Elin Taube

Lecturer, Dr medicinsk vetenskap inriktning omvårdnad, PhD Med. Sci.Former name: Elin Nilsson