Cecilia Larsson

Doctoral Student, MSc
More filtering options
 1. 2020
 2. Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

  Cecilia Larsson, Niklas Boke-Olén & Mark V. Brady, 2020 Mar 6, Lund: AgriFood Economics Centre. 77 p. (Agrifood-Rapport; vol. 2020, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 3. 2018
 4. Reformen av CAP 2013: Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020

  Cecilia Larsson, Mark V. Brady, Hristov, J. & Helena Johansson, 2018 Sep 1, Lund: AgriFood Economics Centre. 112 p. (AgriFood Rapport; vol. 2018, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 5. 2017
 6. Impacts of direct payments: Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis

  Helena Johansson, Mark Brady, Cecilia Larsson, Rabinowicz, E., Jansson, T., Nordin, I., Höjgård, S. & Hristov, J., 2017 Nov 25, Lund: AgriFood Economics Centre. 168 p. (AgriFood-Rapport ; no. 2017:2)

  Research output: Book/ReportReport

 7. 2016
 8. Samverkan kring habitatförvaltning höjer avkastningen i jordbruket

  Cecilia Larsson, Mark Brady & Cong, R., 2016

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 9. 2014