

  Anders Jarlert, 2018, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, p. 9-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Kyrka, bild och tro

  Anders Jarlert, 2018, Mellan himmel och helvete. Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697–1812. Nyström Rudling, K. (ed.). Karlstad: Votum, p. 18-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Minnesord om Göran Gustafsson

  Anders Jarlert, Alexander Maurits & Samuel Byrskog, 2018, Sydsvenskan, 2018, 17 augusti.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 33. Recension av Anssi Ollilainen, Bo Giertz om prästämbetet. Uppdragets teologi

  Anders Jarlert, 2018, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, p. 204-216 13 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Recension av Erik Bodensten, Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Anders Jarlert, 2018, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, p. 174-176 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Recension av Michael Marissen, Bach & God

  Anders Jarlert, 2018, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, p. 124-125 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Recension av Therese Zachrisson, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige

  Anders Jarlert, 2018, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 2018, p. 165-167 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Reformation & revolution: föredrag från symposiet 25 april 2017

  Anders Jarlert (ed.), 2018, Lund: Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 107 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Reformationen som teologisk eller politisk revolution?

  Anders Jarlert, 2018, Reformation och revolution: föredrag från symposiet 25 april 2017. Jarlert, A. (ed.). Lund: Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, p. 9-25 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Rezension Magnus Nyman, Geschichte der Verlierer, Katholisches Leben in Schweden und Finnland von König Gustav Vasa bis Königin Christina

  Anders Jarlert, 2018, In : Theologische Revue. 2018, 5, p. 388-390 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 40. Vad trodde man på?

  Anders Jarlert, 2018, Göteborg de första 100 åren . Lindberg, B. (ed.). Göteborg: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, p. 43-53 (Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. Interdisciplinaria; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. 2017
 42. Nathan Söderblom and «nationalism»: Riga, Uppsala, and the Ruhr

  Anders Jarlert, 2017 Dec 1, In : Kirchliche Zeitgeschichte. 30, 2, p. 368-375 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. In memoriam Pennti Laasonen: 24 december 1928-14 oktober 2016

  Anders Jarlert, 2017 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:117, p. 13-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Kyrkohistorisk årsskrift 2017: Reformationen - mer än Luther

  Anders Jarlert, 2017 Dec, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:117, p. 9-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Att med moderna medel bekämpa modernismen: Drottning Victoria (1862–1930) som exempel

  Anders Jarlert, 2017 Nov, En annan riktning framåt: Modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet. Halldorf, J. & Hedberg, A. (eds.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 157-181

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Evangelische Ehepraxis: Die Kriegsehesachen in den schwedischen Domkapiteln von 1720 bis 1722

  Anders Jarlert, 2017 Nov, Reformatio Baltica: Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums. Assel, H., Steiger, J. A. & Walter, A. E. (eds.). De Gruyter, p. 817-824 (Texte und Studien zu Zentren der Kultur in der europäischen Neuzeit; vol. 2).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Kyrkobyggnad och kyrkorum: Forskningsfrågor

  Anders Jarlert (ed.), 2017 Nov, Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. (Konferenser; vol. 90)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 48. Kyrkolatinet i Sverige under 1800- och 1900-talen: Några reflektioner

  Anders Jarlert, 2017 Nov, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Nilsson, A. M. H., Damtoft Poulsen, A. & Svensson, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 778-789

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Lunds universitet 350 år

  Anders Jarlert, 2017 Nov, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, p. 699–713

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. Nedsättelsepredikningar, utfärdstal, utfärdspredikningar, likpredikningar och orationer under den lutherska ortodoxins tid i Sverige

  Anders Jarlert, 2017 Nov, Gunno Brynolphi Blutherus. En kort och enfaldig utfärdspredikan över Fru Margaretha Lilia 1646 . Hagberg, J. (ed.). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, p. 13-27 (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie; vol. 91).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Writing existential biographies as ecclesiastical history

  Anders Jarlert, 2017 Oct, Spiritual and Ecclesiastical Biographies: Research, Results, and Reading. Jarlert, A. (ed.). Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, p. 233-240 (Konferenser; vol. 94).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 Next