Anna Glenngård

Senior Lecturer, Associate professor
More filtering options
 1. Article
 2. Management practices and the quality of primary care

  Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård & Henrik Jordahl, 2019 Nov 22, In : Public Money and Management.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Productivity and patient satisfaction in primary care-Conflicting or compatible goals?

  Anna Glenngård, 2013, In : Health Policy. 111, 2, p. 157-165

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Patient preferences and willingness-to-pay for ADHD treatment with stimulants using discrete choice experiment (DCE) in Sweden, Denmark and Norway

  Anna Glenngård, Jonas Hjelmgren, Per Hove Thomsen & Torbjörn Tvedten, 2013, In : Nordic Journal of Psychiatry. 67, 5, p. 351-359 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. En blodtransfusion i Sverige - så mycket kostar den samhället

  Anna Glenngård & Ulf Persson, 2006, In : Läkartidningen. 103, 38, p. 2752-6

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Book chapter
 7. Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Sweden

  Anna Glenngård & Sixten Borg, 2019, Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 73 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Introducing quasi-markets in primary care: the Swedish experience

  Anna Häger Glenngård & Anders Anell, 2017, Modernizing the public sector: Scandinavian perspectives. Lapsley, I. & Knutsson, H. (eds.). 1 ed. New York: Routledge, p. 193-208 16 p. (Routledge Critical Studies in Public Management).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Missbrukets ekonomiska börda i Sverige

  Anna Glenngård, Johanna Svensson & Ulf Persson, 2011, Missbruket, kunskapen, vården: Missbruksutredningens forskningsbilaga. Elanders Sverige AB, Stockholm, p. 771 813 p. 43. (Statens offentliga utredningar; vol. 2011:6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Chapter in Report
 11. Att visa tillit genom val av ersättningsmodell – effekter av anslagsfinansiering i hälso- och sjukvården i Region Skåne

  Lina Maria Ellegård & Anna Glenngård, 2018 Jun 14, Styra och leda med tillit. Forskning och praktik: Forskningsantologi från Tillitsdelegationen. Statens offentliga utredningar. Bringselius, L. (ed.). Stockholm, p. 115 137 p. (Statens offentliga utredningar; no. 2018:38).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 12. The Swedish Health Care System

  Anna Glenngård, 2017, International health care systems profiles. Mossialos, E., Djordjevic, A., Osborn, R. & Sarnak, D. (eds.). p. 147-154 8 p. (International profiles of health care systems).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 13. The Swedish Health Care System 2015

  Anna Glenngård, 2015, International profiles of health care systems, 2015. Mossialos, E., Wenzl, M., Osborn, R. & Sarnak, D. (eds.). The Commonwealth Fund, p. 153-160 (Fund Report ).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 14. Specialist publication article
 15. Tillitsbaserad styrning i sjukvården – ersättningsmodellens roll

  Anna Glenngård, 2018, Organisation & Samhälle, 2018, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Förstärk den externa styrningen av vårdcentraler

  Jannis Angelis, Anna Glenngård & Henrik Jordahl, 2016 Feb 25, Dagens Samhälle.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Primärvården styrs dubbelt upp

  Anna Glenngård, 2016, Kommunal ekonomi, 2016, 6.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Bättre vård är inte en valfrihetsfråga

  Anna Glenngård, 2015 May 21, Dagens Samhälle.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Sweden : health system review

  Anders Anell, Anna Glenngård & Sherry Merkur, 2012, Health systems in transition, 14, 5, p. 1-159.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Book
 21. Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?

  Jannis Angelis, Anna Glenngård & Henrik Jordahl, 2016, SNS Förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Primärvården efter vårdvalsreformen: Valfrihet, effektivitet och produktivitet

  Anna Glenngård, 2015, SNS Förlag. 105 p.

  Research output: Book/ReportBook

 23. Report
 24. DEN INTERNA STYRNINGEN VID VÅRDCENTRALER I SVERIGE OCH FINLAND – EN JÄMFÖRELSE MELLAN MALMÖ OCH ESBO, TAMMERFORS OCH JYVÄSKYLÄ

  Anna Glenngård, Teemu Malmi & Joona Tyni, 2020, 63 p. (KEFUs skriftserie; no. 2020:5)

  Research output: Book/ReportReport

 25. Dialog och prestationsmätning - Mot en ändamålsenlig styrning i svensk primärvård

  Anna Glenngård, 2017, 63 p. (KEFUs skriftserie; no. 2017:2)

  Research output: Book/ReportReport

 26. Vad påverkar patientnöjdhet i primärvården?

  Anna Glenngård & Anders Anell, 2012, Myndigheten för vårdanalys. 70 p. (Rapport / Vårdanalys; vol. 2012:1)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

  Anders Anell & Anna Glenngård, 2012, Leading Health Care.

  Research output: Book/ReportReport

 28. Vårdval i primärvården : jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar

  Anders Anell, Pia Nylinder & Anna Glenngård, 2012, Sveriges Kommuner och Landsting.

  Research output: Book/ReportReport

 29. Working paper
 30. Management Practices and the Quality of Primary Care.

  Jannis Angelis, Anna Glenngård & Henrik Jordahl, 2017, 1174 ed., Stockholm: IFN Working Paper series, 19 p.

  Research output: Working paper

 31. Doctoral Thesis (compilation)