Danielle van Westen

affiliated with the university, Senior Consultant, Associate Professor

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
  • Neurosciences

Keywords

  • dementia, diffusion, MR, tumours, neuroradiology, imaging

Recent research outputs

Conor Owens-Walton, David Jakabek, Brian D. Power, Mark Walterfang, Sara Hall, Danielle van Westen, Jeffrey C.L. Looi, Marnie Shaw & Oskar Hansson, 2021 Jun 30, In: Psychiatry Research - Neuroimaging. 312, 111273.

Research output: Contribution to journalArticle

Sirui Li, Yuan Zheng, Wenbo Sun, Samo Lasič, Filip Szczepankiewicz, Qing Wei, Shihong Han, Shuheng Zhang, Xiaoli Zhong, Liang Wang, Huan Li, Yuxiang Cai, Dan Xu, Zhiqiang Li, Qiang He, Danielle van Westen, Karin Bryskhe, Daniel Topgaard & Haibo Xu, 2021 Apr 29, In: European Radiology.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (136)