Christian Dahlman

Professor,
More filtering options
  1. Doctoral Thesis (monograph)
  2. Konkurrerande culpakriterier

    Christian Dahlman, 2000, Studentlitteratur AB. 180 p.

    Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

  3. Anthology (editor)
  4. Argument types and fallacies in legal argumentation

    Bustamante, T. (ed.) & Christian Dahlman (ed.), 2015, Springer.

    Research output: Book/ReportAnthology (editor)

  5. Legal argumentation theory: Cross-disciplinary perspectives

    Christian Dahlman (ed.), 2013, Springer. 230 p. (Law and philosophy library; vol. 102)

    Research output: Book/ReportAnthology (editor)

  6. Studier i rättsekonomi : festskrift till Ingemar Ståhl

    Christian Dahlman (ed.), 2005, Studentlitteratur AB. 256 p.

    Research output: Book/ReportAnthology (editor)

  7. Values, rights and duties in legal and philosophical discourse

    Christian Dahlman (ed.) & Krawietz, W. (ed.), 2005, Duncker & Humblot. 275 p. (Rechtstheorie Beiheft)

    Research output: Book/ReportAnthology (editor)

  8. Book
  9. Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav

    Christian Dahlman (ed.) & Lena Wahlberg (ed.), 2019, Lund: Studentlitteratur. 404 p.

    Research output: Book/ReportBook

  10. Beviskraft: Metod för bevisvärdering i brottmål

    Christian Dahlman, 2018, 1 ed. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 351 p. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)

    Research output: Book/ReportBook

  11. Rätt och rättfärdigande, 2:a uppl.

    Christian Dahlman, 2010, Studentlitteratur AB. 128 p.

    Research output: Book/ReportBook

  12. Rätt och rättfärdigande - En tematisk introduktion i allmän rättslära

    Christian Dahlman, 2007, Studentlitteratur AB. 157 p.

    Research output: Book/ReportBook

  13. Neutralitet i juridisk forskning

    Christian Dahlman, 2006, Studentlitteratur AB. 96 p.

    Research output: Book/ReportBook

Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next