Eva Saether

Professor
More filtering options
 1. 2019
 2. Rethinking Communities of Practice in Traditional Music

  Eva Sæther & Markus Tullberg, 2019 Nov 4, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 3. Intercultural game in music teacher education: Exploring El Sistema in Sweden

  Eva Sæther, 2019 Oct, Visions for intercultural music teacher education. ;Heidi, W., Partti, H. & Karlsen, S. (eds.). London: Springer, p. 63 81 p. (Landscapes: the Arts, Aesthetics and Education; vol. 26).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. The reinvented music teacher - researcher in the making: Conducting educational development through intercultural collaboration

  Anna Houmann, Vilma Timonen & Eva Sæther, 2019 Oct, Visions for Intercultural Music Teacher Education. Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (eds.). 1 ed. Springer, Vol. 26. p. 101 114 p. (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education; vol. 26, no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Reflections on research collaborations: A call for Nordic research on music education, sustainability, and democracy

  Eva Sæther & Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2019 Apr, Advancing music education in Northern Europe. Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Identity, voice, and agency: Perspectives on glocalizing El Sistema in Malmö

  Eva Sæther, 2019, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 7. 2018
 8. Confluence: Perspectives from an intercultural music exchange in Nepal

  David Johnson (ed.), Heidi Westerlund, Eva Sæther, Phanindra Upadhyaya, Krishna Nagaraja, Anna Dantchev, Prakash Maharjan, Roshan Maharjan, Megan Stubbs, Venla Ilona Blom, Katja Thomson, Ramesh Maharjan, Roope Aarnio, David Johnson & Päivi Hirvonen, 2018 Jun 27, 1 ed. Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 111 p. (Perspectives in Music and Music Education; no. 12)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Bortom metoderna

  Eva Sæther, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 10. Glocality, habitus crises, and interculturally competent music teachers. Contribution to the confluence symposium

  Eva Sæther, 2018, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 11. Music education in times of trouble

  Eva Sæther, 2018.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 12. Spelmanslag för integration – svensk folkmusik, El Sistema och ”kulturell allemansrätt"

  Eva Sæther, 2018.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 13. Tjugoen strängar och en kalebass: Ett samtal om (och i) korans musik

  Eva Sæther & Andreas Åkesson, 2018, (Unpublished)

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 14. 2017
 15. Fastän

  Eva Sæther, 2017 May 31, Festschrift till Göran Folkestad: The soundtrack of your life. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, p. 85-87 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Festschrift till Göran Folkestad: The soundtrack of your life

  Eva Sæther (ed.), Anna Houmann (ed.) & Karin Johansson (ed.), 2017 May 31, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 102 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. El Sistema - musiklärare i en spänningsfylld modell för inkluderande pedagogik.

  Eva Sæther, Åsa Bergman & Monica Lindgren, 2017, In: Pedagogisk forskning i Sverige. 22, 1-2, p. 9-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. 2016
 19. "Social Sustainability and Education Reform - Implications of and Reflections on El Sistema in Sweden." Invited keynote.

  Eva Sæther, 2016 Aug 1, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 20. Forskaren och musikläraren. En inblick i aktuell musikpedagogisk forskning.

  Eva Sæther, 2016 Apr 5, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 21. Det metareflekterande seminariet: en undersökning av forskarutbildningens oskrivna läroplan

  Anders Persson & Eva Sæther, 2016, Det goda seminariet: forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum . Cronqvist, M. & Maurits, A. (eds.). Göteborg: Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Musikundervisning för social hållbarhet: El Sistema i Malmö.

  Eva Sæther, 2016, Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Andra upplagan.. Studentlitteratur AB, p. 209-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Struggling for integration: universalist and separatist discourses within El Sistema Sweden

  Åsa Bergman, Monica Lindgren & Eva Sæther, 2016, In: Music Education Research. 18, 4, p. 364-375 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. The counstruction of social inclusion through music education: Two Swedish ethnographic studies of the El Sistema programme

  Eva Sæther, Monica Lindgren & Åsa Bergman, 2016, Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 17. Väkevä, L., Georgii-Hemming, E., Holgersen, S-E. & Varkøy, Ø. (eds.). Oslo: Norges musikkhøgskole, Vol. 17. p. 65-81 (NMH-publikasjoner 2016:6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. 2015
 26. Hybridity versus universality. Playing with controversial concepts in music and music education. (Keynote)

  Eva Sæther, 2015 Oct 29, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 27. Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär.

  Eva Sæther & Anders Persson, 2015 Apr 21, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 28. Examining social inclusion through music education: Two Swedish case studies

  Eva Sæther & Monica Lindgren, 2015 Mar 4, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 29. Examining social inclusion through music education: Two Swedish case studies.

  Eva Sæther & Monica Lindgren, 2015 Mar 4.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 30. Abstraherade och koncentrerade destillat

  Eva Sæther & Anna Houmann, 2015, Festschrift till Cecilia Hultberg. Holgersson, P-H. & Gullö, J-O. (eds.). Kungliga Musikhögskolan, p. 89-96

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Exploring musical research sensibilities

  Eva Sæther, 2015, Beyond Methods: Lessons from the Arts to Research Methodology. Bresler, L. (ed.). Malmö: Lund University, Malmö Academy of Music, p. 89-104 (Perspectives in Music and Music Education).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Musical learning in a cross-cultural setting: a case study of Gambian and Swedish adolescents in interaction

  Annette Mars, Eva Saether & Göran Folkestad, 2015, In: Music Education Research. 17, 3, p. 296-311

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. 2014
 34. El Sistema in Sweden - a radical music education project?

  Eva Sæther, Monica Lindgren & Åsa Bergman, 2014 Jul 22, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 35. Music in schools and teacher education: Exemplary approaches and future directions. El Sistema as a system for school music development.

  Eva Sæther, 2014 Jul 22, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 36. Playing with inclusion. Pecha Kucha.

  Eva Sæther, 2014 Jul 16, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 37. Inkludering av vad och vem? En forskningsanknuten spaning kring framtidsfrågor för musikpedagogisk praxis.

  Eva Sæther, 2014 Mar 26, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 38. Didaktiska irritationer i musiklärarutbildning : om kulturmöten och beredskap för pedagogisk utveckling

  Eva Saether, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, p. 413-427

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Kreativa och konstnärligt inspirerade metoder för reflektionsarbete i skrift och tanke - konsten att skriva ett självständigt arbete.

  Anna Houmann & Eva Saether, 2014, [Host publication title missing]. Lindberg-Sand, Å. (ed.). CED, Lund University, p. 79-79 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 40. "Please, give me space": Findings and Implications of the GLOMUS Intercultural Music Camp, Ghana 2011.

  David Hebert & Eva Saether, 2014, In: Music Education Research. 16, 4, p. 418-435

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Using a survey on creativities as reflective practice and for reforming practice in music teacher education

  Anna Houmann & Eva Saether, 2014, Developing creativities in higher music education. International perspectives and practices. Burnard, P. (ed.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. 2013
 43. Insight through participation. Bridging the gap between cultural anthropology, cultural studies and music education.

  Eva Saether, 2013, Intersection and interplay. Contributions to the cultural study of music in performance, education and society.. Dyndahl, P. (ed.). Malmö Academy of Music, Lund University, p. 21-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Med repertoar för stabilitet och förändring: Kvinnliga traditionsbärare i Gambia

  Eva Saether, 2013, Spår av musik. Text och språk, tradition och innovation. Östersjö, S. (ed.). Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, p. 95-115

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. "Reflections on, in and through creativities - transcending boundaries in higher education". Workshop.

  Eva Sæther & Anna Houmann, 2013, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 46. The art of stepping outside comfort zones: Intercultural collaborative learning in higher music education.

  Eva Saether, 2013, Collaborative learning in higher music education. Why, what and how?. Westerlund, H. & Gaunt, H. (eds.). Ashgate, p. 37-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next