Björn Magnusson Staaf

Senior Lecturer
More filtering options
 1. 2018
 2. Jag tänker, alltså finns vi

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: Att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld: En fragmentarisk essäbok. Arvidson, M. (ed.). Malmö: Universus Academic Press, p. 181-188

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 3. Prehistoric Art in Scandinavia

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Swedish Art History: a selection of introductory texts. Qvarnström, L. (ed.). Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet, Vol. 18. p. 19-34 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 18).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. 2017
 5. Efterord - en kommentar

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa. Jönsson, L-E. (ed.). Lunds universitet, p. 131-139 (Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences ; vol. 14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 6. Flykt

  Fredrik Nilsson, Björn Magnusson Staaf & Åkerman, C., 2017, In : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 8, p. 5-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Om Kulturens Östarp och kulturarvets mångtydighet - en museologisk bakgrundsbild

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Kulturens Östarp - levande kulturarv: Kulturens årsbok 2017. Hindfelt, K. (ed.). Lund: Kulturen i Lund, p. 14-31 (Kulturen).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Oskuldens museum och konstruktionen av minnen

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Dragomanen: Förflutet och bevarat. Heilo, O. (ed.). Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner, p. 104-119 (Dragomanen : årsskrift; vol. 19).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. 2016
 10. Lunds universitet under 350 år: historia och historier

  Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf & Francke, P. (ed.), 2016 Dec 2, 1 ed. Lund: Lunds universitet. 264 p.

  Research output: Book/ReportBook

 11. Lund in the beginning

  Björn Magnusson Staaf, 2016, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum X : Vorbesiedlung, Gründung und Entwicklung. Lübeck: Schmidt-Römhild

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Sydvästskånskt vägnät - transisthmiska rutter och överregional kommunikation

  Björn Magnusson Staaf, 2016, In : ALE. 56, 1, p. 15-25

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. The White Buses: Creating Remembrance of the Second World War in Sweden

  Björn Magnusson Staaf, 2016, The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden. Kowalski, K. & Törnquist-Plewa, B. (eds.). Krakow: Jagiellonian University Press, p. 163-187

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. 2015
 15. Building in a Border Zone

  Björn Magnusson Staaf, 2015, In : Ethnologia Scandinavica. 45, p. 246-249

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Spela hnefatafl ensam

  Björn Magnusson Staaf, 2015, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 35-47 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 2014
 18. Lund just då! - Om en parodisk Lundaguide från 1890

  Fredrik Tersmeden, Sven Bjerstedt & Björn Magnusson Staaf, 2014, Föreningen Gamla Lund i samarbete med Fakirensällskapet. 160 p. (Gamla Lunds årsskrift; vol. 96)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Monasteries, convents and nunneries in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2014, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster. Gläser, M., Schneider, M. & Kimminus-Schneider, C. (eds.). Schmidt-Römhild, p. 559-572

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. 2013
 21. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (eds.). Sekel Bokförlag, p. 29-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Korrosionsskador i tegelfasader : värdering och åtgärder

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Holmström, M. (ed.). Riksantikvarieämbetet, p. 97-102

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Recension av Att aldrig vandra vill : Johan Haquin Wallman Sveriges förste arkeolog

  Björn Magnusson Staaf, 2013, In : Rig. 2013, 2, p. 117-119

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. 2012
 25. Friluftsmuseer : tradition och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Platsers historia. Gardelin, G. (ed.). Kulturen i Lund, p. 12-27

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Grevefejden : en komplicerad historia

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lunds historia : staden och omlandet. 1. Medeltiden : en metropol växer fram. Blom, K. A. (ed.). Lunds kommun, Vol. 1. p. 484-489

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Nils Åberg och den skapande fantasin

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden. Nicklasson, P. & Petersson, B. (eds.). Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 32. p. 355-369

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Playing and Learning in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII : Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Schmidt-Römhild, p. 447-456

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. 2011
 30. Förslaget till ändringar i kulturminneslagen håller inte!

  Högberg, A., Kristina Jennbert, Lars Larsson, Björn Magnusson Staaf, Andrén, A., Karlsson, H., Bolin, H., Cassel, K., Gustavsson, A., Kyhlberg, O. & Kristansen, K., 2011 Apr 1, DIK Forum, p. 19-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 31. Modernismens tegelfasader

  Björn Magnusson Staaf, Tomas Tägil, Gustavsson, T. & Kristina, B., 2011, Arkus / Riksantikvarieämbetet. 247 p. (Skrift (Arkus); vol. 65)

  Research output: Book/ReportBook

 32. 2010
 33. Kontroll över kulturarvet SD:s medel för att nå makt

  Björn Magnusson Staaf, 2010 Oct 3, Dagens nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 34. Föremåls betydelse och att förstå sig själv baklänges

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Svenska Unescorådets årsbok 2009. Svenska Unescorådet, Vol. 2010:1. p. 95-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Recension av Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur

  Björn Magnusson Staaf, 2010, In : Rig. 2010, 4, p. 252-253

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Staden vid kusten : arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Malmö Museer. 137 p.

  Research output: Book/ReportBook

 37. The medieval fortifications of Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII : die Befestigungen. Gläser, M. & Kimminus-Schneider, C. (eds.). Schmidt-Römhild, p. 721-731

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. 2009
 39. Malmö i skimmer och skugga : stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2009, Architectus Verborum i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor.

  Research output: Book/ReportBook

 40. När paradiset kom till Malmö

  Björn Magnusson Staaf, 2009, När teatern kom till Malmö : boken om ett tvåhundraårsjubileum. Malmö museer och Malmö stadsarkiv, p. 25-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. 2008
 42. Kina - mitt i världen

  Björn Magnusson Staaf, 2008, Kina. Magnusson Staaf, B. (ed.). Kulturen i Lund, p. 11-25

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. 2007
 44. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (ed.). Riksantikvarieämbetet, p. 226-241

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Sex and the city

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Sexuellt. Jönsson, L-E. (ed.). Kulturen i Lund, Vol. 2007. p. 153-165

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Stortorget, Gustav Adolfs torg och österut

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2007, Malmöguiden : välkommen till en promenad i Sveriges mest sydländska och internationella stad. Stiftelsen Lundaguide / Wallin & Dahlbom, p. 67-85

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Utställningen 1907 : när en ny tid inleddes

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Allt ljus på Lund : boken om den stora utställningen 1907. Blom, K. A. (ed.). Stiftelsen Lundaguide, p. 35-57

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. 2006
 49. Fantasin och museernas vilkor : glömska, minne och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2006, Mellan minnesvärt och bortglömt. Åkesson, L. (ed.). Kulturen i Lund, Vol. 2006. p. 11-23

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Långhuslandskapet : en studie av bebyggelse och samhälle

  Björn Magnusson Staaf & Björhem, N., 2006, Malmö Kulturmiljö. 318 p.

  Research output: Book/ReportBook

 51. 2005
 52. Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm

  Björn Magnusson Staaf, 2005, Skånsk Kulturmiljövård : 30 år senare. Arcadius, K. (ed.). Skånes hembygdsförbund, p. 163-171

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. 2004
 54. Illusion och verklighet : landskapet som rekonstruktion

  Björn Magnusson Staaf, 2004, In : Bebyggelseshistorisk tidskrift. 48, p. 5-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. Museums and Ethics

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Swedish Archaeologists on Ethics. Karlsson, H. (ed.). Bricoleur Press, p. 349-362

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. Plats på scen : kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna

  Björn Magnusson Staaf & Johanssen, B., 2004, Kulturhistoriska dokumentationer. Riksantikvarieämbetet, Vol. 17.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 57. To Remodel Society : Democracy and Archaeology

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Södertörn Archaeological Studies. Bohlin, H. (ed.). Södertörns högskola, Vol. 1. p. 50-56 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 58. 2003
 59. Att sätta Malmö på kartan

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Tykesson, T. (ed.). Historiska Media

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. Hur Kensingtonstenen skapar historia

  Björn Magnusson Staaf & Åhlén, M., 2003, Kensingtonstenens gåta = The riddle of the Kensington runestone : Historiska nyheter special. Statens historiska museum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. Märkvärt medeltida

  Björn Magnusson Staaf, 2003, In : Kulturmiljövård. 1, 03, p. 80-80

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 62. Places in Our Minds : Transformation and Tradition in Early Iron Age Settlements

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Centrality-regionality : the social structure of southern Sweden during the Iron Age. Larsson, L. & Hårdh, B. (eds.). Almqvist & Wiksell International, p. 311-321

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 Next