Carl-Göran Heidegren

Professor
More filtering options
 1. 2019
 2. Prospects of the Sociology of Philosophy

  Carl Göran Heidegren, 2019, In : Analyse und Kritik. 41, 1, p. 117-123 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2018
 4. Three Positivist Disputes in the 1960s

  Carl-Göran Heidegren, 2018 Oct 1, In : Journal for the History of Analytical Philosophy. 6, 8, p. 1–18

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. De två filosofierna

  Carl-Göran Heidegren, 2018, Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Heidegren, C-G., Lundberg, H. & Gustavsson, K. (eds.). Studentlitteratur, p. 61–172

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Filosofi och ekologi i 1970-talets Sverige

  Carl-Göran Heidegren, 2018, Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Heidegren, C-G., Lundberg, H. & Gustavsson, K. (eds.). Studentlitteratur, p. 239–263

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Hegel-seminariet

  Carl-Göran Heidegren, 2018, Jockel: Minnen av Joachim Israel. Dahl, G. (ed.). Göteborg: Bokförlaget Korpen, p. 51–63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Kampen om vetenskapen

  Carl-Göran Heidegren, 2018, In : Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society. 2018, p. 294–300

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Vad är filosofisociologi?

  Carl-Göran Heidegren & Lundberg, H., 2018, Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Heidegren, C-G., Lundberg, H. & Gustavsson, K. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 9–58

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. 2017
 11. Nordisk filosofi sedan 1945: Sociologiska och komparativa perspektiv

  Carl-Göran Heidegren, 2017 Mar 25

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 12. An interview with Hans Joas

  Carl-Göran Heidegren, 2017, In : Sociologisk Forskning. 54, 3, p. 233-243

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 13. Lyckad eller lycklig?

  Carl-Göran Heidegren, 2017, In : Axess. 2, p. 92–93

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Social tid och social acceleration

  Carl-Göran Heidegren, 2017, Tiden. Salomon, K. (ed.). Makadam förlag, p. 97–106

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. "Teknikken er vores uniform": Ernst Jünger og den tekniske verden

  Carl-Göran Heidegren, 2017, Soldat, arbejder, anark: Ernst Jüngers forfatterskab. Ehlers Dam, A. & Paulsen, A. (eds.). København: Museum Tusculanum Press, p. 177–211

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. 2016
 17. Lenins och Jüngers vän

  Carl-Göran Heidegren, 2016, In : Axess. 5, p. 60–63

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Positivismstrider

  Carl-Göran Heidegren, 2016, Daidalos. 203 p.

  Research output: Book/ReportBook

 19. Preussiska anarkister. Ernst Jünger och hans krets umher Weimar-republikens krisår

  Carl-Göran Heidegren, 2016, Ny utvidgad upplaga ed. Bokförlaget Augusti. 287 p.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Recension av Lennart Nordenfelt: Konrad Marc-Wogau. En livsresa från Moskva till Uppsala

  Carl-Göran Heidegren, 2016, In : Filosofisk tidskrift. 17, 2, p. 47–50

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. 2015
 22. De två filosofierna

  Carl-Göran Heidegren, 2015, In : Filosofisk tidskrift. 4, p. 3-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Hans Skjervheim: A critical rereading

  Carl-Göran Heidegren, 2015, In : Sociologisk Forskning. 52, 2, p. 192-194

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Hjalmar Söderberg. Den sociala handlingens möjligheter

  Carl-Göran Heidegren, 2015, Sociologi genom litteratur. Edling, C. & Rydgren, J. (eds.). Arkiv, p. 303-310

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Social acceleration, motorized legislation and framework laws

  Carl-Göran Heidegren, 2015, The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (eds.). Routledge, p. 91-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Ultimate Values and Immanent Critique. On Axel Honneth's Das Recht der Freiheit and Gunnar Myrdal's An American Dilemma

  Carl-Göran Heidegren, 2015, Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Lysaker, O. (ed.). Brill Academic Publishers, p. 213-236

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. 2014
 28. Axel Hägerström: Illuminating the Dark Years (1902–1908)

  Carl-Göran Heidegren, 2014, Axel Hägerström and modern social thought. Eliæson, S., Mindus, P. & Turner, S. P. (eds.). Bardwell Press, p. 125-147

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Dialectic of Categories, Dialectic of Experience in Hegel

  Carl-Göran Heidegren, 2014, Sisäisyys & suunnistantuminen. Juhlakirja Jussi Kotkaviralle. Laitinen, A. (ed.). Jyväskylän yliopisto, p. 65-73

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen

  Carl-Göran Heidegren, 2014, Tysk idealism. Burman, A. (ed.). Axl Books, p. 145-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Inledning: Social acceleration och rasande stillestånd

  Carl-Göran Heidegren & Wittrock, J., 2014, Acceleration, modernitet och identitet: Tre essäer. Rosa, H. (ed.). Daidalos, p. 7-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 32. Tid. Sociologiska perspektiv

  Carl-Göran Heidegren, 2014, Liber. 169 p.

  Research output: Book/ReportBook

 33. 2013
 34. Räcker det med tolerans?

  Carl-Göran Heidegren, 2013, Pedagogiska Magasinet, 2, p. 56-59.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. Some Varieties of Normative Social Critique

  Carl-Göran Heidegren, 2013, In : Nordicum-Mediterraneum. Vol. 8, No. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. 2012
 37. Återkomster och förvandlingar. Friedrich Georg Jünger och den cykliska tidsuppfattningen

  Carl-Göran Heidegren, 2012, Tid för Europa? Gemenskap, minne, hopp. Wittrock, J. (ed.). Daidalos, p. 145-171

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Carl Schmitts politiska antropologi i "Det politiska som begrepp"

  Carl-Göran Heidegren, 2012, Vän eller fiende? En antologi om Carl Schmitts politiska tänkande. Falk, H. & Wittrock, J. (eds.). Daidalos, p. 127-144

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Hegel's "Phenomenology of Spirit". Some Problems and Perspectives

  Carl-Göran Heidegren, 2012, Translating Hegel. The "Phenomenology of Spirit" and Modern Philosophy. Wallenstein, S-O. & Manning Delaney, B. (eds.). Södertörn Philosophical Studies, Södertörn, p. 103-119

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. 2011
 41. Ernst och Friedrich Georg Jünger. Två bröder, ett århundrade

  Carl-Göran Heidegren, 2011, Bokförlaget Atlantis. 287 p.

  Research output: Book/ReportBook

 42. Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen

  Carl-Göran Heidegren, 2011, Lychnos. Ärsbok för idé- och lärdomshistoria. Bosse, H. (ed.). p. 155-168

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Recognition: A Theory of the Middle

  Carl-Göran Heidegren, 2011, Axel Honneth. Critical Essays. With a Reply by Axel Honneth. Petherbridge, D. (ed.). Brill Academic Publishers, p. 233-253

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. 2010
 45. Positivism before Logical Positivism in Nordic Philosophy

  Carl-Göran Heidegren, 2010, Vienna Circle in the Nordic Countries. Networks and Transformations of Logical Empiricism (Vienna Circle Institute Yearbook). Springer, Vol. 14. p. 91-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 46. Towards a Sociology of Philosophy

  Carl-Göran Heidegren & Lundberg, H., 2010, In : Acta Sociologica. 53, 1, p. 3-18

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. 2009
 48. Erkännande

  Carl-Göran Heidegren, 2009, Liber. 126 p. (BeGreppbart)

  Research output: Book/ReportBook

 49. Philosophical anthropology. A school of thought of the 20th century.

  Carl-Göran Heidegren, 2009, In : Acta Sociologica. 52, 2, p. 177-179

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 50. 2008
 51. Den interagerande människan

  Carl-Göran Heidegren & David Wästerfors, 2008, Gleerups Utbildning AB. 235 p.

  Research output: Book/ReportBook

 52. 2007
 53. Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp

  Carl-Göran Heidegren, Carleheden, M. & Bo Isenberg, 2007, Liber. 222 p.

  Research output: Book/ReportBook

 54. "Wenn ich dich Liebe, was geht es dich an?" Försök till en jämförelse mellan Simmel och Løgstrup

  Carl-Göran Heidegren, 2007, Livtag med den etiske fordring. Bugge / Sørensen, D. . P. A. (ed.). Klim, p. 141-154

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. 2006
 56. FOSS-galaxen. En empirisk undersökning kring fri och öppen programvaraurörelsen

  Carl-Göran Heidegren, 2006, Department of Sociology, Lund University. 93 p. (Research Report in Sociology; vol. 2006:2)

  Research output: Book/ReportReport

 57. Idealistisk systemfilosofi kontra den positiva andan i finsk och svensk universitetsfilosofi

  Carl-Göran Heidegren, 2006, Mellan idealism och analytisk filosofi. Den moderna filosofin i Finland och Sverige 1880-1950. Nygård, Strang, S. J. (ed.). Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 21-50

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. 2005
 59. Förord

  Carl-Göran Heidegren, 2005, Människans natur och handlingsliv. Daidalos

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. 2004
 61. Der moderne Durchbruch in der nordischen Universitätsphilosophie (1860-1910). Eine vergleichende Untersuchung

  Carl-Göran Heidegren, 2004, Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie Greifswald. Häntsch, C. (ed.). Harrassowitz, p. 57-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Der psychophysische Parallellismus in der nordischen Universitätsphilosophie (1870-1910). Ein Thema im Anschluss an Spinoza

  Carl-Göran Heidegren, 2004, Spinoza in Nordic countries – Spinoza im Norden. Oittinen, V. (ed.). Philosophical Studies from the University of Helsinki, Vol. 5. p. 55-72

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 Next