Anders Palm

Expert
More filtering options
 1. 2015
 2. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (ed.). Socialstyrelsen, p. 11-27

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2013
 4. Kroppen i humanioraperspektiv : Symposier på Krapperups borg nr 9

  Anders Palm (ed.) & Johan Stenström (ed.), 2013, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 290 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. 2011
 6. Solen finns

  Munch-Pedersen, G., Cardel Gertsen, M. & Anders Palm, 2011, Makadam förlag. 111 p. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 27)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 2010
 8. Flytande gränser : dansk-svenska förbindelser efter 1658

  Anders Palm (ed.) & Hanne Sanders (ed.), 2010, Makadam förlag. 349 p. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 25)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Medicin – vetenskap eller konst?

  Anders Palm, 2010, In : Sonden Medicinska föreningen Lund.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 2009
 11. Medicin – en mänskligt riktad vetenskap

  Anders Palm, 2009 Oct 28, Läkartidningen.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 12. Egenart, egenskaper, egenvärde – bidrag till en litterär värdeteori

  Anders Palm, 2009, LItteraturens värden. Mortensen, A. (ed.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Human Science or just Science – med litteraturen i centrum

  Anders Palm, 2009, Litteratur som livskunskap. Nilsson, S. K. & Pettersson, T. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Sångboken : Evert Taube

  Anders Palm (ed.) & Johan Stenström (ed.), 2009, Bonnier Fakta. 295 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 15. To be or not to be – diktkonst, läkekonst, överlevnadskonst

  Anders Palm, 2009, Överlevnadsstrategier - drabbade och forskare spekulerar Den sjunde nationella suicidpreventiva nätverkskonferensen.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 16. 2008
 17. Humaniora ger läkarstudenter nytt perspektiv på kroppen

  Anders Palm, 2008 Jun 5, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 18. Humanistisk kurs stärkte blivande läkare

  Anders Palm, 2008, In : Lunds Universitet Meddelar.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. 2007
 20. Varför behövs det mer humaniora i läkarutbildnigen?

  Anders Palm, 2007 Nov 7, Dagens Medicin.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 21. Poesi skall göra läkarna mänskligare

  Anders Palm, 2007 Nov 5, Dagens nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 22. Poeten på estraden – Jacques Werup

  Anders Palm, 2007, Fredagsbarnen -gnistan, sången och syskonskaran. Pettersson, M. & Magntorn, E. (eds.). Ellerströms förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. 2005
 24. Tommelise. Tummetott och Tändstickspojken: Androgyna äventyrligheter

  Anders Palm, 2005, H.C Andersens underbara resor i Sverige. Holmquist, I. (ed.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. 2004
 26. Hjalmar Gullberg – Diktarkritikern

  Anders Palm, 2004, [Publisher information missing]. (Hjalmar Gullberg-Sällskapets skrifter 4)

  Research output: Book/ReportBook

 27. Innan kvinnan fanns -om förhållandena i Paradiset och Kåseberga

  Anders Palm, 2004, Från Eden till Damavdelningen – Studier om kvinnan i litteraturen. Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöberg, B. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Ögon-blick -Ekelunds Eros och Baudelaires estetik

  Anders Palm, 2004, Drömmens vin, ordets blod. Ljung, P. E. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. 2003
 30. 2002
 31. Att tolka texten

  Anders Palm, 2002, Litteraturvetenskap – en inledning. Bergsten, S. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Ögon-blick – minnets och diktens

  Anders Palm, 2002, I ordets smedja. Festskrift till Per Ryden.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. 2001
 34. Det heteronoma tillståndet

  Anders Palm, 2001, In : Tidskrift för litteraturvetenskap.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Jesper Svenbro – en presentation

  Anders Palm, 2001, Hellenika.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. 2000
 37. Hjalmar Gullberg –dryckespoeten

  Anders Palm, 2000, Livsglädje och nostalgi – Malmö Nation 110 år.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Kontext

  Anders Palm, 2000, Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna. Boström, H-O. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. 1999
 40. Anna Rydstedt: 1928-1994

  Anders Palm, 1999, Veckans lundensare. Meurling, P. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Barnens svenska sångbok

  Anders Palm & Johan Stenström, 1999, Bonniers.

  Research output: Book/ReportBook

 42. Hovpoeten på Hampusgården

  Anders Palm, 1999, Kulturens värld.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 43. Kontextens betydelse(r)

  Anders Palm, 1999, Skeptiska betraktelser. Andersson et al., L. G. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. 1998
 45. Gullberg och Adams poetiska gärning

  Anders Palm, 1998 Aug 22, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 46. "Ej för de starka i världen ... .”

  Anders Palm, 1998 May 30, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 47. Bellman 1998 ¬– och sedan?

  Anders Palm, 1998, Symposium om Bellman och framtidens Bellmansforskning i Växjö 24-25 april 1998. Ringblom, A. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 48. "Jag bor vid ett rastställe-" Hjalmar Gullbergs skånska landskap, Dikt - Bild - Ton

  Anders Palm & Moberg, L., 1998, Discantus.

  Research output: Book/ReportBook

 49. 1997
 50. ´als ein wandelndes Lied ´– om dikt och vatten från Roms sarkofager

  Anders Palm, 1997, Italienska förbindelser. Sjöberg, B. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. 'Ars poetica som femininum. Pia Tafdrups poetik och poesi

  Anders Palm, 1997, Utsikter : Föreläsningar från Helgonabacken. Sjöberg, B. (ed.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Vol. 12.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Arte(f)akten -en formel för diktverkets ontologi

  Anders Palm, 1997, Teori och pedagogik i litteratur-och mediestudier. Sjöberg, B. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Den svenska sångboken

  Anders Palm & Johan Stenström, 1997, Bonniers.

  Research output: Book/ReportBook

 54. Eros och logos - efterskrift till Pia Tafdrups poetik

  Anders Palm, 1997, Över vattnet går jag. Palm, A. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Över vattnet går jag

  Anders Palm (Translator), 1997, Ellerströms förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 56. Parnassister och modernister

  Anders Palm, 1997, Skånes litteraturhistoria 2, 1900-talets senare del. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Skåne i världen

  Anders Palm, 1997, Skånes litteraturhistoria 2, 1900-talets senare del. Vinge, L. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. 1996
 59. Anders Österlings skånska landskap

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. Eros och logos -om språk och kropp i Pia Tafdrups poesi

  Anders Palm, 1996, Litteratur og kjonn i Norden. Foredrag på den XX. studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 61. Gabriel Jönsson - Bland Ålabodar och Backafall

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Hans Dhejne - den siste idyllikern

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Hjalmar Gullbergs skånska lanskap

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. Karl Ragnar GIerow – En diktens ämbetsman

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Lundagårdslyrik och landsbygdspoesie

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (ed.). Corona

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next