Daniel Hellström

Senior Lecturer
More filtering options
 1. The Last-Mile Hack

  Daniel Hellström & Klas Hjort

  2018/10/012019/05/17

  Project: Other

 2. Sesam

  Klas Hjort & Daniel Hellström

  2018/02/152018/10/12

  Project: Research

 3. Retail Logistics 2.0 - Platform for knowledge triangle

  Daniel Hellström, Pernilla Derwik, Yulia Vakulenko, Klas Hjort & John Olsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2017/08/012020/07/31

  Project: Research

 4. Returns Management Strategy Development in Internet Retail

  Daniel Hellström, Klas Hjort, Pejvak Oghazi & Stefan Hall Karlsson

  The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)

  2017/07/012018/06/30

  Project: Research

 5. Pathfinder - Climate Effective Packaging

  Henrik Pålsson & Daniel Hellström

  EIT Climate KIC

  2017/05/152017/11/15

  Project: Research

 6. Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter

  Klas Hjort, Daniel Hellström, Yulia Vakulenko, Poja Shams & Anette Svingstedt

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2015/10/152019/12/31

  Project: Research

 7. Customer Values in Parcel Lockers

  Yulia Vakulenko, Daniel Hellström, Klas Hjort & Pejvak Oghazi

  2015/10/022020/10/02

  Project: Dissertation

 8. Value Creation in Internet Retail Returns Management

  Daniel Hellström, Klas Hjort, Pejvak Oghazi & Stefan Hall Karlsson

  Handelns Utvecklingsråd, HUR

  2014/09/012016/08/31

  Project: Research

 9. Pharmaceutical packaging for elderly users

  Giana Lorenzini, Daniel Hellström, Annika Olsson & Rana Mostaghel

  2014/01/272018/05/18

  Project: Dissertation

 10. Retail Logistics - a Triple Helix research platform

  Daniel Hellström, Annika Olsson, Klas Hjort, Henrik Sternberg, Pernilla Derwik, Andreas Holmberg & Magnus Andersson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova), LU-fonder, Helsingborgs stad

  2013/05/222016/05/20

  Project: Research

 11. Packaging Design for Sustainable Retail Development

  Daniel Hellström, Annika Olsson & Fredrik Nilsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2010/02/152013/12/31

  Project: Research