Bibi Jonsson

Professor
More filtering options
 1. 2019
 2. Nationalism och nazism i parnassens marginal: Om svensk politisk poesi och kampsång

  Bibi Jonsson, 2019 May 21, In : Nordisk poesi. 1/2019, Årg. 4, p. 22–42

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Elin Wägner 1882–1949

  Bibi Jonsson, 2019, Märkvärdiga kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv. Larsson, L. (ed.). Stockholm: Albert Bonniers Förlag, p. 242-244

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. 2018
 5. Bokmeldning Dean Krouk: Fascism and Modernist Literature in Norway

  Bibi Jonsson, 2018 Nov 1, In : Nordisk poesi. 3, 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Anna Elisabet (Annalisa) Forssberger

  Bibi Jonsson, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Larsson, L. & Sjöberg, M. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 7. Ebba Richert

  Bibi Jonsson, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Larsson, L. & Sjöberg, M. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 8. Elin Mathilda Elisabeth Wägner

  Bibi Jonsson, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Larsson, L. & Sjöberg, M. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 9. Margit Charlotta Söderholm

  Bibi Jonsson, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Larsson, L. & Sjöberg, M. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 10. Sigrid Maria Fredrika Gillner

  Bibi Jonsson, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Larsson, L. & Sjöberg, M. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 11. Solveig Viveka Starfelt

  Bibi Jonsson, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Larsson, L. & Sjöberg, M. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 12. 2017
 13. Elin Wägner 1882–1949

  Bibi Jonsson, 2017 Dec 1, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 163–165 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Harald Wägner 1885–1925

  Bibi Jonsson, 2017 Dec 1, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 177 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Vrede som ideal och ideal vrede i kvinnlig arbetarlitteratur

  Bibi Jonsson, 2017 Nov 10, Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Hamm, C., Nestås Mathisen, I. & Neple, A. (eds.). Bergen: Alveheim & Eide Akademisk Forlag, p. 239-251

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. “Margit Abenius. En fallstudie i liv och skrift”

  Bibi Jonsson, 2017, Konstellationer. Festsrift till Anna Williams. Borg, A., Hedberg, A., Karlsson, M., Määttä, J. & Warnqvist, Å. (eds.). Möklinta: Gidlunds förlag, p. 52-62 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala; no. 71).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 2016
 18. Det negativa klassmärket: föreställningar om kvinnors sexualitet hos Moa Martinson och Elsie Johansson

  Bibi Jonsson, 2016 Nov 9, ”inte kan jag berätta allas historia?”: föreställningar om nordisk arbetarlitteratur. Agrell, B., Arping, Å., Ekholm, C. & Gustafson, M. (eds.). Göteborg: LIR, University of Gothenburg, p. 185-197 13 p. (LIR.skrifter; vol. 5).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Rütger Essén och de släckta metropolerna

  Bibi Jonsson, 2016, De intellektuellas förräderi? : intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Björkman, M., Lundell, P. & Widmalm, S. (eds.). Lund: Arkiv, p. 231–252 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. 2015
 21. Dagmar Edqvist

  Bibi Jonsson, 2015, Malmö Nation 125 år. Nationens budbärare – en bok om framstående kulturpersonligheter. Jerneck, M., Levin, C., Andersson, P. & Kenneby, M. (eds.). Lund: Malmö nations skriftserie XVIII, p. 148-152

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. 2014
 23. Från Bruket till Yarden : nordiska perspektiv på arbetarlitteratur

  Bibi Jonsson (ed.), Nilsson, M. (ed.), Birthe Sjöberg (ed.) & Vulovic, J. (ed.), 2014, [Publisher information missing]. 284 p. (Absalon. Skrifter utgivna vid Språk- och litteraturcentrum; vol. 31)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning

  Bibi Jonsson, 2014, Literatūra un likums/Literature and Law/Litteratur och lag. Wargelius, C. & Orehovs, I. (eds.). Riga: Academic Publishing House of the University of Latvia, Vol. 799. p. 132-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Vem talar till – och skriver för – arbetarklassens kvinnor? : Om klassidentitet, klassmedvetande och emancipation hos trettiotalets kvinnliga författare

  Bibi Jonsson, 2014, Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur. Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (eds.). Absalon, p. 83-92

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. 2013
 27. Fredskvinnor och samhällsmödrar i kvinnors litteratur om världskriget

  Bibi Jonsson, 2013, "Det universella och det individuella". Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Regnell, A. & Steiner, A. (eds.). Makadam förlag, p. 47-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Ulrike and the War: World War II, Mass Dictatorship and Nazism in the Eyes of a German Girl

  Bibi Jonsson, 2013, Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 73-93

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. 2012
 30. Bruna pennor : nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur

  Bibi Jonsson, 2012, Carlsson Bokförlag. 415 p.

  Research output: Book/ReportBook

 31. – ”Finns det lesbiska flickor i flickboken – och vad har de i så fall för sig?”

  Bibi Jonsson, 2012, Barnlitteraturens värden och värderingar. Kärrholm, S. & Tenngart, P. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 241-255

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. 2011
 33. "'Ärade damer!' Den Svenske Nationalsocialisten som kvinnotidskrift"

  Bibi Jonsson, 2011, Tidskrift för Classiska studier. Absalon, Vol. 1/2011. p. 196-201

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Från Nexø till Alakoski : aspekter på nordisk arbetarlitteratur

  Birthe Sjöberg (ed.), Bibi Jonsson (ed.), Vulovic, J. (ed.) & Nilsson, M. (ed.), 2011, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 234 p. (Absalon; vol. 29)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 35. "'Töres döttrar i Vänge' översatt till andra konstarter"

  Bibi Jonsson, 2011, Översättning – adaption, interpretation, transformation: IASS 2010 Proceedings. Ljung, P. E. & Holmberg, C-G. (eds.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 36. 2010
 37. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

  Bibi Jonsson (ed.), 2010, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 208 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. 2009
 39. Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson

  Bibi Jonsson, 2009, In : Samlaren. 130, p. 211-220

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 40. Kvinnor, litteratur och nazism

  Bibi Jonsson, 2009, Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Ahlberger, C. (ed.). Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, p. 161-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Om rashygien och rasbiologi i trettiotalets svenska offentlighet

  Bibi Jonsson, 2009, Litteraturens offentligheter. Forslid, T. & Ohlsson, A. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 209-223

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Vänskap och solidaritet

  Bibi Jonsson, 2009, Det första fotstegets moder. Antologi. Enge-Schwartz, M. (ed.). Artea förslag, p. 97-102

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

  Bibi Jonsson (ed.), 2009, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 153 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 44. 2008
 45. Blod och jord i trettiotalet. Kvinnorna och den antimoderna strömningen

  Bibi Jonsson, 2008, (Unpublished) Carlsson Bokförlag.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Gångna släktled och skeva tomtar. Tomten

  Bibi Jonsson, 2008, Våra favoriter bland Viktor Rydbergs diktning. Sjöberg, B. (ed.). p. 99-105

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Ras, klass och kön i romernas spår. En intersektionell läsning av Nanna Lundh-Erikssons barnbok från 1938

  Bibi Jonsson, 2008, Theorier om verklig diktning. Hedén, B. (ed.). p. 55-63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap

  Bibi Jonsson, 2008, In : Samlaren. 129

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 49. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

  Valéria Molnár (ed.), Bibi Jonsson (ed.) & Andersson, G. (ed.), 2008, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 126 p. (Årsbok)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 50. 2007
 51. Att granska och diskutera. Lyrikanalyser

  Bibi Jonsson (ed.) & Birthe Sjöberg (ed.), 2007, Studentlitteratur AB. 216 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 52. Det regionala blir centralt. Om nostalgi, unkenhet och rasism i svensk trettiotalslitteratur

  Bibi Jonsson, 2007, (Accepted/In press) Gränser i nordisk litteratur.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 53. Elin Wägner i 1920-talet : Rörelseintellektuell och internationalist

  Bibi Jonsson, 2007, Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 128, p. 310-317.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 54. Formelartat och dynamiskt i 'Töres döttrar i Vänge'

  Bibi Jonsson, 2007, Att granska och diskutera. Lyrikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Om giftermål, pengar och spariver i Victoria Benedictssons 'Giftermål på besparing'

  Bibi Jonsson, 2007, Möten : festskrift till Anders Palm. Nykvist, K., Sandqvist, M., Stenström, J. & Smedberg Bondesson, A. (eds.). Anacapri förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. 'Töres döttrar i Vänge' relaterad till andra konstarter

  Bibi Jonsson, 2007, Att granska och diskutera. Lyrikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. 2006
 58. Att granska och diskutera. Dramatikanalyser

  Bibi Jonsson (ed.) & Birthe Sjöberg (ed.), 2006, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 59. Judar, tattare, zigenare och andra främmande folk hos trettiotalets svenska kvinnliga debutanter

  Bibi Jonsson, 2006, Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis Heute. Reidinger, R., Rossel, S. H. & Langheiter-Tutschek, M. (eds.). Wiener Studien zur Skandinavistik, Vol. 15. p. 328-335

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 60. Kärlek, erotik och dröm i William Shakespeares En midsommarnattsdröm

  Bibi Jonsson, 2006, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. Könsspel och genuslek i William Shakespeares En midsommarnattsdröm

  Bibi Jonsson, 2006, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. 2005
 63. Att granska och diskutera. Epikanalyser

  Bibi Jonsson (ed.) & Birthe Sjöberg (ed.), 2005, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Previous 1 2 Next