Carl-Johan Sanglert

affiliated with the university
More filtering options
 1. 2019
 2. What about landscape in time-geography? The role of the landscape concept in Torsten Hägerstand's thinking.

  Tomas Germundsson & Carl-Johan Sanglert, 2019, Time Geography in the Global Context. Ellegård, K. (ed.). Routledge, 21 p. (Routledge Studies in Human Geography).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2013
 4. Att skapa plats och göra rum: Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård

  Carl-Johan Sanglert, 2013, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 405 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. 2010
 6. Det förflutna som samtida resurs- det odelade kulturlandskapets konsekvenser

  Tomas Germundsson & Carl-Johan Sanglert, 2010, Landskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman. Germundsson, T. & Sanglert, C-J. (eds.). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, p. 5-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Landskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman

  Tomas Germundsson (ed.) & Carl-Johan Sanglert (ed.), 2010, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 147 p. (Rapporter och Notiser; vol. 171)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)