Cecilia Heule

Lecturer
More filtering options
 1. 2015
 2. Mend the Gap.
 A Paradigm shift of the Roles in Social Work Practice

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2015.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 3. 2013
 4. Innovationer i välfärden: -möjligheter och begränsningar

  Hans Swärd (ed.), Marcus Knutagård (ed.), Cecilia Heule (ed.) & Rolf Rönning (ed.), 2013, 1:1 ed. Stockholm: Liber. 189 p.

  Research output: Book/ReportBook

 5. 2011
 6. Mobilisering inom socialarbetarutbildningen

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2011, Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete. Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (eds.). Gleerups Utbildning AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Social mobilisering: en inledande positionering

  Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2011, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 11-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete

  Verner Denvall (ed.), Cecilia Heule (ed.) & Arne Kristiansen (ed.), 2011, Gleerups Utbildning AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Socialt arbete som mobilisering

  Cecilia Heule, 2011, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Verner, D., Heule, C. & Arne, K. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 19-31

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Språk och begrepp som mobiliserande eller stigmatiserande faktorer

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2011, Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 33-41

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. 2010
 12. EU och den ideella sektorn. En studie av det svenska Equalprogrammet.

  Roberto Scaramuzzino, Cecilia Heule, Håkan Johansson & Anna Meeuwisse, 2010, Malmö högskola, Hälsa och samhälle. (Rapport 2010:2)

  Research output: Book/ReportReport

 13. 2009
 14. Hur vi fick en humla att flyga

  Alec Carlberg & Cecilia Heule, 2009, Den berusade båten - En vänbok till Sune Sunesson. Eliasson - Lappalainen, R., Anna, M. & Panican, A. (eds.). Arkiv, p. 277-288

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Vi och Dom. Om att ifrågasätta en gränssättning.

  Bengt Börjeson, Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2009, Ersta Sköndal Högskola. 73 p. (Arbetsrapportserie; vol. 64)

  Research output: Book/ReportReport