Anders Wretstrand

Senior Lecturer, Associate professor
More filtering options
 1. 2019
 2. Swedish and Scottish National Transport Policy and Spend: A Social Equity Analysis

  Rye, T. & Anders Wretstrand, 2019 Mar 29, In : Sustainability. 11, 7, 1894.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2018
 4. Defining regional public transport

  Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson & Anders Wretstrand, 2018 Aug 28, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 20 p. (K2 working papers; no. 2018:7)

  Research output: Book/ReportReport

 5. A Social Equity Analysis of Swedish and Scottish National Transport Policy

  Rye, T. & Anders Wretstrand, 2018 Apr 16, Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria. 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 6. Vilken framtid har bussen? Omvärldsanalys inom ramen för projektet buss 2030

  Hultén, J., Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius & Anund, A., 2018, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 72 p.

  Research output: Book/ReportBook

 7. 2017
 8. Trends In the Use of Dial-a-Ride and DRT Services – in Sweden and the UK

  Anders Wretstrand, Rye, T. & Hunter, D., 2017 Jan 9.

  Research output: Contribution to conferencePoster

 9. Combining smart card data with data from user-mediated mobile platform survey for longitudinal study of travel behaviour

  Ulrik Berggren, Carl Johnsson, Helena Svensson & Anders Wretstrand, 2017 Jan 1, Transport and Society - Proceeding of the 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, HKSTS 2017. Hong Kong Society for Transportation Studies Limited, p. 597-605 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 10. 2016
 11. Kollektivtrafikens samhällseffekter

  Erik Johansson, Lena Hiselius & Anders Wretstrand, 2016 Apr 6, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 29 p.

  Research output: Book/ReportReport

 12. Vilken grad av prisdifferentiering? En översikt av analyser av optimala taxor i kollektivtrafiken

  Pyddoke, R. & Anders Wretstrand, 2016 Apr 5, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 32 p.

  Research output: Book/ReportReport

 13. Plats, pengar och prioritet: Intervjustudie om hinder och möjligheter för styrning mot ökad kollektivtrafikandel

  Dickinson, J. & Anders Wretstrand, 2016 Mar 18, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, p. 1-123, 123 p.

  Research output: Working paper

 14. Superincentive contracts: A study of the VBP contract models in Stockholm–draft version

  Danielson, H., Andersson, H. & Anders Wretstrand, 2016 Mar 18, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, p. 1, 24 p. (K2 Working Paper).

  Research output: Working paper

 15. Styrmetoder I trafikavtal och måluppfyllelse av TFP: Analys av mål och styrmedel i tre regionala kollektivtrafikmyndigheters trafikförsörjningsprogram och I deras trafikavtal med trafikföretag

  Danielson, H. & Anders Wretstrand, 2016 Mar 17, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, p. 1, 93 p. (K2 Working paper).

  Research output: Working paper

 16. Cycling and cycling cessation in later life: Findings from the city of Malmö

  Jean Ryan, Helena Svensson, Rosenkvist, J., Steven Schmidt & Anders Wretstrand, 2016 Mar 1, In : Journal of Transport & Health. 3, 1, p. 38-47 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. 2015
 18. Att styra mot ökad kollektivtrafikandel: En kunskapsöversikt

  Dickinson, J. & Anders Wretstrand, 2015 Aug 27, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 105 p. (K2 Research)

  Research output: Book/ReportReport

 19. Public transport as an element of older persons' mobility in Stockholm

  Jean Ryan, Anders Wretstrand & Steven Schmidt, 2015 Jul 31.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 20. The politics of fear, mobility, and media discourses: A case study of Malmö

  Stjernborg, V., Tesfahuney, M. & Anders Wretstrand, 2015 Mar 1, In : Transfers. 5, 1, p. 7-27 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Cycling in later life: To cycle or not to cycle

  Jean Ryan, Helena Svensson, Rosenkvist, J., Steven Schmidt & Anders Wretstrand, 2015, TRANSED 2015: Proceedings from the 14th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface to conference proceeding

 22. Everyday Life Mobilities of Older Persons - A Case Study of Ageing in a Suburban Landscape in Sweden

  Stjernborg, V., Anders Wretstrand & Tesfahuney, M., 2015, In : Mobilities. 10, 3, p. 383-401

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Viewpoints of adults with and without Autism Spectrum Disorders on public transport

  Falkmer, M., Barnett, T., Horlin, C., Falkmer, O., Siljehav, J., Sofi Fristedt, Lee, H. C., Chee, D. Y., Anders Wretstrand & Falkmer, T., 2015, In : Transportation Research. Part A: Policy & Practice. 80, p. 163-183

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2014
 25. Changes in community mobility in older men and women. A 13-year prospective study.

  Sofi Fristedt, Dahl, A. K., Anders Wretstrand, Björklund, A. & Falkmer, T., 2014, In : PLoS ONE. 9, 2, e87827.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. How usable is the city for older bicyclists?

  Rosenkvist, J., Helena Svensson & Anders Wretstrand, 2014, Assistive Technology Research Series. IOS Press, Vol. 35. p. 431-432 2 p. (Assistive Technology Research Series; vol. 35).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 27. 2013
 28. Äldre cyklister

  Rosenkvist, J., Helena Svensson, Andras Varhelyi & Anders Wretstrand, 2013, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 120 p. (Bulletin 283 - 2013 / 3000; vol. Bulletin 283)

  Research output: Book/ReportReport

 29. 2012
 30. Äldres mobilitet i en landsbygdskommun. Tankar kring dagens och morgondagens resmöjligheter och boende.

  Helena Svensson, Agneta Ståhl & Anders Wretstrand, 2012, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 45 p. (Bulletin 280 / 3000; vol. Bulletin 280)

  Research output: Book/ReportReport

 31. Best practice guidelines on the provision of safe transport for wheelchair seated passengers in road vehicles

  Tiernan, J., Simms, C., Appleyard, B., Arva, J., Bingham, R., Manary, M. & Anders Wretstrand, 2012.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 32. Bilsnål samhällsplanering i pratiken. Utvärdering av Lunds satsningar på hållbar stadsbyggnad.

  Solér, P., Johansson, K. & Anders Wretstrand, 2012, Department of Technology and Society, Lund University. (Bulletin 276 / 3000; vol. Bulletin 276)

  Research output: Book/ReportReport

 33. Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort

  Berntman, M., Holmberg, B. & Anders Wretstrand, 2012, Department of Technology and Society, Lund University. 104 p. (Bulletin 274)

  Research output: Book/ReportReport

 34. Kollektivtrafikorganisation i Sverige. Regionerna blir färre men större – spelplanen förändras.

  Anders Wretstrand, Danielson, H. & Nordell, O., 2012, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 127 p. (Bulletin 282 / 3000; vol. Bulletin 282)

  Research output: Book/ReportReport

 35. Latent resande hos grupper med mobilitetsrestriktioner. Översikt och kunskapsbehov.

  Anders Wretstrand, 2012, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 45 p. (Bulletin 281/3000; vol. Bulletin 281)

  Research output: Book/ReportReport

 36. Older people and local public transit

  Stjernborg, V., Anders Wretstrand & Helena Svensson, 2012.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 37. Predicting decreased community mobility in older men and women. A 13-year prospective study.

  Sofi Fristedt, Dahl, A. K., Anders Wretstrand, Björklund, A. & Falkmer, T., 2012, In : Gerontologist. 52, S1, p. 105-106

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 38. Safe transport to school for children with special needs

  Anders Wretstrand & Falkmer, T., 2012.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 39. Social, cultural and generational issues in accessible public transport in Europe.

  Suen, L., Simões, A. & Anders Wretstrand, 2012.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 40. Viewpoints on community mobility and participation in older age

  Sofi Fristedt, Anders Wretstrand, Björklund, A., Corr, S. & Falkmer, T., 2012, In : Journal of Human Subjectivity. 10, 1, p. 103-122

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2011
 42. Continuing Mobility and Occupational Participation Outside the Home in OldAge Is an Act of Negotiation

  Sofi Fristedt, Björklund, A., Anders Wretstrand & Falkmer, T., 2011, In : Activities, Adaptation & Aging. 35, 4, p. 275-297

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Older people and public transit: analyzing mobility barriers

  Anders Wretstrand, Helena Svensson & Stjernborg, V., 2011.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 44. Safety: Key Quality Factor in Public Transit for Mobility-Impaired People

  Anders Wretstrand & Marin-Lamellet, C., 2011.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 45. Viewpoints on mobility and participation at old age

  Sofi Fristedt, Anders Wretstrand, Björklund, A., Corr, S. & Falkmer, T., 2011.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 46. 2010
 47. Äldre mäns och kvinnors perspektiv på mobilitet och delaktighet

  Sofi Fristedt & Anders Wretstrand, 2010, Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet. Arstad, A. & Allgood, E. (eds.). Tapir akademisk forlag, p. 123-140

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 Next