Eva Sæther

Professor
More filtering options
 1. "99% immigrants, 100% music."

  Eva Sæther, 2005 Jun 16, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 2. Abstraherade och koncentrerade destillat

  Eva Sæther & Anna Houmann, 2015, Festschrift till Cecilia Hultberg. Holgersson, P-H. & Gullö, J-O. (eds.). Kungliga Musikhögskolan, p. 89-96

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. A musician's narrative

  Eva Saether, 2009, Living in worlds of music. A view of education and values. Mans, M. (ed.). Springer, p. 202-207

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Att vara i takt med andra - en musiklärares utmaningar.

  Eva Saether & Ylva Hofvander Trulsson, 2010, Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar.. Lahdenperä, P. & Lorentz, H. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 109-131

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. CD Production Fights School Failure: Sociality through Music

  Eva Saether, 2011, Songs of Resilience. Andy, B. (ed.). Cambridge Scholars Publishing, p. 221-237

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Confluence: Perspectives from an intercultural music exchange in Nepal

  David Johnson (ed.), Westerlund, H., Eva Sæther, Upadhyaya, P., Nagaraja, K., Dantchev, A., Maharjan, P., Maharjan, R., Stubbs, M., Ilona Blom, V., Thomson, K., Maharjan, R., Aarnio, R., David Johnson & Hirvonen, P., 2018 Jun 27, 1 ed. Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 111 p. (Perspectives in Music and Music Education; no. 12)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 7. Creativities in Practice: Shaping the teaching and learning of music creatively

  Anna Houmann & Eva Saether, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 8. Creativities transcending boundaries.

  Eva Saether, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 9. "Creativity, Nostalgia and Engagement - Three approaches to music education in a multicultural town in Sweden." Invited keynote.

  Eva Sæther, 2012 Mar 23, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 10. Cultural encounters as a prompting force

  Eva Saether, 2002, The musician in new and changing contexts. Lundström, H. (ed.). Malmö Academy of Music, Lund University

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Den gränsöverskridande musikläraren. Kulturmötet som metod i musiklärarutbildningen

  Eva Saether, 2004, Mångfald i kulturlivet. Pripp, O. (ed.). Mångkulturellt centrum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Den underfundige betraktaren

  Eva Saether, 2012, If I were a Drongo bird. Tankar om längtan, fantasi och skaparkraft tillägnade Håkan Lundström. Berry, P. (ed.). Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, p. 191-193

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär

  Anders Persson & Eva Saether, 2015, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 14. Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär.

  Eva Sæther & Anders Persson, 2015 Apr 21, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 15. Det metareflekterande seminariet: en undersökning av forskarutbildningens oskrivna läroplan

  Anders Persson & Eva Sæther, 2016, Det goda seminariet: forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum . Cronqvist, M. & Maurits, A. (eds.). Göteborg: Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Didaktiska irritationer i musiklärarutbildning : om kulturmöten och beredskap för pedagogisk utveckling

  Eva Saether, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, p. 413-427

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Educating musicians on the kora and singing

  Eva Saether, 2000, The musician's role: New challenges. G.M., O. (ed.). Malmö Academy of Music, Lund University, p. 167-180

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Elefanterna och mobilen

  Eva Saether, 2008, Tempo. Om fart och det föränderliga. Marie, C. & Helena, S. (eds.). Makadam förlag, p. 69-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. El Sistema in Sweden - a radical music education project?

  Eva Sæther, Lindgren, M. & Bergman, Å., 2014 Jul 22, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 20. El Sistema - musiklärare i en spänningsfylld modell för inkluderande pedagogik.

  Eva Sæther, Bergman, Å. & Lindgren, M., 2017, In : Pedagogisk forskning i Sverige. 22, 1-2, p. 9-27

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. "En presentation av KIKK och SIM, kompetenscentrum och forskningsprojekt kring interkulturell musikundervisning."

  Eva Sæther, 2008 Apr 17.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 22. Examining social inclusion through music education: Two Swedish case studies.

  Eva Sæther & Lindgren, M., 2015 Mar 4.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 23. Exploring musical research sensibilities

  Eva Sæther, 2015, Beyond Methods: Lessons from the Arts to Research Methodology. Bresler, L. (ed.). Malmö: Lund University, Malmö Academy of Music, p. 89-104 (Perspectives in Music and Music Education).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Fastän

  Eva Sæther, 2017 May 31, Festschrift till Göran Folkestad: The soundtrack of your life. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, p. 85-87 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Festschrift till Göran Folkestad: The soundtrack of your life

  Eva Sæther (ed.), Anna Houmann (ed.) & Karin Johansson (ed.), 2017 May 31, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 102 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 26. Forskaren och musikläraren. En inblick i aktuell musikpedagogisk forskning.

  Eva Sæther, 2016 Apr 5, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 27. Från brygd till salladsskål

  Eva Saether, 1994, Texter om svensk folkmusik, från Haeffner till Ling. Owe, R. & Gunnar, T. (eds.). Kungliga Musikaliska Akademien, p. 239-244

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Gambian Music for Gambian Children

  Eva Sæther, 1998 Jul, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 29. Higher music education in a multicultural society

  Håkan Lundström, Eva Saether, Olsson, B. I. & Svensson, S., 1998, Musics of the World's Cultures: A Source Book for Music Educators. Lundquist, B. (ed.). 9, p. 102-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Hybriditet och gränsöverskridande musiklärare

  Eva Saether, 2006, Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Hybridity versus universality. Playing with controversial concepts in music and music education. (Keynote)

  Eva Sæther, 2015 Oct 29, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 32. Imaginary homelands and youth culture - strategies for music making in immigrant communities.

  Eva Saether, 2009, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 33. Immigrant musicians as a resource for higher music education

  Håkan Lundström, Eva Saether, Maria Becker Gruvstedt & Olsson, B. I., 1998, Music education in a multicultural society. Traasdahl, J. O. (ed.). International Music Council of Unesco Congress, Aarhus, Denmark, p. 100-111 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 34. Inclusive pedagogies in music education: international comparison of music teachers' perspectives from four countries

  Eva Saether, Burnard, P., Dillon, S. & Rusinek, G., 2008, In : International journal of music education. 26, 2, p. 109-126

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Inkludering av vad och vem? En forskningsanknuten spaning kring framtidsfrågor för musikpedagogisk praxis.

  Eva Sæther, 2014 Mar 26, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 36. Insight through participation. Bridging the gap between cultural anthropology, cultural studies and music education.

  Eva Saether, 2013, Intersection and interplay. Contributions to the cultural study of music in performance, education and society.. Dyndahl, P. (ed.). Malmö Academy of Music, Lund University, p. 21-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Intercultural creativity

  Eva Saether, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 38. "Intercultural creativity: Using cultural meetings as a prompting force for creative learning and change." Invited presentation.

  Eva Sæther, 2011 Mar 8, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 39. Intercultural perspectives on music education: Can my music be your music too?

  Eva Saether, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 40. Intercultural tensions and creativity in music.

  Eva Saether, 2012, The Oxford handbook of music education.. Mc Pherson, G. & Welch, G. (eds.). Oxford University Press, Vol. 2. p. 354-370

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Interkulturella fallgropar. Om forskningsläget kring mångkulturell musikundervisning.

  Eva Saether, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

Previous 1 2 3 Next