Eva Palmblad

Senior Lecturer

Research

Discourses of health and welfare, social categorisation.

Recent research outputs

Eva Palmblad & Börjesson, M., 2018, Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv. Johansson, T. & Sorbring, E. (eds.). Stockholm: Liber, p. 91-103 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Eva Palmblad & Börjesson, M., 2017, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Höglund Nielsen, B. & Granskär, M. (eds.). tredje upplagan ed. Lund: Studentlitteratur AB, p. 197-210 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Eva Palmblad & Börjesson, M., 2016, Social exkludering: Perspektiv, process, problemkonstruktion. Petersson, F. & Davidsson, T. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 241-263 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

View All (8)