Cecilia Heule

Lecturer
More filtering options
 1. Innovationer i välfärden: -möjligheter och begränsningar

  Hans Swärd (ed.), Marcus Knutagård (ed.), Cecilia Heule (ed.) & Rolf Rönning (ed.), 2013, 1:1 ed. Stockholm: Liber. 189 p.

  Research output: Book/ReportBook

 2. EU och den ideella sektorn. En studie av det svenska Equalprogrammet.

  Roberto Scaramuzzino, Cecilia Heule, Håkan Johansson & Anna Meeuwisse, 2010, Malmö högskola, Hälsa och samhälle. (Rapport 2010:2)

  Research output: Book/ReportReport

 3. Outside the Comfort Zone. Erfarenheter från ett projekt för att utveckla brukarinflytande i socionomutbildningen

  Arne Kristiansen, Verner Denvall & Cecilia Heule, 2007, School of Social Work, Lund University, 18 p. (Working paper-serien; no. 1).

  Research output: Working paper

 4. Power, Experiences and Mutual Development. Using The Concept of Gap-mending in Social Work Education

  Arne Kristiansen & Cecilia Heule, 2016, The Service User as a Partner in Social Work Projects and Education: Concepts and Evaluations of Courses with a Gap-Mending Approach in Europe. Chiapparini, E. (ed.). Opladen: Verlag Barbara Budrich, p. 37-53 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Socialt arbete som mobilisering

  Cecilia Heule, 2011, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Verner, D., Heule, C. & Arne, K. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 19-31

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Språk och begrepp som mobiliserande eller stigmatiserande faktorer

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2011, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 33-41

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Gap-mending as an additional concept in analytical reflections about service user involvement

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2018 Oct 1, Methods and Methodologies of Social Work: Reflecting Professional Interventions. Christian, S., Sara, A. C. & Jonathan, P. (eds.). London: Whiting & Birch, p. 56-68 13 p. (SOCNET98 edited collections).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Vem är brukare?

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2018 Dec, In : Alkohol och Narkotika. 2018, 6, p. 17 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Vem är vem i socialt arbete?

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2016, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. 2:a upplagan. Malmö: Gleerups Utbildning AB, p. 37-48 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Mend the Gap.
 A Paradigm shift of the Roles in Social Work Practice

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2015.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 11. Service User Involvement & Gap-mending Practices in Sweden

  Cecilia Heule, Marcus Knutagård & Arne Kristiansen, 2020 Aug 10, The Routledge Handbook of Service User Involvement in Human Services Research and Education. McLaughlin, H., Beresford, P., Cameron, C., Casey, H. & Duffy, J. (eds.). London: Routledge, p. 142-150 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. On Equal Terms - a University Course for Social Work Students and Service Users

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2006, Socialhögskolan, Lunds universitet, (Working paper-serien).

  Research output: Working paper

 13. Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete

  Verner Denvall (ed.), Cecilia Heule (ed.) & Arne Kristiansen (ed.), 2011, Gleerups Utbildning AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 14. Social mobilisering: en inledande positionering

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2011, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 11-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Brukaren och socialarbetarutbidningen

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2007, Normer och normalitet i socialt arbete. Svensson, K. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 289-306

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Mobilisering inom socialarbetarutbildningen

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2011, Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete. Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (eds.). Gleerups Utbildning AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Taking the next step – service users and the training

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2007.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 18. Talking Heads: Reflections on Learning from Gap Mending Participants: Experiences Matter

  Helen Casey, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2020 Aug 10, The Routledge Handbook of Service User Involvement in Human Services Research and Education. McLaughlin, H., Beresford, P., Cameron, C., Casey, H. & Duffy, J. (eds.). London: Routledge, p. 495-503 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Hur vi fick en humla att flyga

  Alec Carlberg & Cecilia Heule, 2009, Den berusade båten - En vänbok till Sune Sunesson. Eliasson - Lappalainen, R., Anna, M. & Panican, A. (eds.). Arkiv, p. 277-288

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Vi och Dom. Om att ifrågasätta en gränssättning.

  Bengt Börjeson, Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2009, Ersta Sköndal Högskola. 73 p. (Arbetsrapportserie; vol. 64)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Mend the gap – strategies for user involvement in social work education

  Ole Petter Askheim, Peter Beresford & Cecilia Heule, 2017, In : Social Work Education. 36, 2, p. 128-140 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle